Amazon cover image
Image from Amazon.com

Psychiatrie a Pedopsychiatrie.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2016Edition: 1st edDescription: 1 online resource (647 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024630113
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Psychiatrie a PedopsychiatrieDDC classification:
  • 618.9289
LOC classification:
  • RJ499 -- .P793 2016eb
Online resources:
Contents:
Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Krátká historie psychiatrie (Jan Libiger) -- 2. Organizace psychiatrické péče v ČR a připravovaná reforma (Martin Hollý) -- 3. Klasifikace v psychiatrii (Jan Libiger) -- 4. Vyšetření pacienta v psychiatrii (Věra Bažantová) -- 5. Základy psychopatologie (Ladislav Hosák) -- 6. Laboratorní a pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (Richard Köhler, Jan Bažant) -- 7. Organické duševní poruchy (Jiří Konrád) -- 7.1 Primární neurodegenerativní demence -- 7.1.1 Alzheimerova nemoc a demence u Alzheimerovy nemoci -- 7.1.2 Demence s Lewyho tělísky -- 7.1.3 Skupina frontotemporálních lobárních degenerací -- 7.1.4 Demence u Parkinsonovy nemoci -- 7.1.5 Demence u Huntingtonovy nemoci -- 7.1.6 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc -- 7.2 Sekundární demence -- 7.2.1 Vaskulární demence -- 7.2.2 Ostatní sekundární a symptomatické demence -- 7.3 Delirium, které není vyvoláno návykovými látkami (tzv. organické delirium) -- 7.4 Další organické duševní poruchy -- 8. Závislost na návykových látkách (Jela Hrnčiarová) -- 8.1 Epidemiologie -- 8.2 Etiopatogeneze -- 8.3 Klinické příznaky -- 8.3.1 Alkohol -- 8.3.2 Opioidy -- 8.3.3 Kanabinoidy -- 8.3.4 Léky s návykovými vlastnostmi -- 8.3.5 Stimulancia -- 8.3.6 Kofein -- 8.3.7 Nikotin -- 8.3.8 Halucinogeny -- 8.3.9 Těkavé látky -- 8.3.10 Anabolické steroidy -- 8.4 Vyšetřovací metody -- 8.5 Průběh a prognóza -- 8.6 Léčba -- 8.6.1 Standardní odvykací léčba závislosti -- 8.6.2 Nezdravotnické možnosti léčby závislosti -- 9. Schizofrenie a jiné psychotické poruchy (Jan Libiger) -- 9.1 Schizofrenie -- 9.2 Schizotypní porucha -- 9.3 Porucha s bludy -- 9.4 Akutní a přechodná psychotická porucha -- 9.5 Schizoafektivní porucha -- 10. Afektivní poruchy - poruchy nálady (Ivan Tůma) -- 10.1 Bipolární afektivní porucha -- 10.2 Depresivní epizoda, rekurentní depresivní porucha -- 10.3 Trvalé poruchy nálady.
