Psychologie celoživotního vývoje.

By: Blatný, Marek (ed.)Publisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016Copyright date: ©2017Edition: 1st edDescription: 1 online resource (290 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024635248Subject(s): Developmental psychologyGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Psychologie celoživotního vývojeDDC classification: 155 LOC classification: BF713.P793 2016Online resources: Click to View
Contents:
Obálka -- Obsah -- Úvodem aneb ke struktuře knihy -- I. Teorie vývoje člověka -- 1 Krátké uvedení do psychologie celoživotního vývoje -- Literatura -- 2 Klasické teorie vývoje -- Sigmund Freud: Teorie psychosexuálního vývoje -- Erik H. Erikson: Teorie psychosociálního vývoje -- Jean Piaget: Teorie kognitivního vývoje -- Lawrence Kohlberg: Teorie morálního vývoje -- Robert J. Havighurst: Teorie vývojových úkolů -- Shrnutí -- Literatura -- 3 Moderní teorie vývoje -- Lifespanové teorie vývoje -- Lifespanová teorie vývoje a další lifespanově orientované teorie -- Modely životní dráhy -- Teorie životní dráhy a její vliv na další moderní teorie celoživotního vývoje -- Teorie vývojových systémů -- Teorie vývojového kontextualismu a další teorie vývojových systémů -- Shrnutí -- Literatura -- II. Vývojové etapy -- 1 Vývoj před vstupem do školy: od prenatálního stadia po předškoláka -- Úvod -- Prenatální období a porod -- Novorozenecké období -- Období kojenecké -- Motorický vývoj -- Kognitivní vývoj -- Jazykový a předjazykový vývoj -- Sociální a osobnostní vývoj -- Temperament -- Věk batolete -- Vývoj motoriky -- Kognitivní vývoj -- Jazyk -- Další oblasti kognitivního vývoje -- Vývoj emocí a sociálního porozumění -- Předškolní věk -- Vývoj jemné a hrubé motoriky -- Kognitivní vývoj -- Jazyk a předčtenářské dovednosti -- Další kognitivní vývoj -- Myšlení a jeho omezení -- Sociální vývoj -- Sociální kognice a teorie mysli -- Další oblasti vývoje -- Závěr -- Literatura -- 2 Střední dětství -- Úvod -- Tělo a mozek -- Kognice -- Pozornost a paměť -- Piagetovy konkrétní myšlenkové operace -- Metakognice -- Jazyk -- Emoce a motivace -- Emoční regulace -- Eriksonův čtvrtý věk člověka -- Cíle a zájmy -- Morálka -- Kohlbergovo stadium konvenční morálky -- Morální komplexita -- Sebepojetí -- Identita -- Sebehodnocení -- Mezilidské vztahy -- Dospělí -- Vrstevníci.
Přátelství a postavení v kolektivu -- Agresivní a prosociální chování -- Závěr -- Literatura -- 3 Adolescence -- Úvod -- Časové vymezení adolescence -- Kognitivní schopnosti -- Emoční změny -- Identita dospívajících -- Socializace -- Sexualita a partnerství -- Škola a její význam -- Závěr -- Literatura -- 4 Mladá dospělost -- Úvod -- Fyzické změny -- Kognice -- Emoce -- Osobnost a sebepojetí -- Partnerství, rodina a další sociální vztahy -- Pracovní oblast -- Výzkumy zabývající se mladou dospělostí -- Vynořující se dospělost -- Krize v mladé dospělosti -- Závěr -- Literatura -- 5 Střední dospělost -- Úvod -- Fyzické změny -- Kognice -- Emoce -- Osobnost a sebepojetí -- Rodina a další sociální vztahy -- Pracovní oblast -- Výzkumy zabývající se střední dospělostí -- Střední dospělost - vrchol života nebo krize středního věku? -- Závěr -- Literatura -- 6 Pozdní dospělost -- Úvod -- Vývojové úkoly stáří -- Úspěšné, správné a jiné stárnutí -- Předpoklady úspěšného stárnutí -- Sebehodnocené úspěšné stárnutí -- Očekávání spojená se stárnutím -- Životní bilancování -- Resilience -- Zdroje resilience: sociální opora -- Funkce a procesy v průběhu stárnutí a stáří -- Kognitivní procesy -- Obranné mechanismy -- Osobnost a úspěšné stárnutí -- Osobnostní rysy -- Sebehodnocení a optimismus -- Mezipohlavní rozdíly -- Literatura -- III. Existenciální výzvy -- 1 Úspěšný vývoj -- Definice úspěšného vývoje -- Terminologická nejednotnost -- Dimenze úspěšného vývoje -- Propojení psychologického a sociálního fungování -- Literatura -- 2 Osobní pohoda -- Úvod -- Dvě tradice výzkumu osobní pohody: subjektivní a psychologická pohoda -- Subjektivní pohoda -- Psychologická pohoda -- Subjektivní a psychologická pohoda: související, ale odlišné koncepty -- Novější koncepce osobní pohody -- Teorie osobní pohody Sonyi Lyubomirské -- Teorie osobní pohody Martina Seligmana.
