Amazon cover image
Image from Amazon.com

Česká Psychopedie.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (222 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024630830
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Česká PsychopedieDDC classification:
  • 371.928
LOC classification:
  • LC4601 -- .C475 2015eb
Online resources:
Contents:
Obálka -- OBSAH -- I. Uvedení do problematiky -- Střípky z mého života -- II. O vzniku a formování české psychopedie -- 2.1 Předznamenání -- 2.2 Počátek pedagogiky slabomyslných -- 2.3 Éra nových oborů - psychopatologie dětství a nápravné pedagogiky -- 2.4 Psychopedie jako součást sociální pedagogiky? -- 2.5 Období defektologické -- III. Člověk s mentální retardací -- 3.1 Základní charakteristika a terminologie -- 3.2 Rozumová schopnost, inteligence -- 3.3 Definice a modely -- 3.3.1 Model podpory -- 3.3.2 Medicínský model -- 3.3.3 Sociální model -- 3.4 Etiologie -- 3.4.1 Klasifikace podle Penrose -- 3.4.2 Klasifikační systém vytvořený AAMR -- 3.4.3 Současná klasifikace podle AAMR -- 3.4.4 Etiologie mentální retardace v současné české literatuře -- 3.4.5 Stručné charakteristiky nejčastěji se vyskytujících syndromů spojených s mentální retardací -- 3.4.5.1 Downův syndrom -- 3.4.5.2 Syndrom fragilního X chromozomu -- 3.4.5.3 Rettův syndrom -- 3.4.5.4 Angelmanův syndrom -- 3.4.5.5 Prader-Williho syndrom -- 3.4.5.6 Syndrom kočičího křiku -- 3.4.5.7 Klinefelterův syndrom -- 3.4.5.8 Turnerův syndrom -- 3.4.5.9 Ostatní v literatuře často zmiňované syndromy a diagnózy spojené s mentální retardací -- 3.5 Lidská práva, deinstitucionalizace a vliv svépomocných skupin -- IV. Diagnostika osob s mentálním postižením -- 4.1 Z historie diagnostiky osob s mentálním postižením -- 4.2 Oblasti diagnostiky osob s mentálním postižením -- 4.2.1 Východiska diagnostického procesu -- 4.2.2 Diagnostický proces -- 4.2.3 Individuálně administrované testy rozumových schopností -- 4.2.3.1 Wechslerův test -- 4.2.3.2 Stanford-Binetův test -- 4.2.4 Hodnocení adaptivního chování -- 4.2.4.1 Vinelandská škála sociální zralosti -- 4.2.4.2 Vinelandské škály adaptivního chování (Vineland Adaptive Behavior Scales, VABS).
4.2.4.3 Škály nezávislého chování (Scales of Independent Behavior, SIB) -- 4.2.4.4 Škála adaptivního chování AAMR - ABS -- 4.2.4.5 Škála Günzburgova -- 4.2.4.6 Podpůrná diagnostika u dětí s těžkým postižením -- 4.2.4.7 Diagnostika těžce mentálně postižených -- 4.2.5 Škály funkční nezávislosti -- 4.2.6 Komplexní vývojové škály -- 4.2.7 Alternativní diagnostické přístupy -- 4.2.8 Diagnostika specifických dovedností a schopností -- 4.2.8.1 Sociabilita a emoční prožívání -- 4.2.8.2 Rodinné prostředí -- 4.2.8.3 Motorika a grafomotorika -- 4.2.8.4 Lateralita -- 4.2.8.5 Vývoj řeči a verbálních schopností -- 4.2.8.6 Sebeobslužné činnosti -- 4.3 Přehled metod využívaných při diagnostice mentálního postižení -- 4.3.1 Pozorování -- 4.3.2 Rozhovor -- 4.3.3 Anamnéza -- 4.3.4 Dotazník -- V. Raná péče, předškolní věk (0-6 let) -- 5.1 Dítě s mentálním postižením v raném a předškolním věku -- 5.1.1 Období novorozenecké -- 5.1.2 Období kojenecké -- 5.1.3 Období batolecí -- 5.1.4 Období předškolní -- 5.2 Rodina dítěte s mentálním postižením -- 5.2.1 Psychologické modely reakce rodičů na sdělení diagnózy -- 5.2. Podpora rodinám dětí s mentálním postižením v České republice -- 5.2. Možnosti zvýšení kvality podpory poskytované rodinám dětí s mentálním postižením v České republice -- 5.3 Diagnostika v raném období a v období předškolního věku -- 5.3.1 Testy používané v raném a předškolním věku -- 5.3.2 Role hry v diagnostice -- 5.3.3 Role kresby v diagnostice -- 5.4 Speciálně pedagogická intervence -- 5.4.1 Raná intervence u dětí s mentálním postižením -- 5.4.2 Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením v předškolním věku -- 5.4.3 Možnosti využití totální komunikace u dětí s Downovým syndromem -- VI. Školní věk (6-15-18 let) -- 6.1 Dítě s mentálním postižením ve školním věku -- 6.2 Rodina dítěte s mentálním postižením ve školním věku.
