Amazon cover image
Image from Amazon.com

Infekční Nemoci Ve Standardní a Intenzivní Péči.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2013Copyright date: ©2013Edition: 1st edDescription: 1 online resource (394 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024627571
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Infekční Nemoci Ve Standardní a Intenzivní PéčiDDC classification:
  • 616.028
LOC classification:
  • RT120.I5 .S384 2013
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Zkratky -- Předmluva -- Úvod -- Původci infekčních nemocí -- Bakterie -- Viry -- Houby -- Paraziti -- Priony -- Výskyt a šíření infekčních nemocí -- Proces šíření nákazy -- Epidemiologická charakteristika nozokomiálních infekcí -- Patogeneze infekčních nemocí a infekční imunologie -- Kůže a sliznice -- Imunitní systém -- Únik mikrobů obranným mechanismům -- Zánět -- Příznaky a průběh infekčních nemocí -- Horečka -- Komplikace a následky -- Nosičství -- Diagnóza infekčních nemocí -- Anamnéza a fyzikální vyšetření -- Laboratorní diagnostika obecně -- Obecné principy odběru biologického materiálu -- Nazofaryngeální výtěr -- Kultivace stolice, rektální výtěr -- Kvantitativní kultivace moči, stanovení kvantitativní bakteriurie -- Hemokultura -- Molekulárně genetická identifikace původce v krvi -- Stěr z rány -- Antimikrobiální chemoterapie -- Rozdělení antibiotik -- Mechanismus účinku -- Rezistence bakterií k antibiotikům -- Strategie antibiotické léčby -- Zásady podání antibiotik -- Další specifické léčebné možnosti -- Lidské (homologní) imunoglobuliny -- Heterologní imunoglobuliny (zvířecí séra) -- Kortikosteroidy -- Interferon -- Hyperbarická oxygenoterapie -- Chirurgická léčba -- Intervenční radiologie -- Všeobecná léčebná opatření a ošetřovatelská péče -- Ošetřovatelská péče -- Pohybový režim -- Péče o dýchání -- Péče o příjem tekutin -- Dietoterapie a léčebná výživa -- Péče o močení -- Péče o vyprazdňování stolice -- Tišení bolesti -- Snížení horečky -- Péče o osobní hygienu a čistotu prostředí -- Péče o kůži a sliznice -- Prevence žilního tromboembolismu -- Spánek -- Péče o psychosociální potřeby -- Léčebné postupy v intenzivní péči o infekčně nemocné -- Zajištění volných dýchacích cest -- Umělá plicní ventilace -- Zajištění přístupu do cévního řečiště -- Volumoterapie -- Úprava elektrolytové a acidobazické rovnováhy.
Farmakologická podpora krevního oběhu -- Léčba srdeční arytmie -- Transfuze -- Léčba diseminované intravaskulární koagulace -- Osmoterapie -- Náhradní enterální výživa a vyživovací sondy -- Parenterální výživa -- Profylaxe stresového vředu -- Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace -- Hemodiafiltrace s citrátovou antikoagulací -- Hemodialýza -- Plazmaferéza -- Analgosedace a relaxace -- Monitorace v intenzivní péči -- Organizace péče o infekčně nemocné -- Izolace -- Péče o pacienta na standardním infekčním oddělení -- Profesionální riziko krví přenosných infekcí u zdravotnických pracovníků -- Ošetřování nemocných s vysoce nebezpečnými nákazami -- Ošetřování nemocných s ohrožením nebo selháním životních funkcí -- Péče o zemřelého na infekční nemoc -- Ambulantní péče o infekčně nemocné pacienty -- Konzultační a konziliární činnost -- Zdravotnická dokumentace -- Dokumentace hospitalizovaných pacientů -- Dokumentace ambulantních pacientů -- Dokumentace k pracovní neschopnosti -- Povinná hlášení -- Opatření při výskytu infekčních nemocí -- Hlášení -- Epidemiologické šetření -- Dezinfekce -- Opatření u zdravých osob v ohnisku -- Zdravotní výchova -- Prevence a profylaxe infekčních nemocí -- Evidence nosičů -- Opatření proti zavlečení infekce -- Antibiotická profylaxe v interních oborech -- Antibiotická profylaxe operačních výkonů -- Pasivní imunizace -- Očkování -- Zdravotní výchova -- Infekce srdce a krevních cév -- Ošetřovatelská péče -- Infekční endokarditida -- Infekční endokarditida chlopenní protézy -- Infekční endokarditida intravenózních toxikomanů -- Myokarditida -- Perikarditida -- Septická tromboflebitida -- Infekce cévní protézy -- Shrnutí -- Infekce horních dýchacích cest -- Ošetřovatelská péče -- Akutní virová onemocnění horních dýchacích cest -- Akutní tonzilofaryngitida -- Specifické druhy faryngitid a tonzilitid -- Paratonzilární absces.
