Amazon cover image
Image from Amazon.com

Principy a Praktika Lékařské Mikrobiologie.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Edition: 1st edDescription: 1 online resource (139 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024625454
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Principy a Praktika Lékařské MikrobiologieDDC classification:
  • 616.01
LOC classification:
  • QR46 -- .M458 2014eb
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Úvod -- 1 Pravidla bezpečnosti práce -- 1.1 Cíle dodržování pravidel bezpečnosti -- 1.2 Principy -- 2 Odběr materiálu a principy diagnostiky -- 2.1 Odběr materiálu a transport -- 2.2 Materiál a metody -- 2.3 Podmínky pro odběr a transport vzorků -- 2.4 Žádanka -- 2.5 Principy diagnostiky v lékařské mikrobiologii -- 2.6 Světelná mikroskopie -- 2.7 Základní barvení v klinické mikrobiologii -- 2.7.1 Příprava preparátu -- 2.7.2 Bakteriální buněčná stěna a barvení podle Grama -- 2.8 Praktická část - odběr materiálu a principy diagnostiky -- 2.9 Kvíz -- 3 Přímý průkaz a typizace původců infekce -- 3.1 Definice přímé detekce a typizace -- 3.2 Mikroskopické techniky -- 3.3 Aplikace genotypových metod -- 3.3.1 Princip amplifikace DNA pomocí polymerázové řetězové reakce -- 3.3.2 Princip hybridizace DNA -- 3.3.3 Princip sekvenačních metod -- 3.4 Přímý průkaz původce jinými metodami -- 3.4.1 Imunochromatografické metody -- 3.5 Praktická část - přímý průkaz a typizace původců infekce -- 3.6 Kvíz -- 4 Kultivace původců infekčních nemocí -- 4.1 Definice kultivace -- 4.2 Kultivace bakterií, virů a parazitů -- 4.3 Půdy pro kultivaci bakterií -- 4.4 Bakteriální kultury -- 4.5 Podmínky kultivace -- 4.6 Speciální barvicí techniky -- 4.7 Praktická část - kultivace původců infekce -- 4.8 Kvíz -- 5 Testování citlivosti k antibiotikům -- 5.1 Antibiotika - mechanizmus účinku a rezistence -- 5.2 Testování citlivosti k antibiotikům -- 5.3 Základní metody -- 5.4 Interpretace výsledků -- 5.5 Ostatní metody -- 5.6 Praktická část - testování citlivosti k antibiotikům -- 5.7 Kvíz -- 6 Identifikace původců infekčních nemocí -- 6.1 Definice identifikace a klasifikace -- 6.2 Fenotypové metody identifikace -- 6.3 Aplikace fenotypových metod -- 6.4 Genotypová identifikace -- 6.5 Praktická část - identifikace původců infekčních nemocí -- 6.6 Kvíz.
7 Sérologie - průkaz specifických protilátek -- 7.1 Imunitní odpověď -- 7.2 Antigen a protilátky -- 7.3 Základní sérologické metody -- 7.4 Aplikace sérologických metod -- 7.5 Praktická část - sérologie -- 7.6 Kvíz -- 8 Obecná mykologie -- 8.1 Houby -- 8.2 Dělení hub -- 8.3 Diagnostika -- 8.3.1 Mikroskopie -- 8.3.2 Kultivace -- 8.3.3 Identifikace -- 8.4 Stanovení citlivosti na antimykotika -- 8.5 Sérologické metody -- 8.6 Detekce hub pomocí molekulárních metod přímo v klinickém materiálu -- 8.7 Praktická část - obecná mykologie -- 8.8 Kvíz -- 9 Obecná virologie -- 9.1 Definice viru -- 9.2 Historie -- 9.3 Elektronová mikroskopie -- 9.4 Průkaz virů jinými metodami -- 9.5 Praktická část - obecná virologie -- 9.6 Kvíz -- 10 Obecná parazitologie -- 10.1 Parazitismus, parazit a hostitelé parazitů -- 10.2 Obecná klasifikace parazitů -- 10.3 Diagnostické metody -- 10.4 Vzorky a diagnostika -- 10.5 Praktická část - identifikace původců parazitárních infekcí -- 10.6 Kvíz -- 11 Molekulární mikrobiologie a epidemiologie -- 11.1 Definice -- 11.2 Syntéza bakteriální buněčné stěny -- 11.3 Geny rezistence k antibiotikům -- 11.4 Regulace genů rezistence -- 11.5 Klonální analýza (typizace) -- 11.6 Praktická část - molekulární mikrobiologie a epidemiologie -- 11.7 Kvíz -- 12 Stafylokoky -- 12.1 Obecné vlastnosti -- 12.2 Faktory virulence a patogeneze -- 12.3 Infekce -- 12.4 Léčba a prevence -- 12.5 Diagnostika -- 12.6 Praktická část - stafylokoky -- 12.7 Kvíz -- 13 Streptokoky a enterokoky -- 13.1 Obecné vlastnosti -- 13.2 Klasifikace -- 13.3 Faktory virulence a patogeneze -- 13.4 Infekce a pozdní následky streptokokových infekcí -- 13.5 Léčba a prevence -- 13.6 Diagnostika -- 13.7 Praktická část - streptokoky a enterokoky -- 13.8 Kvíz -- 14 Korynebakterie a listerie -- 14.1 Obecné vlastnosti -- 14.2 Faktory virulence a patogeneze -- 14.3 Infekce a epidemiologie.
