000 09182nam a22004693i 4500
001 EBC1996793
003 MiAaPQ
005 20191126083255.0
006 m o d |
007 cr cnu||||||||
008 191125s2014 xx o ||||0 cze d
020 _a9788024626543
_q(electronic bk.)
020 _z9788024626215
035 _a(MiAaPQ)EBC1996793
035 _a(Au-PeEL)EBL1996793
035 _a(CaPaEBR)ebr10960962
035 _a(OCoLC)908097432
040 _aMiAaPQ
_beng
_erda
_epn
_cMiAaPQ
_dMiAaPQ
050 4 _aGV205 -- .P649 2014eb
082 0 _a613.7
100 1 _aFlemr, Libor.
_917409
245 1 0 _aPohybové Aktivity Ve Vědě a Praxi.
250 _a1st ed.
264 1 _aPrague :
_bKarolinum Press,
_c2014.
264 4 _c©2014.
300 _a1 online resource (527 pages)
336 _atext
_btxt
_2rdacontent
337 _acomputer
_bc
_2rdamedia
338 _aonline resource
_bcr
_2rdacarrier
505 0 _aIntro -- Obsah -- 1. SPORT A TĚLESNÁ VÝCHOVA VE SPOLEČENSKÝCH VĚDÁCH -- Antonín Rychtecký: NÁRODNÍ KVALIFIKAČNÍ RÁMEC V DOKTORANDSKÉM STUDIU KINANTROPOLOGIE -- Lenka Kovářová , Kateřina Nováková, Pánek David: STRUKTURA OSOBNOSTI U VYTRVALOSTNÍCH SPORTOVCŮ NA PŘÍKLADU TRIATLONU -- Jaroslav Dvorský: PSYCHICKÁ ODOLNOST V KONTEXTU NESPECIFICKÉHO POHYBU -- Radka Peřinová: MOTORICKÁ DOCILITA KVALITATIVNÍM POHLEDEM -- Beáta Soušková: VPLYV OBSAHU TEMATICKÉHO CELKU AEROBIK NA SOMATICKÉ A FUNKČNÉ PARAMETRE STREDOŠKOLÁČOK -- Milena Pullmannová Švedová: ZMENA POHYBOVÉHO OBSAHU ZOSTÁV V MODERNEJ GYMNASTIKE A JEJ VPLYV NA FEMINÍMUM V TOMTO ŽENSKOM ŠPORTE -- Ludmila Zapletalová: POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ 11- AŽ 15-ROČNÝCH CHLAPCOV A DIEVČAT S ODLIŠNOU POHYBOVOU AKTIVITOU -- Jakub Holický: EVALUACE PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE HRÁČŮ VE FOTBALU KATEGORIE U12 POMOCÍ DVOU FOREM BRUININKS-OSERETSKY TEST OF MOTOR PROFICIENCY SECOND EDITION (BOT-2) -- Rastislav Feč, Karol Feč, Alena Buková: ROZDIELY V STABILITE DISJUNKTÍVNEHO REAKČNÉHO ČASU ŽIAKOV 1. A 2. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY -- Markéta Dobešová: MOŽNOSTI A OMEZENÍ KOMPARATIVNÍ ANALÝZY VÝVOJE SPORTU V ČESKOSLOVENSKU A NĚMECKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLICE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE DO PÁDU KOMUNISMU -- Tomáš Tlustý: CESTA YMCA DO STŘEDNÍ EVROPY PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE -- Martin Dlouhý, Ladislav Kašpar, Irena Svobodová, Martin Sebera: VÝVOJ SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI UCHAZEČŮ O STUDIJNÍ OBORY TV A TVS V ATLETICKÉ DISCIPLÍNĚ BĚH 1500M MUŽI A 800M ŽENY PŘI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH NA PEDF UK V LETECH 1991-2012 -- Radka Střeštíková, Zora Svobodová: SROVNÁNÍ MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTEK A ŽEN VE VĚKU 30-45 LET K POHYBOVÝM AKTIVITÁM -- Branislav Antala: OBĽÚBENOSŤ, VÝZNAMNOSŤ A NÁROČNOSŤ TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY Z POHĽAD U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA A ČESKEJ REPUBLIKY.
