Amazon cover image
Image from Amazon.com

Sociální a Posudkové Lékařství.

By: Publisher: Prague : Karolinum Press, 2015Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (159 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024629506
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Sociální a Posudkové LékařstvíDDC classification:
  • 362.1042
LOC classification:
  • RA418
  • RA418.3
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví -- 1.1 Zdraví a nemoc, zásady péče o zdraví, mezinárodní zdravotnické organizace -- 1.2 Determinanty zdraví -- 1.3 Podpora zdraví a výchova ke zdraví -- 2 Systém zdravotní péče -- 2.1 Veřejné zdravotní pojištění -- 2.2 Zdravotní služby -- 3 Zdravotnická povolání -- 3.1 Lékařská povolání - lékař, zubní lékař a farmaceut -- 3.2 Nelékařská zdravotnická povolání s nepovinnou specializovanou způsobilostí -- 3.3. Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí bez odborného dohledu -- 3.4 Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí pouze pod odborným dohledem -- 3.5 Jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví -- 3.6 Stavovské organizace -- 3.7 Některé organizace a zájmové spolky pracovníků ve zdravotnictví -- 3.8 Úloha zdravotnického pracovníka v edukaci a prevenci nemocí a jejich komplikací -- 4 Zdravotní péče o mladou generaci -- 4.1 Primární péče o děti a dorost -- 4.2 Dispenzární péče -- 4.3 Odborná ambulantní a nemocniční péče o děti a dorost -- 4.4 Lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost -- 4.5 Odborné dětské léčebny a lázeňské léčebny -- 4.6 Problematika náhradní rodinné péče -- 4.7 Rizikové faktory ovlivňující zdraví mladé generace. -- 4.8 Rodinné právo v České republice -- 4.9 Sociologie rodiny -- 5 Zdravotní a sociální péče o starší generaci -- 5.1 Zdravotní a sociální péče o starší generaci -- 5.2 Sociální péče o starší generaci -- 6 Pracovně lékařské služby -- 6.1 Pracovní lékařství a pracovně lékařské služby -- 6.2 Platná legislativa -- 6.3 Pracovní prostředí, pracovní polohy, režim práce -- 6.4 Rizikové faktory pracovního prostředí -- 6.5 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci -- 6.6 Ztráta zdravotní způsobilosti k práci -- 6.7 Nemoci z povolání v České republice -- 6.8 Ochranné pomůcky, rehabilitační péče -- 7 Česká lékařská komora.
8 Etika a zdravotnictví -- 8.1 Úvod do problematiky -- 8.2 Základní pojmy a terminologie -- 8.3. Struktura etiky -- 8.4 Filozofická východiska etického rozhodování -- 8.5 Principy lékařské etiky -- 8.6 Etické aspekty zdravotní péče -- 9 Studium zdravotního stavu obyvatelstva -- 9.1 Etapy studia zdravotního stavu: -- 9.2 Zdroje dat o zdravotním stavu -- 9.2.1 Zvláštní naplánovaná šetření -- 9.2.2 Jiná data -- 9.3 Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva -- 9.3.1 Ukazatele nemocnosti - morbidity -- 9.3.2 Ukazatelé úmrtnosti -- 9.3.3 Ukazatel střední délky života (SDŽ) - Life Expectancy (LE) -- 9.4 Demografie -- 9.4.1 Význam demografie pro organizaci zdravotnických a sociálních služeb -- 9.4.2 Význam demografie pro zdravotnický výzkum -- 9.4.3 Zdroj dat o obyvatelstvu -- 9.4.4 Metoda demografie -- 9.4.5 Složení (struktura) obyvatel - demografická statika -- 9.4.6 Demografické stárnutí populace -- 9.4.7 Demografická dynamika (měna, pohyb obyvatelstva) -- 9.4.8 Ukazatele reprodukce obyvatelstva -- 10 Statistika, biostatistika -- 10.1 Definice statistiky -- 10.2 Způsob uvažování -- 10.3 Pravděpodobnost -- 10.4 Rozdělení čísel obecně -- 10.5 Základní statistické pojmy -- 10.5.1 Soubory -- 10.5.2 Statistické znaky -- 10.5.3 Třídění -- 10.5.4 Statistické šetření -- 10.5.5 Náhodný (pravděpodobnostní) výběr - metody -- 10.5.6 Etapy statistického šetření -- 10.5.7 Charakteristiky statistického souboru -- 10.5.8 Statistické rozložení četnosti -- 10.5.9 Statistické odhady -- 10.5.10 Testování hypotéz -- 10.6 Tabulky a grafy -- 11 Sociální a zdravotní rozhraní -- 11.1 Úvod do problematiky sociologie medicíny -- 11.2 Sociální gerontologie -- 12 Sociální zabezpečení a politika zaměstnanosti -- 12.1 Systém sociálního zabezpečení -- 12.1.1 Pojem sociálního zabezpečení -- 12.1.2 Kategorie sociálního zabezpečení -- 12.1.3 Formy sociálního zabezpečení.
