Amazon cover image
Image from Amazon.com

Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017Copyright date: ©2016Description: 1 online resource (335 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024635224
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudůDDC classification:
  • 346.066
LOC classification:
  • KJP5508.9 .H879 2016
Online resources:
Contents:
Obálka -- Obsah -- Seznam autorů -- Slovo o autorech -- Seznam použitých zkratek -- Předmluva -- Část I. - Obchodní korporace obecně -- Salomon v A Salomon & Co Ltd  -  právní samostatnost obchodní korporace -- Nic nám blokovat nebudeš  -  zásahy soudu do vnitřních poměrů obchodní korporace -- Ředitel jako neomezený vládce  -  nemožnost odejmout působnost obligatorně zřizovanému orgánu -- Sázka na bílého koně  -  povinnost loajality společníka obchodní korporace -- Na vlastní zahrádce - správa vlastního majetku -- Není smlouva jako smlouva - stanovy jako smlouva sui generis -- EUROCARSERVIS, spol. s r. o. - změna zakladatelské listiny v důsledku změny počtu společníků -- Odvolán či neodvolán, to je, oč tu běží - změna společenské smlouvy při snížení počtu jednatelů -- Miniland.CZ s. r. o. - podstata základního kapitálu obchodní korporace -- TOFIS stavebniny s. r. o. - nezveřejňování účetní závěrky jako nekalosoutěžní jednání -- Jednatel za mřížemi - důvody zrušení obchodní společnosti -- JIS investiční fond - přezkum působnosti likvidátora -- Kartelová dohoda čerpacích stanic - zneužití přeměny -- ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a. s. - akcie zaniklých slučovaných společností -- První Opavská a. s. - právo na dorovnání při přeměně -- Nejlepší kus koláče - odštěpení akciové společnosti sloučením -- Část II. - Podíl v obchodní korporaci a práva a povinnosti s ním spojené -- Co vím, vložím  -  know - how coby vklad společníka do obchodní korporace -- Když dva dluží totéž, není to totéž  -  povinnost k doplacení hodnoty nepeněžitého vkladu -- Práva bdělým  -  promlčení vkladové povinnosti -- Peníze až na prvním místě  -  dohoda o dobrovolném příplatku -- Prefa Brno a. s.  -  rozdělení tantiémy bez současného rozdělení dividendy -- ArcellorMittal Ostrava, a. s. - podmínky (ne)rozdělení zisku.
Spotřebujte do šesti měsíců  -  aktuálnost účetní závěrky při rozdělení zisku -- OKD, a. s.  -  výplata podílu na zisku z cizích zdrojů -- ENVI, s. r. o.  -  rozsah práva společníka na informace -- Pošumaví, a. s.  -  právo akcionáře na vysvětlení -- LETASOL, spol. s r.o. - Výše vypořádacího podílu společníka -- Pro mě za mě  -  společnická žaloba a zástupčí oprávnění společníka -- ČSAD K. a. s.  -  práva kvalifikovaných akcionářů -- Reflexní škoda  -  škoda způsobená společníkům -- Bezkonkur  -  zákaz konkurence společníka -- Čas hraje pro společníka  -  ručení společníka ve společnosti s ručením omezeným -- TRIHOTEL  -  německá koncepce ručení společníků kapitálových společností za dluhy společnosti -- AMRO, a. s.  -  Legitimační funkce akcie -- TIP TRAIDING, spol. s r. o.  -  podíl v obchodní společnosti ve společném jmění manželů -- Za hubičku nebo za milion?  -  určení (bez)úplatnosti smlouvy o převodu podílu -- Perpetuum mobile  -  odkládací podmínka a výhrada vlastnictví při převodu podílu -- MATHIOLA, spol. s r. o.  -  rozhodování zbylého společníka -- Když společník není společníkem  -  nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od nevlastníka -- KOVA spol. s r. o.  -  omezení přechodu podílu ve společnosti s ručením omezeným -- RASTRA AG-CZ, a. s.  -  převod nevydané akcie -- Pekárna Příbram, a. s.  -  změna stanov jako vada převáděných akcií -- Jaká smlouva, takové odstoupení  -  odstoupení od smlouvy o převodu podílu -- VÍTKOVICE HOLDING, a. s.  -  důsledky odstoupení od smlouvy o převodu akcií na jméno -- Bolestínský společník  -  zrušení účasti společníka soudem -- About a. s.  -  obrana akcionáře proti vyloučení ze společnosti -- Část III. - Nejvyšší orgán obchodní korporace -- REPROMEDA s. r. o. -  doba a místo jednání valné hromady -- Daleké italské břehy  -  charakter lhůty pro svolání.