Sufokující infekce hrtanu -- Shrnutí -- Infekce dolních dýchacích cest, plic a pohrudnice -- Ošetřovatelská péče -- Chřipka -- Ptačí chřipka -- Akutní bronchitida -- Pertuse, černý kašel -- Bronchiolitida -- Pneumonie -- Těžká pneumonie -- Ventilátorová pneumonie -- Legionelóza -- Plicní absces -- Varicelová pneumonie -- Těžký akutní respirační syndrom -- Jiné virové pneumonie -- Invazivní plicní aspergilóza -- Další onemocnění dýchacího ústrojí vyvolaná houbami -- Pleuritida a hrudní empyém -- Epidemická pleurodynie -- Shrnutí -- Infekce dutiny ústní, jícnu a žaludku -- Ošetřovatelská péče -- Akutní herpetická gingivostomatitida -- Orální herpes simplex -- Orofaryngeální kandidóza -- Epidemická parotitida -- Hnisavá sialoadenitida -- Infekce měkkých tkání obličeje a krku -- Aktinomykóza - cervikofaciální forma -- Ezofagitida -- Mediastinitida -- Shrnutí -- Enteroinfekce, alimentární intoxikace a střevní parazitózy -- Ošetřovatelská péče -- Akutní gastroenteritida s dehydratací -- Akutní průjmové onemocnění kojenců a batolat -- Salmonelóza -- Kampylobakterióza -- Shigelóza (bacilární dyzentérie, bacilární úplavice) -- Klostridiová enterokolitida, pseudomembranózní kolitida -- Jiné bakteriální střevní infekce -- Rotavirová gastroenteritida -- Jiné virové gastroenteritidy -- Střevní amébóza, amébová dyzentérie -- Askarióza -- Enterobióza -- Hovězí tenióza (teniarynchóza) a prasečí tenióza -- Alimentární intoxikace -- Shrnutí -- Infekce jater, žlučových cest a jiné nitrobřišní infekce -- Ošetřovatelská péče -- Virová hepatitida -- Fibrotizující cholestatická hepatitida -- Fulminantní hepatitida -- Chronická hepatitida B nebo C -- Jiná postižení jater vyvolaná viry -- Weilova nemoc, ikterická forma leptospirózy -- Granulomatózní hepatitida -- Amébový jaterní absces -- Pyogenní jaterní absces -- Hepatolienální kandidóza.
