Amazon cover image
Image from Amazon.com

Fonetika a Fonologie Současné Spanělstiny.

By: Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2015Description: 1 online resource (263 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024627946
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Fonetika a Fonologie Současné SpanělstinyDDC classification:
  • 461.5
LOC classification:
  • PC4135 -- .-10C
  • 47 2015eb
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1. Úvod -- 2. Grafický zápis zvukové podoby jazyka -- 2.1 Písmo -- 2.2 Pravopis -- 2.3 Fonetická transkripce -- 3. Tvoření, přenos a percepce řeči -- 3.1. Tvoření řeči -- 3.1.1 Oblast infraglotická -- 3.1.2 Oblast glotická -- 3.1.3 Dutiny supraglotické/nadhrtanové -- 3.1.3.1 Dutina ústní -- 3.1.3.2 Dutina hrdelní -- 3.1.3.3 Dutina nosní -- 3.2 Zvuk a Jeho přenos -- 3.3 Mluvení z akustického hlediska -- 3.4 Vnímání zvuku -- 4. Hlásky a jejich klasifikace -- 4.1 Fonetická charakteristika samohlásek -- 4.1.1 Klasifikace samohlásek -- 4.1.1.1 Podle horizontálního posunu jazyka -- 4.1.1.2 Podle vertikálního posunu jazyka, resp. podle otevřenosti -- 4.1.1.3 Podle otevřenosti/zavřenosti -- 4.1.1.4 Podle labializace -- 4.1.1.5 Podle trvání (kvantity) -- 4.1.1.6 Podle přízvučnosti -- 4.1.1.7 Podle nosovosti -- 4.1.1.8 Systematizace procesů vokalické variace -- 4.1.2. Samohlásky neslabičné -- 4.2 Fonetická charakteristika souhlásek -- 4.2.1 Klasifikace souhlásek: -- 4.2.1.1 Podle způsobu artikulace -- 4.2.1.1.1 Souhlásky závěrové -- 4.2.1.1.2 Aproximanty -- 4.2.1.1.3 Souhlásky úžinové -- 4.2.1.1.4 Souhlásky bokové -- 4.2.1.1.5 Souhlásky polozávěrové -- 4.2.1.1.6 Souhlásky kmitavé, vibranty -- 4.2.1.1.7 Verberanty -- 4.2.1.1.8 Tradiční klasifikace obměn základních způsobů artikulace -- 4.2.1.1.9 Geminace -- 4.2.1.2 Podle místa artikulace -- 4.2.1.2.1 Souhlásky retoretné, obouretné -- 4.2.1.2.2 Retozubné -- 4.2.1.2.3 Mezizubné -- 4.2.1.2.4 Zubné -- 4.2.1.2.5 Dásňové -- 4.2.1.2.6 Předopatrové, tvrdopatrové -- 4.2.1.2.7 Zadopatrové, měkkopatrové -- 4.2.1.2.8 Čípkové -- 4.2.1.2.9 Faryngály -- 4.2.1.2.10 Hrtanové, laryngály -- 4.2.1.2.11 Podrobnější specifikace -- 4.2.1.3 Podle funkce hlasivek /znělosti -- 4.2.1.4 Podle funkce měkkého patra / nosovosti -- 4.3 Hláskové změny -- 4.3.1 Kontaktní změny -- 4.3.2 Distantní změny.
