Amazon cover image
Image from Amazon.com

Proměny Polonistiky : Tradice a Výzvy Polonistických Studií.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (300 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024627762
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Proměny Polonistiky : Tradice a Výzvy Polonistických StudiíDDC classification:
  • 300
LOC classification:
  • PG6021
Online resources:
Contents:
Intro -- OBSAH / SPIS TREŚCI -- PROMĚNY POLONISTIKY Tradice a výzvy polonistických studií -- ÚVOD - První přednáška o polské literatuře Jacek Baluch -- 1. TRADICE A PERSPEKTIVY PRAŽSKÉ POLONISTIKY -- Profesor Marian Szyjkowski oczami historyka. (Z rozważań nad przyszłą biografią twórcy czeskiej polonistyki uniwersyteckiej) Roman Baron -- Marian Szyjkowski a „jeho" dějiny polské literatury Michala Benešová -- Na okraj osobního fondu prof. Karla Krejčího (1904-1979) Miloš Sládek -- Otakar Bartoš v zajetí své doby. Teorie grotesknosti a tvorba Witolda Gombrowicze, Bruna Schulze a Sławomira Mrożka Lucie Zakopalová -- Jan Petr jako autor polonik v lužickosrbských časopisech „Rozhlad" a „Lětopis" Petr Kaleta -- 2. SOUČASNÉ SMĚRY LITERÁRNĚVĚDNÉ POLONISTIKY -- Dlaczego brak nowej, pełnej, czeskiej, syntezydziejów literatury polskiej? Krystyna Kardyni-Pelikánová -- Pożytki z porównawczej lektury Joanna Goszczyńska -- O współczesnych problemach humanistyki polskiej i czeskiej. Od filologii narodowej do komparatystyki Bogusław Bakuła -- Ke kritické recepci Czesława Miłosze v české literární kultuře Vladimír Novotný -- Polské podněty k výzkumu literární kultury v Čechách po roce 1945 Petr Poslední -- Twarze Juliana Tuwima Renata Putzlacher-Buchtová -- Polskie poszukiwania i inspiracje Jana Zahradníčka Aleksandra Pająk -- Pensja dla polskich i czeskich dziewcząt w XIX-wiecznej Pradze. Niezrealizowany (ale nie nieudany) projekt Honoraty z Wiśniowskich Zapovej Zofia Tarajło-Lipowska -- 3. SOUČASNÉ SMĚRY JAZYKOVĚDNÉ POLONISTIKY -- Polska - Czechy przez pryzmat języka Bogdan Walczak -- Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych Mieczysław Balowski -- Onomastyka w perspektywie kontaktów naukowych polsko-czeskich Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Znane i mniej znane fakty z polskiej i czeskiej lingwopolonistyki. Świadectwo dawnych czasów, ale przede wszystkim zapowiedź przyszłości Jiří Marvan -- O stałych znaczeniowo regionalizmach leksykalnych (na podstawie dzieł leksykograficznych) Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk -- Leksyka religijna w języku polskim - duchowieństwo w polszczyźnie XVI wieku Jolanta Migdał -- Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego Jiří Muryc -- Czy rodzaj żeński może być używany w funkcji generycznej? Danuta Rytel-Schwarz -- O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach Ivana Dobrotová -- Czy naprawdę się rozumiemy? O problemach, uproszczeniach i stratach w przekładzie (na podstawie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp) Elżbieta Kaczmarska -- O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością Wojciech Hofmański -- Tendencje w zakresie polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ić//-yć oraz -eć) Wiesław Tomasz Stefańczyk -- Adjektívne kompozitá v slovenčine a poľštine Marta Vojteková -- Polskie formy liczebnikowe typu dwójka w ujęciu semantyki formalnej Marcin Wągiel -- 4. METODIKA VÝUKY POLŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA VČERA A DNES -- Rozwój nauczania polszczyzny jako języka obcego w Polsce w latach 1952-2012 Władysław T. Miodunka -- Z dějin výuky polštiny v Čechách. Několik slov o Učebnici polštiny pro posluchače kursů polského kulturního střediska v Praze (1961-1968) Renata Rusin Dybalska -- Pomocnik czy nieprzyjaciel? O roli języka ojczystego uczniów w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie czeskich studentów) Katarzyna Krawczyk -- 5. TRADICE A PERSPEKTIVY POLONISTIKY V PROSTORU STŘEDNÍ EVROPY.
