Souhrnné Texty Z Chemie Pro Přípravu K Přijímacím Zkouskám II.

By: Streblová, EvaPublisher: Prague : Karolinum Press, 2013Copyright date: ©2012Edition: 3rd edDescription: 1 online resource (237 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024626574Subject(s): Chemistry -- Examinations, questions, etcGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Souhrnné Texty Z Chemie Pro Přípravu K Přijímacím Zkouskám IIDDC classification: 540.76 LOC classification: QD42 -- .S774 2012ebOnline resources: Click to View
Contents:
Intro -- Obsah -- ORGANICKÁ CHEMIE -- 1. Úvod -- 1.1 Organická chemie -- 1.2 Vazby v organických sloučeninách -- 1.2.1 Vaznost prvků v organických sloučeninách -- 1.2.2 Hybridizace atomu uhlíku -- 1.2.3 Zásady strukturní teorie organických sloučenin -- 1.2.4 Vlastnosti jednoduchých a násobných vazeb mezi atomy uhlíku -- 1.2.5 Organické sloučeniny s několika dvojnými vazbami -- 1.3 Vzorce organických sloučenin -- 1.4 Uhlíkový řetězec -- 1.5 Klasifikace organických sloučenin -- 2. Nomenklatura (názvosloví) organických sloučenin -- 2.1 Alkany s nerozvětveným řetězcem -- 2.2 Uhlovodíkové substituenty -- 2.3 Alkany s rozvětveným řetězcem -- 2.3.1 T voření názvů -- 2.3.2 Psaní vzorců -- 2.4 Nenasycené uhlovodíky -- 2.5 Alicyklické uhlovodíky -- 3. Izomerie -- 3.1 Konstituční (strukturní) izomerie -- 3.1.1 Izomerie řetězců (řetězcová izomerie) -- 3.1.2 Polohová izomerie -- 3.1.3 Izomerie (funkčních) skupin (skupinová izomerie) -- 3.1.4 Tautomerie -- 3.2 Konfigurační izomerie (stereoizomerie) -- 3.2.1 Geometrická izomerie (cis-trans) -- 3.2.2 Optická izomerie (chiralita) -- 3.3 Konformace -- 4. Reakce organických sloučenin -- 4.1 Typy reakcí podle jejich průběhu -- 4.2 Oxidačně-redukční reakce v organické chemii -- 4.3 Způsoby štěpení vazeb -- 4.4 Typy reakčních činidel -- 4.5 Polarita a polarizovatelnost vazeb -- 4.6 Indukční efekt (I-efekt) -- 4.7 Mezomerní efekt (M-efekt) -- 5 Uhlovodíky -- 5.1 Alkany -- 5.1.1 Fyzikální vlastnosti -- 5.1.2 Chemické vlastnosti -- 5.1.3 Použití a význam alkanů -- 5.2 Cykloalkany -- 5.3 Alkeny -- 5.1.1 Fyzikální vlastnosti -- 5.1.2 chemické vlastnosti -- 5.4 Alkadieny a polyeny -- 5.5 Alkyny -- 5.6 Aromatické uhlovodíky - areny -- 5.6.1 benzen -- 5.6.2 Nomenklatura a rozdělení aromatických uhlovodíků -- 5.6.3 Izomerie na benzenovém kruhu -- 5.6.4 Fyzikální vlastnosti arenů.
