Obecná psychologie : Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ.

By: Vágnerová, MariePublisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016Copyright date: ©2017Edition: 1st edDescription: 1 online resource (413 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024632957Subject(s): PsychologyGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Obecná psychologie : Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základDDC classification: 150 LOC classification: BF121.V46 2016ebOnline resources: Click to View
Contents:
Obálka -- Obsah -- 1. Úvod -- 1.1 Vymezení obecné psychologie -- 1.2 Metody používané k hodnocení psychických procesů a funkcí -- 1.3 Dílčí oblasti, na něž je zaměřena obecná psychologie -- 1.3.1 Psychologie poznávacích procesů a funkcí -- 1.3.2 Psychologie emocí a motivace -- 2. Vědomí -- 2.1 Vědomí jako stav aktivace mozku -- 2.2 Vědomí jako stav mysli -- 2.3 Vědomí a nevědomí -- 3. Mozek jako orgánový základ psychiky -- 3.1 Rozdílný význam mozkových hemisfér -- 3.2 Pro psychické funkce jsou významné různé oblasti mozku -- 3.3 Mozkový metabolismus a jeho význam pro psychické funkce -- 4. Pozornost -- 4.1 Pozornost je složitý funkční systém -- 4.2 Faktory ovlivňující upoutávání a udržování pozornosti -- 4.3 Významné vlastnosti pozornosti -- 4.3.1 Koncentrace pozornosti -- 4.3.2 Selektivita pozornosti -- 4.3.3 Distribuce pozornosti -- 4.3.4 Tenacita pozornosti -- 4.4 Vývoj pozornosti a její proměny v průběhu života -- 5. Vnímání a smyslové poznávání -- 5.1 Zrakové vnímání -- 5.1.1 Způsob zpracování vizuální informace -- 5.1.2 Psychologické zákonitosti zrakového vnímání -- 5.1.3 Rozpoznávání objektů a situací -- 5.1.4 Rozpoznávání tváří jako specifická funkce -- 5.1.5 Vnímání prostoru -- 5.1.6 Vnímání pohybu -- 5.1.7 Konstantnost a nepřesnost zrakového vnímání -- 5.1.8 Vývoj zrakového vnímání -- 5.2 Sluchové vnímání -- 5.2.1 Vývoj sluchového vnímání -- 6. Paměť -- 6.1 Paměť je složitý funkční systém -- 6.2 Uložení získaných poznatků do paměti a jejich uchování -- 6.2.1 Faktory ovlivňující zapamatování -- 6.2.2 Zapomínání -- 6.3 Vzpomínání a vybavení zapamatovaného -- 6.3.1 Zkreslení a ztráta vzpomínek -- 6.4 Paměťové systémy -- 6.4.1 Pracovní paměť -- 6.4.2 Dlouhodobá paměť -- 6.5 Proměny paměťových funkcí v průběhu života -- 6.5.1 Vývoj paměti -- 6.5.2 Proměny paměti v průběhu stárnutí -- 7. Učení -- 7.1 Asociační učení jako základní varianta.
