Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole.

By: Fialová, LudmilaContributor(s): Flemr, Libor | Marádová, EvaPublisher: Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2016Edition: 1st edDescription: 1 online resource (234 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024629216Subject(s): Health education (Elementary)--Czech RepublicGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné školeDDC classification: 371.71609172400002 LOC classification: LB1588.D48 -- .V533 2015ebOnline resources: Click to View
Contents:
Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Čtvrt století školské reformy -- 1.1 Vzdělávání a kurikulární reforma - souhrn -- 1.2 Tvorba kurikula -- 1.2.1 Kurikulum v oboru Tělesná výchova -- 1.2.1.1 Výzkum kurikula v oboru Tělesná výchova -- 1.2.2 Kurikulum v oboru Výchova ke zdraví -- 1.2.2.1 Výzkum kurikula v oboru Výchova ke zdraví -- 1.2.3 Souhrn -- 1.3 Tvorba standardů vzdělávání -- 1.3.1 Standardy vzdělávání v oboru Tělesná výchova -- 1.3.2 Standardy vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví -- 1.3.3 Souhrn -- 2. Didaktické výzvy a možnosti v oboru Tělesná výchova -- 2.1 Změny v pojetí tělesné výchovy ve světě -- 2.2 Stav tělesné výchovy v České republice -- 2.2.1 Postavení tělesné výchovy mezi ostatními vyučovanými předměty -- 2.2.2 Prestiž profese učitel tělesné výchovy -- 2.2.3 Souhrn -- 2.2.4 Nové výzvy pro učitele tělesné výchovy -- 2.2.4.1 Další vzdělávání učitelů -- 2.2.4.2 Organizační formy -- 2.2.4.3 Hodnocení žáků -- 2.2.4.4 Obsah tělesné výchovy -- 2.2.5 Souhrn -- 2.3 Motivace žáků k pohybu a tělesné výchově -- 2.3.1 Prestiž tělesné výchovy - souhrn -- 2.4 Podněty učitelů pro zlepšení výuky tělesné výchovy -- 2.5 Podněty pro výzkum v tělesné výchově -- 3. Didaktické výzvy a možnosti v oboru Výchova ke zdraví -- 3.1 Pojetí podpory zdraví ve vzdělávacím programu -- 3.1.1 Problematika zdraví v obecné části a podpůrných částech dokumentu -- 3.1.2 Problematika zdraví v obsahové části dokumentu -- 3.1.3 Provázanost výchovy ke zdraví s rozvíjením klíčových kompetencí -- 3.1.4 Souhrn -- 3.2 Implementace oboru Výchova ke zdraví do školních vzdělávacích programů -- 3.2.1 Specifika osnování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví -- 3.2.2 Začlenění vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví do učebního plánu ZŠ -- 3.2.3 Souhrn -- 3.3 Situace ve školách na počátku zavádění nově pojatého kurikula v oboru Výchova ke zdraví do školních vzdělávacích programů.
3.3.1 Informovanost, postoje a chování žáků jako východisko pro tvorbu ŠVP -- 3.3.2 Názory ředitelů základních škol na realizaci kurikula v oboru Výchova ke zdraví -- 3.3.3 Postoje učitelů a jejich připravenost na nové pojetí oboru Výchova ke zdraví -- 3.3.4 Postoje budoucích učitelů k výuce výchovy ke zdraví -- 3.3.5 Výchova ke zdraví na základních školách v šetření České školní inspekce -- 3.3.6 Souhrn -- 3.4 Výchova ke zdraví ve školních vzdělávacích programech nižšího sekundárního vzdělávání -- 3.4.1 Vybrané výsledky I. etapy výzkumu na základních školách (2008) -- 3.4.2 Výsledky II. etapy - kvalitativní šetření na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií -- 3.4.3 Požadavek širšího začlenění problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí -- 3.4.4 Výsledky III. etapy výzkumného šetření na základních školách -- 3.4.5 Souhrn -- 3.5 Vzdělávání učitelů v oboru Výchova ke zdraví -- 3.5.1 Aktuální požadavky na pedagogické pracovníky v oblasti podpory zdraví -- 3.5.2 Návrh změn v programech učitelského vzdělávání -- 3.5.3 Souhrn -- 4. Prostorové a materiální podmínky pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví -- 4.1 Prostorové, materiální, personální, hygienické, organizační podmínky dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -- 4.2 Podmínky realizace výchovy ke zdraví -- 4.3 Normy školních sportovních zařízení -- 4.3.1 Zabezpečení provozu a údržby sportovišť -- 4.3.2 Bezpečnost -- 4.3.3 Doporučené vybavení pro školní tělesnou výchovu -- 4.4 Historický kontext sportovní infrastruktury -- 4.5 Současná situace školních sportovišť -- 4.5.1 Sportovní infrastruktura pro tělesnou výchovu ve Středočeském kraji -- 4.5.1.1 Porovnání názorů učitelů tělesné výchovy a žáků -- 4.5.2 Materiální vybavenost pražských škol pro tělesnou výchovu -- 4.5.3 Prostorové a materiální vybavení základních škol pro tělesnou výchovu.
4.5.4 Materiální a prostorové vybavení pro výuku tělesné výchovy na ZŠ a SŠ -- 4.6 Souhrn -- Závěry a doporučení -- Summary -- Literatura -- Příloha - Vzdělávací oblast Člověk a zdraví -- Výchova ke zdraví -- Tělesná výchova -- Rejstřík jmenný -- Rejstřík věcný.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00062360
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00062360
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Čtvrt století školské reformy -- 1.1 Vzdělávání a kurikulární reforma - souhrn -- 1.2 Tvorba kurikula -- 1.2.1 Kurikulum v oboru Tělesná výchova -- 1.2.1.1 Výzkum kurikula v oboru Tělesná výchova -- 1.2.2 Kurikulum v oboru Výchova ke zdraví -- 1.2.2.1 Výzkum kurikula v oboru Výchova ke zdraví -- 1.2.3 Souhrn -- 1.3 Tvorba standardů vzdělávání -- 1.3.1 Standardy vzdělávání v oboru Tělesná výchova -- 1.3.2 Standardy vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví -- 1.3.3 Souhrn -- 2. Didaktické výzvy a možnosti v oboru Tělesná výchova -- 2.1 Změny v pojetí tělesné výchovy ve světě -- 2.2 Stav tělesné výchovy v České republice -- 2.2.1 Postavení tělesné výchovy mezi ostatními vyučovanými předměty -- 2.2.2 Prestiž profese učitel tělesné výchovy -- 2.2.3 Souhrn -- 2.2.4 Nové výzvy pro učitele tělesné výchovy -- 2.2.4.1 Další vzdělávání učitelů -- 2.2.4.2 Organizační formy -- 2.2.4.3 Hodnocení žáků -- 2.2.4.4 Obsah tělesné výchovy -- 2.2.5 Souhrn -- 2.3 Motivace žáků k pohybu a tělesné výchově -- 2.3.1 Prestiž tělesné výchovy - souhrn -- 2.4 Podněty učitelů pro zlepšení výuky tělesné výchovy -- 2.5 Podněty pro výzkum v tělesné výchově -- 3. Didaktické výzvy a možnosti v oboru Výchova ke zdraví -- 3.1 Pojetí podpory zdraví ve vzdělávacím programu -- 3.1.1 Problematika zdraví v obecné části a podpůrných částech dokumentu -- 3.1.2 Problematika zdraví v obsahové části dokumentu -- 3.1.3 Provázanost výchovy ke zdraví s rozvíjením klíčových kompetencí -- 3.1.4 Souhrn -- 3.2 Implementace oboru Výchova ke zdraví do školních vzdělávacích programů -- 3.2.1 Specifika osnování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví -- 3.2.2 Začlenění vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví do učebního plánu ZŠ -- 3.2.3 Souhrn -- 3.3 Situace ve školách na počátku zavádění nově pojatého kurikula v oboru Výchova ke zdraví do školních vzdělávacích programů.