5.6.5 Chemické vlastnosti arenů -- 6 Deriváty uhlovodíků -- 6.1 Halogenderiváty -- 6.1.1 Nomenklatura -- 6.1.2 Chemické vlastnosti -- 6.1.3 Významné halogenderiváty -- 6.2 Organokovové sloučeniny -- 6.3 Alkoholy -- 6.3.1 Nomenklatura -- 6.3.2 Rozdělení alkoholů -- 6.3.3 Fyzikální vlastnosti -- 6.3.4 Chemické vlastnosti -- 6.3.5 Významné alkoholy -- 6.4 Thioly -- 6.5 Fenoly -- 6.5.1 Jednosytné fenoly -- 6.5.2 Dvojsytné fenoly -- 6.5.3 Trojsytné fenoly -- 6.5.4 Chemické reakce -- 6.6 Ethery -- 6.6.1 Nomenklatura -- 6.6.2 Fyzikální vlastnosti -- 6.6.3 Chemické vlastnosti -- 6.7 Aldehydy a ketony -- 6.7.1 Nomenklatura aldehydů -- 6.7.2 Nomenklatura ketonů -- 6.7.3 Fyzikální vlastnosti -- 6.7.4 Chemické vlastnosti -- 6.7.5 Významné aldehydy a ketony -- 6.8 Karboxylové kyseliny -- 6.8.1 Nomenklatura -- 6.8.2 Klasifikace karboxylových kyselin -- 6.8.3 Významné karboxylové kyseliny -- 6.8.3.1 monokarboxylové kyseliny -- 6.8.3.2 Dikarboxylové kyseliny -- 6.8.4 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin -- 6.8.5 Chemické vlastnosti karboxylových kyselin -- 6.9 Deriváty karboxylových kyselin -- 6.9.1 Substituční deriváty karboxylových kyselin -- 6.9.1.1 Halogenkyseliny -- 6.9.1.2 Hydroxykyseliny -- 6.9.1.3 Oxokyseliny -- 6.9.1.4 Aminokyseliny -- 6.9.2 Funkční deriváty karboxylových kyselin -- 6.9.2.1 Soli karboxylových kyselin -- 6.9.2.2 Estery karboxylových kyselin -- 6.9.2.3 Acylhalogenidy -- 6.9.2.4 Anhydridy karboxylových kyselin -- 6.9.2.5 Amidy -- 6.9.2.6 Nitrily -- 6.10 Deriváty kyseliny uhličité -- 6.11 Přehled karbonylových sloučenin -- 6.12 Nitrosloučeniny -- 6.13 Aminy -- 6.13.1 Klasifikace aminů -- 6.13.2 Nomenklatura -- 6.13.3 Chemické vlastnosti -- 7. Heterocyklické sloučeniny -- 7.1 Pětičlenné aromatické heterocykly -- 7.1.1 Pětičlenné aromatické heterocykly s jedním heteroatomem.
7.1.2 Pětičlenné aromatické heterocykly se dvěma heteroatomy -- 7.2 Šestičlenné heterocykly -- 7.2.1 Šestičlenné heterocykly s jedním heteroatomem -- 7.2.2 Šestičlenné heterocykly se dvěma heteroatomy -- CHEMIE PŘÍRODNÍCH LÁTEK -- 8. Sacharidy -- 8.1 Monosacharidy -- 8.1.1 Optická aktivita monosacharidů -- 8.1.2 Cyklické struktury monosacharidů -- 8.1.3 Chemické reakce -- 8.1.4 Triosy -- 8.1.5 Pentosy -- 8.1.6 Hexosy -- 8.2 Disacharidy -- 8.3 Polysacharidy -- 9. Lipidy -- 9.1 Jednoduché lipidy -- 9.1.1 Acylglyceroly -- 9.1.2 Vosky -- 9.2 Složené lipidy -- 9.2.1 Fosfolipidy -- 9.2.2 Glykolipidy -- 10. Isoprenoidy -- 10.1 Terpeny -- 10.2 Steroidy -- 10.2.1 Steroly -- 10.2.2 Steroidní hormony -- 10.2.3 Žlučové kyseliny -- 11. Peptidy a bílkoviny -- 11.1 Peptidy -- 11.2 Bílkoviny (proteiny) -- 11.2.1 Struktura bílkovin -- 11.2.2 Klasifikace bílkovin -- 12. Enzymy -- 12.1 Funkce enzymů -- 12.2 Složení a struktura enzymů -- 12.3 