Poľský jazyk a kultúra na Prešovskej univerzite (Od lektorátu cez slavistiku k stredoeurópskym štúdiám) Peter Káša -- Historia, teraźniejszość i perspektywy polonistyki budapeszteńskiej Dorota Várnai -- Historia, współczesność i przyszłość brneńskiej polonistyki, czyli od filologii do studiów polskoznawczych Roman Madecki -- TRANSFORMATIONS OF POLISH STUDIES: HISTORY AND CONTEMPORARY CHALLENGES -- English summary -- AUTOŘI - KONTAKTY -- BIBLIOGRAFIE.
Summary: Kolektivní monografie Promeny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií pripomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v ceských zemích. Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzite, pozdeji i v rade dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední dobe jsme pritom svedky prechodu od tradicního modelu filologických studií ke studiím areálovým (napr. stredoevropská studia). Co tato zmena muže prinést? Kam se polonistická studia posunula? Jak se prístup k polonistice liší v jednotlivých univerzitních centrech v Cesku, ale také na Slovensku a v dalších zemích? A co inspirativního muže ceské polonistice nabídnout polonistika zahranicní, v cele s tou polskou? Na tyto a podobné otázky se autori snaží nalézt odpoved v peti tematických blocích: Tradice a perspektivy pražské polonistiky, Soucasné smery literárnevedné polonistiky, Soucasné smery jazykovedné polonistiky, Metodika výuky polštiny jako cizího jazyka vcera a dnes a Tradice a perspektivy polonistiky v prostoru strední Evropy.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0006885
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0006885
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- OBSAH / SPIS TREŚCI -- PROMĚNY POLONISTIKY Tradice a výzvy polonistických studií -- ÚVOD - První přednáška o polské literatuře Jacek Baluch -- 1. TRADICE A PERSPEKTIVY PRAŽSKÉ POLONISTIKY -- Profesor Marian Szyjkowski oczami historyka. (Z rozważań nad przyszłą biografią twórcy czeskiej polonistyki uniwersyteckiej) Roman Baron -- Marian Szyjkowski a „jeho" dějiny polské literatury Michala Benešová -- Na okraj osobního fondu prof. Karla Krejčího (1904-1979) Miloš Sládek -- Otakar Bartoš v zajetí své doby. Teorie grotesknosti a tvorba Witolda Gombrowicze, Bruna Schulze a Sławomira Mrożka Lucie Zakopalová -- Jan Petr jako autor polonik v lužickosrbských časopisech „Rozhlad" a „Lětopis" Petr Kaleta -- 2. SOUČASNÉ SMĚRY LITERÁRNĚVĚDNÉ POLONISTIKY -- Dlaczego brak nowej, pełnej, czeskiej, syntezydziejów literatury polskiej? Krystyna Kardyni-Pelikánová -- Pożytki z porównawczej lektury Joanna Goszczyńska -- O współczesnych problemach humanistyki polskiej i czeskiej. Od filologii narodowej do komparatystyki Bogusław Bakuła -- Ke kritické recepci Czesława Miłosze v české literární kultuře Vladimír Novotný -- Polské podněty k výzkumu literární kultury v Čechách po roce 1945 Petr Poslední -- Twarze Juliana Tuwima Renata Putzlacher-Buchtová -- Polskie poszukiwania i inspiracje Jana Zahradníčka Aleksandra Pająk -- Pensja dla polskich i czeskich dziewcząt w XIX-wiecznej Pradze. Niezrealizowany (ale nie nieudany) projekt Honoraty z Wiśniowskich Zapovej Zofia Tarajło-Lipowska -- 3. SOUČASNÉ SMĚRY JAZYKOVĚDNÉ POLONISTIKY -- Polska - Czechy przez pryzmat języka Bogdan Walczak -- Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych Mieczysław Balowski -- Onomastyka w perspektywie kontaktów naukowych polsko-czeskich Ewa Wolnicz-Pawłowska.