Akcionář neznámo kde  -  adresa pro doručení pozvánky na valnou hromadu -- Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a. s.  - obsah pozvánky na valnou hromadu -- Povinná docházka  -  povinnost členů představenstva účastnit se valné hromady -- Ve dvou se to lépe táhne  -  účast člena družstva a jeho zástupce na členské schůzi -- ČKD Kutná Hora, a. s.  -  vykázání akcionáře z valné hromady -- Holzmüller  -  nepsané kompetence valné hromady -- Co schválíme, platí …, než se rozmyslíme  -  revokace rozhodnutí valné hromady -- Žalobcem jednou, nikoliv navždy  -  aktivní věcná legitimace k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady -- Akcionář mstitel -  právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady -- Elektroporcelán Louny a. s.  -  zásah do práv třetích osob vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady -- Když je valná hromada mimo  -  důsledky přijetí usnesení valné hromady mimo její působnost -- Část IV. - Člen voleného orgánu obchodní korporace, jeho práva a povinnosti -- Jednatelem na věky věků  -  neodvolatelnost jednatele -- Tah předsedou  -  rozdělení funkcí ve voleném orgánu společnosti -- Dita Danosa  -  odvolání těhotné členky statutárního orgánu z funkce -- Estonská 7, s. r. o.  -  účinky odvolání jednatele -- Adios amigos  -  odstoupení z funkce člena voleného orgánu -- REMUS CZ a. s.  -  zánik funkce kooptovaného člena voleného orgánu -- Prolhaná referentka  -  povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek -- Neznalý ředitel  -  povinnost zhodnocovat a rozmnožovat majetek v maximální možné míře -- Vykutálení společníci - povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti -- Není advokát jako advokát - odbornost řádného hospodáře -- Přehnaná očekávání  -  nezbytná míra řádné péče -- Je libo odměna navíc?  -  subjektivní zostření péče řádného hospodáře -- Nepotřebný člen dozorčí rady  -  povinnost rozpoznat,.
Liknavý předseda družstva  -  liknavost nezbavuje člena orgánu jeho povinností -- OFERTA, spol. s r. o.  -  komplexní posuzování okolností -- Stoprocentní rozhodnutí  -  pravidlo podnikatelského úsudku (business judgment rule) -- ARAG/Garmenbeck - povinnost péče řádného hospodáře a německé pravidlo podnikatelského úsudku -- Bezradný jednatel  -  přenos důkazního břemene a rozdílnost trestněprávní a obchodněprávní roviny -- Doprava ve prospěch třetího  -  počátek běhu promlčecí doby -- Není řízení jako řízení  -  uplatnění nároku vůči zákonnému ručiteli v adhezním řízení -- Přidaná hodnota výkonu funkce  -  pojem obchodního vedení -- Jednatel solitér  -  odlišení obchodního vedení a jednání za společnost -- Stavební katastrofa  -  delegace obchodního vedení -- Příkazy jediného akcionáře  -  stanovení zásad obchodního vedení -- Dvojitý agent  -  souběhy funkcí -- Odměnu dostaneš vloni  -  rozhodnutí o odměně za předchozí období -- FINREST a. s.  -  jiné plnění členu orgánu -- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.  -  určení výše tantiém -- Část V. - Jednání za obchodní korporaci -- Neúspěšný zápočet  -  odlišení způsobu jednání od vnitřního omezení -- Neposlušný jednatel  -  dobrá víra při překročení vnitřního omezení -- Příliš luxusní automobil  -  povinnost k náhradě škody při porušení vnitřního omezení -- Čtyři oči bez dvou  -  nemožnost udělení generální plné moci -- Nezákonné „zákonné zmocnění"  -  k nemožnosti člena statutárního orgánu jednat jako zákonný zástupce obchodní korporace -- Proces přebíjí hmotu  -  odlišení hmotněprávního a procesního zastoupení -- Rozinková teorie - německá koncepce materiální publicity zápisu v obchodním rejstříku -- Část VI. - Podnikatelská seskupení -- Rozenblum  -  prosazování koncernového zájmu -- KOVOBEL a. s.  -  obsah zprávy o vztazích -- LIGNA a. s.  -  jednání ve shodě.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00074510
