Amazon cover image
Image from Amazon.com

Útěky a Vyhánění Z Pohraničí českých Zemí 1938-1939 : Migrace Z Okupovaného Pohraničí Ve Druhé Republice.

By: Publisher: Prague : Karolinum Press, 2013Copyright date: ©2013Edition: 1st edDescription: 1 online resource (542 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024626161
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Útěky a Vyhánění Z Pohraničí českých Zemí 1938-1939 : Migrace Z Okupovaného Pohraničí Ve Druhé RepubliceDDC classification:
  • 940.54;940.545941
LOC classification:
  • D808 .B46 2013
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Úvod -- Motivace, tematické a časové vymezení -- Struktura práce -- Stav bádání -- Pramenná základna -- Situace českého obyvatelstva, německých antifašistů a židů v pohraničním území -- Poměry v německém pohraničí před mnichovskou dohodou z 29. září 1938 -- Mnichovské rozhodnutí - rozsah území a jeho správa -- Počet českého a židovského obyvatelstva v okupovaném pohraničí -- Evakuace -- Zábor a první týdny - aktivita různých složek proti Čechům, židům a německým antifašistům -- Hodnocení situace a zacházení s českým obyvatelstvem a německými antifašisty v německém záboru pohledem situačních zpráv -- Omezování životních podmínek české menšiny v německém záboru - prizmatem situace v Říšské župě Sudety -- Židé v pohraničí a jejich situace -- Těšínsko - území, obyvatelstvo, situace české, německé a židovské populace -- Situace Čechů na Slovensku a Podkarpatské Rusi v období druhé republiky -- Vypovídání Němců z republiky -- Počet migrantů a struktura jednotlivých uprchlických vln -- Síla migračních vln - počty migrantů (uprchlíků, státních zaměstnanců) z okupovaného pohraničí -- Struktura jednotlivých migračních vln, uprchlíci a důvody, které uvedli jako důvod pro opuštění domovů -- Uprchlíci na půdě druhé republiky -- Vyjasňování kompetencí příslušných úřadů. Státní instituce a vracení uprchlíků -- Stížnosti a intervence proti vyhošťování uprchlíků -- Kritická reflexe pohledu německých antifašistů na zpětné transporty -- Propouštění přes demarkační čáru a další opatření v uprchlické otázce -- Evidence a rozptyl -- Syrového vláda - její legislativní činnost v otázce migrace, oj s nezaměstnaností a financování péče o utečence -- Organizace péče o uprchlíky na okresní úrovni -- Dobrovolné sociální organizace -- Ústav pro péči o uprchlíky - jeho činnost a působnost -- Činnost vlády Rudolfa Berana - program, sociální oblast.
Vláda Rudolfa Berana - akce k regulaci nezaměstnanosti -- Projevy antisemitismu a opatření vůči židovské menšině a emigraci -- Zahraniční ohlas, britská půjčka a vztah britských úřadů k emigraci z republiky -- Britské pomocné organizace pro uprchlíky -- Vnímání uprchlíků pohledem tisku -- Druhá uprchlická vlna -- Třetí uprchlická vlna - plebiscit a uprchlíci -- Třetí uprchlická vlna - názory a komentáře -- Sociální a zdravotní péče o uprchlíky -- Jednotlivé aspekty úředně organizované péče o uprchlíky -- Příjezd uprchlíků a stěhování bytového zařízení -- Přechodné ubytování -- Otázky stálého ubytování a bydlení -- Poskytování podpor -- Stravování -- Péče o děti, mládež a její situace -- Zdravotní péče -- Dary a sbírky ve prospěch uprchlíků -- Snahy Ústavu pro péči o uprchlíky cílené na snížení nezaměstnanosti -- Likvidace akce na podporu uprchlíků -- Zahraniční zájem o situaci v hromadných ubytovnách a hlasy kritické vůči péči o uprchlíky -- Židovská sociální péče o uprchlíky a emigranty -- Německá pomoc uprchlíkům -- Vystěhovalectví a situace v DSAP, DdFP a KSČ -- Podmínky vystěhovalectví do evropských zemí a USA -- Přístup státu k emigraci uprchlíků -- Memorandum ŽNO a „židovská" diskuze o vystěhovalectví -- Židovská emigrace z druhé republiky -- DSAP a vystěhovalectví sudetoněmeckých sociálních demokratů -- Situace v DSAP a DdFP a memoranda k řešení uprchlické otázky -- KSČ a vystěhovalectví komunistů -- Recepce a reakce uprchlíků a starousedlíků v období druhé republiky -- Přijímání a postoj k uprchlíkům z pohraničí v pohledu vzpomínek a situačních zpráv -- Problémy vzájemného soužití uprchlíků a starousedlíků - stížnosti -- Majetek a odškodnění -- Závěr a shrnutí -- Abstract -- Fotodokumentace -- Přílohy -- 1. Důvody opuštění zabraného území -- 2. Jednotlivé druhy důvodů v poměru k národnosti uprchlíků (v %).