11. Úzkostné poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (Tereza Szymanská) -- 11.1 Fobické úzkostné poruchy -- 11.1.1 Agorafobie -- 11.1.2 Sociální fobie -- 11.1.3 Specifická (izolovaná) fobie -- 11.2 Jiné anxiózní poruchy -- 11.2.1 Panická porucha -- 11.2.2 Generalizovaná úzkostná porucha -- 11.2.3 Smíšená úzkostná a depresivní porucha -- 11.3 Obsedantně-kompulzivní porucha -- 11.4 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení -- 11.4.1 Akutní stresová reakce -- 11.4.2 Posttraumatická stresová porucha -- 11.4.3 Porucha přizpůsobení -- 11.5 Disociativní poruchy -- 11.6 Somatoformní poruchy -- 11.6.1 Somatizační porucha -- 11.6.2 Hypochondrická porucha -- 11.6.3 Somatoformní vegetativní dysfunkce -- 11.6.4 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha -- 11.7 Neurastenie -- 12. Poruchy příjmu potravy (Hana Papežová) -- 13. Neorganické poruchy spánku (Jitka Bušková) -- 13.1 Neorganická nespavost -- 13.2 Neorganická hypersomnie -- 13.3 Neorganická porucha rytmu spánek-bdění -- 13.4 Náměsíčnictví (somnambulismus) -- 13.5 Spánkové děsy (noční děsy - pavor nocturnus) -- 13.6 Noční můry -- 14. Sexuální dysfunkce (Jaroslav Zvěřina) -- 14.1 Sexuální dysfunkce u žen -- 14.1.1 Nízký zájem o sex -- 14.1.2 Nízká sexuální vzrušivost -- 14.1.3 Poruchy orgasmu -- 14.1.4 Dyspareunie a algopareunie -- 14.1.5 Vaginismus -- 14.1.6 Poruchy sexuální satisfakce -- 14.1.7 Premenstruální tenze -- 14.2 Sexuální dysfunkce u mužů -- 14.2.1 Nízká sexuální apetence -- 14.2.2 Poruchy erekce -- 14.2.3 Překotná (předčasná) ejakulace -- 14.2.4 Anorgasmie -- 14.2.5 Orgasmus retardatus -- 14.2.6 Anejakulace při orgasmu („suchý orgasmus") -- 14.2.7 Priapismus -- 15. Poruchy osobnosti a chování u dospělých (Ladislav Hosák, Jaroslav Zvěřina) -- 15.1 Specifické poruchy osobnosti -- 15.2 Návykové a impulzivní poruchy -- 15.3 Homosexualita -- 15.4 Poruchy pohlavní identity.
15.4.1 Transsexualita -- 15.5 Poruchy sexuální preference (parafilie) -- 15.5.1 Pedofilie -- 15.5.2 Fetišismus -- 15.5.3 Exhibicionismus -- 15.5.4 Slídičství -- 15.5.5 Patologická sexuální agresivita -- 15.5.6 Sadismus (algolagnie) -- 15.5.7 Masochismus -- 15.5.8 Sexuální deviace kombinované -- 15.6 Münchhausenův syndrom (faktitivní porucha, předstíraná porucha) -- 16. Mentální retardace (Ladislav Hosák) -- 17. Poruchy psychického vývoje (Michal Hrdlička, Iva Dudová) -- 17.1 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka -- 17.2 Specifické vývojové poruchy školních dovedností -- 17.3 Specifická vývojová porucha motorické funkce -- 17.4 Pervazivní vývojové poruchy -- 18. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci (Michal Hrdlička, Iva Dudová) -- 18.1 Hyperkinetické poruchy -- 18.2 Poruchy chování -- 18.3 Smíšené poruchy chování a emocí -- 18.3.1 Depresivní porucha chování -- 18.4 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství -- 18.4.1 Separační úzkostná porucha v dětství -- 18.4.2 Fobická úzkostná porucha v dětství -- 18.4.3 Sociální úzkostná porucha v dětství -- 18.4.4 Porucha sourozenecké rivality -- 18.4.5 Generalizovaná úzkostná porucha v dětství -- 18.5 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a v adolescenci -- 18.5.1 Elektivní mutismus -- 18.5.2 Reaktivní porucha příchylnosti v dětství -- 18.5.3 Desinhibovaná příchylnost v dětství -- 18.6 Tikové poruchy -- 18.7 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání -- 18.7.1 Neorganická enuréza -- 18.7.2 Neorganická enkopréza -- 18.7.3 Porucha příjmu potravy v útlém a dětském věku -- 18.7.4 Pika v útlém a dětském věku -- 18.7.5 Koktavost -- 19. Pedopsychiatrické poznámky k některým diagnózám dospělého věku a dalším faktorům (Michal Hrdlička, Iva Dudová) -- 19.1 Schizofrenie s časným začátkem -- 19.2 Pediatrická bipolární porucha.