Postižení jater mnohobuněčnými parazity -- Akutní cholecystitida -- Akutní cholangoitida -- Akutní pankreatitida -- Divertikulitida -- Sekundární peritonitida -- Primární peritonitida -- Spontánní bakteriální peritonitida -- Peritonitida při peritoneální dialýze -- Nitrobřišní abscesy -- Shrnutí -- Infekce močového ústrojí -- Ošetřovatelská péče -- Asymptomatická bakteriurie -- Infekce močových cest nerozlišené lokalizace -- Akutní intersticiální bakteriální nefritida, akutní pyelonefritida -- Chronická tubulointersticiální nefritida, chronická pyelonefritida -- Intrarenální absces, karbunkl ledviny a perinefrický absces -- Uroinfekce po derivačních operacích a náhradách močového měchýře -- Katétrové infekce močových cest -- Kandidurie -- Urogenitální tuberkulóza -- Epidemická nefropatie -- Shrnutí -- Infekční exantémová onemocnění -- Ošetřovatelská péče -- Spála, scarlatina -- Spalničky, morbilli -- Zarděnky, rubeola, rubella -- Plané neštovice, varicella -- Pásový opar, herpes zoster -- Jiná infekční exantémová onemocnění vyvolaná bakteriemi -- Jiná infekční exantémová onemocnění vyvolaná viry -- Kawasakiho syndrom -- Ektoparazitózy -- Nodózní erytém -- Multiformní erytém -- Stevensův-Johnsonův syndrom -- Shrnutí -- Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání -- Ošetřovatelská péče -- Pyodermie -- Erysipel -- Flegmóna, celulitida -- Červenka, erysipeloid -- Migrující erytém a borreliový lymfocytom -- Kožní mukormykóza -- Kožní forma antraxu -- Syndrom diabetické nohy -- Dekubitální vřed -- Nekrotizující infekce měkkých tkání -- Chronické granulomatózní infekce podkoží a měkkých tkání -- Shrnutí -- Neuroinfekce a postižení nervového systému při infekcích -- Ošetřovatelská péče -- Hnisavá meningitida -- Serózní meningitida -- Chronická meningitida -- Akutní encefalitida -- Akutní klíšťová encefalitida -- Herpetická nekrotizující encefalitida.
Encefalopatie infikovaných lidským virem imunodeficience -- Progresivní multifokální leukoencefalopatie -- Absces mozku -- Jiné hnisavé ložiskové procesy centrálního nervového systému -- Lymeská neuroborrelióza -- Obrny u neuroinfekcí -- Dětská přenosná obrna -- Akutní transverzální myelitida -- Akutní polyradikuloneuritida -- Neurocysticerkóza -- Mozkový edém -- Intrakraniální flebitida -- Botulismus -- Shrnutí -- Infekce oka -- Infekce kostí a kloubů -- Ošetřovatelská péče -- Akutní hematogenní osteomyelitida -- Osteomyelitida obratle a spondylodiscitida -- Tuberkulózní spondylitida -- Posttraumatická a pooperační osteomyelitida -- Osteomyelitida vzniklá per continuitatem -- Chronická hematogenní osteomyelitida -- Septická artritida -- Infekce kloubní náhrady -- Reaktivní artritida -- Lymeská artritida -- Revmatická horečka -- Virové artritidy -- Septická burzitida -- Shrnutí -- Infekce lymfatických uzlin a krve -- Ošetřovatelská péče -- Akutní hnisavá lymfadenitida -- Ulceroglandulární forma tularémie -- Nemoc z kočičího škrábnutí, felinóza -- Klíšťová lymfadenopatie -- Tuberkulózní lymfadenitida -- Akutní infekční lymfocytóza -- Infekční mononukleóza -- Cytomegalovirová mononukleóza -- Infekce virem Epsteina-Barrové u imunodeficientních osob -- Tranzientní aplastická krize a chronická anémie z infekce parvovirem B19 -- Akutní uzlinová forma toxoplasmózy -- Shrnutí -- Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) -- Ošetřovatelská péče -- Infekce lidským virem imunodeficience -- Pneumocystová pneumonie -- Toxoplasmová encefalitida -- Kryptokoková meningitida -- Shrnutí -- Únavový syndrom a některé oligosymptomatické infekce -- Chronický únavový syndrom -- Larvální toxokaróza -- Shrnutí -- Diseminované horečnaté infekce a příbuzné stavy -- Ošetřovatelská péče -- Sepse -- Septický šok -- Invazivní meningokokové onemocnění -- Katétrová sepse.
Syndrom toxického šoku.
