Netradiční způsoby aplikace anestetik : Možnosti jejich využití v urgentní medicíně a medicíně katastrof.

By: Hess, LadislavContributor(s): Málek, JiříPublisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016Copyright date: ©2017Edition: 1st edDescription: 1 online resource (174 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024634968Subject(s): AnesthesiaGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Netradiční způsoby aplikace anestetik : Možnosti jejich využití v urgentní medicíně a medicíně katastrofDDC classification: 617.96 LOC classification: RD81.H477 2016Online resources: Click to View
Contents:
Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Metodika -- 1.1 Studie prováděné na zvířatech -- 1.1.1 Králík -- 1.1.2 Makak -- 1.1.3 Laboratorní potkan -- 1.2 Studie prováděné u člověka -- 2. Způsoby aplikace -- 2.1 Nazální aplikace -- 2.1.1 Historické poznámky -- 2.1.2 Několik anatomicko-fyziologických poznámek o nosní sliznici -- 2.1.3 Výhody nazální aplikace -- 2.1.4 Využití nazální aplikace farmak v urgentní medicíně a medicíně katastrof -- 2.1.5 Technika nazálního podání -- 2.1.5.1 Králík -- 2.1.5.2 Makak -- 2.1.5.3 Člověk -- 2.1.5.4 Postup při nazální aplikaci -- 2.2 Bukální a sublingvální aplikace -- 2.2.1 Stavba dutiny ústní a její fyziologické funkce ve vztahu k slizniční aplikaci -- 2.2.2 Techniky podání -- 2.3 Konjunktivální aplikace -- 2.3.1 Stručný literární souhrn o konjunktivální aplikaci anestetik -- 2.3.2 Testování iritace konjunktivy podanými farmaky -- 2.3.3 Konjunktivální aplikace u člověka -- 2.4 Inhalační podání do plic (mimo inhalaci anestetických plynů) -- 2.4.1 Anatomické poměry a histologická skladba ve vztahu k inhalačnímu podání -- 2.4.2 Aerosol -- 2.4.3 Mechanismus absorpce při inhalačním podání -- 2.4.4 Metodika experimentálního podání aerosolu -- 2.4.5 Vývoj nových inhalačních technologií -- 3. Hlavní skupiny sledovaných látek pro netradiční způsoby podání -- 3.1 Alkaloidy z lilkovitých rostlin - atropin a skopolamin -- 3.1.1 Experimentální část -- 3.1.1.1 Skopolamin a jeho kombinace s farmaky intramuskulárně u králíka -- 3.1.1.2 Skopolamin a jeho kombinace s farmaky nazálně u králíka -- 3.1.1.3 Skopolamin a jeho kombinace s farmaky konjunktiválně u králíka -- 3.1.2 Experimentální testování skopolaminu a jeho kombinace s farmaky u opic makak rhesus -- 3.1.3 Netradiční podání skopolaminu u člověka -- 3.2 Benzodiazepiny -- 3.2.1 Midazolam -- 3.2.2 Experimentální část -- 3.2.2.1 Benzodiazepiny - nazální podání u králíka.
3.2.2.2 Kombinace midazolamu s haloperidolem a medetomidinem nazálně u makaka -- 3.2.2.3 Kombinace midazolamu a medetomidinu nazálně u makaka -- 3.2.2.4 Trojkombinace midazolam - medetomidin - ketamin -- 3.2.2.5 Kombinace midazolamu s etomidátem nazálně u králíka -- 3.2.2.6 Konjunktivální podání benzodiazepinů u králíka -- 3.2.2.7 Kombinace haloperidolu s midazolamem konjunktiválně u králíka -- 3.2.2.8 Konjunktivální aplikace specifických antagonistů a jejich vliv na kardiorespirační parametry při antagonizování konjunktiválně aplikovaných agonistů -- 3.2.3 Netradiční aplikace benzodiazepinů u člověka -- 3.2.4 Flumazenil -- 3.2.4.1 Flumazenil aplikovaný nazálně u králíka -- 3.2.4.2 Netradiční podání flumazenilu u člověka -- 3.3 Ketamin -- 3.3.1 Experimentální část -- 3.3.1.1 Ketamin a jeho kombinace nazálně u králíka -- 3.3.1.2 Kombinace ketaminu s remifentanilem a midazolamem nebo medetomidinem nazálně u makaka -- 3.3.1.3 Trojkombinace ketaminu s medetomidinem a midazolamem bukálně u makaka -- 3.3.1.4 Ketamin a jeho kombinace s medetomidinem při inhalační aplikaci u potkana -- 3.3.1.5 S-(+)-ketamin a jeho kombinace s midazolamem při konjunktiválním podání u králíka -- 3.3.1.6 Trojkombinace S-(+)-ketaminu s midazolamem a medetomidinem konjunktiválně u makaka -- 3.3.2 Netradiční způsoby podání ketaminu u člověka -- 3.3.2.1 Nazální aplikace ketaminu u člověka -- 3.3.2.2 Orální a bukální aplikace ketaminu u člověka -- 3.3.2.3 Inhalační podání ketaminu u člověka -- 3.4 Tiletamin -- 3.4.1 Experimentální část -- 3.4.1.1 Telazol v kombinaci s farmaky konjunktiválně u králíka -- 3.5 Alfa2-sympatomimetika a atipamezol -- 3.5.1 Medetomidin -- 3.5.2 Klonidin -- 3.5.3 Dexmedetomidin -- 3.5.4 Atipamezol -- 3.5.5 Experimentální část -- 3.5.5.1 Medetomidin aplikovaný nazálně u králíka -- 3.5.5.2 Medetomidin a jeho kombinace s farmaky nazálně u makaka.
