Amazon cover image
Image from Amazon.com

Podmaněná Planeta.

By: Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (506 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024630120
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Podmaněná PlanetaDDC classification:
  • 363.7
LOC classification:
  • TD170 -- .M653 2015eb
Online resources:
Contents:
Obálka -- OBSAH -- Předmluva -- I: ŽIJEME V ANTROPOCÉNU -- I.1 Antropocén -- Historie vztahů mezi lidmi a přírodou -- Novodobá „revoluce": antropocén -- Formule „IPAT" -- I.2 Demografický rozvoj -- Rostoucí globální populace -- Zdraví -- Města -- Světové regiony -- I.3 Společenský rozvoj -- Lidský rozvoj, svoboda a demokracie -- Chudoba a nerovnost -- Vliv globalizace -- I.4 Ekonomický rozvoj a technologie -- Ekonomický růst -- Vzorce spotřeby -- Využití energie -- Široká škála nových technologií -- Nebezpečí nových technologií -- I.5 Základna přírodních zdrojů a odpady -- Závislost na přírodních statcích a službách není dnes menší než v minulosti -- Nerostné suroviny -- Důsledky těžby -- Energie a její zdroje -- Energetická bezpečnost a zdroje energie v budoucnosti -- Zemědělství -- Environmentální souvislosti zemědělství -- Moře jako zdroj potravin -- Odpady -- I.6 Globální změna -- II: ZEMSKÝ SYSTÉM -- II.1 Metabolismus planety Země a litosféra -- Planeta Země -- Biosféra - oživená část planety -- Vznik a vývoj života -- Dynamika vývoje a velké biosférické cykly -- Litosféra -- Tektonický a sedimentární cyklus -- Půda -- Energetický metabolismus planety a sluneční záření -- Epizodické události a přírodní katastrofy -- II.2 Podoby života -- Životní formy -- Ekosystémy a procesy v nich -- Biologická rozmanitost -- Význam biodiverzity a její ubývání -- Ochrana přírody a biodiverzity -- II.3 Zemský pokryv -- Oceány a pevniny -- Zemský pokryv -- Využití území -- Lesy -- Ochrana lesů -- II.4 Planeta vody -- Hydrologický cyklus -- Voda na pevninách -- Oceány -- Kryosféra: led a sníh na Zemi -- Vodní zdroje -- II.5 Atmosféra a klima -- Struktura a složení atmosféry -- Výměna látek mezi atmosférou a ostatními sférami -- Znečišťující látky -- Lokální a globální znečištění ovzduší -- Klima -- Současná změna klimatu a její projevy.
Reakce na změnu klimatu -- Ozonová vrstva -- II.6 Biogeochemické procesy a chemická kontaminace -- Dvě kategorie látek: živiny a škodliviny -- Uhlík -- Dusík -- Síra -- Fosfor -- Nebezpečné chemické sloučeniny -- III: V NAŠICH RUKOU -- III.1 Nové uvědomění -- Počátek: Mlčící jaro a Stockholmská konference -- Udržitelný rozvoj -- Environmentální udržitelnost -- Rio+20 -- Půl století vývoje -- III.2 Vědecké poznání -- Environmentální věda a věda o udržitelnosti -- Koncepce ekosystémových služeb -- Koncepce planetárních mezí -- Data a monitorování -- Indikátory -- III.3 Hodnoty a postoje -- Kvalita lidského života - lidský blahobyt -- Vzdělávání -- III.4 Správa věcí veřejných -- Environmentální politika -- Právo životního prostředí -- Instituce veřejné správy -- Veřejnost -- III.5 Mezinárodní a globální instituce -- Globální veřejné statky -- Organizace spojených národů -- Instituce mimo OSN -- Mnohostranné environmentální úmluvy -- Evropská unie -- III.6 Životní prostředía ekonomie -- Environmentální a ekologická ekonomie -- Kapitál, silná a slabá udržitelnost -- Způsoby ekonomického oceňování -- Diskontování -- Fungování trhu a externality -- Hospodářský růst a zelená ekonomika -- Zelená ekonomika a podniky -- IV Závěrem -- Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj -- Vládnutí - správa věcí veřejných (governance) -- Vyhlídky do budoucnosti -- Důležité publikace podle osobního výběru autora -- Bibliografie -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00058354
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00058354
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Obálka -- OBSAH -- Předmluva -- I: ŽIJEME V ANTROPOCÉNU -- I.1 Antropocén -- Historie vztahů mezi lidmi a přírodou -- Novodobá „revoluce": antropocén -- Formule „IPAT" -- I.2 Demografický rozvoj -- Rostoucí globální populace -- Zdraví -- Města -- Světové regiony -- I.3 Společenský rozvoj -- Lidský rozvoj, svoboda a demokracie -- Chudoba a nerovnost -- Vliv globalizace -- I.4 Ekonomický rozvoj a technologie -- Ekonomický růst -- Vzorce spotřeby -- Využití energie -- Široká škála nových technologií -- Nebezpečí nových technologií -- I.5 Základna přírodních zdrojů a odpady -- Závislost na přírodních statcích a službách není dnes menší než v minulosti -- Nerostné suroviny -- Důsledky těžby -- Energie a její zdroje -- Energetická bezpečnost a zdroje energie v budoucnosti -- Zemědělství -- Environmentální souvislosti zemědělství -- Moře jako zdroj potravin -- Odpady -- I.6 Globální změna -- II: ZEMSKÝ SYSTÉM -- II.1 Metabolismus planety Země a litosféra -- Planeta Země -- Biosféra - oživená část planety -- Vznik a vývoj života -- Dynamika vývoje a velké biosférické cykly -- Litosféra -- Tektonický a sedimentární cyklus -- Půda -- Energetický metabolismus planety a sluneční záření -- Epizodické události a přírodní katastrofy -- II.2 Podoby života -- Životní formy -- Ekosystémy a procesy v nich -- Biologická rozmanitost -- Význam biodiverzity a její ubývání -- Ochrana přírody a biodiverzity -- II.3 Zemský pokryv -- Oceány a pevniny -- Zemský pokryv -- Využití území -- Lesy -- Ochrana lesů -- II.4 Planeta vody -- Hydrologický cyklus -- Voda na pevninách -- Oceány -- Kryosféra: led a sníh na Zemi -- Vodní zdroje -- II.5 Atmosféra a klima -- Struktura a složení atmosféry -- Výměna látek mezi atmosférou a ostatními sférami -- Znečišťující látky -- Lokální a globální znečištění ovzduší -- Klima -- Současná změna klimatu a její projevy.