19.3 Deprese v dětství a adolescenci -- 19.4 Panická porucha -- 19.5 Posttraumatická stresová porucha -- 19.6 Týrané a zneužívané dítě -- 20. Psychiatrická problematika u somaticky nemocných (Birgita Slováčková) -- 20.1 Deprese u somaticky nemocných -- 20.2 Úzkost a úzkostné poruchy u somaticky nemocných -- 20.3 Delirium -- 20.4 Suicidium u somaticky nemocných -- 20.5 Psychická onemocnění u neurologických nemocných -- 20.6 Psychické poruchy u kardiovaskulárně nemocných -- 20.7 Psychické poruchy u onkologicky a hematologicky nemocných -- 20.8 Psychické poruchy v endokrinologii -- 20.9 Psychiatrické komplikace léčby kortikosteroidy -- 20.10 Konziliární psychiatrie -- 21. Biologická léčba duševních poruch - psychofarmaka (Jiří Masopust) -- 21.1 Antidepresiva -- 21.2 Antipsychotika -- 21.3 Anxiolytika -- 21.4 Hypnotika -- 21.5 Thymoprofylaktika -- 21.6 Kognitiva (spoluautor Martin Vališ) -- 21.7 Psychostimulancia -- 21.8 Antialkoholika -- 21.9 Terapeutické monitorování léků -- 21.10 Psychofarmaka v těhotenství a laktaci -- 22. Biologická léčba duševních poruch (Michal Hrdlička, Libor Ustohal) -- 22.1 Elektrokonvulzivní terapie -- 22.2 Další metody biologické léčby duševních poruch -- 22.2.1 Neurostimulační (neuromodulační) metody -- 22.2.2 Ostatní metody -- 23. Psychoterapie duševních poruch (Petr Šilhán, Zuzana Svobodová, Jiří Michalec, Lukáš Humpl, Martin Hýža) -- 24. Resocializace a komunitní péče u duševních poruch (Ondřej Pěč) -- 25. Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii (Martin Hýža) -- 26. Sebevražda (Irena Žirková) -- 27. Psychosomatická medicína (Radkin Honzák, Vladislav Chvála) -- 28. Rozhovor s psychiatrickým pacientem (Petr Mílek) -- 29. Ošetřovatelská péče v psychiatrii (Jiřina Hosáková) -- 30. Etika v psychiatrii (Jan Libiger) -- 31. Právní problematika v psychiatrii (Jiří Švarc) -- 32. Stigmatizace v psychiatrii (Anna Hanušová).
33. Transkulturální psychiatrie (Petr Mílek) -- 34. Výzkum v psychiatrii (Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger) -- 35. Budoucnost oboru psychiatrie (Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger) -- Seznam zkratek -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00058330
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00058330
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Obálka -- Obsah -- Úvod -- 1. Krátká historie psychiatrie (Jan Libiger) -- 2. Organizace psychiatrické péče v ČR a připravovaná reforma (Martin Hollý) -- 3. Klasifikace v psychiatrii (Jan Libiger) -- 4. Vyšetření pacienta v psychiatrii (Věra Bažantová) -- 5. Základy psychopatologie (Ladislav Hosák) -- 6. Laboratorní a pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (Richard Köhler, Jan Bažant) -- 7. Organické duševní poruchy (Jiří Konrád) -- 7.1 Primární neurodegenerativní demence -- 7.1.1 Alzheimerova nemoc a demence u Alzheimerovy nemoci -- 7.1.2 Demence s Lewyho tělísky -- 7.1.3 Skupina frontotemporálních lobárních degenerací -- 7.1.4 Demence u Parkinsonovy nemoci -- 7.1.5 Demence u Huntingtonovy nemoci -- 7.1.6 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc -- 7.2 Sekundární demence -- 7.2.1 Vaskulární demence -- 7.2.2 Ostatní sekundární a symptomatické demence -- 7.3 Delirium, které není vyvoláno návykovými látkami (tzv. organické delirium) -- 7.4 Další organické duševní poruchy -- 8. Závislost na návykových látkách (Jela Hrnčiarová) -- 8.1 Epidemiologie -- 8.2 Etiopatogeneze -- 8.3 Klinické příznaky -- 8.3.1 Alkohol -- 8.3.2 Opioidy -- 8.3.3 Kanabinoidy -- 8.3.4 Léky s návykovými vlastnostmi -- 8.3.5 Stimulancia -- 8.3.6 Kofein -- 8.3.7 Nikotin -- 8.3.8 Halucinogeny -- 8.3.9 Těkavé látky -- 8.3.10 Anabolické steroidy -- 8.4 Vyšetřovací metody -- 8.5 Průběh a prognóza -- 8.6 Léčba -- 8.6.1 Standardní odvykací léčba závislosti -- 8.6.2 Nezdravotnické možnosti léčby závislosti -- 9. Schizofrenie a jiné psychotické poruchy (Jan Libiger) -- 9.1 Schizofrenie -- 9.2 Schizotypní porucha -- 9.3 Porucha s bludy -- 9.4 Akutní a přechodná psychotická porucha -- 9.5 Schizoafektivní porucha -- 10. Afektivní poruchy - poruchy nálady (Ivan Tůma) -- 10.1 Bipolární afektivní porucha -- 10.2 Depresivní epizoda, rekurentní depresivní porucha -- 10.3 Trvalé poruchy nálady.