Osobní pohoda a sociodemografické faktory -- Osobní pohoda a osobnost -- Osobní pohoda a osobnostní rysy -- Osobní pohoda a charakteristické adaptace -- Osobní pohoda a osobní narativy -- Osobní pohoda a věk -- Závěr -- Literatura -- 3 Sociální fungování -- Definice a struktura -- Zdroje sociálního fungování -- Inteligence a akademická oblast -- Temperament a osobnost -- Sociální vztahy -- Literatura -- 4 Kulturní aspekty úspěšného vývoje -- Literatura -- 5 Generativita jako významný vývojový úkol v dospělosti -- Úvod -- Definice generativity -- Dimenze generativity -- Typy generativity -- Věkové souvislosti generativity -- Kulturní dimenze generativity -- Genderové rozdíly v generativitě -- Nástroje měření generativity -- Další teorie vycházející z Eriksonova modelu -- Generativita v současném empirickém výzkumu -- Závěr -- Literatura -- 6 Smysl životave vývojové perspektivě -- Smysl života v psychologii -- Smysl života a vývoj člověka -- Smysl života v dětství -- Smysl života v adolescenci -- Smysl života v dospělosti -- Smysl života ve starším věku -- Závěr -- Literatura -- Summary -- O autorech -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00071026
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00071026
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Úvodem aneb ke struktuře knihy -- I. Teorie vývoje člověka -- 1 Krátké uvedení do psychologie celoživotního vývoje -- Literatura -- 2 Klasické teorie vývoje -- Sigmund Freud: Teorie psychosexuálního vývoje -- Erik H. Erikson: Teorie psychosociálního vývoje -- Jean Piaget: Teorie kognitivního vývoje -- Lawrence Kohlberg: Teorie morálního vývoje -- Robert J. Havighurst: Teorie vývojových úkolů -- Shrnutí -- Literatura -- 3 Moderní teorie vývoje -- Lifespanové teorie vývoje -- Lifespanová teorie vývoje a další lifespanově orientované teorie -- Modely životní dráhy -- Teorie životní dráhy a její vliv na další moderní teorie celoživotního vývoje -- Teorie vývojových systémů -- Teorie vývojového kontextualismu a další teorie vývojových systémů -- Shrnutí -- Literatura -- II. Vývojové etapy -- 1 Vývoj před vstupem do školy: od prenatálního stadia po předškoláka -- Úvod -- Prenatální období a porod -- Novorozenecké období -- Období kojenecké -- Motorický vývoj -- Kognitivní vývoj -- Jazykový a předjazykový vývoj -- Sociální a osobnostní vývoj -- Temperament -- Věk batolete -- Vývoj motoriky -- Kognitivní vývoj -- Jazyk -- Další oblasti kognitivního vývoje -- Vývoj emocí a sociálního porozumění -- Předškolní věk -- Vývoj jemné a hrubé motoriky -- Kognitivní vývoj -- Jazyk a předčtenářské dovednosti -- Další kognitivní vývoj -- Myšlení a jeho omezení -- Sociální vývoj -- Sociální kognice a teorie mysli -- Další oblasti vývoje -- Závěr -- Literatura -- 2 Střední dětství -- Úvod -- Tělo a mozek -- Kognice -- Pozornost a paměť -- Piagetovy konkrétní myšlenkové operace -- Metakognice -- Jazyk -- Emoce a motivace -- Emoční regulace -- Eriksonův čtvrtý věk člověka -- Cíle a zájmy -- Morálka -- Kohlbergovo stadium konvenční morálky -- Morální komplexita -- Sebepojetí -- Identita -- Sebehodnocení -- Mezilidské vztahy -- Dospělí -- Vrstevníci.