12.2 Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) -- 12.2.1 Důchodové pojištění -- 12.2.2 Nemocenské pojištění -- 12.3 Úřad práce České republiky (dále ÚP ČR) -- 12.3.1 Působnost ÚP v oblasti nepojistných sociálních dávek a zaměstnanosti -- 12.3.2 Zaměstnanost -- 12.4 Dávky státní sociální podpory -- 12.5 Dávky pro osoby se zdravotním postižením -- 12.6 Příspěvek na péči -- 12.7 Dávky pomoci v hmotné nouzi a pěstounské péče -- 13 Posudkové lékařství -- 13.1 Obor posudkové lékařství -- 13.2 Lékařská posudková služba -- 13.3 Vzdělávání posudkových lékařů -- 13.4 Spolupráce ošetřujících a posudkových lékařů -- 13.5 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění -- 13.6 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely důchodového pojištění -- 13.7 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb -- 13.8 Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám se zdravotním postižením -- 13.8.1 Průkaz osoby se zdravotním postižením -- 13.9 Posuzování zdravotního stavu pro účely zaměstnanosti, status osoby zdravotně znevýhodněné.
Summary: Ucební text Sociální a posudkové lékarství je urcen pro základní orientaci v oborech sociálního a posudkového lékarství studentum lékarských fakult a nejen jim. V první cásti ucebnice se autori zabývají problematikou sociálního lékarství a verejného zdravotnictví a v cásti druhé problematikou posudkového lékarství.V jednotlivých kapitolách je definován pojem „zdraví" - zdraví je podmínkou pro efektivní vývoj spolecnosti. Uvádeny jsou jednotlivé determinanty zdraví (genetické vlohy, faktory zevního prostredí vcetne životního stylu a úrovne zdravotní péce). Ctenár je seznámen se základními zásadami a kvalitami našeho zdravotnictví, jsou jasne a strucne definovány poskytované zdravotní služby. Opomenuta nejsou ani témata jako zdravotní péce o mladou generaci, zdravotní a sociální péce o starší generaci a téma stárí stárnutí, téma sociologie rodiny, zduraznena je potreba integrace zdravotních a sociálních služeb. Ucebnice uvádí ctenáre do problematiky sociologie, seznamuje s biostatistikou, dotýká se etiky ve zdravotnictví. Duležitou kapitolou je rozsáhlá kapitola o posudkovém lékarství.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0006324
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0006324
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví -- 1.1 Zdraví a nemoc, zásady péče o zdraví, mezinárodní zdravotnické organizace -- 1.2 Determinanty zdraví -- 1.3 Podpora zdraví a výchova ke zdraví -- 2 Systém zdravotní péče -- 2.1 Veřejné zdravotní pojištění -- 2.2 Zdravotní služby -- 3 Zdravotnická povolání -- 3.1 Lékařská povolání - lékař, zubní lékař a farmaceut -- 3.2 Nelékařská zdravotnická povolání s nepovinnou specializovanou způsobilostí -- 3.3. Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí bez odborného dohledu -- 3.4 Nelékařská zdravotnická povolání se způsobilostí pouze pod odborným dohledem -- 3.5 Jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví -- 3.6 Stavovské organizace -- 3.7 Některé organizace a zájmové spolky pracovníků ve zdravotnictví -- 3.8 Úloha zdravotnického pracovníka v edukaci a prevenci nemocí a jejich komplikací -- 4 Zdravotní péče o mladou generaci -- 4.1 Primární péče o děti a dorost -- 4.2 Dispenzární péče -- 4.3 Odborná ambulantní a nemocniční péče o děti a dorost -- 4.4 Lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost -- 4.5 Odborné dětské léčebny a lázeňské léčebny -- 4.6 Problematika náhradní rodinné péče -- 4.7 Rizikové faktory ovlivňující zdraví mladé generace. -- 4.8 Rodinné právo v České republice -- 4.9 Sociologie rodiny -- 5 Zdravotní a sociální péče o starší generaci -- 5.1 Zdravotní a sociální péče o starší generaci -- 5.2 Sociální péče o starší generaci -- 6 Pracovně lékařské služby -- 6.1 Pracovní lékařství a pracovně lékařské služby -- 6.2 Platná legislativa -- 6.3 Pracovní prostředí, pracovní polohy, režim práce -- 6.4 Rizikové faktory pracovního prostředí -- 6.5 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci -- 6.6 Ztráta zdravotní způsobilosti k práci -- 6.7 Nemoci z povolání v České republice -- 6.8 Ochranné pomůcky, rehabilitační péče -- 7 Česká lékařská komora.