11. Úzkostné poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (Tereza Szymanská) -- 11.1 Fobické úzkostné poruchy -- 11.1.1 Agorafobie -- 11.1.2 Sociální fobie -- 11.1.3 Specifická (izolovaná) fobie -- 11.2 Jiné anxiózní poruchy -- 11.2.1 Panická porucha -- 11.2.2 Generalizovaná úzkostná porucha -- 11.2.3 Smíšená úzkostná a depresivní porucha -- 11.3 Obsedantně-kompulzivní porucha -- 11.4 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení -- 11.4.1 Akutní stresová reakce -- 11.4.2 Posttraumatická stresová porucha -- 11.4.3 Porucha přizpůsobení -- 11.5 Disociativní poruchy -- 11.6 Somatoformní poruchy -- 11.6.1 Somatizační porucha -- 11.6.2 Hypochondrická porucha -- 11.6.3 Somatoformní vegetativní dysfunkce -- 11.6.4 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha -- 11.7 Neurastenie -- 12. Poruchy příjmu potravy (Hana Papežová) -- 13. Neorganické poruchy spánku (Jitka Bušková) -- 13.1 Neorganická nespavost -- 13.2 Neorganická hypersomnie -- 13.3 Neorganická porucha rytmu spánek-bdění -- 13.4 Náměsíčnictví (somnambulismus) -- 13.5 Spánkové děsy (noční děsy - pavor nocturnus) -- 13.6 Noční můry -- 14. Sexuální dysfunkce (Jaroslav Zvěřina) -- 14.1 Sexuální dysfunkce u žen -- 14.1.1 Nízký zájem o sex -- 14.1.2 Nízká sexuální vzrušivost -- 14.1.3 Poruchy orgasmu -- 14.1.4 Dyspareunie a algopareunie -- 14.1.5 Vaginismus -- 14.1.6 Poruchy sexuální satisfakce -- 14.1.7 Premenstruální tenze -- 14.2 Sexuální dysfunkce u mužů -- 14.2.1 Nízká sexuální apetence -- 14.2.2 Poruchy erekce -- 14.2.3 Překotná (předčasná) ejakulace -- 14.2.4 Anorgasmie -- 14.2.5 Orgasmus retardatus -- 14.2.6 Anejakulace při orgasmu („suchý orgasmus") -- 14.2.7 Priapismus -- 15. Poruchy osobnosti a chování u dospělých (Ladislav Hosák, Jaroslav Zvěřina) -- 15.1 Specifické poruchy osobnosti -- 15.2 Návykové a impulzivní poruchy -- 15.3 Homosexualita -- 15.4 Poruchy pohlavní identity.