7.1.1 Klasické podmiňování -- 7.1.2 Operantní podmiňování -- 7.2 Učení jako základ kognitivního vývoje -- 7.3 Sociální učení -- 7.3.1 Učení nápodobou -- 7.3.2 Učení na základě identifikace -- 8. Zpracování poznatků a jejich mentální reprezentace -- 8.1 Reprezentace smyslových poznatků - vytváření představ -- 8.1.1 Vzpomínkové představy -- 8.1.2 Fantazijní představy -- 8.2 Proces kategorizace a pojem jako jednotka zobecněného poznání -- 8.2.1 Schémata a scénáře jako souhrn zobecněných poznatků -- 8.2.2 Neuropsychologie sémantické kognice -- 8.2.3 Vývoj zpracování sémantických poznatků a jejich kategorizace -- 8.3 Mentalizace jako specifická kategorie zpracování poznatků -- 8.3.1 Vývoj mentalizace -- 9. Myšlení -- 9.1 Uvažování a rozhodování -- 9.1.1 Heuristické strategie -- 9.1.2 Analytické uvažování -- 9.2 Vývoj uvažování a jeho proměny v průběhu života -- 9.3 Kognitivní styl jako individuální charakteristika -- 9.3.1 Způsob uvažování může být vázaný na určité situace či osobnost -- 9.4 Prospektivní myšlení - úvahy a představy o budoucnosti -- 9.5 Řešení problémů -- 9.5.1 Průběh řešení problémů -- 9.5.2 Různé problémy vyžadují různý přístup -- 9.5.3 Tvořivý přístup k řešení problémů -- 9.5.4 Vývoj přístupu k řešení problémů a jeho proměny v průběhu života -- 9.6 Metakognice -- 9.6.1 Vývoj metakognice a její proměny v průběhu života -- 9.7 Exekutivní funkce a jejich vliv na využití kognitivních schopností -- 9.7.1 Vývoj exekutivních funkcí a jejich proměny v průběhu života -- 10. Inteligence -- 10.1 Základní modely inteligence -- 10.1.1 Faktorově analytický model inteligence -- 10.1.2 Triarchický model inteligence, který vychází z kognitivní psychologie -- 10.2 Neuropsychologie inteligence, myšlení a řešení problémů -- 10.2.1 Prefrontální kůra a její význam pro uvažování a řešení problémů -- 11. Jazyk a řeč -- 11.1 Vztah mezi jazykem a myšlením.
11.2 Verbální vyjadřování -- 11.3 Percepce a porozumění verbálnímu sdělení -- 11.3.1 Rozpoznávání slov -- 11.3.2 Význam vět -- 11.3.3 Porozumění příběhům -- 11.4 Psaní a čtení -- 11.5 Vývoj jazyka a řeči a jejich proměny v průběhu života -- 11.6 Neuropsychologie jazyka a řeči -- 11.6.1 Neuropsychologie zpracování verbálního sdělení -- 11.6.2 Lateralizace jazykových funkcí -- 12. Emoce -- 12.1 Neuropsychologický základ emocí -- 12.2 Fyziologické projevy emocí -- 12.3 Vnější projevy emocí -- 12.4 Funkce emocí -- 12.4.1 Informační funkce emocí -- 12.4.2 Regulační a motivační funkce emocí -- 12.5 Porozumění emocím a rozpoznávání emočních prožitků -- 12.6 Základní dimenze citového prožívání -- 12.7 Klasifikace emocí: základní emoce -- 12.7.1 Sekundární emoce -- 12.8 Citové stavy a dispozice k určitému způsobu prožívání -- 12.9 Emoční regulace -- 12.10 Vývoj emocí a jejich proměny v průběhu života -- 12.10.1 Vývoj emocí v dětském věku a dospívání -- 12.10.2 Proměny emocí v průběhu stárnutí -- 12.11 Vztah emoční a kognitivní složky -- 12.11.1 Vliv emocí na různé kognitivní funkce -- 12.12 Emoční inteligence -- 12.12.1 Rozdílné přístupy k vymezení emoční inteligence -- 12.12.2 Vliv emoční inteligence na úspěšnost v různých oblastech života -- 13. Motivace -- 13.1 Pojetí motivace může být různé -- 13.1.1 Pojetí motivace v klasické psychoanalýze -- 13.1.2 Pojetí motivace H. Murrayho -- 13.1.3 Pojetí motivace v humanisticky zaměřené psychologii C. Rogerse a A. Maslowa -- 13.1.4 Pojetí motivace E. Deciho a R. Ryana -- 13.2 Biologické potřeby -- 13.2.1 Základní pudy a jejich psychologický význam -- 13.3 Nejvýznamnější psychické potřeby -- 13.3.1 Základní psychické potřeby -- 13.3.2 Potřeby související se vztahem k jiným lidem -- 13.3.3 Potřeby, které souvisí s vlastním rozvojem a uplatněním -- 13.4 Rozhodování a realizace motivovaného chování.
