Amazon cover image
Image from Amazon.com

Obsahový rozbor současné angličtiny.

By: Publisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017Copyright date: ©2016Description: 1 online resource (194 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024633206
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Obsahový rozbor současné angličtinyDDC classification:
  • 428.24
LOC classification:
  • PE1128 .M384 2016
Online resources:
Contents:
Obálka -- Obsah -- Předmluva -- Úvod: o vědeckém studiu jazyka -- 1. Směry jazykozpytného bádání -- 2. Plán našeho rozboru -- 3. O jazykové stylizaci -- A. Nauka o jazykovém pojmenování (funkční onomatologie) -- I. Význam jazykového pojmenování -- 1. Podstata a povaha jazykového pojmenování -- 2. Složky jazykového pojmenování -- II. Forma jazykového pojmenování -- 1. Pojmenování značková a popisná -- 2. Obecně o slově -- 3. Slova jednoduchá -- 4. Slova složená -- a) definice slov složených -- b) typy slov složených -- c) znaky kompozičních sdruženin -- d) slovesná kompozita a spřežky v angličtině -- 5. Zkracování slov a tvoření nových pojmenování -- III. Klasifikace jazykových pojmenování -- 1. Problém slovních druhů (slovních kategorií) -- 2. Formální rozdíly mezi slovními kategoriemi v angličtině -- 3. Poměr substantiv a adjektiv v angličtině -- 4. Poměr substantiv a sloves v angličtině -- 5. Poměr adjektiv a adverbií v angličtině -- IV. Klasifikace uvnitř jednotlivých slovních kategorií -- 1. Klasifikace formální, aspektové modifikace a přechody kategoriální -- 2. Formální klasifikace a aspektové modifikace u substantiv -- a) rod substantiv -- b) aspektová modifikace čísla -- c) aspektová modifikace určenosti (užívání členů) -- 3. Kategoriální přechody u substantiv -- 4. Formální klasifikace a aspektové modifikace u adjektiv -- 5. Kategoriální přechody u adjektiv -- 6. Formální kategorie a aspektové modifikace u sloves -- a) formální kategorie u sloves -- b) aspektové modifikace u sloves -- α) všeobecný přehled -- β) slovesný čas -- γ) poznámky k problémům slovesného času v angličtině -- δ) slovesný vid -- ε) slovesný způsob -- 7. Kategoriální přechody u anglických sloves -- a) vztah dění k podmětu -- b) vztah dění k předmětu -- α) slovesa subjektivní a objektivní -- β) slovesa reflexivní -- B. Nauka o usouvztažnění (funkční syntax).
I. Definice věty -- II. Aktuální členění věty -- 1. Základ a jádro výpovědi -- 2. Věty jednočlenné a dvojčlenné z hlediska aktuálního členění větného -- 3. Větné členění aktuální a formální -- III. Formální členění věty jednoduché -- 1. Obecné poznámky -- 2. Jednočlenné neslovesné věty thetické -- 3. Jednočlenné neslovesné věty predikativní -- 4. Dvojčlenné věty neslovesné -- 5. Apozice -- 6. Konstrukce absolutní -- 7. Věty slovesné -- a) obecné poznámky -- b) gramatická osoba -- 8. Funkce podmětu v angličtině -- 9. O predikaci v angličtině -- a) predikace dějová po stránce formální -- b) dějová predikace po stránce významové: predikace aktivní -- c) druhy pasivní dějové predikace -- d) predikace kvalifikující -- e) jiné typy predikace -- 10. O předmětu v angličtině -- a) obecné poznámky -- b) předmět typu akuzativního -- c) předmět typu dativního -- d) předmět typu genitivního -- e) jiné typy předmětu -- 11. O atribuci v angličtině -- a) přívlastek povahy adjektivní -- b) přívlastek povahy substantivní -- 12. O příslovečném určení v angličtině -- a) obecné poznámky -- b) vyjadřování příslovečného určení v angličtině -- IV. O anglické větě jako celku -- 1. Prostředky komplexní kondenzace -- a) obecné poznámky -- b) anglická participia -- c) anglický infinitiv a podstatné jméno slovesné (gerund) -- d) vazby komplexní -- 2. Pořádek slov v anglické větě -- a) zásady určující pořádek slov v jazycích -- b) jiné problémy anglického slovosledu -- 3. Zesílení a emfáze -- 4. Poznámky o negaci -- V. Poznámky o jiných otázkách funkční syntaxe -- 1. O souvětí -- 2. O užívání způsobů a časů -- Poznámky vydavatelovy -- Seznam méně běžných zkratek -- Summary -- A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis -- Introduction: On the Scientific Study of Language -- A. Functional Onomatology -- i. the meaning of the naming unit.
ii. the form of the naming unit -- iii. the classification of naming units -- iv. classification within individual word categories -- B. Functional Syntax -- i. the definition of the sentence -- ii. functional sentence perspective -- iii. the formal analysis of a simple sentence -- iv. on the english sentence considered as a whole -- v. notes on other problems of functional syntax -- Pезюме -- Функциональный анализ современного английского языка на общелингвистической основе -- Bведение: о научном изучении языка -- А. Функциональная ономатология -- i. значение языкового наименования -- ii. форма языкового наименования -- iii. классификация языковых наименований -- iv. классификация внутри отдельных категорий частей речи -- Б. Функциональный синтаксис -- i. дефиниция предложения -- ii. актуальное членение предложения -- iii. формальное членение простого предложения -- iv. об английском предложении как синтаксическом целом -- v. примечания к другим вопросам функционального синтаксиса -- Doslov vydavatelův.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00074506
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00074506
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Předmluva -- Úvod: o vědeckém studiu jazyka -- 1. Směry jazykozpytného bádání -- 2. Plán našeho rozboru -- 3. O jazykové stylizaci -- A. Nauka o jazykovém pojmenování (funkční onomatologie) -- I. Význam jazykového pojmenování -- 1. Podstata a povaha jazykového pojmenování -- 2. Složky jazykového pojmenování -- II. Forma jazykového pojmenování -- 1. Pojmenování značková a popisná -- 2. Obecně o slově -- 3. Slova jednoduchá -- 4. Slova složená -- a) definice slov složených -- b) typy slov složených -- c) znaky kompozičních sdruženin -- d) slovesná kompozita a spřežky v angličtině -- 5. Zkracování slov a tvoření nových pojmenování -- III. Klasifikace jazykových pojmenování -- 1. Problém slovních druhů (slovních kategorií) -- 2. Formální rozdíly mezi slovními kategoriemi v angličtině -- 3. Poměr substantiv a adjektiv v angličtině -- 4. Poměr substantiv a sloves v angličtině -- 5. Poměr adjektiv a adverbií v angličtině -- IV. Klasifikace uvnitř jednotlivých slovních kategorií -- 1. Klasifikace formální, aspektové modifikace a přechody kategoriální -- 2. Formální klasifikace a aspektové modifikace u substantiv -- a) rod substantiv -- b) aspektová modifikace čísla -- c) aspektová modifikace určenosti (užívání členů) -- 3. Kategoriální přechody u substantiv -- 4. Formální klasifikace a aspektové modifikace u adjektiv -- 5. Kategoriální přechody u adjektiv -- 6. Formální kategorie a aspektové modifikace u sloves -- a) formální kategorie u sloves -- b) aspektové modifikace u sloves -- α) všeobecný přehled -- β) slovesný čas -- γ) poznámky k problémům slovesného času v angličtině -- δ) slovesný vid -- ε) slovesný způsob -- 7. Kategoriální přechody u anglických sloves -- a) vztah dění k podmětu -- b) vztah dění k předmětu -- α) slovesa subjektivní a objektivní -- β) slovesa reflexivní -- B. Nauka o usouvztažnění (funkční syntax).