Summary: Ucebnice poskytuje základní poznatky o infekcních nemocech serazených podle orgánových systému, obsahuje jejich popis s cílem vytvorit konkrétní predstavu o jejich prubehu, lécbe a ošetrovatelské péci. V obecné cásti knihy jsou shrnuty postupy intenzivní péce aplikované na pacienty s infekcními nemocemi, jsou vysvetleny specifické rysy ošetrování, dodržování hygienického režimu, izolacních opatrení a prevence. Kniha je primárne urcena pro pokracovací magisterské studium intenzivní péce, ale základní poucení naleznou i studenti lékarství a lékari se zájmem o akutní medicínu. K snazšímu pochopení textu prispívá množství fotografií.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0006217
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0006217
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Zkratky -- Předmluva -- Úvod -- Původci infekčních nemocí -- Bakterie -- Viry -- Houby -- Paraziti -- Priony -- Výskyt a šíření infekčních nemocí -- Proces šíření nákazy -- Epidemiologická charakteristika nozokomiálních infekcí -- Patogeneze infekčních nemocí a infekční imunologie -- Kůže a sliznice -- Imunitní systém -- Únik mikrobů obranným mechanismům -- Zánět -- Příznaky a průběh infekčních nemocí -- Horečka -- Komplikace a následky -- Nosičství -- Diagnóza infekčních nemocí -- Anamnéza a fyzikální vyšetření -- Laboratorní diagnostika obecně -- Obecné principy odběru biologického materiálu -- Nazofaryngeální výtěr -- Kultivace stolice, rektální výtěr -- Kvantitativní kultivace moči, stanovení kvantitativní bakteriurie -- Hemokultura -- Molekulárně genetická identifikace původce v krvi -- Stěr z rány -- Antimikrobiální chemoterapie -- Rozdělení antibiotik -- Mechanismus účinku -- Rezistence bakterií k antibiotikům -- Strategie antibiotické léčby -- Zásady podání antibiotik -- Další specifické léčebné možnosti -- Lidské (homologní) imunoglobuliny -- Heterologní imunoglobuliny (zvířecí séra) -- Kortikosteroidy -- Interferon -- Hyperbarická oxygenoterapie -- Chirurgická léčba -- Intervenční radiologie -- Všeobecná léčebná opatření a ošetřovatelská péče -- Ošetřovatelská péče -- Pohybový režim -- Péče o dýchání -- Péče o příjem tekutin -- Dietoterapie a léčebná výživa -- Péče o močení -- Péče o vyprazdňování stolice -- Tišení bolesti -- Snížení horečky -- Péče o osobní hygienu a čistotu prostředí -- Péče o kůži a sliznice -- Prevence žilního tromboembolismu -- Spánek -- Péče o psychosociální potřeby -- Léčebné postupy v intenzivní péči o infekčně nemocné -- Zajištění volných dýchacích cest -- Umělá plicní ventilace -- Zajištění přístupu do cévního řečiště -- Volumoterapie -- Úprava elektrolytové a acidobazické rovnováhy.

Farmakologická podpora krevního oběhu -- Léčba srdeční arytmie -- Transfuze -- Léčba diseminované intravaskulární koagulace -- Osmoterapie -- Náhradní enterální výživa a vyživovací sondy -- Parenterální výživa -- Profylaxe stresového vředu -- Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace -- Hemodiafiltrace s citrátovou antikoagulací -- Hemodialýza -- Plazmaferéza -- Analgosedace a relaxace -- Monitorace v intenzivní péči -- Organizace péče o infekčně nemocné -- Izolace -- Péče o pacienta na standardním infekčním oddělení -- Profesionální riziko krví přenosných infekcí u zdravotnických pracovníků -- Ošetřování nemocných s vysoce nebezpečnými nákazami -- Ošetřování nemocných s ohrožením nebo selháním životních funkcí -- Péče o zemřelého na infekční nemoc -- Ambulantní péče o infekčně nemocné pacienty -- Konzultační a konziliární činnost -- Zdravotnická dokumentace -- Dokumentace hospitalizovaných pacientů -- Dokumentace ambulantních pacientů -- Dokumentace k pracovní neschopnosti -- Povinná hlášení -- Opatření při výskytu infekčních nemocí -- Hlášení -- Epidemiologické šetření -- Dezinfekce -- Opatření u zdravých osob v ohnisku -- Zdravotní výchova -- Prevence a profylaxe infekčních nemocí -- Evidence nosičů -- Opatření proti zavlečení infekce -- Antibiotická profylaxe v interních oborech -- Antibiotická profylaxe operačních výkonů -- Pasivní imunizace -- Očkování -- Zdravotní výchova -- Infekce srdce a krevních cév -- Ošetřovatelská péče -- Infekční endokarditida -- Infekční endokarditida chlopenní protézy -- Infekční endokarditida intravenózních toxikomanů -- Myokarditida -- Perikarditida -- Septická tromboflebitida -- Infekce cévní protézy -- Shrnutí -- Infekce horních dýchacích cest -- Ošetřovatelská péče -- Akutní virová onemocnění horních dýchacích cest -- Akutní tonzilofaryngitida -- Specifické druhy faryngitid a tonzilitid -- Paratonzilární absces.