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00074510
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Seznam autorů -- Slovo o autorech -- Seznam použitých zkratek -- Předmluva -- Část I. - Obchodní korporace obecně -- Salomon v A Salomon & Co Ltd  -  právní samostatnost obchodní korporace -- Nic nám blokovat nebudeš  -  zásahy soudu do vnitřních poměrů obchodní korporace -- Ředitel jako neomezený vládce  -  nemožnost odejmout působnost obligatorně zřizovanému orgánu -- Sázka na bílého koně  -  povinnost loajality společníka obchodní korporace -- Na vlastní zahrádce - správa vlastního majetku -- Není smlouva jako smlouva - stanovy jako smlouva sui generis -- EUROCARSERVIS, spol. s r. o. - změna zakladatelské listiny v důsledku změny počtu společníků -- Odvolán či neodvolán, to je, oč tu běží - změna společenské smlouvy při snížení počtu jednatelů -- Miniland.CZ s. r. o. - podstata základního kapitálu obchodní korporace -- TOFIS stavebniny s. r. o. - nezveřejňování účetní závěrky jako nekalosoutěžní jednání -- Jednatel za mřížemi - důvody zrušení obchodní společnosti -- JIS investiční fond - přezkum působnosti likvidátora -- Kartelová dohoda čerpacích stanic - zneužití přeměny -- ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a. s. - akcie zaniklých slučovaných společností -- První Opavská a. s. - právo na dorovnání při přeměně -- Nejlepší kus koláče - odštěpení akciové společnosti sloučením -- Část II. - Podíl v obchodní korporaci a práva a povinnosti s ním spojené -- Co vím, vložím  -  know - how coby vklad společníka do obchodní korporace -- Když dva dluží totéž, není to totéž  -  povinnost k doplacení hodnoty nepeněžitého vkladu -- Práva bdělým  -  promlčení vkladové povinnosti -- Peníze až na prvním místě  -  dohoda o dobrovolném příplatku -- Prefa Brno a. s.  -  rozdělení tantiémy bez současného rozdělení dividendy -- ArcellorMittal Ostrava, a. s. - podmínky (ne)rozdělení zisku.

Spotřebujte do šesti měsíců  -  aktuálnost účetní závěrky při rozdělení zisku -- OKD, a. s.  -  výplata podílu na zisku z cizích zdrojů -- ENVI, s. r. o.  -  rozsah práva společníka na informace -- Pošumaví, a. s.  -  právo akcionáře na vysvětlení -- LETASOL, spol. s r.o. - Výše vypořádacího podílu společníka -- Pro mě za mě  -  společnická žaloba a zástupčí oprávnění společníka -- ČSAD K. a. s.  -  práva kvalifikovaných akcionářů -- Reflexní škoda  -  škoda způsobená společníkům -- Bezkonkur  -  zákaz konkurence společníka -- Čas hraje pro společníka  -  ručení společníka ve společnosti s ručením omezeným -- TRIHOTEL  -  německá koncepce ručení společníků kapitálových společností za dluhy společnosti -- AMRO, a. s.  -  Legitimační funkce akcie -- TIP TRAIDING, spol. s r. o.  -  podíl v obchodní společnosti ve společném jmění manželů -- Za hubičku nebo za milion?  -  určení (bez)úplatnosti smlouvy o převodu podílu -- Perpetuum mobile  -  odkládací podmínka a výhrada vlastnictví při převodu podílu -- MATHIOLA, spol. s r. o.  -  rozhodování zbylého společníka -- Když společník není společníkem  -  nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od nevlastníka -- KOVA spol. s r. o.  -  omezení přechodu podílu ve společnosti s ručením omezeným -- RASTRA AG-CZ, a. s.  -  převod nevydané akcie -- Pekárna Příbram, a. s.  -  změna stanov jako vada převáděných akcií -- Jaká smlouva, takové odstoupení  -  odstoupení od smlouvy o převodu podílu -- VÍTKOVICE HOLDING, a. s.  -  důsledky odstoupení od smlouvy o převodu akcií na jméno -- Bolestínský společník  -  zrušení účasti společníka soudem -- About a. s.  -  obrana akcionáře proti vyloučení ze společnosti -- Část III. - Nejvyšší orgán obchodní korporace -- REPROMEDA s. r. o. -  doba a místo jednání valné hromady -- Daleké italské břehy  -  charakter lhůty pro svolání.