4.4 Systematizace procesů zasahujících španělské konsonanty -- 5. Ortoepie současné španělštiny -- 5.1 Výslovnost samohlásek -- 5.1.1 Otevřenost/zavřenost -- 5.1.2 Nazalizace -- 5.1.3 Labializovanost -- 5.1.4 Přízvučnost/nepřízvučnost samohlásek, povolená artikulace -- 5.1.5 Kvantita (délka) -- 5.2 Výslovnostní charakteristika španělských samohlásek -- 5.2.1 Samohlásky slabičné -- 5.2.2 Samohlásky neslabičné -- 5.3 Výslovnost skupin samohlásek -- 5.3.1 Stejnoslabičné spojení samohlásek -- 5.3.1.1 Dvojhlásky -- 5.3.1.2 Trojhlásky -- 5.3.2 Různoslabičné spojení samohlásek -- 5.3.3 Změny ve výslovnosti samohláskových skupin -- 5.3.3.1 Syneréze -- 5.3.3.2 Synalefa -- 5.3.3.3 Dieréze -- 5.3.3.4 Redukce samohláskových skupin -- 5.3.4 Frekvence španělských vokálů -- 5.4 Výslovnost španělských souhlásek -- 5.4.0 Obecná charakteristika výslovnosti španělských souhlásek -- 5.4.1 Konsonanty bilabiální -- 5.4.2 Konsonant labiodentální -- 5.4.3 Konsonant interdentální -- 5.4.4 Konsonanty dentální -- 5.4.5 Konsonanty alveolární -- 5.4.6 Konsonanty palatální -- 5.4.7 Veláry -- 5.5 Výslovnost skupin souhlásek -- 5.5.1 Frekvence souhláskových fonémů -- 5.6 Výslovnost vokálů a konsonantů na hranici slov (vázání) -- 5.6.1 Typy vzájemného ovlivňování hlásek na hranici slov -- 5.6.1.1 Samohláska + samohláska: -- 5.6.1.2 Souhláska + souhláska: -- 5.6.1.3 Souhláska + samohláska -- 6. Výslovnostní zvláštnosti americké španělštiny -- 6.1 Vokalický systém -- 6.1.1 Typy změn -- 6.2 Konsonantický systém -- 6.3 Suprasegmentální prostředky -- 7. Fonetické jednotky řeči a jejich dělení -- 7.1 Slabika -- 7.1.1 Slabika ve španělštině -- 7.2 Přízvukový takt -- 7.3 Promluvový úsek -- 7.4 Melodická jednotka -- 8. Suprasegmentální (prozodické) prostředky -- 8.1 Přízvuk -- 8.1.1 Přízvuk ve španělštině -- 8.1.1.1 Povaha španělského přízvuku -- 8.1.1.2 Počet přízvuků.
8.1.1.3 Poloha přízvuku -- 8.1.1.4 Charakteristika přízvučných a nepřízvučných slov -- 8.1.1.4.1 Nepřízvučná slova -- 8.1.1.4.2 Přízvučná slova -- 8.1.1.5 Přízvuk v jednotkách vyšších než slovo -- 8.2 Rytmus -- 8.3 Intonace -- 8.3.1 Intonace v tradičních fonetických pracích -- 8.3.2 Intonace v moderních pracích -- 8.3.3 Základní intonační schémata současné španělštiny -- 8.3.3.1 Oznamovací intonace -- 8.3.3.2 Tázací intonace -- 8.3.3.2.1 Otázka zjišťovací -- 8.3.3.2.2 Otázka doplňovací -- 8.3.3.3 Rozkazovací intonace -- 8.3.4 Intonace a funkční perspektiva výpovědi -- 8.4 Změna rychlosti promluvy -- 9. Fonologie -- 9.1 Fonetika a fonologie -- 9.2 Základní fonologické pojmy -- 9.3 Současná fonologie -- 9.4 Fonologický systém španělských samohlásek -- 9.4.1 Tradiční přístupy -- 9.4.1.1 Rysy fonologicky relevantní -- 9.4.1.2 Rysy fonologicky nerelevantní -- 9.4.2 Vokalický systém dle RAE (2011a) -- 9.4.3 Regionální a sociální odchylky -- 9.4.4 Španělské diftongy z fonologického hlediska -- 9.5 Fonologický systém španělských souhlásek -- 9.5.1 Tradiční popis fonologického systému španělských souhlásek -- 9.5.2 Fonologický systém španělských souhlásek dle RAE (2011a) -- 9.5.2.1 Subsystém španělských okluzivních obstruentů -- 9.5.2.2 Subsystém španělských frikativ a afrikát -- 9.5.2.3 Subsystém španělských sonor -- 9.5.2.3.1 Subsystém španělských laterál -- 9.5.2.3.2 Subsystém španělských nazál -- 9.5.2.3.3 Subsystém španělských r-ových sonor -- 9.6 Suprasegmentální prostředky a fonologie -- 9.7 Fonologie diachronní -- 10. Pravopis -- 10.1 Psaní jednotlivých písmen -- 10.2 Přízvuk -- 10.2.1 Obecná pravidla psaní přízvuku: -- 10.2.2 Pravidla psaní přízvuku ve slovech obsahujících diftong nebo hiát -- 10.2.3 Psaní přízvuku v jednoslabičných slovech -- 10.2.4 Tilde diacrítica -- 10.2.5 Psaní přízvuku ve složených slovech -- 10.3 Interpunkce -- 10.3.1 Tečka.
