Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost : Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd.

By: Pospíšil, Ctirad VSeries: TeologiePublisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017Copyright date: ©2017Edition: 1st edDescription: 1 online resource (414 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024635309Subject(s): Theology, DoctrinalGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost : Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních vědDDC classification: 230 LOC classification: BT75.2.P677 2017ebOnline resources: Click to View
Contents:
Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Základní východiska a charakteristiky daného problému -- 2. Dvě teologické inspirace implicitně se nacházející v moderní přírodovědě a vliv přírodovědy na teologii -- 3. Pokus o rozplétání gordického uzlu -- 1. Česká katolická teologie a astronomie v období 1850-1926 a dále -- 1.1 Nástin základních linií širšího dějinného a myšlenkového kontextu děl českých teologů v oblasti moderní kosmogonie a astronomie -- 1.2 Kritická analýza textů z pera českých katolických teologů v období 1850-1926, v nichž se vyjadřují k přínosům dobové astronomie a „geogonie" -- 1.3 Závěr první kapitoly -- 2. Česká katolická teologie a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry v období 1860-1935 a dále, s přihlédnutím k problematice filosofie vědy -- 2.1 Nástin základních linií širšího světového a myšlenkového kontextu děl českých teologů ve vztahu k moderní evoluční problematice v oblasti květeny a zvířeny -- 2.1.1 Směřování evropské biologie 18. a 19. století k evoluční koncepci vzniku druhů fauny a flóry -- 2.1.2 Magisterium katolické církve tváří v tvář výzvám moderní přírodovědy v druhé polovině 19. sto -- 2.2 Sonda do české odborné literatury věnované evoluční problematice v druhé polovině 19. století -- 2.2.1 Časopis Živa a vybrané monografie -- 2.2.2 Časopis Národního muzea, oblast filosofie vědy, prehistorie, evoluční teorie vzniku druhů -- 2.3 Česká katolická teologie v letech 1860-1930 a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry -- 2.3.1 Problematika evoluce očima teologů -- 2.3.2 Evoluce a filosofie vědy v podání teologů a křesťanských filosofů v dalších dobových periodik -- 2.4 Závěr druhé kapitoly -- Exkurs: Několik poznámek k reakcím anglikánské a evangelické teologie na darwinismus ve druhé polovině 19. století a později.
3. Česká katolická teologie v období 1850-1948 (1948-1989) a problematika vzniku-stvoření člověka v kontextu dobové vědecké a teologické diskuse -- 3.1 Širší světový kontext reakcí českých katolických teologů na evoluční teorii vzniku člověka v druhé polovině 19. století -- 3.1.1 Charles Darwin a evoluční teorie vzniku člověka -- 3.1.2 Pokusy o teistickou-křesťanskou interpretaci stvoření člověka cestou evoluce v poslední třetině 19. století a v prvních desetiletích 20. století -- 3.2 Problematika vzniku-stvoření člověka v české odborné literatuře (1840) 1850-1914 a dále -- 3.3 Česká katolická teologie v letech 1860-1948 a evoluční teorie aplikovaná na vznik člověka -- 3.4 Vyhodnocení dvou výroků magisteria univerzální církve z roku 1909 a 1950 -- 3.4.1 Dokument Papežské biblické komise z roku 1909 o historické věrohodnosti prvních kapitol Genesis -- 3.4.2 Humani generis -- 3.5 Pokus o souhrnné vyhodnocení souboru textůz oboru české katolické teologie v letech 1860-1948i jejich dobového evropského kontextu -- 3.6 Epilog: Situace v období 1949-1989 a další výhledy dialogu mezi astronomií, evoluční biologií, zejména pak paleoantropologií na jedné straně a teologií na straně druhé -- 3.6.1 Situace v české katolické teologii v období 1949-1989 -- 3.6.2 Výroky Jana Pavla II. v osmdesátých a devadesátých letech 20. století -- 3.6.3 Hledání možností pro fundovanou aplikaci teze Alexandra Brauna v křesťanském pojetí stvoření-vzniku člověka -- trinitární lektura evoluce jako první etapy divinizace -- 3.6.3.1 Mivartova teze ve světle systematické teologie -- 3.6.3.2 Braunova teze ve světle systematické teologie -- 3.6.3.3 Pokus o harmonizaci předností Braunovy a Mivartovy teze.Člověk jako živočich schopný hřešit. Christologické souvislosti danédefinice lidskosti. -- 3.6.3.4 Ospravedlnění aplikace funkcionálních kritérií lidství.
otázka doby ontologického skoku -- 3.6.3.5 Trojiční, christocentrické a pneumatologické pojetí evolucejako první fáze divinizace -- 3.6.3.6 Vzájemné prostupování mezi nahodilostí a svobodouna jedné straně a zákonitostí, inteligentním plánem na straně druhé -- 3.6.4 Výzva pro fundamentální teology.Přesahy této monografie oproti předchozímu zpracování -- 3.6.4.1 Místo dané problematiky v rámci systematické teologie a úkoly, které z toho pro nás vyplývají -- 3.6.4.2 Přesahy této monografie vzhledem k předchozímu zpracování -- Zkratky -- Bibliografie -- Summary -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00070513
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00070513
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Základní východiska a charakteristiky daného problému -- 2. Dvě teologické inspirace implicitně se nacházející v moderní přírodovědě a vliv přírodovědy na teologii -- 3. Pokus o rozplétání gordického uzlu -- 1. Česká katolická teologie a astronomie v období 1850-1926 a dále -- 1.1 Nástin základních linií širšího dějinného a myšlenkového kontextu děl českých teologů v oblasti moderní kosmogonie a astronomie -- 1.2 Kritická analýza textů z pera českých katolických teologů v období 1850-1926, v nichž se vyjadřují k přínosům dobové astronomie a „geogonie" -- 1.3 Závěr první kapitoly -- 2. Česká katolická teologie a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry v období 1860-1935 a dále, s přihlédnutím k problematice filosofie vědy -- 2.1 Nástin základních linií širšího světového a myšlenkového kontextu děl českých teologů ve vztahu k moderní evoluční problematice v oblasti květeny a zvířeny -- 2.1.1 Směřování evropské biologie 18. a 19. století k evoluční koncepci vzniku druhů fauny a flóry -- 2.1.2 Magisterium katolické církve tváří v tvář výzvám moderní přírodovědy v druhé polovině 19. sto -- 2.2 Sonda do české odborné literatury věnované evoluční problematice v druhé polovině 19. století -- 2.2.1 Časopis Živa a vybrané monografie -- 2.2.2 Časopis Národního muzea, oblast filosofie vědy, prehistorie, evoluční teorie vzniku druhů -- 2.3 Česká katolická teologie v letech 1860-1930 a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry -- 2.3.1 Problematika evoluce očima teologů -- 2.3.2 Evoluce a filosofie vědy v podání teologů a křesťanských filosofů v dalších dobových periodik -- 2.4 Závěr druhé kapitoly -- Exkurs: Několik poznámek k reakcím anglikánské a evangelické teologie na darwinismus ve druhé polovině 19. století a později.