14.4 Léčba a prevence -- 14.5 Diagnostika -- 14.6 Praktická část - korynebakterie a listerie -- 14.7 Kvíz -- 15 Enterobakterie a enteropatogeny -- 15.1 Obecné vlastnosti -- 15.2 Faktory virulence a patogeneze -- 15.3 Infekce a epidemiologie -- 15.4 Léčba a prevence -- 15.5 Diagnostika -- 15.6 Praktická část - enterobakterie a enteropatogeny -- 15.7 Kvíz -- 16 Anaerobní bakterie -- 16.1 Obecné vlastnosti -- 16.2 Faktory virulence a patogeneze -- 16.3 Infekce a epidemiologie -- 16.4 Léčba a prevence -- 16.5 Diagnostika -- 16.6 Praktická část - anaerobní bakterie -- 16.7 Kvíz -- 17 Neisseria, Bordetella a Haemophilus -- 17.1 Obecné vlastnosti -- 17.2 Faktory virulence a patogeneze -- 17.3 Infekce a epidemiologie -- 17.4 Léčba a prevence -- 17.5 Diagnostika -- 17.6 Praktická část - Neisseria, Bordetella, Haemophilus -- 17.7 Kvíz -- 18 Pseudomonas aeruginosa a nefermentující tyčinky -- 18.1 Obecné vlastnosti -- 18.2 Faktory virulence a patogeneze -- 18.3 Infekce a epidemiologie -- 18.4 Léčba a prevence -- 18.5 Diagnostika -- 18.6 Praktická část - Pseudomonas aeruginosa a nefermentující tyčinky -- 18.7 Kvíz -- 19 Mykobakterie -- 19.1 Obecné vlastnosti -- 19.2 Klasifikace mykobakterií -- 19.3 Faktory virulence a patogeneze -- 19.4 Infekce a epidemiologie -- 19.5 Léčba a prevence -- 19.6 Diagnostika -- 19.7 Praktická část - mykobakterie -- 19.8 Kvíz -- 20 Kvasinky -- 20.1 Obecné vlastnosti -- 20.2 Faktory virulence a patogeneze -- 20.3 Infekce a epidemiologie -- 20.4 Léčba a prevence -- 20.5 Diagnostika -- 20.6 Praktická část - kvasinky -- 20.7 Kvíz -- 21 Členovci -- 21.1 Obecné vlastnosti -- 21.2 Klasifikace -- 21.3 Patogeneze -- 21.4 Infekce způsobené nebo přenášené členovci -- 21.5 Léčba a prevence -- 21.6 Diagnostika -- 21.7 Praktická část - členovci (Arthropoda) -- 21.8 Kvíz.
Summary: Tato publikace usnadní studentum lékarských fakult poznání moderní diagnostiky infekcních nemocí a porozumení principum lékarské mikrobiologie. Informace pocházejí z aktuálních odborných zdroju a ze zkušeností autoru. Každá kapitola je rozdelena na cást teoretickou a praktickou. Praktická cást obsahuje vždy nekolik cvicení, která umožní vyzkoušet si jednoduché diagnostické metody v laboratori lékarské mikrobiologie. Množství fotografií a diagramu zvyšuje srozumitelnost popisu elementárních principu. Každá kapitola je doplnena o nekolik otázek, které studentum pomohou overit si získané základní znalosti.Prílohu ke stažení najdete na stránce titulu .