3.3.1 Informovanost, postoje a chování žáků jako východisko pro tvorbu ŠVP -- 3.3.2 Názory ředitelů základních škol na realizaci kurikula v oboru Výchova ke zdraví -- 3.3.3 Postoje učitelů a jejich připravenost na nové pojetí oboru Výchova ke zdraví -- 3.3.4 Postoje budoucích učitelů k výuce výchovy ke zdraví -- 3.3.5 Výchova ke zdraví na základních školách v šetření České školní inspekce -- 3.3.6 Souhrn -- 3.4 Výchova ke zdraví ve školních vzdělávacích programech nižšího sekundárního vzdělávání -- 3.4.1 Vybrané výsledky I. etapy výzkumu na základních školách (2008) -- 3.4.2 Výsledky II. etapy - kvalitativní šetření na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií -- 3.4.3 Požadavek širšího začlenění problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí -- 3.4.4 Výsledky III. etapy výzkumného šetření na základních školách -- 3.4.5 Souhrn -- 3.5 Vzdělávání učitelů v oboru Výchova ke zdraví -- 3.5.1 Aktuální požadavky na pedagogické pracovníky v oblasti podpory zdraví -- 3.5.2 Návrh změn v programech učitelského vzdělávání -- 3.5.3 Souhrn -- 4. Prostorové a materiální podmínky pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví -- 4.1 Prostorové, materiální, personální, hygienické, organizační podmínky dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -- 4.2 Podmínky realizace výchovy ke zdraví -- 4.3 Normy školních sportovních zařízení -- 4.3.1 Zabezpečení provozu a údržby sportovišť -- 4.3.2 Bezpečnost -- 4.3.3 Doporučené vybavení pro školní tělesnou výchovu -- 4.4 Historický kontext sportovní infrastruktury -- 4.5 Současná situace školních sportovišť -- 4.5.1 Sportovní infrastruktura pro tělesnou výchovu ve Středočeském kraji -- 4.5.1.1 Porovnání názorů učitelů tělesné výchovy a žáků -- 4.5.2 Materiální vybavenost pražských škol pro tělesnou výchovu -- 4.5.3 Prostorové a materiální vybavení základních škol pro tělesnou výchovu.

4.5.4 Materiální a prostorové vybavení pro výuku tělesné výchovy na ZŠ a SŠ -- 4.6 Souhrn -- Závěry a doporučení -- Summary -- Literatura -- Příloha - Vzdělávací oblast Člověk a zdraví -- Výchova ke zdraví -- Tělesná výchova -- Rejstřík jmenný -- Rejstřík věcný.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.