Znane i mniej znane fakty z polskiej i czeskiej lingwopolonistyki. Świadectwo dawnych czasów, ale przede wszystkim zapowiedź przyszłości Jiří Marvan -- O stałych znaczeniowo regionalizmach leksykalnych (na podstawie dzieł leksykograficznych) Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk -- Leksyka religijna w języku polskim - duchowieństwo w polszczyźnie XVI wieku Jolanta Migdał -- Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego Jiří Muryc -- Czy rodzaj żeński może być używany w funkcji generycznej? Danuta Rytel-Schwarz -- O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach Ivana Dobrotová -- Czy naprawdę się rozumiemy? O problemach, uproszczeniach i stratach w przekładzie (na podstawie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp) Elżbieta Kaczmarska -- O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością Wojciech Hofmański -- Tendencje w zakresie polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ić//-yć oraz -eć) Wiesław Tomasz Stefańczyk -- Adjektívne kompozitá v slovenčine a poľštine Marta Vojteková -- Polskie formy liczebnikowe typu dwójka w ujęciu semantyki formalnej Marcin Wągiel -- 4. METODIKA VÝUKY POLŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA VČERA A DNES -- Rozwój nauczania polszczyzny jako języka obcego w Polsce w latach 1952-2012 Władysław T. Miodunka -- Z dějin výuky polštiny v Čechách. Několik slov o Učebnici polštiny pro posluchače kursů polského kulturního střediska v Praze (1961-1968) Renata Rusin Dybalska -- Pomocnik czy nieprzyjaciel? O roli języka ojczystego uczniów w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie czeskich studentów) Katarzyna Krawczyk -- 5. TRADICE A PERSPEKTIVY POLONISTIKY V PROSTORU STŘEDNÍ EVROPY.

Poľský jazyk a kultúra na Prešovskej univerzite (Od lektorátu cez slavistiku k stredoeurópskym štúdiám) Peter Káša -- Historia, teraźniejszość i perspektywy polonistyki budapeszteńskiej Dorota Várnai -- Historia, współczesność i przyszłość brneńskiej polonistyki, czyli od filologii do studiów polskoznawczych Roman Madecki -- TRANSFORMATIONS OF POLISH STUDIES: HISTORY AND CONTEMPORARY CHALLENGES -- English summary -- AUTOŘI - KONTAKTY -- BIBLIOGRAFIE.

Kolektivní monografie Promeny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií pripomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v ceských zemích. Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzite, pozdeji i v rade dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední dobe jsme pritom svedky prechodu od tradicního modelu filologických studií ke studiím areálovým (napr. stredoevropská studia). Co tato zmena muže prinést? Kam se polonistická studia posunula? Jak se prístup k polonistice liší v jednotlivých univerzitních centrech v Cesku, ale také na Slovensku a v dalších zemích? A co inspirativního muže ceské polonistice nabídnout polonistika zahranicní, v cele s tou polskou? Na tyto a podobné otázky se autori snaží nalézt odpoved v peti tematických blocích: Tradice a perspektivy pražské polonistiky, Soucasné smery literárnevedné polonistiky, Soucasné smery jazykovedné polonistiky, Metodika výuky polštiny jako cizího jazyka vcera a dnes a Tradice a perspektivy polonistiky v prostoru strední Evropy.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.