Sufokující infekce hrtanu -- Shrnutí -- Infekce dolních dýchacích cest, plic a pohrudnice -- Ošetřovatelská péče -- Chřipka -- Ptačí chřipka -- Akutní bronchitida -- Pertuse, černý kašel -- Bronchiolitida -- Pneumonie -- Těžká pneumonie -- Ventilátorová pneumonie -- Legionelóza -- Plicní absces -- Varicelová pneumonie -- Těžký akutní respirační syndrom -- Jiné virové pneumonie -- Invazivní plicní aspergilóza -- Další onemocnění dýchacího ústrojí vyvolaná houbami -- Pleuritida a hrudní empyém -- Epidemická pleurodynie -- Shrnutí -- Infekce dutiny ústní, jícnu a žaludku -- Ošetřovatelská péče -- Akutní herpetická gingivostomatitida -- Orální herpes simplex -- Orofaryngeální kandidóza -- Epidemická parotitida -- Hnisavá sialoadenitida -- Infekce měkkých tkání obličeje a krku -- Aktinomykóza - cervikofaciální forma -- Ezofagitida -- Mediastinitida -- Shrnutí -- Enteroinfekce, alimentární intoxikace a střevní parazitózy -- Ošetřovatelská péče -- Akutní gastroenteritida s dehydratací -- Akutní průjmové onemocnění kojenců a batolat -- Salmonelóza -- Kampylobakterióza -- Shigelóza (bacilární dyzentérie, bacilární úplavice) -- Klostridiová enterokolitida, pseudomembranózní kolitida -- Jiné bakteriální střevní infekce -- Rotavirová gastroenteritida -- Jiné virové gastroenteritidy -- Střevní amébóza, amébová dyzentérie -- Askarióza -- Enterobióza -- Hovězí tenióza (teniarynchóza) a prasečí tenióza -- Alimentární intoxikace -- Shrnutí -- Infekce jater, žlučových cest a jiné nitrobřišní infekce -- Ošetřovatelská péče -- Virová hepatitida -- Fibrotizující cholestatická hepatitida -- Fulminantní hepatitida -- Chronická hepatitida B nebo C -- Jiná postižení jater vyvolaná viry -- Weilova nemoc, ikterická forma leptospirózy -- Granulomatózní hepatitida -- Amébový jaterní absces -- Pyogenní jaterní absces -- Hepatolienální kandidóza.

Postižení jater mnohobuněčnými parazity -- Akutní cholecystitida -- Akutní cholangoitida -- Akutní pankreatitida -- Divertikulitida -- Sekundární peritonitida -- Primární peritonitida -- Spontánní bakteriální peritonitida -- Peritonitida při peritoneální dialýze -- Nitrobřišní abscesy -- Shrnutí -- Infekce močového ústrojí -- Ošetřovatelská péče -- Asymptomatická bakteriurie -- Infekce močových cest nerozlišené lokalizace -- Akutní intersticiální bakteriální nefritida, akutní pyelonefritida -- Chronická tubulointersticiální nefritida, chronická pyelonefritida -- Intrarenální absces, karbunkl ledviny a perinefrický absces -- Uroinfekce po derivačních operacích a náhradách močového měchýře -- Katétrové infekce močových cest -- Kandidurie -- Urogenitální tuberkulóza -- Epidemická nefropatie -- Shrnutí -- Infekční exantémová onemocnění -- Ošetřovatelská péče -- Spála, scarlatina -- Spalničky, morbilli -- Zarděnky, rubeola, rubella -- Plané neštovice, varicella -- Pásový opar, herpes zoster -- Jiná infekční exantémová onemocnění vyvolaná bakteriemi -- Jiná infekční exantémová onemocnění vyvolaná viry -- Kawasakiho syndrom -- Ektoparazitózy -- Nodózní erytém -- Multiformní erytém -- Stevensův-Johnsonův syndrom -- Shrnutí -- Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání -- Ošetřovatelská péče -- Pyodermie -- Erysipel -- Flegmóna, celulitida -- Červenka, erysipeloid -- Migrující erytém a borreliový lymfocytom -- Kožní mukormykóza -- Kožní forma antraxu -- Syndrom diabetické nohy -- Dekubitální vřed -- Nekrotizující infekce měkkých tkání -- Chronické granulomatózní infekce podkoží a měkkých tkání -- Shrnutí -- Neuroinfekce a postižení nervového systému při infekcích -- Ošetřovatelská péče -- Hnisavá meningitida -- Serózní meningitida -- Chronická meningitida -- Akutní encefalitida -- Akutní klíšťová encefalitida -- Herpetická nekrotizující encefalitida.