Vliv některých faktorů na rychlost enzymové reakce -- 12.4 Inhibice enzymů -- 12.5 Aktivace enzymů -- 12.6 Allosterické enzymy -- 12.7 Klasifikace a nomenklatura enzymů -- 13. Nukleové kyseliny -- 13.1 Chemické složení nukleových kyselin -- 13.2 Nukleotidy a nukleotidové koenzymy -- 13.3 Struktura nukleových kyselin -- 13.4 Sekundární struktura DNA -- 13.5 Sekundární struktura RNA -- 13.6 Genetický kód a jeho vlastnosti -- 14. Vitaminy -- 14.1 Vitaminy rozpustné v tucích -- 14.2 Vitaminy rozpustné ve vodě -- 15. Alkaloidy -- ZÁKLADY BIOCHEMIE -- 16. Úvod -- 16.1 Metabolismus -- 16.2 Rozdělení organismů podle typu metabolismu -- 16.3 Oxidačně-redukční reakce v živých soustavách -- 16.4 Regulace metabolismu -- 16.4.1 Enzymová regulace -- 16.4.2 Hormonální regulace -- 17. Fotosyntéza -- 17.1 Fotosyntetický aparát -- 17.1.1 Lokalizace fotosyntézy -- 17.1.2 Fotosyntetické pigmenty -- 17.1.3 Složky přenosu elektronů.
17.2 Primární fáze fotosyntézy (světelná fáze) -- 17.2.1 První světelná reakce -- 17.2.2 Druhá světelná reakce -- 17.3 Vztahy mezi primární a sekundární fází fotosyntézy -- 17.4 Sekundární fáze fotosyntézy (temnostní fáze) -- 17.4.1 Calvinův cyklus -- 17.4.2 C3-rostliny a C4-rostliny -- 17.5 Vztahy mezi primárními produkty fotosyntézya dalšími produkty biosyntézy u rostlin -- 17.6 Vnější faktory fotosyntézy -- 18. Citrátový cyklus (Krebsův cyklus) -- 18.1 Vznik acetylkoenzymu A -- 18.2 Průběh reakcí citrátového cyklu -- 18.3 Energetika reakcí citrátového cyklu -- 18.4 Význam citrátového cyklu -- 19. Dýchac í řetězec, vznik ATP -- 19.1 Dýchací (respirační) řetězec -- 19.1.1 Enzymy dýchacího řetězce -- 19.1.2 Přenos elektronů v dýchacím řetězci -- 19.2 Vznik ATP -- 19.2.1 Aerobní fosforylace -- 19.2.2 Substrátová fosforylace -- 20. Biosyntéza nukleových kyselin -- 20.1 Replikace DNA -- 20.2 Transkripce -- 20.2.1 Posttranskripční úpravy -- 20.2.2 Regulace transkripce DNA -- 21. Metabolismus bílkovin -- 21.1 Biosyntéza aminokyselin -- 21.2 Proteosyntéza -- 21.2.1 Proteosyntetický aparát -- 21.2.2 Průběh proteosyntézy -- 21.2.2.1 Aktivace aminokyselin -- 21.2.2.2 Iniciace -- 21.2.2.3 Prodlužování peptidového řetězce -- 21.2.2.4 Terminace -- 21.2.2.5 Translační a posttranslační úpravy bílkovin -- 21.3 Štěpení bílkovin -- 21.4 Přeměny aminokyselin -- 21.5 Detoxikace amoniaku a vznik močoviny -- 21.6 Přeměny uhlíkaté kostry aminokyselin -- 21.7 Hlavní cesty metabolismu aminokyselin -- 22. Metabolismus sacharidů -- 22.1 Glykolýza -- 22.2 Alkoholové kvašení -- 22.3 Aerobní odbourávání sacharidů -- 22.4 Metabolismus glykogenu -- 23. Metabolismus lipidů -- 23.1 β-Oxidace mastných kyselin -- 23.2 Energetická bilance β-oxidace palmitové kyseliny -- 23.3 Syntéza karboxylových kyselin -- 23.4 Vztah metabolismu lipidů a sacharidů.