Přátelství a postavení v kolektivu -- Agresivní a prosociální chování -- Závěr -- Literatura -- 3 Adolescence -- Úvod -- Časové vymezení adolescence -- Kognitivní schopnosti -- Emoční změny -- Identita dospívajících -- Socializace -- Sexualita a partnerství -- Škola a její význam -- Závěr -- Literatura -- 4 Mladá dospělost -- Úvod -- Fyzické změny -- Kognice -- Emoce -- Osobnost a sebepojetí -- Partnerství, rodina a další sociální vztahy -- Pracovní oblast -- Výzkumy zabývající se mladou dospělostí -- Vynořující se dospělost -- Krize v mladé dospělosti -- Závěr -- Literatura -- 5 Střední dospělost -- Úvod -- Fyzické změny -- Kognice -- Emoce -- Osobnost a sebepojetí -- Rodina a další sociální vztahy -- Pracovní oblast -- Výzkumy zabývající se střední dospělostí -- Střední dospělost - vrchol života nebo krize středního věku? -- Závěr -- Literatura -- 6 Pozdní dospělost -- Úvod -- Vývojové úkoly stáří -- Úspěšné, správné a jiné stárnutí -- Předpoklady úspěšného stárnutí -- Sebehodnocené úspěšné stárnutí -- Očekávání spojená se stárnutím -- Životní bilancování -- Resilience -- Zdroje resilience: sociální opora -- Funkce a procesy v průběhu stárnutí a stáří -- Kognitivní procesy -- Obranné mechanismy -- Osobnost a úspěšné stárnutí -- Osobnostní rysy -- Sebehodnocení a optimismus -- Mezipohlavní rozdíly -- Literatura -- III. Existenciální výzvy -- 1 Úspěšný vývoj -- Definice úspěšného vývoje -- Terminologická nejednotnost -- Dimenze úspěšného vývoje -- Propojení psychologického a sociálního fungování -- Literatura -- 2 Osobní pohoda -- Úvod -- Dvě tradice výzkumu osobní pohody: subjektivní a psychologická pohoda -- Subjektivní pohoda -- Psychologická pohoda -- Subjektivní a psychologická pohoda: související, ale odlišné koncepty -- Novější koncepce osobní pohody -- Teorie osobní pohody Sonyi Lyubomirské -- Teorie osobní pohody Martina Seligmana.

Osobní pohoda a sociodemografické faktory -- Osobní pohoda a osobnost -- Osobní pohoda a osobnostní rysy -- Osobní pohoda a charakteristické adaptace -- Osobní pohoda a osobní narativy -- Osobní pohoda a věk -- Závěr -- Literatura -- 3 Sociální fungování -- Definice a struktura -- Zdroje sociálního fungování -- Inteligence a akademická oblast -- Temperament a osobnost -- Sociální vztahy -- Literatura -- 4 Kulturní aspekty úspěšného vývoje -- Literatura -- 5 Generativita jako významný vývojový úkol v dospělosti -- Úvod -- Definice generativity -- Dimenze generativity -- Typy generativity -- Věkové souvislosti generativity -- Kulturní dimenze generativity -- Genderové rozdíly v generativitě -- Nástroje měření generativity -- Další teorie vycházející z Eriksonova modelu -- Generativita v současném empirickém výzkumu -- Závěr -- Literatura -- 6 Smysl životave vývojové perspektivě -- Smysl života v psychologii -- Smysl života a vývoj člověka -- Smysl života v dětství -- Smysl života v adolescenci -- Smysl života v dospělosti -- Smysl života ve starším věku -- Závěr -- Literatura -- Summary -- O autorech -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.