3.5.5.3 Vliv medetomidinu bukálně na kardiorespirační parametry u makaka imobilizovaného ketaminem -- 3.5.5.4 Vliv specifického antagonisty atipamezolu konjunktiválně na sedaci a kardiorespirační paramametry po medetomidinu intramuskulárně u králíka -- 3.5.5.5 Trojkombinace medetomidinu s midazolamem a ketaminem konjunktiválně u králíka -- 3.5.5.6 Vliv konjunktiválně aplikovaného medetomidinu na chování a základní kardiorespirační parametry makaka imobilizovaného ketaminem intramuskulárně -- 3.5.6 Netradiční způsoby podání α2-sympatomimetik u člověka -- 3.6 Etomidát -- 3.6.1 Experimentální část -- 3.6.1.1 Etomidát a jeho kombinace s farmaky nazálně u králíka -- 3.6.1.2 Kombinace etomidátu s midazolamem a remifentanilem nazálně u makaka -- 3.6.1.3 Netradiční způsoby podání u člověka -- 3.7 Hyaluronidáza -- 3.8 Opioidy a jejich specifičtí antagonisté -- 3.8.1 Základní přehled -- 3.8.2 Experimentální část -- 3.8.2.1 Nazální podání opioidů u králíka -- 3.8.2.2 Úplně antagonizovatelné imobilizace nazální aplikací u králíka -- 3.8.2.3 Nazální, konjunktivální a bukální podání naltrexonu u makaka -- 3.8.2.4 Konjunktivální podání opioidů u králíka -- 3.8.2.5 Ultrakrátce působící opioidy konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.6 Metadon konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.7 Buprenorfin a jeho kombinace konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.8 Etorfin konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.9 Úplně antagonizovatelná imobilizace s použitím opioidů konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.10 Konjunktivální aplikace specifických antagonistů při konjunktiválně aplikovaných agonistech u králíka -- 3.8.2.11 Úplně antagonizovatelná imobilizace s použitím opioidů konjunktiválně u makaka -- 3.8.2.12 Vliv naltrexonu konjunktiválně na imobilizaci makaka kombinací S-(+)-ketaminu, medetomidinu, alfentanilu a hyaluronidázy -- 3.8.3 Studie u člověka -- 3.8.3.1 Nazální aplikace opioidů u člověka.
3.8.3.2 Bukální aplikace opioidů u člověka -- 3.8.3.3 Inhalační aplikace opioidů u člověka -- 3.8.3.4 Konjunktivální aplikace opioidů u člověka -- 3.9 Haloperidol -- 3.9.1 Experimentální část -- 3.9.2 Netradiční podání haloperidolu u člověka -- 3.10 Oxytocin -- 3.10.1 Experimentální část -- 3.10.1.1 Experimentální podání oxytocinu u králíka -- 3.10.1.2 Nazální aplikace oxytocinu u makaka -- 3.10.2 Netradiční způsoby podání oxytocinu u člověka -- 3.11 Vazopresin -- 3.11.1 Experimentální část -- 3.11.1.1 Vazopresin nazálně u králíka -- 3.11.1.2 Vazopresin nazálně u makaka -- 3.11.1.3 Kombinace oxytocinu a vazopresinu nazálně u králíka -- 4. Chromatografické stanovení plazmatických koncentrací vybraných farmak po konjunktivální aplikaci u králíka -- 4.1 Sufentanil -- 4.2 Midazolam -- 4.3 Remifentanil -- 4.4 Ketamin a jeho metabolity -- 5. Netradiční způsoby aplikace svalových relaxancií -- 5.1 Netradiční způsoby použití svalových relaxancií u zvířat -- 5.1.1 Intramuskulární podání -- 5.1.1.1 Suxametonium -- 5.1.1.2 Kurare -- 5.1.2 Intratracheální podání -- 5.2. Netradiční způsoby použití u člověka -- 5.2.1 Intramuskulární podání -- 5.2.1.1 Suxametonium -- 5.2.1.2 Nedepolarizační svalová relaxancia -- 5.2.2 Další netradiční způsoby podání -- 6. Stručný přehled nejdůležitějších experimentálních výsledků -- Závěr -- Summary.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00071031
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00071031