3. Statistika uprchlíků v Čechách a na Moravě (k 1. prosinci 1938) -- 4. Skutečné početní stavy uprchlíků-československých státních příslušníků na  území země České a Moravskoslezské -- 5. Počet uprchlíků (československé i cizí státní příslušnosti) podle území, z nichž přesídlili. Jedná se o maximální ideální stav počtu uprchlíků k 1. 7. 1939 -- 6. Evidence státních zaměstnanců z obsazeného území země České  Moravskoslezské - leden 1939 -- 7. Státní a veřejní zaměstnanci - přesídlenci převzatí do protektorátní správy, amosprávy a státních podniků (stav k 1. lednu 1941): -- 8. Uprchlíci čsl. státní příslušnosti podle národnosti - skutečné stavy (zbytek k celkovým počtům tvoří jiné národnosti): -- 9. Národnostní složení obyvatelstva okupovaného pohraničí českých zemí: -- 10. Počet osob, které se průběhem péče o uprchlíky (přestěhovalce) ucházely  o podporu, podle délky podporování a podle národnosti: -- 11. Škody uprchlíků přihlášených na území země České v roce 1939 -- Prameny a literatura -- Jmenný rejstřík.
Summary: Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následku. Nekteré z nich nejsou ješte v literature zachyceny naplno, patrí k nim také úteky a vyhánení obyvatel z cesko-moravsko-slezského pohranicí Ceskoslovenska. Príspevek k poznání této problematiky predstavuje kniha historika Jana Bendy, jež zhodnotila výsledky drívejších historických výzkumu a obohatila je o nove získaná fakta z archivních materiálu. Jejich analýza umožnila doplnit chybející prvky dosavadních znalostí. Úvodní cást se snaží nalézt odpovedi na otázky týkající se vzniku a pocátku uprchlického problému na odstoupených územích a s tím úzce související promeny existencních podmínek Cechu, Židu a nemeckých antifašistu v dusledku postupného etablování nacistického režimu. Jádro práce predstavují kapitoly o prístupu cs. státu k imigracním záležitostem, vracení uprchlíku, jejich propouštení pres hranice, sociální a pracovní integraci migrantu do ceské spolecnosti, a to v úzké interakci s politickým vývojem dané doby. V záverecné cásti kniha analyzuje otázky uprchlické každodennosti, vystehovalectví, ale také vzájemných vztahu mezi utecenci a starousedlíky. Celá práce je v pravém slova smyslu prvým uceleným a souhrnným zpracováním daného tématu, navíc v nejvyšší možné míre oprošteným od tradicních resentimentu.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0005179
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0005179
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Úvod -- Motivace, tematické a časové vymezení -- Struktura práce -- Stav bádání -- Pramenná základna -- Situace českého obyvatelstva, německých antifašistů a židů v pohraničním území -- Poměry v německém pohraničí před mnichovskou dohodou z 29. září 1938 -- Mnichovské rozhodnutí - rozsah území a jeho správa -- Počet českého a židovského obyvatelstva v okupovaném pohraničí -- Evakuace -- Zábor a první týdny - aktivita různých složek proti Čechům, židům a německým antifašistům -- Hodnocení situace a zacházení s českým obyvatelstvem a německými antifašisty v německém záboru pohledem situačních zpráv -- Omezování životních podmínek české menšiny v německém záboru - prizmatem situace v Říšské župě Sudety -- Židé v pohraničí a jejich situace -- Těšínsko - území, obyvatelstvo, situace české, německé a židovské populace -- Situace Čechů na Slovensku a Podkarpatské Rusi v období druhé republiky -- Vypovídání Němců z republiky -- Počet migrantů a struktura jednotlivých uprchlických vln -- Síla migračních vln - počty migrantů (uprchlíků, státních zaměstnanců) z okupovaného pohraničí -- Struktura jednotlivých migračních vln, uprchlíci a důvody, které uvedli jako důvod pro opuštění domovů -- Uprchlíci na půdě druhé republiky -- Vyjasňování kompetencí příslušných úřadů. Státní instituce a vracení uprchlíků -- Stížnosti a intervence proti vyhošťování uprchlíků -- Kritická reflexe pohledu německých antifašistů na zpětné transporty -- Propouštění přes demarkační čáru a další opatření v uprchlické otázce -- Evidence a rozptyl -- Syrového vláda - její legislativní činnost v otázce migrace, oj s nezaměstnaností a financování péče o utečence -- Organizace péče o uprchlíky na okresní úrovni -- Dobrovolné sociální organizace -- Ústav pro péči o uprchlíky - jeho činnost a působnost -- Činnost vlády Rudolfa Berana - program, sociální oblast.