6.2.1 Stres v rodinách dětí s mentálním postižením -- 6.3 Diagnostika a poradenství've školním věku -- 6.3.1 Diagnostika školní zralosti -- 6.3.2 Specifika diagnostiky mentálního postižení ve školním věku (6-15 let) -- 6.4 Diagnostika v oblasti učení a vzdělávání -- 6.4.1 Speciálně pedagogická východiska -- 6.4.2 Styly učení a jejich diagnostika -- 6.4.3 Diagnostická činnost pedagoga -- 6.5 Speciálně pedagogická intervence u dětí s mentálním postižením ve školním věku -- 6.5.1 Vzdělávání a učení -- 6.5.2 Školní vzdělávání -- 6.5.3 Individuální vzdělávací plány -- VII. Člověk s mentálním postižením v období adolescence, dospělosti a stáří -- 7.1 Pojetí dospělosti -- 7.2 Rodina dospívajícího a dospělého člověka s mentálním postižením -- 7.3 Diagnostika a poradenství v období dospívání a dospělosti -- 7.3.1 Diagnostika v tranzitním období (v období přechodu z fáze vzdělávání a profesní přípravy do fáze pracovního uplatnění) -- 7.3.2 Diagnostika pro volbu povolání -- 7.3.3 Diagnostika ve stáří -- 7.4 Adolescence a přechod ze školy do zaměstnání -- 7.5 Speciálně pedagogická intervence u dospívajících a dospělých osob s mentálním postižením -- 7.5.1 Pobytové služby -- 7.5.2 Obsah pobytové služby -- 7.6 Vzdělávání dospělých -- 7.6.1 Kategorie vzdělávání dospělých -- 7.6.1.1 Základní vzdělávání dospělých -- 7.6.1.2 Další vzdělávání dospělých -- 7.6.2 Modely učení a vzdělávání -- 7.6.2.1 Behaviorální model -- 7.6.2.2 Humanistický model -- 7.6.3 Obsah vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením -- 7.7 Svět práce -- 7.7.1 Význam práce -- 7.7.2 Podporované zaměstnávání -- 7.7.3 Zaměstnávání osob s mentálním postižením v České republice v kontextu Evropské unie a zákonných úprav v oblasti zaměstnanosti -- 7.7.4 Chráněné pracovní místo a chráněné pracovní dílny -- 7.8 Problematika stáří -- 7.8.1 Stáří a stárnutí -- 7.8.2 Demence -- 7.8.3 Alzheimerova nemoc.
7.9 Lidská a občanská práva lidí s mentálním postižením -- 7.9.1 Občanská advokacie -- 7.9.2 Sebeobhajování -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00058328
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00058328
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Obálka -- OBSAH -- I. Uvedení do problematiky -- Střípky z mého života -- II. O vzniku a formování české psychopedie -- 2.1 Předznamenání -- 2.2 Počátek pedagogiky slabomyslných -- 2.3 Éra nových oborů - psychopatologie dětství a nápravné pedagogiky -- 2.4 Psychopedie jako součást sociální pedagogiky? -- 2.5 Období defektologické -- III. Člověk s mentální retardací -- 3.1 Základní charakteristika a terminologie -- 3.2 Rozumová schopnost, inteligence -- 3.3 Definice a modely -- 3.3.1 Model podpory -- 3.3.2 Medicínský model -- 3.3.3 Sociální model -- 3.4 Etiologie -- 3.4.1 Klasifikace podle Penrose -- 3.4.2 Klasifikační systém vytvořený AAMR -- 3.4.3 Současná klasifikace podle AAMR -- 3.4.4 Etiologie mentální retardace v současné české literatuře -- 3.4.5 Stručné charakteristiky nejčastěji se vyskytujících syndromů spojených s mentální retardací -- 3.4.5.1 Downův syndrom -- 3.4.5.2 Syndrom fragilního X chromozomu -- 3.4.5.3 Rettův syndrom -- 3.4.5.4 Angelmanův syndrom -- 3.4.5.5 Prader-Williho syndrom -- 3.4.5.6 Syndrom kočičího křiku -- 3.4.5.7 Klinefelterův syndrom -- 3.4.5.8 Turnerův syndrom -- 3.4.5.9 Ostatní v literatuře často zmiňované syndromy a diagnózy spojené s mentální retardací -- 3.5 Lidská práva, deinstitucionalizace a vliv svépomocných skupin -- IV. Diagnostika osob s mentálním postižením -- 4.1 Z historie diagnostiky osob s mentálním postižením -- 4.2 Oblasti diagnostiky osob s mentálním postižením -- 4.2.1 Východiska diagnostického procesu -- 4.2.2 Diagnostický proces -- 4.2.3 Individuálně administrované testy rozumových schopností -- 4.2.3.1 Wechslerův test -- 4.2.3.2 Stanford-Binetův test -- 4.2.4 Hodnocení adaptivního chování -- 4.2.4.1 Vinelandská škála sociální zralosti -- 4.2.4.2 Vinelandské škály adaptivního chování (Vineland Adaptive Behavior Scales, VABS).