8 Etika a zdravotnictví -- 8.1 Úvod do problematiky -- 8.2 Základní pojmy a terminologie -- 8.3. Struktura etiky -- 8.4 Filozofická východiska etického rozhodování -- 8.5 Principy lékařské etiky -- 8.6 Etické aspekty zdravotní péče -- 9 Studium zdravotního stavu obyvatelstva -- 9.1 Etapy studia zdravotního stavu: -- 9.2 Zdroje dat o zdravotním stavu -- 9.2.1 Zvláštní naplánovaná šetření -- 9.2.2 Jiná data -- 9.3 Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva -- 9.3.1 Ukazatele nemocnosti - morbidity -- 9.3.2 Ukazatelé úmrtnosti -- 9.3.3 Ukazatel střední délky života (SDŽ) - Life Expectancy (LE) -- 9.4 Demografie -- 9.4.1 Význam demografie pro organizaci zdravotnických a sociálních služeb -- 9.4.2 Význam demografie pro zdravotnický výzkum -- 9.4.3 Zdroj dat o obyvatelstvu -- 9.4.4 Metoda demografie -- 9.4.5 Složení (struktura) obyvatel - demografická statika -- 9.4.6 Demografické stárnutí populace -- 9.4.7 Demografická dynamika (měna, pohyb obyvatelstva) -- 9.4.8 Ukazatele reprodukce obyvatelstva -- 10 Statistika, biostatistika -- 10.1 Definice statistiky -- 10.2 Způsob uvažování -- 10.3 Pravděpodobnost -- 10.4 Rozdělení čísel obecně -- 10.5 Základní statistické pojmy -- 10.5.1 Soubory -- 10.5.2 Statistické znaky -- 10.5.3 Třídění -- 10.5.4 Statistické šetření -- 10.5.5 Náhodný (pravděpodobnostní) výběr - metody -- 10.5.6 Etapy statistického šetření -- 10.5.7 Charakteristiky statistického souboru -- 10.5.8 Statistické rozložení četnosti -- 10.5.9 Statistické odhady -- 10.5.10 Testování hypotéz -- 10.6 Tabulky a grafy -- 11 Sociální a zdravotní rozhraní -- 11.1 Úvod do problematiky sociologie medicíny -- 11.2 Sociální gerontologie -- 12 Sociální zabezpečení a politika zaměstnanosti -- 12.1 Systém sociálního zabezpečení -- 12.1.1 Pojem sociálního zabezpečení -- 12.1.2 Kategorie sociálního zabezpečení -- 12.1.3 Formy sociálního zabezpečení.

12.2 Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) -- 12.2.1 Důchodové pojištění -- 12.2.2 Nemocenské pojištění -- 12.3 Úřad práce České republiky (dále ÚP ČR) -- 12.3.1 Působnost ÚP v oblasti nepojistných sociálních dávek a zaměstnanosti -- 12.3.2 Zaměstnanost -- 12.4 Dávky státní sociální podpory -- 12.5 Dávky pro osoby se zdravotním postižením -- 12.6 Příspěvek na péči -- 12.7 Dávky pomoci v hmotné nouzi a pěstounské péče -- 13 Posudkové lékařství -- 13.1 Obor posudkové lékařství -- 13.2 Lékařská posudková služba -- 13.3 Vzdělávání posudkových lékařů -- 13.4 Spolupráce ošetřujících a posudkových lékařů -- 13.5 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění -- 13.6 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely důchodového pojištění -- 13.7 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb -- 13.8 Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám se zdravotním postižením -- 13.8.1 Průkaz osoby se zdravotním postižením -- 13.9 Posuzování zdravotního stavu pro účely zaměstnanosti, status osoby zdravotně znevýhodněné.

Ucební text Sociální a posudkové lékarství je urcen pro základní orientaci v oborech sociálního a posudkového lékarství studentum lékarských fakult a nejen jim. V první cásti ucebnice se autori zabývají problematikou sociálního lékarství a verejného zdravotnictví a v cásti druhé problematikou posudkového lékarství.V jednotlivých kapitolách je definován pojem „zdraví" - zdraví je podmínkou pro efektivní vývoj spolecnosti. Uvádeny jsou jednotlivé determinanty zdraví (genetické vlohy, faktory zevního prostredí vcetne životního stylu a úrovne zdravotní péce). Ctenár je seznámen se základními zásadami a kvalitami našeho zdravotnictví, jsou jasne a strucne definovány poskytované zdravotní služby. Opomenuta nejsou ani témata jako zdravotní péce o mladou generaci, zdravotní a sociální péce o starší generaci a téma stárí stárnutí, téma sociologie rodiny, zduraznena je potreba integrace zdravotních a sociálních služeb. Ucebnice uvádí ctenáre do problematiky sociologie, seznamuje s biostatistikou, dotýká se etiky ve zdravotnictví. Duležitou kapitolou je rozsáhlá kapitola o posudkovém lékarství.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.