Akcionář neznámo kde  -  adresa pro doručení pozvánky na valnou hromadu -- Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a. s.  - obsah pozvánky na valnou hromadu -- Povinná docházka  -  povinnost členů představenstva účastnit se valné hromady -- Ve dvou se to lépe táhne  -  účast člena družstva a jeho zástupce na členské schůzi -- ČKD Kutná Hora, a. s.  -  vykázání akcionáře z valné hromady -- Holzmüller  -  nepsané kompetence valné hromady -- Co schválíme, platí …, než se rozmyslíme  -  revokace rozhodnutí valné hromady -- Žalobcem jednou, nikoliv navždy  -  aktivní věcná legitimace k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady -- Akcionář mstitel -  právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady -- Elektroporcelán Louny a. s.  -  zásah do práv třetích osob vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady -- Když je valná hromada mimo  -  důsledky přijetí usnesení valné hromady mimo její působnost -- Část IV. - Člen voleného orgánu obchodní korporace, jeho práva a povinnosti -- Jednatelem na věky věků  -  neodvolatelnost jednatele -- Tah předsedou  -  rozdělení funkcí ve voleném orgánu společnosti -- Dita Danosa  -  odvolání těhotné členky statutárního orgánu z funkce -- Estonská 7, s. r. o.  -  účinky odvolání jednatele -- Adios amigos  -  odstoupení z funkce člena voleného orgánu -- REMUS CZ a. s.  -  zánik funkce kooptovaného člena voleného orgánu -- Prolhaná referentka  -  povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek -- Neznalý ředitel  -  povinnost zhodnocovat a rozmnožovat majetek v maximální možné míře -- Vykutálení společníci - povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti -- Není advokát jako advokát - odbornost řádného hospodáře -- Přehnaná očekávání  -  nezbytná míra řádné péče -- Je libo odměna navíc?  -  subjektivní zostření péče řádného hospodáře -- Nepotřebný člen dozorčí rady  -  povinnost rozpoznat,.

Liknavý předseda družstva  -  liknavost nezbavuje člena orgánu jeho povinností -- OFERTA, spol. s r. o.  -  komplexní posuzování okolností -- Stoprocentní rozhodnutí  -  pravidlo podnikatelského úsudku (business judgment rule) -- ARAG/Garmenbeck - povinnost péče řádného hospodáře a německé pravidlo podnikatelského úsudku -- Bezradný jednatel  -  přenos důkazního břemene a rozdílnost trestněprávní a obchodněprávní roviny -- Doprava ve prospěch třetího  -  počátek běhu promlčecí doby -- Není řízení jako řízení  -  uplatnění nároku vůči zákonnému ručiteli v adhezním řízení -- Přidaná hodnota výkonu funkce  -  pojem obchodního vedení -- Jednatel solitér  -  odlišení obchodního vedení a jednání za společnost -- Stavební katastrofa  -  delegace obchodního vedení -- Příkazy jediného akcionáře  -  stanovení zásad obchodního vedení -- Dvojitý agent  -  souběhy funkcí -- Odměnu dostaneš vloni  -  rozhodnutí o odměně za předchozí období -- FINREST a. s.  -  jiné plnění členu orgánu -- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.  -  určení výše tantiém -- Část V. - Jednání za obchodní korporaci -- Neúspěšný zápočet  -  odlišení způsobu jednání od vnitřního omezení -- Neposlušný jednatel  -  dobrá víra při překročení vnitřního omezení -- Příliš luxusní automobil  -  povinnost k náhradě škody při porušení vnitřního omezení -- Čtyři oči bez dvou  -  nemožnost udělení generální plné moci -- Nezákonné „zákonné zmocnění"  -  k nemožnosti člena statutárního orgánu jednat jako zákonný zástupce obchodní korporace -- Proces přebíjí hmotu  -  odlišení hmotněprávního a procesního zastoupení -- Rozinková teorie - německá koncepce materiální publicity zápisu v obchodním rejstříku -- Část VI. - Podnikatelská seskupení -- Rozenblum  -  prosazování koncernového zájmu -- KOVOBEL a. s.  -  obsah zprávy o vztazích -- LIGNA a. s.  -  jednání ve shodě.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.