13.5 Vývojově podmíněná proměna psychických potřeb a motivačního chování -- 13.6 Hodnoty jako motivační faktor -- Obecná psychologická literatura.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00070511
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00070511
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- 1. Úvod -- 1.1 Vymezení obecné psychologie -- 1.2 Metody používané k hodnocení psychických procesů a funkcí -- 1.3 Dílčí oblasti, na něž je zaměřena obecná psychologie -- 1.3.1 Psychologie poznávacích procesů a funkcí -- 1.3.2 Psychologie emocí a motivace -- 2. Vědomí -- 2.1 Vědomí jako stav aktivace mozku -- 2.2 Vědomí jako stav mysli -- 2.3 Vědomí a nevědomí -- 3. Mozek jako orgánový základ psychiky -- 3.1 Rozdílný význam mozkových hemisfér -- 3.2 Pro psychické funkce jsou významné různé oblasti mozku -- 3.3 Mozkový metabolismus a jeho význam pro psychické funkce -- 4. Pozornost -- 4.1 Pozornost je složitý funkční systém -- 4.2 Faktory ovlivňující upoutávání a udržování pozornosti -- 4.3 Významné vlastnosti pozornosti -- 4.3.1 Koncentrace pozornosti -- 4.3.2 Selektivita pozornosti -- 4.3.3 Distribuce pozornosti -- 4.3.4 Tenacita pozornosti -- 4.4 Vývoj pozornosti a její proměny v průběhu života -- 5. Vnímání a smyslové poznávání -- 5.1 Zrakové vnímání -- 5.1.1 Způsob zpracování vizuální informace -- 5.1.2 Psychologické zákonitosti zrakového vnímání -- 5.1.3 Rozpoznávání objektů a situací -- 5.1.4 Rozpoznávání tváří jako specifická funkce -- 5.1.5 Vnímání prostoru -- 5.1.6 Vnímání pohybu -- 5.1.7 Konstantnost a nepřesnost zrakového vnímání -- 5.1.8 Vývoj zrakového vnímání -- 5.2 Sluchové vnímání -- 5.2.1 Vývoj sluchového vnímání -- 6. Paměť -- 6.1 Paměť je složitý funkční systém -- 6.2 Uložení získaných poznatků do paměti a jejich uchování -- 6.2.1 Faktory ovlivňující zapamatování -- 6.2.2 Zapomínání -- 6.3 Vzpomínání a vybavení zapamatovaného -- 6.3.1 Zkreslení a ztráta vzpomínek -- 6.4 Paměťové systémy -- 6.4.1 Pracovní paměť -- 6.4.2 Dlouhodobá paměť -- 6.5 Proměny paměťových funkcí v průběhu života -- 6.5.1 Vývoj paměti -- 6.5.2 Proměny paměti v průběhu stárnutí -- 7. Učení -- 7.1 Asociační učení jako základní varianta.