3. Česká katolická teologie v období 1850-1948 (1948-1989) a problematika vzniku-stvoření člověka v kontextu dobové vědecké a teologické diskuse -- 3.1 Širší světový kontext reakcí českých katolických teologů na evoluční teorii vzniku člověka v druhé polovině 19. století -- 3.1.1 Charles Darwin a evoluční teorie vzniku člověka -- 3.1.2 Pokusy o teistickou-křesťanskou interpretaci stvoření člověka cestou evoluce v poslední třetině 19. století a v prvních desetiletích 20. století -- 3.2 Problematika vzniku-stvoření člověka v české odborné literatuře (1840) 1850-1914 a dále -- 3.3 Česká katolická teologie v letech 1860-1948 a evoluční teorie aplikovaná na vznik člověka -- 3.4 Vyhodnocení dvou výroků magisteria univerzální církve z roku 1909 a 1950 -- 3.4.1 Dokument Papežské biblické komise z roku 1909 o historické věrohodnosti prvních kapitol Genesis -- 3.4.2 Humani generis -- 3.5 Pokus o souhrnné vyhodnocení souboru textůz oboru české katolické teologie v letech 1860-1948i jejich dobového evropského kontextu -- 3.6 Epilog: Situace v období 1949-1989 a další výhledy dialogu mezi astronomií, evoluční biologií, zejména pak paleoantropologií na jedné straně a teologií na straně druhé -- 3.6.1 Situace v české katolické teologii v období 1949-1989 -- 3.6.2 Výroky Jana Pavla II. v osmdesátých a devadesátých letech 20. století -- 3.6.3 Hledání možností pro fundovanou aplikaci teze Alexandra Brauna v křesťanském pojetí stvoření-vzniku člověka -- trinitární lektura evoluce jako první etapy divinizace -- 3.6.3.1 Mivartova teze ve světle systematické teologie -- 3.6.3.2 Braunova teze ve světle systematické teologie -- 3.6.3.3 Pokus o harmonizaci předností Braunovy a Mivartovy teze.Člověk jako živočich schopný hřešit. Christologické souvislosti danédefinice lidskosti. -- 3.6.3.4 Ospravedlnění aplikace funkcionálních kritérií lidství.

otázka doby ontologického skoku -- 3.6.3.5 Trojiční, christocentrické a pneumatologické pojetí evolucejako první fáze divinizace -- 3.6.3.6 Vzájemné prostupování mezi nahodilostí a svobodouna jedné straně a zákonitostí, inteligentním plánem na straně druhé -- 3.6.4 Výzva pro fundamentální teology.Přesahy této monografie oproti předchozímu zpracování -- 3.6.4.1 Místo dané problematiky v rámci systematické teologie a úkoly, které z toho pro nás vyplývají -- 3.6.4.2 Přesahy této monografie vzhledem k předchozímu zpracování -- Zkratky -- Bibliografie -- Summary -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.