10.3.2 Čárka -- 10.3.3 Středník -- 10.3.4 Dvojtečka -- 10.3.5 Tři tečky -- 10.3.6 Otazník, vykřičník -- 10.3.7 Pomlčka -- 10.3.8 Spojovník -- 10.3.9 Závorky kulaté, závorky hranaté -- 10.3.10 Uvozovky -- 10.3.11 Dieréze -- 10.4 Dělení slov -- 10.5 Velká písmena -- Bibliografie -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N00031503
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N00031503
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1. Úvod -- 2. Grafický zápis zvukové podoby jazyka -- 2.1 Písmo -- 2.2 Pravopis -- 2.3 Fonetická transkripce -- 3. Tvoření, přenos a percepce řeči -- 3.1. Tvoření řeči -- 3.1.1 Oblast infraglotická -- 3.1.2 Oblast glotická -- 3.1.3 Dutiny supraglotické/nadhrtanové -- 3.1.3.1 Dutina ústní -- 3.1.3.2 Dutina hrdelní -- 3.1.3.3 Dutina nosní -- 3.2 Zvuk a Jeho přenos -- 3.3 Mluvení z akustického hlediska -- 3.4 Vnímání zvuku -- 4. Hlásky a jejich klasifikace -- 4.1 Fonetická charakteristika samohlásek -- 4.1.1 Klasifikace samohlásek -- 4.1.1.1 Podle horizontálního posunu jazyka -- 4.1.1.2 Podle vertikálního posunu jazyka, resp. podle otevřenosti -- 4.1.1.3 Podle otevřenosti/zavřenosti -- 4.1.1.4 Podle labializace -- 4.1.1.5 Podle trvání (kvantity) -- 4.1.1.6 Podle přízvučnosti -- 4.1.1.7 Podle nosovosti -- 4.1.1.8 Systematizace procesů vokalické variace -- 4.1.2. Samohlásky neslabičné -- 4.2 Fonetická charakteristika souhlásek -- 4.2.1 Klasifikace souhlásek: -- 4.2.1.1 Podle způsobu artikulace -- 4.2.1.1.1 Souhlásky závěrové -- 4.2.1.1.2 Aproximanty -- 4.2.1.1.3 Souhlásky úžinové -- 4.2.1.1.4 Souhlásky bokové -- 4.2.1.1.5 Souhlásky polozávěrové -- 4.2.1.1.6 Souhlásky kmitavé, vibranty -- 4.2.1.1.7 Verberanty -- 4.2.1.1.8 Tradiční klasifikace obměn základních způsobů artikulace -- 4.2.1.1.9 Geminace -- 4.2.1.2 Podle místa artikulace -- 4.2.1.2.1 Souhlásky retoretné, obouretné -- 4.2.1.2.2 Retozubné -- 4.2.1.2.3 Mezizubné -- 4.2.1.2.4 Zubné -- 4.2.1.2.5 Dásňové -- 4.2.1.2.6 Předopatrové, tvrdopatrové -- 4.2.1.2.7 Zadopatrové, měkkopatrové -- 4.2.1.2.8 Čípkové -- 4.2.1.2.9 Faryngály -- 4.2.1.2.10 Hrtanové, laryngály -- 4.2.1.2.11 Podrobnější specifikace -- 4.2.1.3 Podle funkce hlasivek /znělosti -- 4.2.1.4 Podle funkce měkkého patra / nosovosti -- 4.3 Hláskové změny -- 4.3.1 Kontaktní změny -- 4.3.2 Distantní změny.

4.4 Systematizace procesů zasahujících španělské konsonanty -- 5. Ortoepie současné španělštiny -- 5.1 Výslovnost samohlásek -- 5.1.1 Otevřenost/zavřenost -- 5.1.2 Nazalizace -- 5.1.3 Labializovanost -- 5.1.4 Přízvučnost/nepřízvučnost samohlásek, povolená artikulace -- 5.1.5 Kvantita (délka) -- 5.2 Výslovnostní charakteristika španělských samohlásek -- 5.2.1 Samohlásky slabičné -- 5.2.2 Samohlásky neslabičné -- 5.3 Výslovnost skupin samohlásek -- 5.3.1 Stejnoslabičné spojení samohlásek -- 5.3.1.1 Dvojhlásky -- 5.3.1.2 Trojhlásky -- 5.3.2 Různoslabičné spojení samohlásek -- 5.3.3 Změny ve výslovnosti samohláskových skupin -- 5.3.3.1 Syneréze -- 5.3.3.2 Synalefa -- 5.3.3.3 Dieréze -- 5.3.3.4 Redukce samohláskových skupin -- 5.3.4 Frekvence španělských vokálů -- 5.4 Výslovnost španělských souhlásek -- 5.4.0 Obecná charakteristika výslovnosti španělských souhlásek -- 5.4.1 Konsonanty