Reakce na změnu klimatu -- Ozonová vrstva -- II.6 Biogeochemické procesy a chemická kontaminace -- Dvě kategorie látek: živiny a škodliviny -- Uhlík -- Dusík -- Síra -- Fosfor -- Nebezpečné chemické sloučeniny -- III: V NAŠICH RUKOU -- III.1 Nové uvědomění -- Počátek: Mlčící jaro a Stockholmská konference -- Udržitelný rozvoj -- Environmentální udržitelnost -- Rio+20 -- Půl století vývoje -- III.2 Vědecké poznání -- Environmentální věda a věda o udržitelnosti -- Koncepce ekosystémových služeb -- Koncepce planetárních mezí -- Data a monitorování -- Indikátory -- III.3 Hodnoty a postoje -- Kvalita lidského života - lidský blahobyt -- Vzdělávání -- III.4 Správa věcí veřejných -- Environmentální politika -- Právo životního prostředí -- Instituce veřejné správy -- Veřejnost -- III.5 Mezinárodní a globální instituce -- Globální veřejné statky -- Organizace spojených národů -- Instituce mimo OSN -- Mnohostranné environmentální úmluvy -- Evropská unie -- III.6 Životní prostředía ekonomie -- Environmentální a ekologická ekonomie -- Kapitál, silná a slabá udržitelnost -- Způsoby ekonomického oceňování -- Diskontování -- Fungování trhu a externality -- Hospodářský růst a zelená ekonomika -- Zelená ekonomika a podniky -- IV Závěrem -- Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj -- Vládnutí - správa věcí veřejných (governance) -- Vyhlídky do budoucnosti -- Důležité publikace podle osobního výběru autora -- Bibliografie -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.