15.4.1 Transsexualita -- 15.5 Poruchy sexuální preference (parafilie) -- 15.5.1 Pedofilie -- 15.5.2 Fetišismus -- 15.5.3 Exhibicionismus -- 15.5.4 Slídičství -- 15.5.5 Patologická sexuální agresivita -- 15.5.6 Sadismus (algolagnie) -- 15.5.7 Masochismus -- 15.5.8 Sexuální deviace kombinované -- 15.6 Münchhausenův syndrom (faktitivní porucha, předstíraná porucha) -- 16. Mentální retardace (Ladislav Hosák) -- 17. Poruchy psychického vývoje (Michal Hrdlička, Iva Dudová) -- 17.1 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka -- 17.2 Specifické vývojové poruchy školních dovedností -- 17.3 Specifická vývojová porucha motorické funkce -- 17.4 Pervazivní vývojové poruchy -- 18. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci (Michal Hrdlička, Iva Dudová) -- 18.1 Hyperkinetické poruchy -- 18.2 Poruchy chování -- 18.3 Smíšené poruchy chování a emocí -- 18.3.1 Depresivní porucha chování -- 18.4 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství -- 18.4.1 Separační úzkostná porucha v dětství -- 18.4.2 Fobická úzkostná porucha v dětství -- 18.4.3 Sociální úzkostná porucha v dětství -- 18.4.4 Porucha sourozenecké rivality -- 18.4.5 Generalizovaná úzkostná porucha v dětství -- 18.5 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a v adolescenci -- 18.5.1 Elektivní mutismus -- 18.5.2 Reaktivní porucha příchylnosti v dětství -- 18.5.3 Desinhibovaná příchylnost v dětství -- 18.6 Tikové poruchy -- 18.7 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání -- 18.7.1 Neorganická enuréza -- 18.7.2 Neorganická enkopréza -- 18.7.3 Porucha příjmu potravy v útlém a dětském věku -- 18.7.4 Pika v útlém a dětském věku -- 18.7.5 Koktavost -- 19. Pedopsychiatrické poznámky k některým diagnózám dospělého věku a dalším faktorům (Michal Hrdlička, Iva Dudová) -- 19.1 Schizofrenie s časným začátkem -- 19.2 Pediatrická bipolární porucha.

19.3 Deprese v dětství a adolescenci -- 19.4 Panická porucha -- 19.5 Posttraumatická stresová porucha -- 19.6 Týrané a zneužívané dítě -- 20. Psychiatrická problematika u somaticky nemocných (Birgita Slováčková) -- 20.1 Deprese u somaticky nemocných -- 20.2 Úzkost a úzkostné poruchy u somaticky nemocných -- 20.3 Delirium -- 20.4 Suicidium u somaticky nemocných -- 20.5 Psychická onemocnění u neurologických nemocných -- 20.6 Psychické poruchy u kardiovaskulárně nemocných -- 20.7 Psychické poruchy u onkologicky a hematologicky nemocných -- 20.8 Psychické poruchy v endokrinologii -- 20.9 Psychiatrické komplikace léčby kortikosteroidy -- 20.10 Konziliární psychiatrie -- 21. Biologická léčba duševních poruch - psychofarmaka (Jiří Masopust) -- 21.1 Antidepresiva -- 21.2 Antipsychotika -- 21.3 Anxiolytika -- 21.4 Hypnotika -- 21.5 Thymoprofylaktika -- 21.6 Kognitiva (spoluautor Martin Vališ) -- 21.7 Psychostimulancia -- 21.8 Antialkoholika -- 21.9 Terapeutické monitorování léků -- 21.10 Psychofarmaka v těhotenství a laktaci -- 22. Biologická léčba duševních poruch (Michal Hrdlička, Libor Ustohal) -- 22.1 Elektrokonvulzivní terapie -- 22.2 Další metody biologické léčby duševních poruch -- 22.2.1 Neurostimulační (neuromodulační) metody -- 22.2.2 Ostatní metody -- 23. Psychoterapie duševních poruch (Petr Šilhán, Zuzana Svobodová, Jiří Michalec, Lukáš Humpl, Martin Hýža) -- 24. Resocializace a komunitní péče u duševních poruch (Ondřej Pěč) -- 25. Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii (Martin Hýža) -- 26. Sebevražda (Irena Žirková) -- 27. Psychosomatická medicína (Radkin Honzák, Vladislav Chvála) -- 28. Rozhovor s psychiatrickým pacientem (Petr Mílek) -- 29. Ošetřovatelská péče v psychiatrii (Jiřina Hosáková) -- 30. Etika v psychiatrii (Jan Libiger) -- 31. Právní problematika v psychiatrii (Jiří Švarc) -- 32. Stigmatizace v psychiatrii (Anna Hanušová).

33. Transkulturální psychiatrie (Petr Mílek) -- 34. Výzkum v psychiatrii (Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger) -- 35. Budoucnost oboru psychiatrie (Ladislav Hosák, Michal Hrdlička, Jan Libiger) -- Seznam zkratek -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.