505 8 _aDavid Cihlář, Jiří Ticháček: VYBRANÉ ASPEKTY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ÚSTECKÉM KRAJI -- Róbert Janikovský, Milan Tabak, Ľudmila Malachová, Zuzana Kazániová: SYSTÉM ELEKTRONICKEJ EVIDENCIE VÝUČBY PREDMETU TV - KONDIČNÉ POSILŇOVANIE V PODMIENKACH ŽU V ŽILINE A JEHO MOŽNÉ VÝSTUPY PRE PRAKTICKÉ VYUŽITIE -- Vilém Omcirk: VYUŽITÍ MARKETING MANAGEMENTU V PRÁCI STŘEDOŠKOLSKÉHO PEDAGOGA -- 2. SPORTOVNÍ FYZIOLOGIE, VÝŽIVA A GENOMIKA -- Michal Šteffl, Veronika Houdová, Miloslav Petr, Eva Kohlíková, Iva Holmerová: DIAGNOSTIKA SARKOPENIE V KLINICKÉ PRAXI - PŘÍPADOVÁ STUDIE -- Lucia Malá, Tomáš Malý, František Zahálka, Jaroslav Teplan: TELESNÉ ZLOŽENIE AKO PREDIKTOR KVALITY ŽIVOTA BEŽNEJ ADOLESCENTNEJ POPULÁCIE -- Olga Chválová: FENOMÉN VZPŘÍMENOSTI V EVOLUČNÍ PERSPEKTIVĚ -- Barbora Strejcová, Jan Vopat: VLIV ALKOHOLU NA SVALOVOU IZOKINETICKOU SÍLU V KOLENNÍM KLOUBU PŘI EXTENZI A FLEXI -- Ivan Uher, Klaudia Zusková, Alena Buková, Rastislav Feč: SPÁNOK, NADVÁHA A POHYBOVÁ AKTIVITA VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV -- 3. KINEZIOLOGIE, BIOMECHANIKA -- Olga Chválová: GRAVITAČNÍ A ANTIGRAVITAČNÍ MOTORIKA -- Renata Malátová: MOŽNOSTI OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI INTERVENČNÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA OVLIVNĚNÍ STAVU HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU PÁTEŘE MĚŘENÍM SÍLY BŘIŠNÍCH SVALŮ SVALOVÝM DYNAMOMETREM -- Jitka Vaněčková: ZAPOJENÍ SVALŮ HORNÍ POLOVINY TĚLA PŘI PLAVECKÉM CYKLU A PŘI IMITAČNÍCH POHYBOVÝCH AKTECH - PROJEKT -- Jaroslav Motyčka, Jan Šťastný, Hana Lepková, Miloslav Pašek, Michaela Bátorová: KOMPARACE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ RYCHLOSTI PLAVÁNÍ SENIORSKÉ A JUNIORSKÉ REPREZENTACE ČR V LETECH 2011 A 2012 -- Martina Jílková, Petr Šifta, Ondřej Václavek, Martin Tůma: ANALÝZA VRCHNÍHO HODU JEDNORUČ U HRÁČŮ HÁZENÉ.
505 8 _aMartina Chrástková, Radka Bačáková, Daniel Špulák, Roman Čmejla, Bronislav Kračmar: KINEZIOLOGICKÁ KOMPARACE BĚHU NA LYŽÍCHKLASICKOU TECHNIKOU A VOLNÉ BIPEDÁLNÍ CHŮZE -- Daniel Bodlák: NÁHRADA MEZIOBRATLOVÉHO DISKU - HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST -- Lucie Vorlíčková, Pavel Korvas: MĚŘENÍ HODNOT VIBRAČNÍHO ČITÍ U KOŘENOVÉHO DRÁŽDĚNÍ ZPŮSOBENÉHO VÝHŘEZEM PLOTÉNKY L4/L5 A L5/S1 -- Jitka Hanzlová, Jan Pekáč, Jana Juříková: FUNKCE A NÁPRAVA HLEZENNÍHO KLOUBU -- Lenka Horňáková, Daniel Hadraba, Petr Kubový, Lucie Súkupová, Karel Jelen: ČASOVO - ZÁVISLÉ ZMENY V LATERÁLNOM MENISKU VYHODNOTENÉ PROSTREDNÍCTVOM MRI PRI AXIÁLNOM ZAŤAŽENÍ IN VIVO: PILOTNÁ ŠTÚDIA -- Zuzana Pavelková, Petr Šifta: VLIV KINESIOTAPINGU NA SVALOVÉ NAPĚTÍ MUSCULUS SOLEUS U SPORTOVCŮ S PŘETÍŽENOU ACHILLOVOU ŠLACHOU -- 4. SPORTOVNÍ TRÉNINK -- Josef Dovalil: TRENÉRSKÁ ŠKOLA FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU -- Radim Jebavý, Jirí Baláš, Tomáš Perič: POROVNÁNÍ EFEKTIVITY STIMULACE VYTRVALOSTNÍ SÍLY NA NESTABILNÍCH A STABILNÍCH OPORNÝCH PLOCHÁCH -- Rostislav Kohoutek, Jaroslav Teplan, František Zahálka: ANALÝZA ÚSPĚŠNÝCH HERNÍCH SITUACÍ V NEJVYŠŠÍ EVROPSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽI -- Eva Vaidová, František Zahálka: VYBRANÁ SPECIFIKA FOTBALU ŽEN -- Aleš Kaplan: KONDIČNÍ PŘÍPRAVA BASKETBALISTEK ČR NA OH 2012 (DESKRIPTIVNÍ STUDIE) -- Pavel Korvas, Jaroslav Šamšula: STUDIE DYNAMIKY ODRAZU U TŘÍ VOLEJBALOVÝCH VÝSKOKŮ -- Bibiana Vadašová, Jozef Moroščák: TELESNÝ ROZVOJ A ANAERÓBNA TRÉNOVANOSŤ VOLEJBALISTOV V PRÍPRAVNOM OBDOBÍ -- Ján Hianik, Ludmila Zapletalová: ŠPECIÁLNE POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLADÝCH HÁDZANÁROV VO VZŤAHU K ICH HRÁČSKEJ FUNKCII -- Pavel Červinka: MOŽNOSTI ŘÍZENÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU U VYTRVALCŮ -- Adéla Boudíková, Josef Dovalil, Jiří Suchý: VLIV VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY NA RYCHLOST STŘELBY A ÚROVEŇ TRÉNOVANOSTI BIATLONISTŮ.
505 8 _aJakub Opočenský, Jiří Suchý: KOMPARACE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY A VÝVOJE VÝKONNOSTI BĚŽCŮ NA LYŽÍCH V ČESKÉ REPUBLICE A NORSKU -- Jan Pernica, Jiří Suchý: VYUŽITÍ PROFILU STAVŮ NÁLADY (POMS) KE SLEDOVÁNÍ ÚNAVY BĚHEM POBYTU A TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠCE -- Jan Pecha: NÁZORY EXPERTŮ NA DLOUHODOBOU KONCEPCI SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V TENISE -- Kateřina Kudláčková, David W. Eccles, Kristen Dieffenbach: UŽITÍ RELAXAČNÍCH AKTIVIT U SPORTOVCŮ RŮZNÉ ÚROVNĚ -- 5. SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ -- Tomáš Perič, Jan Pecha: SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ - CO OVLIVŇUJE KVALITU TRÉNINKOVÉHO PROCESU -- Pavel Slepička, Jiří Mudrák: SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE JAKO RIZIKOVÝ SOCIALIZAČNÍ FAKTOR -- Tomáš Hadžega, Václav Bunc: AKTUÁLNA TELESNÁ ZDATNOSŤ DETÍ A ICH POHYBOVÝ REŽIM -- Martin Žamba, Miroslav Holienka: VPLYV TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU NA ÚROVEŇ PRIESTOROVO-ORIENTAČNEJ SCHOPNOSTI MLADŠÍCH ŽIAKOV VO FUTBALE -- Petr Bahenský: VÝVOJ ÚROVNĚ POHYBOVÝCH PŘEDPOKLADŮ ADOLESCENTŮ U TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM - OBOR ATLETIKA -- 6. APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY -- Veronika Houdová, Michal Šteffl, Jan Heller: ZMĚNY TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U SENIORŮ ŽIJÍCÍCH VE VLASTNÍM PROSTŘEDÍ -- Pavel Tilinger: SPECIFIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU INTELEKTOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ.
520 _aSborník z vedecké konference konané u príležitosti 60. výrocí založení Fakulty telesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
588 _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources.
590 _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.
650 0 _aPhysical fitness -- Congresses.;Physical education and training -- Congresses.;Exercise -- Health aspects -- Congresses.;Sports -- Congresses.
_917410
655 4 _aElectronic books.
_917411
776 0 8 _iPrint version:
_aFlemr, Libor
_tPohybové Aktivity Ve Vědě a Praxi
_dPrague : Karolinum Press,c2014
_z9788024626215
797 2 _aProQuest (Firm)
856 4 0 _uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/thebc/detail.action?docID=1996793
_zClick to View
887 _aEBK
942 _cEBK
999 _c67890
_d67890