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0005167
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0005167
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Úvod -- 1 Pravidla bezpečnosti práce -- 1.1 Cíle dodržování pravidel bezpečnosti -- 1.2 Principy -- 2 Odběr materiálu a principy diagnostiky -- 2.1 Odběr materiálu a transport -- 2.2 Materiál a metody -- 2.3 Podmínky pro odběr a transport vzorků -- 2.4 Žádanka -- 2.5 Principy diagnostiky v lékařské mikrobiologii -- 2.6 Světelná mikroskopie -- 2.7 Základní barvení v klinické mikrobiologii -- 2.7.1 Příprava preparátu -- 2.7.2 Bakteriální buněčná stěna a barvení podle Grama -- 2.8 Praktická část - odběr materiálu a principy diagnostiky -- 2.9 Kvíz -- 3 Přímý průkaz a typizace původců infekce -- 3.1 Definice přímé detekce a typizace -- 3.2 Mikroskopické techniky -- 3.3 Aplikace genotypových metod -- 3.3.1 Princip amplifikace DNA pomocí polymerázové řetězové reakce -- 3.3.2 Princip hybridizace DNA -- 3.3.3 Princip sekvenačních metod -- 3.4 Přímý průkaz původce jinými metodami -- 3.4.1 Imunochromatografické metody -- 3.5 Praktická část - přímý průkaz a typizace původců infekce -- 3.6 Kvíz -- 4 Kultivace původců infekčních nemocí -- 4.1 Definice kultivace -- 4.2 Kultivace bakterií, virů a parazitů -- 4.3 Půdy pro kultivaci bakterií -- 4.4 Bakteriální kultury -- 4.5 Podmínky kultivace -- 4.6 Speciální barvicí techniky -- 4.7 Praktická část - kultivace původců infekce -- 4.8 Kvíz -- 5 Testování citlivosti k antibiotikům -- 5.1 Antibiotika - mechanizmus účinku a rezistence -- 5.2 Testování citlivosti k antibiotikům -- 5.3 Základní metody -- 5.4 Interpretace výsledků -- 5.5 Ostatní metody -- 5.6 Praktická část - testování citlivosti k antibiotikům -- 5.7 Kvíz -- 6 Identifikace původců infekčních nemocí -- 6.1 Definice identifikace a klasifikace -- 6.2 Fenotypové metody identifikace -- 6.3 Aplikace fenotypových metod -- 6.4 Genotypová identifikace -- 6.5 Praktická část - identifikace původců infekčních nemocí -- 6.6 Kvíz.

7 Sérologie - průkaz specifických protilátek -- 7.1 Imunitní odpověď -- 7.2 Antigen a protilátky -- 7.3 Základní sérologické metody -- 7.4 Aplikace sérologických metod -- 7.5 Praktická část - sérologie -- 7.6 Kvíz -- 8 Obecná mykologie -- 8.1 Houby -- 8.2 Dělení hub -- 8.3 Diagnostika -- 8.3.1 Mikroskopie -- 8.3.2 Kultivace -- 8.3.3 Identifikace -- 8.4 Stanovení citlivosti na antimykotika -- 8.5 Sérologické metody -- 8.6 Detekce hub pomocí molekulárních metod přímo v klinickém materiálu -- 8.7 Praktická část - obecná mykologie -- 8.8 Kvíz -- 9 Obecná virologie -- 9.1 Definice viru -- 9.2 Historie -- 9.3 Elektronová mikroskopie -- 9.4 Průkaz virů jinými metodami -- 9.5 Praktická část - obecná virologie -- 9.6 Kvíz -- 10 Obecná parazitologie -- 10.1 Parazitismus, parazit a hostitelé parazitů -- 10.2 Obecná klasifikace parazitů -- 10.3 Diagnostické metody -- 10.4 Vzorky a diagnostika -- 10.5 Praktická část - identifikace původců parazitárních infekcí -- 10.6 Kvíz -- 11 Molekulární mikrobiologie a epidemiologie -- 11.1 Definice -- 11.2 Syntéza bakteriální buněčné stěny -- 11.3 Geny rezistence k antibiotikům -- 11.4 Regulace genů rezistence -- 11.5 Klonální analýza (typizace) -- 11.6 Praktická část - molekulární mikrobiologie a epidemiologie -- 11.7 Kvíz -- 12 Stafylokoky -- 12.1 Obecné vlastnosti -- 12.2 Faktory virulence a patogeneze -- 12.3 Infekce -- 12.4 Léčba a prevence -- 12.5 Diagnostika -- 12.6 Praktická část - stafylokoky -- 12.7 Kvíz -- 13 Streptokoky a enterokoky -- 13.1 Obecné vlastnosti -- 13.2 Klasifikace -- 13.3 Faktory virulence a patogeneze -- 13.4 Infekce a pozdní následky streptokokových infekcí -- 13.5 Léčba a prevence -- 13.6 Diagnostika -- 13.7 Praktická část - streptokoky a enterokoky -- 13.8 Kvíz -- 14 Korynebakterie a listerie -- 14.1 Obecné vlastnosti -- 14.2 Faktory virulence a patogeneze -- 14.3 Infekce a epidemiologie.