4.2.4.3 Škály nezávislého chování (Scales of Independent Behavior, SIB) -- 4.2.4.4 Škála adaptivního chování AAMR - ABS -- 4.2.4.5 Škála Günzburgova -- 4.2.4.6 Podpůrná diagnostika u dětí s těžkým postižením -- 4.2.4.7 Diagnostika těžce mentálně postižených -- 4.2.5 Škály funkční nezávislosti -- 4.2.6 Komplexní vývojové škály -- 4.2.7 Alternativní diagnostické přístupy -- 4.2.8 Diagnostika specifických dovedností a schopností -- 4.2.8.1 Sociabilita a emoční prožívání -- 4.2.8.2 Rodinné prostředí -- 4.2.8.3 Motorika a grafomotorika -- 4.2.8.4 Lateralita -- 4.2.8.5 Vývoj řeči a verbálních schopností -- 4.2.8.6 Sebeobslužné činnosti -- 4.3 Přehled metod využívaných při diagnostice mentálního postižení -- 4.3.1 Pozorování -- 4.3.2 Rozhovor -- 4.3.3 Anamnéza -- 4.3.4 Dotazník -- V. Raná péče, předškolní věk (0-6 let) -- 5.1 Dítě s mentálním postižením v raném a předškolním věku -- 5.1.1 Období novorozenecké -- 5.1.2 Období kojenecké -- 5.1.3 Období batolecí -- 5.1.4 Období předškolní -- 5.2 Rodina dítěte s mentálním postižením -- 5.2.1 Psychologické modely reakce rodičů na sdělení diagnózy -- 5.2. Podpora rodinám dětí s mentálním postižením v České republice -- 5.2. Možnosti zvýšení kvality podpory poskytované rodinám dětí s mentálním postižením v České republice -- 5.3 Diagnostika v raném období a v období předškolního věku -- 5.3.1 Testy používané v raném a předškolním věku -- 5.3.2 Role hry v diagnostice -- 5.3.3 Role kresby v diagnostice -- 5.4 Speciálně pedagogická intervence -- 5.4.1 Raná intervence u dětí s mentálním postižením -- 5.4.2 Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením v předškolním věku -- 5.4.3 Možnosti využití totální komunikace u dětí s Downovým syndromem -- VI. Školní věk (6-15-18 let) -- 6.1 Dítě s mentálním postižením ve školním věku -- 6.2 Rodina dítěte s mentálním postižením ve školním věku.

6.2.1 Stres v rodinách dětí s mentálním postižením -- 6.3 Diagnostika a poradenství've školním věku -- 6.3.1 Diagnostika školní zralosti -- 6.3.2 Specifika diagnostiky mentálního postižení ve školním věku (6-15 let) -- 6.4 Diagnostika v oblasti učení a vzdělávání -- 6.4.1 Speciálně pedagogická východiska -- 6.4.2 Styly učení a jejich diagnostika -- 6.4.3 Diagnostická činnost pedagoga -- 6.5 Speciálně pedagogická intervence u dětí s mentálním postižením ve školním věku -- 6.5.1 Vzdělávání a učení -- 6.5.2 Školní vzdělávání -- 6.5.3 Individuální vzdělávací plány -- VII. Člověk s mentálním postižením v období adolescence, dospělosti a stáří -- 7.1 Pojetí dospělosti -- 7.2 Rodina dospívajícího a dospělého člověka s mentálním postižením -- 7.3 Diagnostika a poradenství v období dospívání a dospělosti -- 7.3.1 Diagnostika v tranzitním období (v období přechodu z fáze vzdělávání a profesní přípravy do fáze pracovního uplatnění) -- 7.3.2 Diagnostika pro volbu povolání -- 7.3.3 Diagnostika ve stáří -- 7.4 Adolescence a přechod ze školy do zaměstnání -- 7.5 Speciálně pedagogická intervence u dospívajících a dospělých osob s mentálním postižením -- 7.5.1 Pobytové služby -- 7.5.2 Obsah pobytové služby -- 7.6 Vzdělávání dospělých -- 7.6.1 Kategorie vzdělávání dospělých -- 7.6.1.1 Základní vzdělávání dospělých -- 7.6.1.2 Další vzdělávání dospělých -- 7.6.2 Modely učení a vzdělávání -- 7.6.2.1 Behaviorální model -- 7.6.2.2 Humanistický model -- 7.6.3 Obsah vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením -- 7.7 Svět práce -- 7.7.1 Význam práce -- 7.7.2 Podporované zaměstnávání -- 7.7.3 Zaměstnávání osob s mentálním postižením v České republice v kontextu Evropské unie a zákonných úprav v oblasti zaměstnanosti -- 7.7.4 Chráněné pracovní místo a chráněné pracovní dílny -- 7.8 Problematika stáří -- 7.8.1 Stáří a stárnutí -- 7.8.2 Demence -- 7.8.3 Alzheimerova nemoc.

7.9 Lidská a občanská práva lidí s mentálním postižením -- 7.9.1 Občanská advokacie -- 7.9.2 Sebeobhajování -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.