7.1.1 Klasické podmiňování -- 7.1.2 Operantní podmiňování -- 7.2 Učení jako základ kognitivního vývoje -- 7.3 Sociální učení -- 7.3.1 Učení nápodobou -- 7.3.2 Učení na základě identifikace -- 8. Zpracování poznatků a jejich mentální reprezentace -- 8.1 Reprezentace smyslových poznatků - vytváření představ -- 8.1.1 Vzpomínkové představy -- 8.1.2 Fantazijní představy -- 8.2 Proces kategorizace a pojem jako jednotka zobecněného poznání -- 8.2.1 Schémata a scénáře jako souhrn zobecněných poznatků -- 8.2.2 Neuropsychologie sémantické kognice -- 8.2.3 Vývoj zpracování sémantických poznatků a jejich kategorizace -- 8.3 Mentalizace jako specifická kategorie zpracování poznatků -- 8.3.1 Vývoj mentalizace -- 9. Myšlení -- 9.1 Uvažování a rozhodování -- 9.1.1 Heuristické strategie -- 9.1.2 Analytické uvažování -- 9.2 Vývoj uvažování a jeho proměny v průběhu života -- 9.3 Kognitivní styl jako individuální charakteristika -- 9.3.1 Způsob uvažování může být vázaný na určité situace či osobnost -- 9.4 Prospektivní myšlení - úvahy a představy o budoucnosti -- 9.5 Řešení problémů -- 9.5.1 Průběh řešení problémů -- 9.5.2 Různé problémy vyžadují různý přístup -- 9.5.3 Tvořivý přístup k řešení problémů -- 9.5.4 Vývoj přístupu k řešení problémů a jeho proměny v průběhu života -- 9.6 Metakognice -- 9.6.1 Vývoj metakognice a její proměny v průběhu života -- 9.7 Exekutivní funkce a jejich vliv na využití kognitivních schopností -- 9.7.1 Vývoj exekutivních funkcí a jejich proměny v průběhu života -- 10. Inteligence -- 10.1 Základní modely inteligence -- 10.1.1 Faktorově analytický model inteligence -- 10.1.2 Triarchický model inteligence, který vychází z kognitivní psychologie -- 10.2 Neuropsychologie inteligence, myšlení a řešení problémů -- 10.2.1 Prefrontální kůra a její význam pro uvažování a řešení problémů -- 11. Jazyk a řeč -- 11.1 Vztah mezi jazykem a myšlením.

11.2 Verbální vyjadřování -- 11.3 Percepce a porozumění verbálnímu sdělení -- 11.3.1 Rozpoznávání slov -- 11.3.2 Význam vět -- 11.3.3 Porozumění příběhům -- 11.4 Psaní a čtení -- 11.5 Vývoj jazyka a řeči a jejich proměny v průběhu života -- 11.6 Neuropsychologie jazyka a řeči -- 11.6.1 Neuropsychologie zpracování verbálního sdělení -- 11.6.2 Lateralizace jazykových funkcí -- 12. Emoce -- 12.1 Neuropsychologický základ emocí -- 12.2 Fyziologické projevy emocí -- 12.3 Vnější projevy emocí -- 12.4 Funkce emocí -- 12.4.1 Informační funkce emocí -- 12.4.2 Regulační a motivační funkce emocí -- 12.5 Porozumění emocím a rozpoznávání emočních prožitků -- 12.6 Základní dimenze citového prožívání -- 12.7 Klasifikace emocí: základní emoce -- 12.7.1 Sekundární emoce -- 12.8 Citové stavy a dispozice k určitému způsobu prožívání -- 12.9 Emoční regulace -- 12.10 Vývoj emocí a jejich proměny v průběhu života -- 12.10.1 Vývoj emocí v dětském věku a dospívání -- 12.10.2 Proměny emocí v průběhu stárnutí -- 12.11 Vztah emoční a kognitivní složky -- 12.11.1 Vliv emocí na různé kognitivní funkce -- 12.12 Emoční inteligence -- 12.12.1 Rozdílné přístupy k vymezení emoční inteligence -- 12.12.2 Vliv emoční inteligence na úspěšnost v různých oblastech života -- 13. Motivace -- 13.1 Pojetí motivace může být různé -- 13.1.1 Pojetí motivace v klasické psychoanalýze -- 13.1.2 Pojetí motivace H. Murrayho -- 13.1.3 Pojetí motivace v humanisticky zaměřené psychologii C. Rogerse a A. Maslowa -- 13.1.4 Pojetí motivace E. Deciho a R. Ryana -- 13.2 Biologické potřeby -- 13.2.1 Základní pudy a jejich psychologický význam -- 13.3 Nejvýznamnější psychické potřeby -- 13.3.1 Základní psychické potřeby -- 13.3.2 Potřeby související se vztahem k jiným lidem -- 13.3.3 Potřeby, které souvisí s vlastním rozvojem a uplatněním -- 13.4 Rozhodování a realizace motivovaného chování.

13.5 Vývojově podmíněná proměna psychických potřeb a motivačního chování -- 13.6 Hodnoty jako motivační faktor -- Obecná psychologická literatura.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.