Soukromá korespondence jako lingvistický pramen.

By: Hladká, ZdeňkaContributor(s): Adam, Robert | Hlaváčková, DanaPublisher: Brno : Masarykova univerzita, 2013Copyright date: ©2013Description: 1 online resource (191 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788021075542Subject(s): Letter writing, CzechGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Soukromá korespondence jako lingvistický pramenDDC classification: 891.86150899999996 LOC classification: PG4483.H533 2013Online resources: Click to View
Contents:
Intro -- Předmluva -- Zdeňka Hladká "Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně" -- 1. Úvod -- 2. Korpus soukromé korespondence (KSK-dopisy) -- 3. Další korpusové zpracování soukromé korespondence -- 4. Lingvistické využití KSK-dopisy -- 5. Literatura -- Dana Hlaváčková "Korpusové zpracování korespondenčních textů: morfologické značkování -- 1. Úvod -- 2. Korpus soukromé korespondence -- 3. Morfologický analyzátor ajka -- 4. Analýza jazyka KSK -- 5. Lemmatizace substandardních jevů -- 6. Úpravy analyzátoru -- 6.1 Substantiva, adjektiva, pronomina -- 6.2 Verba -- 6.3 S-atribut -- 6.4 Speciální značky -- 7. Desambiguace -- 8. Závěr -- 9. Bibliografie -- Jana Machalová - Klára Osolsobě "Hypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence -- 1. Úvod -- 2. Registr hypokoristik v KSK-dopisy: problémy klasifikace a lemmatizace domáckých podob rodných jmen -- 2.1 Další specifika prezentovaného materiálu -- 3. Slovotvorná analýza hypokoristik z KSK-dopisy -- 3.1 Určení základového slova / odvozovacího základu -- 3.2 Morfémová analýza -- 3.3 Posuny v přirozeném a gramatickém rodu -- 3.4 Hypokoristika na -i/-y -- 4. Závěr -- 5. Retrográdní morfematický slovník hypokoristik z KSK-dopisy: zásady zpracování -- 6. Literatura -- Zdeňka Hladká "Teritoriálně a sociálně podmíněné diference v jazyce soukromé korespondence -- 1. Úvod -- 1.1 Fázovost výzkumu, materiálová východiska, metodický postup -- 2. Analýza -- 2.1 Obecná čeština v korespondenčních textech -- 2.1.1 Hlásková rovina -- 2.1.2 Morfologická rovina -- 2.1.3 Teritoriální šíření obecné češtiny v jazyce osobní korespondence: shrnutí -- 2.2 Spisovný jazyk v korespondenčních textech -- 3. Závěr -- 4. Doplněk -- 4.1 Ukázka výpočtu korigované frekvence (na příkladu relativního měření a globálního počítání výskytu koncovkového -ej v KSK-dopisy).
4.2 Využitelnost výpočtů korigované frekvence pro zkoumání sociologicky podmíněných determinací v jazyce osobní korespondence -- 5. Literatura -- Marek Nekula - Lucie Rychnovská "Jazyková biografie Bedřicha Smetany a jazyk jeho korespondence se zřetelem ke gramatickým jevům -- 1. Úvod -- 2. Jazykové biografie -- 3. Jazykové biografie a korespondence -- 3.1 Narace -- 3.2 Validita jazykověbiografických dat -- 3.3 Triangulace dat -- 3.4 Čeština v kontextu Smetanovy školní docházky -- 4. Smetanova jazyková biografie -- 5. Analýza jazykových jevů Smetanovy česky psané korespondence -- 5.1 Korpus Smetanovy česky psané korespondence -- 5.2 Gramatická stránka Smetanovy česky psané korespondence -- 5.2.1 Substantiva -- 5.2.2 Adjektiva -- 5.2.3 Pronomina -- 5.2.4 Numeralia -- 5.2.5 Obecné tendence u jmenných tvarů -- 5.2.6 Verba -- 5.2.7 Shrnutí -- 6. Závěr -- 7. Bibliografie -- 7.1 Archivní prameny a korpusové zdroje -- 7.2 Tištěné prameny -- 7.3 Literatura -- Robert Adam - Jaroslava Janáčková - Alena Macurová - František Martínek "Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové)" -- 1. Úvod -- 2. Dopis jako žánr: jeho jazyk/y, jeho „já" -- 3. Výzkum v návaznosti na kritickou edici -- 4. Literatura -- Jana Hoffmannová "Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem -- 1. Úvod -- 2. Zdvořilost, formálnost a další pragmatické kategorie v dopisech Jana Nerudy a Karla Čapka -- 3. Stylistické a syntaktické charakteristiky dopisů současných mladých lidí -- 3.1 Stylistický rozbor -- 3.2 Syntaktická analýza -- 4. Literatura -- Biogramy autorů -- Private correspondence as a source of material for linguistic research work -- Obsah.
Summary: For a long time, private correspondence has been a subject of interest for scholars from the humanities, especially for historians and literary scholars, as well as for sociologists, psychologists etc. The interest in this unique kind of material is also growing in the field of linguistics. The book represents a work of several Czech scholars who have been systematically dealing with the language of correspondence, providing new approaches to this research topic. Attention is paid especially to corpus processing of private correspondence, using these sources also for the purpose of a quantitative research of usage. Modern methodology from the fields of sociolinguistic and pragmalinguistics is used to analyse the correspondence of significant personalities from the Czech culture past, such as B. Smetana, B. Němcová, J. Neruda, and K. Čapek.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00071457
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00071457
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Intro -- Předmluva -- Zdeňka Hladká "Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně" -- 1. Úvod -- 2. Korpus soukromé korespondence (KSK-dopisy) -- 3. Další korpusové zpracování soukromé korespondence -- 4. Lingvistické využití KSK-dopisy -- 5. Literatura -- Dana Hlaváčková "Korpusové zpracování korespondenčních textů: morfologické značkování -- 1. Úvod -- 2. Korpus soukromé korespondence -- 3. Morfologický analyzátor ajka -- 4. Analýza jazyka KSK -- 5. Lemmatizace substandardních jevů -- 6. Úpravy analyzátoru -- 6.1 Substantiva, adjektiva, pronomina -- 6.2 Verba -- 6.3 S-atribut -- 6.4 Speciální značky -- 7. Desambiguace -- 8. Závěr -- 9. Bibliografie -- Jana Machalová - Klára Osolsobě "Hypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence -- 1. Úvod -- 2. Registr hypokoristik v KSK-dopisy: problémy klasifikace a lemmatizace domáckých podob rodných jmen -- 2.1 Další specifika prezentovaného materiálu -- 3. Slovotvorná analýza hypokoristik z KSK-dopisy -- 3.1 Určení základového slova / odvozovacího základu -- 3.2 Morfémová analýza -- 3.3 Posuny v přirozeném a gramatickém rodu -- 3.4 Hypokoristika na -i/-y -- 4. Závěr -- 5. Retrográdní morfematický slovník hypokoristik z KSK-dopisy: zásady zpracování -- 6. Literatura -- Zdeňka Hladká "Teritoriálně a sociálně podmíněné diference v jazyce soukromé korespondence -- 1. Úvod -- 1.1 Fázovost výzkumu, materiálová východiska, metodický postup -- 2. Analýza -- 2.1 Obecná čeština v korespondenčních textech -- 2.1.1 Hlásková rovina -- 2.1.2 Morfologická rovina -- 2.1.3 Teritoriální šíření obecné češtiny v jazyce osobní korespondence: shrnutí -- 2.2 Spisovný jazyk v korespondenčních textech -- 3. Závěr -- 4. Doplněk -- 4.1 Ukázka výpočtu korigované frekvence (na příkladu relativního měření a globálního počítání výskytu koncovkového -ej v KSK-dopisy).