Použitá a doporučená literatura -- Rejstřík.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N00031494
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N00031494
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- ORGANICKÁ CHEMIE -- 1. Úvod -- 1.1 Organická chemie -- 1.2 Vazby v organických sloučeninách -- 1.2.1 Vaznost prvků v organických sloučeninách -- 1.2.2 Hybridizace atomu uhlíku -- 1.2.3 Zásady strukturní teorie organických sloučenin -- 1.2.4 Vlastnosti jednoduchých a násobných vazeb mezi atomy uhlíku -- 1.2.5 Organické sloučeniny s několika dvojnými vazbami -- 1.3 Vzorce organických sloučenin -- 1.4 Uhlíkový řetězec -- 1.5 Klasifikace organických sloučenin -- 2. Nomenklatura (názvosloví) organických sloučenin -- 2.1 Alkany s nerozvětveným řetězcem -- 2.2 Uhlovodíkové substituenty -- 2.3 Alkany s rozvětveným řetězcem -- 2.3.1 T voření názvů -- 2.3.2 Psaní vzorců -- 2.4 Nenasycené uhlovodíky -- 2.5 Alicyklické uhlovodíky -- 3. Izomerie -- 3.1 Konstituční (strukturní) izomerie -- 3.1.1 Izomerie řetězců (řetězcová izomerie) -- 3.1.2 Polohová izomerie -- 3.1.3 Izomerie (funkčních) skupin (skupinová izomerie) -- 3.1.4 Tautomerie -- 3.2 Konfigurační izomerie (stereoizomerie) -- 3.2.1 Geometrická izomerie (cis-trans) -- 3.2.2 Optická izomerie (chiralita) -- 3.3 Konformace -- 4. Reakce organických sloučenin -- 4.1 Typy reakcí podle jejich průběhu -- 4.2 Oxidačně-redukční reakce v organické chemii -- 4.3 Způsoby štěpení vazeb -- 4.4 Typy reakčních činidel -- 4.5 Polarita a polarizovatelnost vazeb -- 4.6 Indukční efekt (I-efekt) -- 4.7 Mezomerní efekt (M-efekt) -- 5 Uhlovodíky -- 5.1 Alkany -- 5.1.1 Fyzikální vlastnosti -- 5.1.2 Chemické vlastnosti -- 5.1.3 Použití a význam alkanů -- 5.2 Cykloalkany -- 5.3 Alkeny -- 5.1.1 Fyzikální vlastnosti -- 5.1.2 chemické vlastnosti -- 5.4 Alkadieny a polyeny -- 5.5 Alkyny -- 5.6 Aromatické uhlovodíky - areny -- 5.6.1 benzen -- 5.6.2 Nomenklatura a rozdělení aromatických uhlovodíků -- 5.6.3 Izomerie na benzenovém kruhu -- 5.6.4 Fyzikální vlastnosti arenů.