Encefalopatie infikovaných lidským virem imunodeficience -- Progresivní multifokální leukoencefalopatie -- Absces mozku -- Jiné hnisavé ložiskové procesy centrálního nervového systému -- Lymeská neuroborrelióza -- Obrny u neuroinfekcí -- Dětská přenosná obrna -- Akutní transverzální myelitida -- Akutní polyradikuloneuritida -- Neurocysticerkóza -- Mozkový edém -- Intrakraniální flebitida -- Botulismus -- Shrnutí -- Infekce oka -- Infekce kostí a kloubů -- Ošetřovatelská péče -- Akutní hematogenní osteomyelitida -- Osteomyelitida obratle a spondylodiscitida -- Tuberkulózní spondylitida -- Posttraumatická a pooperační osteomyelitida -- Osteomyelitida vzniklá per continuitatem -- Chronická hematogenní osteomyelitida -- Septická artritida -- Infekce kloubní náhrady -- Reaktivní artritida -- Lymeská artritida -- Revmatická horečka -- Virové artritidy -- Septická burzitida -- Shrnutí -- Infekce lymfatických uzlin a krve -- Ošetřovatelská péče -- Akutní hnisavá lymfadenitida -- Ulceroglandulární forma tularémie -- Nemoc z kočičího škrábnutí, felinóza -- Klíšťová lymfadenopatie -- Tuberkulózní lymfadenitida -- Akutní infekční lymfocytóza -- Infekční mononukleóza -- Cytomegalovirová mononukleóza -- Infekce virem Epsteina-Barrové u imunodeficientních osob -- Tranzientní aplastická krize a chronická anémie z infekce parvovirem B19 -- Akutní uzlinová forma toxoplasmózy -- Shrnutí -- Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) -- Ošetřovatelská péče -- Infekce lidským virem imunodeficience -- Pneumocystová pneumonie -- Toxoplasmová encefalitida -- Kryptokoková meningitida -- Shrnutí -- Únavový syndrom a některé oligosymptomatické infekce -- Chronický únavový syndrom -- Larvální toxokaróza -- Shrnutí -- Diseminované horečnaté infekce a příbuzné stavy -- Ošetřovatelská péče -- Sepse -- Septický šok -- Invazivní meningokokové onemocnění -- Katétrová sepse.

Syndrom toxického šoku.

Ucebnice poskytuje základní poznatky o infekcních nemocech serazených podle orgánových systému, obsahuje jejich popis s cílem vytvorit konkrétní predstavu o jejich prubehu, lécbe a ošetrovatelské péci. V obecné cásti knihy jsou shrnuty postupy intenzivní péce aplikované na pacienty s infekcními nemocemi, jsou vysvetleny specifické rysy ošetrování, dodržování hygienického režimu, izolacních opatrení a prevence. Kniha je primárne urcena pro pokracovací magisterské studium intenzivní péce, ale základní poucení naleznou i studenti lékarství a lékari se zájmem o akutní medicínu. K snazšímu pochopení textu prispívá množství fotografií.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.