4.2 Využitelnost výpočtů korigované frekvence pro zkoumání sociologicky podmíněných determinací v jazyce osobní korespondence -- 5. Literatura -- Marek Nekula - Lucie Rychnovská "Jazyková biografie Bedřicha Smetany a jazyk jeho korespondence se zřetelem ke gramatickým jevům -- 1. Úvod -- 2. Jazykové biografie -- 3. Jazykové biografie a korespondence -- 3.1 Narace -- 3.2 Validita jazykověbiografických dat -- 3.3 Triangulace dat -- 3.4 Čeština v kontextu Smetanovy školní docházky -- 4. Smetanova jazyková biografie -- 5. Analýza jazykových jevů Smetanovy česky psané korespondence -- 5.1 Korpus Smetanovy česky psané korespondence -- 5.2 Gramatická stránka Smetanovy česky psané korespondence -- 5.2.1 Substantiva -- 5.2.2 Adjektiva -- 5.2.3 Pronomina -- 5.2.4 Numeralia -- 5.2.5 Obecné tendence u jmenných tvarů -- 5.2.6 Verba -- 5.2.7 Shrnutí -- 6. Závěr -- 7. Bibliografie -- 7.1 Archivní prameny a korpusové zdroje -- 7.2 Tištěné prameny -- 7.3 Literatura -- Robert Adam - Jaroslava Janáčková - Alena Macurová - František Martínek "Dopisy jako výzva (Jazykovědný výzkum korespondence Boženy Němcové)" -- 1. Úvod -- 2. Dopis jako žánr: jeho jazyk/y, jeho „já" -- 3. Výzkum v návaznosti na kritickou edici -- 4. Literatura -- Jana Hoffmannová "Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem -- 1. Úvod -- 2. Zdvořilost, formálnost a další pragmatické kategorie v dopisech Jana Nerudy a Karla Čapka -- 3. Stylistické a syntaktické charakteristiky dopisů současných mladých lidí -- 3.1 Stylistický rozbor -- 3.2 Syntaktická analýza -- 4. Literatura -- Biogramy autorů -- Private correspondence as a source of material for linguistic research work -- Obsah.

For a long time, private correspondence has been a subject of interest for scholars from the humanities, especially for historians and literary scholars, as well as for sociologists, psychologists etc. The interest in this unique kind of material is also growing in the field of linguistics. The book represents a work of several Czech scholars who have been systematically dealing with the language of correspondence, providing new approaches to this research topic. Attention is paid especially to corpus processing of private correspondence, using these sources also for the purpose of a quantitative research of usage. Modern methodology from the fields of sociolinguistic and pragmalinguistics is used to analyse the correspondence of significant personalities from the Czech culture past, such as B. Smetana, B. Němcová, J. Neruda, and K. Čapek.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.