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Metodika -- 1.1 Studie prováděné na zvířatech -- 1.1.1 Králík -- 1.1.2 Makak -- 1.1.3 Laboratorní potkan -- 1.2 Studie prováděné u člověka -- 2. Způsoby aplikace -- 2.1 Nazální aplikace -- 2.1.1 Historické poznámky -- 2.1.2 Několik anatomicko-fyziologických poznámek o nosní sliznici -- 2.1.3 Výhody nazální aplikace -- 2.1.4 Využití nazální aplikace farmak v urgentní medicíně a medicíně katastrof -- 2.1.5 Technika nazálního podání -- 2.1.5.1 Králík -- 2.1.5.2 Makak -- 2.1.5.3 Člověk -- 2.1.5.4 Postup při nazální aplikaci -- 2.2 Bukální a sublingvální aplikace -- 2.2.1 Stavba dutiny ústní a její fyziologické funkce ve vztahu k slizniční aplikaci -- 2.2.2 Techniky podání -- 2.3 Konjunktivální aplikace -- 2.3.1 Stručný literární souhrn o konjunktivální aplikaci anestetik -- 2.3.2 Testování iritace konjunktivy podanými farmaky -- 2.3.3 Konjunktivální aplikace u člověka -- 2.4 Inhalační podání do plic (mimo inhalaci anestetických plynů) -- 2.4.1 Anatomické poměry a histologická skladba ve vztahu k inhalačnímu podání -- 2.4.2 Aerosol -- 2.4.3 Mechanismus absorpce při inhalačním podání -- 2.4.4 Metodika experimentálního podání aerosolu -- 2.4.5 Vývoj nových inhalačních technologií -- 3. Hlavní skupiny sledovaných látek pro netradiční způsoby podání -- 3.1 Alkaloidy z lilkovitých rostlin - atropin a skopolamin -- 3.1.1 Experimentální část -- 3.1.1.1 Skopolamin a jeho kombinace s farmaky intramuskulárně u králíka -- 3.1.1.2 Skopolamin a jeho kombinace s farmaky nazálně u králíka -- 3.1.1.3 Skopolamin a jeho kombinace s farmaky konjunktiválně u králíka -- 3.1.2 Experimentální testování skopolaminu a jeho kombinace s farmaky u opic makak rhesus -- 3.1.3 Netradiční podání skopolaminu u člověka -- 3.2 Benzodiazepiny -- 3.2.1 Midazolam -- 3.2.2 Experimentální část -- 3.2.2.1 Benzodiazepiny - nazální podání u králíka.

3.2.2.2 Kombinace midazolamu s haloperidolem a medetomidinem nazálně u makaka -- 3.2.2.3 Kombinace midazolamu a medetomidinu nazálně u makaka -- 3.2.2.4 Trojkombinace midazolam - medetomidin - ketamin -- 3.2.2.5 Kombinace midazolamu s etomidátem nazálně u králíka -- 3.2.2.6 Konjunktivální podání benzodiazepinů u králíka -- 3.2.2.7 Kombinace haloperidolu s midazolamem konjunktiválně u králíka -- 3.2.2.8 Konjunktivální aplikace specifických antagonistů a jejich vliv na kardiorespirační parametry při antagonizování konjunktiválně aplikovaných agonistů -- 3.2.3 Netradiční aplikace benzodiazepinů u člověka -- 3.2.4 Flumazenil -- 3.2.4.1 Flumazenil aplikovaný nazálně u králíka -- 3.2.4.2 Netradiční podání flumazenilu u člověka -- 3.3 Ketamin -- 3.3.1 Experimentální část -- 3.3.1.1 Ketamin a jeho kombinace nazálně u králíka -- 3.3.1.2 Kombinace ketaminu s remifentanilem a midazolamem nebo medetomidinem nazálně u makaka -- 3.3.1.3 Trojkombinace ketaminu s medetomidinem a midazolamem bukálně u makaka -- 3.3.1.4 Ketamin a jeho kombinace s medetomidinem při inhalační aplikaci u potkana -- 3.3.1.5 S-(+)-ketamin a jeho kombinace s midazolamem při konjunktiválním podání u králíka -- 3.3.1.6 Trojkombinace S-(+)-ketaminu s midazolamem a medetomidinem konjunktiválně u makaka -- 3.3.2 Netradiční způsoby podání ketaminu u člověka -- 3.3.2.1 Nazální aplikace ketaminu u člověka -- 3.3.2.2 Orální a bukální aplikace ketaminu u člověka -- 3.3.2.3 Inhalační podání ketaminu u člověka -- 3.4 Tiletamin -- 3.4.1 Experimentální část -- 3.4.1.1 Telazol v kombinaci s farmaky konjunktiválně u králíka -- 3.5 Alfa2-sympatomimetika a atipamezol -- 3.5.1 Medetomidin -- 3.5.2 Klonidin -- 3.5.3 Dexmedetomidin -- 3.5.4 Atipamezol -- 3.5.5 Experimentální část -- 3.5.5.1 Medetomidin aplikovaný nazálně u králíka -- 3.5.5.2 Medetomidin a jeho kombinace s farmaky nazálně u makaka.