5.6.5 Chemické vlastnosti arenů -- 6 Deriváty uhlovodíků -- 6.1 Halogenderiváty -- 6.1.1 Nomenklatura -- 6.1.2 Chemické vlastnosti -- 6.1.3 Významné halogenderiváty -- 6.2 Organokovové sloučeniny -- 6.3 Alkoholy -- 6.3.1 Nomenklatura -- 6.3.2 Rozdělení alkoholů -- 6.3.3 Fyzikální vlastnosti -- 6.3.4 Chemické vlastnosti -- 6.3.5 Významné alkoholy -- 6.4 Thioly -- 6.5 Fenoly -- 6.5.1 Jednosytné fenoly -- 6.5.2 Dvojsytné fenoly -- 6.5.3 Trojsytné fenoly -- 6.5.4 Chemické reakce -- 6.6 Ethery -- 6.6.1 Nomenklatura -- 6.6.2 Fyzikální vlastnosti -- 6.6.3 Chemické vlastnosti -- 6.7 Aldehydy a ketony -- 6.7.1 Nomenklatura aldehydů -- 6.7.2 Nomenklatura ketonů -- 6.7.3 Fyzikální vlastnosti -- 6.7.4 Chemické vlastnosti -- 6.7.5 Významné aldehydy a ketony -- 6.8 Karboxylové kyseliny -- 6.8.1 Nomenklatura -- 6.8.2 Klasifikace karboxylových kyselin -- 6.8.3 Významné karboxylové kyseliny -- 6.8.3.1 monokarboxylové kyseliny -- 6.8.3.2 Dikarboxylové kyseliny -- 6.8.4 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin -- 6.8.5 Chemické vlastnosti karboxylových kyselin -- 6.9 Deriváty karboxylových kyselin -- 6.9.1 Substituční deriváty karboxylových kyselin -- 6.9.1.1 Halogenkyseliny -- 6.9.1.2 Hydroxykyseliny -- 6.9.1.3 Oxokyseliny -- 6.9.1.4 Aminokyseliny -- 6.9.2 Funkční deriváty karboxylových kyselin -- 6.9.2.1 Soli karboxylových kyselin -- 6.9.2.2 Estery karboxylových kyselin -- 6.9.2.3 Acylhalogenidy -- 6.9.2.4 Anhydridy karboxylových kyselin -- 6.9.2.5 Amidy -- 6.9.2.6 Nitrily -- 6.10 Deriváty kyseliny uhličité -- 6.11 Přehled karbonylových sloučenin -- 6.12 Nitrosloučeniny -- 6.13 Aminy -- 6.13.1 Klasifikace aminů -- 6.13.2 Nomenklatura -- 6.13.3 Chemické vlastnosti -- 7. Heterocyklické sloučeniny -- 7.1 Pětičlenné aromatické heterocykly -- 7.1.1 Pětičlenné aromatické heterocykly s jedním heteroatomem.

7.1.2 Pětičlenné aromatické heterocykly se dvěma heteroatomy -- 7.2 Šestičlenné heterocykly -- 7.2.1 Šestičlenné heterocykly s jedním heteroatomem -- 7.2.2 Šestičlenné heterocykly se dvěma heteroatomy -- CHEMIE PŘÍRODNÍCH LÁTEK -- 8. Sacharidy -- 8.1 Monosacharidy -- 8.1.1 Optická aktivita monosacharidů -- 8.1.2 Cyklické struktury monosacharidů -- 8.1.3 Chemické reakce -- 8.1.4 Triosy -- 8.1.5 Pentosy -- 8.1.6 Hexosy -- 8.2 Disacharidy -- 8.3 Polysacharidy -- 9. Lipidy -- 9.1 Jednoduché lipidy -- 9.1.1 Acylglyceroly -- 9.1.2 Vosky -- 9.2 Složené lipidy -- 9.2.1 Fosfolipidy -- 9.2.2 Glykolipidy -- 10. Isoprenoidy -- 10.1 Terpeny -- 10.2 Steroidy -- 10.2.1 Steroly -- 10.2.2 Steroidní hormony -- 10.2.3 Žlučové kyseliny -- 11. Peptidy a bílkoviny -- 11.1 Peptidy -- 11.2 Bílkoviny (proteiny) -- 11.2.1 Struktura bílkovin -- 11.2.2 Klasifikace bílkovin -- 12. Enzymy -- 12.1 Funkce enzymů -- 12.2 Složení a struktura enzymů -- 12.3 Vliv některých faktorů na rychlost enzymové reakce -- 12.4 Inhibice enzymů -- 12.5 Aktivace enzymů -- 12.6 Allosterické enzymy -- 12.7 Klasifikace a nomenklatura enzymů -- 13. Nukleové kyseliny -- 13.1 Chemické složení nukleových kyselin -- 13.2 Nukleotidy a nukleotidové koenzymy -- 13.3 Struktura nukleových kyselin -- 13.4 Sekundární struktura DNA -- 13.5 Sekundární struktura RNA -- 13.6 Genetický kód a jeho vlastnosti -- 14. Vitaminy -- 14.1 Vitaminy rozpustné v tucích -- 14.2 Vitaminy rozpustné ve vodě -- 15. Alkaloidy -- ZÁKLADY BIOCHEMIE -- 16. Úvod -- 16.1 Metabolismus -- 16.2 Rozdělení organismů podle typu metabolismu -- 16.3 Oxidačně-redukční reakce v živých soustavách -- 16.4 Regulace metabolismu -- 16.4.1 Enzymová regulace -- 16.4.2 Hormonální regulace -- 17. Fotosyntéza -- 17.1 Fotosyntetický aparát -- 17.1.1 Lokalizace fotosyntézy -- 17.1.2 Fotosyntetické pigmenty -- 17.1.3 Složky přenosu elektronů.