Vláda Rudolfa Berana - akce k regulaci nezaměstnanosti -- Projevy antisemitismu a opatření vůči židovské menšině a emigraci -- Zahraniční ohlas, britská půjčka a vztah britských úřadů k emigraci z republiky -- Britské pomocné organizace pro uprchlíky -- Vnímání uprchlíků pohledem tisku -- Druhá uprchlická vlna -- Třetí uprchlická vlna - plebiscit a uprchlíci -- Třetí uprchlická vlna - názory a komentáře -- Sociální a zdravotní péče o uprchlíky -- Jednotlivé aspekty úředně organizované péče o uprchlíky -- Příjezd uprchlíků a stěhování bytového zařízení -- Přechodné ubytování -- Otázky stálého ubytování a bydlení -- Poskytování podpor -- Stravování -- Péče o děti, mládež a její situace -- Zdravotní péče -- Dary a sbírky ve prospěch uprchlíků -- Snahy Ústavu pro péči o uprchlíky cílené na snížení nezaměstnanosti -- Likvidace akce na podporu uprchlíků -- Zahraniční zájem o situaci v hromadných ubytovnách a hlasy kritické vůči péči o uprchlíky -- Židovská sociální péče o uprchlíky a emigranty -- Německá pomoc uprchlíkům -- Vystěhovalectví a situace v DSAP, DdFP a KSČ -- Podmínky vystěhovalectví do evropských zemí a USA -- Přístup státu k emigraci uprchlíků -- Memorandum ŽNO a „židovská" diskuze o vystěhovalectví -- Židovská emigrace z druhé republiky -- DSAP a vystěhovalectví sudetoněmeckých sociálních demokratů -- Situace v DSAP a DdFP a memoranda k řešení uprchlické otázky -- KSČ a vystěhovalectví komunistů -- Recepce a reakce uprchlíků a starousedlíků v období druhé republiky -- Přijímání a postoj k uprchlíkům z pohraničí v pohledu vzpomínek a situačních zpráv -- Problémy vzájemného soužití uprchlíků a starousedlíků - stížnosti -- Majetek a odškodnění -- Závěr a shrnutí -- Abstract -- Fotodokumentace -- Přílohy -- 1. Důvody opuštění zabraného území -- 2. Jednotlivé druhy důvodů v poměru k národnosti uprchlíků (v %).

3. Statistika uprchlíků v Čechách a na Moravě (k 1. prosinci 1938) -- 4. Skutečné početní stavy uprchlíků-československých státních příslušníků na  území země České a Moravskoslezské -- 5. Počet uprchlíků (československé i cizí státní příslušnosti) podle území, z nichž přesídlili. Jedná se o maximální ideální stav počtu uprchlíků k 1. 7. 1939 -- 6. Evidence státních zaměstnanců z obsazeného území země České  Moravskoslezské - leden 1939 -- 7. Státní a veřejní zaměstnanci - přesídlenci převzatí do protektorátní správy, amosprávy a státních podniků (stav k 1. lednu 1941): -- 8. Uprchlíci čsl. státní příslušnosti podle národnosti - skutečné stavy (zbytek k celkovým počtům tvoří jiné národnosti): -- 9. Národnostní složení obyvatelstva okupovaného pohraničí českých zemí: -- 10. Počet osob, které se průběhem péče o uprchlíky (přestěhovalce) ucházely  o podporu, podle délky podporování a podle národnosti: -- 11. Škody uprchlíků přihlášených na území země České v roce 1939 -- Prameny a literatura -- Jmenný rejstřík.

Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následku. Nekteré z nich nejsou ješte v literature zachyceny naplno, patrí k nim také úteky a vyhánení obyvatel z cesko-moravsko-slezského pohranicí Ceskoslovenska. Príspevek k poznání této problematiky predstavuje kniha historika Jana Bendy, jež zhodnotila výsledky drívejších historických výzkumu a obohatila je o nove získaná fakta z archivních materiálu. Jejich analýza umožnila doplnit chybející prvky dosavadních znalostí. Úvodní cást se snaží nalézt odpovedi na otázky týkající se vzniku a pocátku uprchlického problému na odstoupených územích a s tím úzce související promeny existencních podmínek Cechu, Židu a nemeckých antifašistu v dusledku postupného etablování nacistického režimu. Jádro práce predstavují kapitoly o prístupu cs. státu k imigracním záležitostem, vracení uprchlíku, jejich propouštení pres hranice, sociální a pracovní integraci migrantu do ceské spolecnosti, a to v úzké interakci s politickým vývojem dané doby. V záverecné cásti kniha analyzuje otázky uprchlické každodennosti, vystehovalectví, ale také vzájemných vztahu mezi utecenci a starousedlíky. Celá práce je v pravém slova smyslu prvým uceleným a souhrnným zpracováním daného tématu, navíc v nejvyšší možné míre oprošteným od tradicních resentimentu.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.