3.5.5.3 Vliv medetomidinu bukálně na kardiorespirační parametry u makaka imobilizovaného ketaminem -- 3.5.5.4 Vliv specifického antagonisty atipamezolu konjunktiválně na sedaci a kardiorespirační paramametry po medetomidinu intramuskulárně u králíka -- 3.5.5.5 Trojkombinace medetomidinu s midazolamem a ketaminem konjunktiválně u králíka -- 3.5.5.6 Vliv konjunktiválně aplikovaného medetomidinu na chování a základní kardiorespirační parametry makaka imobilizovaného ketaminem intramuskulárně -- 3.5.6 Netradiční způsoby podání α2-sympatomimetik u člověka -- 3.6 Etomidát -- 3.6.1 Experimentální část -- 3.6.1.1 Etomidát a jeho kombinace s farmaky nazálně u králíka -- 3.6.1.2 Kombinace etomidátu s midazolamem a remifentanilem nazálně u makaka -- 3.6.1.3 Netradiční způsoby podání u člověka -- 3.7 Hyaluronidáza -- 3.8 Opioidy a jejich specifičtí antagonisté -- 3.8.1 Základní přehled -- 3.8.2 Experimentální část -- 3.8.2.1 Nazální podání opioidů u králíka -- 3.8.2.2 Úplně antagonizovatelné imobilizace nazální aplikací u králíka -- 3.8.2.3 Nazální, konjunktivální a bukální podání naltrexonu u makaka -- 3.8.2.4 Konjunktivální podání opioidů u králíka -- 3.8.2.5 Ultrakrátce působící opioidy konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.6 Metadon konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.7 Buprenorfin a jeho kombinace konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.8 Etorfin konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.9 Úplně antagonizovatelná imobilizace s použitím opioidů konjunktiválně u králíka -- 3.8.2.10 Konjunktivální aplikace specifických antagonistů při konjunktiválně aplikovaných agonistech u králíka -- 3.8.2.11 Úplně antagonizovatelná imobilizace s použitím opioidů konjunktiválně u makaka -- 3.8.2.12 Vliv naltrexonu konjunktiválně na imobilizaci makaka kombinací S-(+)-ketaminu, medetomidinu, alfentanilu a hyaluronidázy -- 3.8.3 Studie u člověka -- 3.8.3.1 Nazální aplikace opioidů u člověka.

3.8.3.2 Bukální aplikace opioidů u člověka -- 3.8.3.3 Inhalační aplikace opioidů u člověka -- 3.8.3.4 Konjunktivální aplikace opioidů u člověka -- 3.9 Haloperidol -- 3.9.1 Experimentální část -- 3.9.2 Netradiční podání haloperidolu u člověka -- 3.10 Oxytocin -- 3.10.1 Experimentální část -- 3.10.1.1 Experimentální podání oxytocinu u králíka -- 3.10.1.2 Nazální aplikace oxytocinu u makaka -- 3.10.2 Netradiční způsoby podání oxytocinu u člověka -- 3.11 Vazopresin -- 3.11.1 Experimentální část -- 3.11.1.1 Vazopresin nazálně u králíka -- 3.11.1.2 Vazopresin nazálně u makaka -- 3.11.1.3 Kombinace oxytocinu a vazopresinu nazálně u králíka -- 4. Chromatografické stanovení plazmatických koncentrací vybraných farmak po konjunktivální aplikaci u králíka -- 4.1 Sufentanil -- 4.2 Midazolam -- 4.3 Remifentanil -- 4.4 Ketamin a jeho metabolity -- 5. Netradiční způsoby aplikace svalových relaxancií -- 5.1 Netradiční způsoby použití svalových relaxancií u zvířat -- 5.1.1 Intramuskulární podání -- 5.1.1.1 Suxametonium -- 5.1.1.2 Kurare -- 5.1.2 Intratracheální podání -- 5.2. Netradiční způsoby použití u člověka -- 5.2.1 Intramuskulární podání -- 5.2.1.1 Suxametonium -- 5.2.1.2 Nedepolarizační svalová relaxancia -- 5.2.2 Další netradiční způsoby podání -- 6. Stručný přehled nejdůležitějších experimentálních výsledků -- Závěr -- Summary.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.