17.2 Primární fáze fotosyntézy (světelná fáze) -- 17.2.1 První světelná reakce -- 17.2.2 Druhá světelná reakce -- 17.3 Vztahy mezi primární a sekundární fází fotosyntézy -- 17.4 Sekundární fáze fotosyntézy (temnostní fáze) -- 17.4.1 Calvinův cyklus -- 17.4.2 C3-rostliny a C4-rostliny -- 17.5 Vztahy mezi primárními produkty fotosyntézya dalšími produkty biosyntézy u rostlin -- 17.6 Vnější faktory fotosyntézy -- 18. Citrátový cyklus (Krebsův cyklus) -- 18.1 Vznik acetylkoenzymu A -- 18.2 Průběh reakcí citrátového cyklu -- 18.3 Energetika reakcí citrátového cyklu -- 18.4 Význam citrátového cyklu -- 19. Dýchac í řetězec, vznik ATP -- 19.1 Dýchací (respirační) řetězec -- 19.1.1 Enzymy dýchacího řetězce -- 19.1.2 Přenos elektronů v dýchacím řetězci -- 19.2 Vznik ATP -- 19.2.1 Aerobní fosforylace -- 19.2.2 Substrátová fosforylace -- 20. Biosyntéza nukleových kyselin -- 20.1 Replikace DNA -- 20.2 Transkripce -- 20.2.1 Posttranskripční úpravy -- 20.2.2 Regulace transkripce DNA -- 21. Metabolismus bílkovin -- 21.1 Biosyntéza aminokyselin -- 21.2 Proteosyntéza -- 21.2.1 Proteosyntetický aparát -- 21.2.2 Průběh proteosyntézy -- 21.2.2.1 Aktivace aminokyselin -- 21.2.2.2 Iniciace -- 21.2.2.3 Prodlužování peptidového řetězce -- 21.2.2.4 Terminace -- 21.2.2.5 Translační a posttranslační úpravy bílkovin -- 21.3 Štěpení bílkovin -- 21.4 Přeměny aminokyselin -- 21.5 Detoxikace amoniaku a vznik močoviny -- 21.6 Přeměny uhlíkaté kostry aminokyselin -- 21.7 Hlavní cesty metabolismu aminokyselin -- 22. Metabolismus sacharidů -- 22.1 Glykolýza -- 22.2 Alkoholové kvašení -- 22.3 Aerobní odbourávání sacharidů -- 22.4 Metabolismus glykogenu -- 23. Metabolismus lipidů -- 23.1 β-Oxidace mastných kyselin -- 23.2 Energetická bilance β-oxidace palmitové kyseliny -- 23.3 Syntéza karboxylových kyselin -- 23.4 Vztah metabolismu lipidů a sacharidů.

Použitá a doporučená literatura -- Rejstřík.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.