14.4 Léčba a prevence -- 14.5 Diagnostika -- 14.6 Praktická část - korynebakterie a listerie -- 14.7 Kvíz -- 15 Enterobakterie a enteropatogeny -- 15.1 Obecné vlastnosti -- 15.2 Faktory virulence a patogeneze -- 15.3 Infekce a epidemiologie -- 15.4 Léčba a prevence -- 15.5 Diagnostika -- 15.6 Praktická část - enterobakterie a enteropatogeny -- 15.7 Kvíz -- 16 Anaerobní bakterie -- 16.1 Obecné vlastnosti -- 16.2 Faktory virulence a patogeneze -- 16.3 Infekce a epidemiologie -- 16.4 Léčba a prevence -- 16.5 Diagnostika -- 16.6 Praktická část - anaerobní bakterie -- 16.7 Kvíz -- 17 Neisseria, Bordetella a Haemophilus -- 17.1 Obecné vlastnosti -- 17.2 Faktory virulence a patogeneze -- 17.3 Infekce a epidemiologie -- 17.4 Léčba a prevence -- 17.5 Diagnostika -- 17.6 Praktická část - Neisseria, Bordetella, Haemophilus -- 17.7 Kvíz -- 18 Pseudomonas aeruginosa a nefermentující tyčinky -- 18.1 Obecné vlastnosti -- 18.2 Faktory virulence a patogeneze -- 18.3 Infekce a epidemiologie -- 18.4 Léčba a prevence -- 18.5 Diagnostika -- 18.6 Praktická část - Pseudomonas aeruginosa a nefermentující tyčinky -- 18.7 Kvíz -- 19 Mykobakterie -- 19.1 Obecné vlastnosti -- 19.2 Klasifikace mykobakterií -- 19.3 Faktory virulence a patogeneze -- 19.4 Infekce a epidemiologie -- 19.5 Léčba a prevence -- 19.6 Diagnostika -- 19.7 Praktická část - mykobakterie -- 19.8 Kvíz -- 20 Kvasinky -- 20.1 Obecné vlastnosti -- 20.2 Faktory virulence a patogeneze -- 20.3 Infekce a epidemiologie -- 20.4 Léčba a prevence -- 20.5 Diagnostika -- 20.6 Praktická část - kvasinky -- 20.7 Kvíz -- 21 Členovci -- 21.1 Obecné vlastnosti -- 21.2 Klasifikace -- 21.3 Patogeneze -- 21.4 Infekce způsobené nebo přenášené členovci -- 21.5 Léčba a prevence -- 21.6 Diagnostika -- 21.7 Praktická část - členovci (Arthropoda) -- 21.8 Kvíz.

Tato publikace usnadní studentum lékarských fakult poznání moderní diagnostiky infekcních nemocí a porozumení principum lékarské mikrobiologie. Informace pocházejí z aktuálních odborných zdroju a ze zkušeností autoru. Každá kapitola je rozdelena na cást teoretickou a praktickou. Praktická cást obsahuje vždy nekolik cvicení, která umožní vyzkoušet si jednoduché diagnostické metody v laboratori lékarské mikrobiologie. Množství fotografií a diagramu zvyšuje srozumitelnost popisu elementárních principu. Každá kapitola je doplnena o nekolik otázek, které studentum pomohou overit si získané základní znalosti.Prílohu ke stažení najdete na stránce titulu .

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.