bilabiální -- 5.4.2 Konsonant labiodentální -- 5.4.3 Konsonant interdentální -- 5.4.4 Konsonanty dentální -- 5.4.5 Konsonanty alveolární -- 5.4.6 Konsonanty palatální -- 5.4.7 Veláry -- 5.5 Výslovnost skupin souhlásek -- 5.5.1 Frekvence souhláskových fonémů -- 5.6 Výslovnost vokálů a konsonantů na hranici slov (vázání) -- 5.6.1 Typy vzájemného ovlivňování hlásek na hranici slov -- 5.6.1.1 Samohláska + samohláska: -- 5.6.1.2 Souhláska + souhláska: -- 5.6.1.3 Souhláska + samohláska -- 6. Výslovnostní zvláštnosti americké španělštiny -- 6.1 Vokalický systém -- 6.1.1 Typy změn -- 6.2 Konsonantický systém -- 6.3 Suprasegmentální prostředky -- 7. Fonetické jednotky řeči a jejich dělení -- 7.1 Slabika -- 7.1.1 Slabika ve španělštině -- 7.2 Přízvukový takt -- 7.3 Promluvový úsek -- 7.4 Melodická jednotka -- 8. Suprasegmentální (prozodické) prostředky -- 8.1 Přízvuk -- 8.1.1 Přízvuk ve španělštině -- 8.1.1.1 Povaha španělského přízvuku -- 8.1.1.2 Počet přízvuků.

8.1.1.3 Poloha přízvuku -- 8.1.1.4 Charakteristika přízvučných a nepřízvučných slov -- 8.1.1.4.1 Nepřízvučná slova -- 8.1.1.4.2 Přízvučná slova -- 8.1.1.5 Přízvuk v jednotkách vyšších než slovo -- 8.2 Rytmus -- 8.3 Intonace -- 8.3.1 Intonace v tradičních fonetických pracích -- 8.3.2 Intonace v moderních pracích -- 8.3.3 Základní intonační schémata současné španělštiny -- 8.3.3.1 Oznamovací intonace -- 8.3.3.2 Tázací intonace -- 8.3.3.2.1 Otázka zjišťovací -- 8.3.3.2.2 Otázka doplňovací -- 8.3.3.3 Rozkazovací intonace -- 8.3.4 Intonace a funkční perspektiva výpovědi -- 8.4 Změna rychlosti promluvy -- 9. Fonologie -- 9.1 Fonetika a fonologie -- 9.2 Základní fonologické pojmy -- 9.3 Současná fonologie -- 9.4 Fonologický systém španělských samohlásek -- 9.4.1 Tradiční přístupy -- 9.4.1.1 Rysy fonologicky relevantní -- 9.4.1.2 Rysy fonologicky nerelevantní -- 9.4.2 Vokalický systém dle RAE (2011a) -- 9.4.3 Regionální a sociální odchylky -- 9.4.4 Španělské diftongy z fonologického hlediska -- 9.5 Fonologický systém španělských souhlásek -- 9.5.1 Tradiční popis fonologického systému španělských souhlásek -- 9.5.2 Fonologický systém španělských souhlásek dle RAE (2011a) -- 9.5.2.1 Subsystém španělských okluzivních obstruentů -- 9.5.2.2 Subsystém španělských frikativ a afrikát -- 9.5.2.3 Subsystém španělských sonor -- 9.5.2.3.1 Subsystém španělských laterál -- 9.5.2.3.2 Subsystém španělských nazál -- 9.5.2.3.3 Subsystém španělských r-ových sonor -- 9.6 Suprasegmentální prostředky a fonologie -- 9.7 Fonologie diachronní -- 10. Pravopis -- 10.1 Psaní jednotlivých písmen -- 10.2 Přízvuk -- 10.2.1 Obecná pravidla psaní přízvuku: -- 10.2.2 Pravidla psaní přízvuku ve slovech obsahujících diftong nebo hiát -- 10.2.3 Psaní přízvuku v jednoslabičných slovech -- 10.2.4 Tilde diacrítica -- 10.2.5 Psaní přízvuku ve složených slovech -- 10.3 Interpunkce -- 10.3.1 Tečka.

10.3.2 Čárka -- 10.3.3 Středník -- 10.3.4 Dvojtečka -- 10.3.5 Tři tečky -- 10.3.6 Otazník, vykřičník -- 10.3.7 Pomlčka -- 10.3.8 Spojovník -- 10.3.9 Závorky kulaté, závorky hranaté -- 10.3.10 Uvozovky -- 10.3.11 Dieréze -- 10.4 Dělení slov -- 10.5 Velká písmena -- Bibliografie -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.