I. Definice věty -- II. Aktuální členění věty -- 1. Základ a jádro výpovědi -- 2. Věty jednočlenné a dvojčlenné z hlediska aktuálního členění větného -- 3. Větné členění aktuální a formální -- III. Formální členění věty jednoduché -- 1. Obecné poznámky -- 2. Jednočlenné neslovesné věty thetické -- 3. Jednočlenné neslovesné věty predikativní -- 4. Dvojčlenné věty neslovesné -- 5. Apozice -- 6. Konstrukce absolutní -- 7. Věty slovesné -- a) obecné poznámky -- b) gramatická osoba -- 8. Funkce podmětu v angličtině -- 9. O predikaci v angličtině -- a) predikace dějová po stránce formální -- b) dějová predikace po stránce významové: predikace aktivní -- c) druhy pasivní dějové predikace -- d) predikace kvalifikující -- e) jiné typy predikace -- 10. O předmětu v angličtině -- a) obecné poznámky -- b) předmět typu akuzativního -- c) předmět typu dativního -- d) předmět typu genitivního -- e) jiné typy předmětu -- 11. O atribuci v angličtině -- a) přívlastek povahy adjektivní -- b) přívlastek povahy substantivní -- 12. O příslovečném určení v angličtině -- a) obecné poznámky -- b) vyjadřování příslovečného určení v angličtině -- IV. O anglické větě jako celku -- 1. Prostředky komplexní kondenzace -- a) obecné poznámky -- b) anglická participia -- c) anglický infinitiv a podstatné jméno slovesné (gerund) -- d) vazby komplexní -- 2. Pořádek slov v anglické větě -- a) zásady určující pořádek slov v jazycích -- b) jiné problémy anglického slovosledu -- 3. Zesílení a emfáze -- 4. Poznámky o negaci -- V. Poznámky o jiných otázkách funkční syntaxe -- 1. O souvětí -- 2. O užívání způsobů a časů -- Poznámky vydavatelovy -- Seznam méně běžných zkratek -- Summary -- A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis -- Introduction: On the Scientific Study of Language -- A. Functional Onomatology -- i. the meaning of the naming unit.

ii. the form of the naming unit -- iii. the classification of naming units -- iv. classification within individual word categories -- B. Functional Syntax -- i. the definition of the sentence -- ii. functional sentence perspective -- iii. the formal analysis of a simple sentence -- iv. on the english sentence considered as a whole -- v. notes on other problems of functional syntax -- Pезюме -- Функциональный анализ современного английского языка на общелингвистической основе -- Bведение: о научном изучении языка -- А. Функциональная ономатология -- i. значение языкового наименования -- ii. форма языкового наименования -- iii. классификация языковых наименований -- iv. классификация внутри отдельных категорий частей речи -- Б. Функциональный синтаксис -- i. дефиниция предложения -- ii. актуальное членение предложения -- iii. формальное членение простого предложения -- iv. об английском предложении как синтаксическом целом -- v. примечания к другим вопросам функционального синтаксиса -- Doslov vydavatelův.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.