Amazon cover image
Image from Amazon.com

Psycholog Ve Zdravotnictví.

By: Publisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Edition: 1st edDescription: 1 online resource (104 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024624723
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Psycholog Ve ZdravotnictvíDDC classification:
  • 362.12
LOC classification:
  • RA425 -- .K439 2014eb
Online resources:
Contents:
Intro -- OBSAH -- Úvod -- Systém zdravotní péče, formy zdravotní péče a její úhrady (Antonín Malina) -- Historický vývoj -- Organizace zdravotnického systému -- Druhy a základní formy zdravotních služeb -- Základní principy zdravotního pojištění v ČR -- Základní principy financování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění -- Úhrady zdravotní péče -- Literatura -- První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích (Věra Kernová, Milosla -- První pomoc -- Bezvědomí -- Šok -- Krvácení -- Popáleniny -- Podchlazení -- Tonutí -- Poleptání -- Zasažení elektrickým výbojem nebo proudem -- Intoxikace -- Poranění kostí - zlomeniny -- Poranění břicha -- Důležitá telefonní čísla -- Příruční lékárna -- Literatura -- Zdravotnická legislativa (Lucie Kotyzová, Petr Veselý) -- Hierarchie právních norem -- Přehled předpisů týkajících se zdravotnictví -- Závaznost ostatních předpisů -- Obsah jednotlivých právních předpisů -- Specifická témata ve zdravotnické legislativě -- Ochrana osobních údajů -- Povinnost zachování mlčenlivosti -- Odpovědnost psychologů ve zdravotnictví -- Občanskoprávní odpovědnost -- Trestní odpovědnost -- Přístup ke zdravotnické dokumentaci -- Informovaný souhlas -- Literatura -- Zdravotnická dokumentace (Nikol Koksteinová) -- Co obsahuje zdravotnická dokumentace -- Osobní a citlivé údaje -- Zápis do zdravotnické dokumentace -- Elektronická forma zdravotnické dokumentace -- Vlastník zdravotnické dokumentace -- Autorská práva -- Souhlas s hospitalizací -- Negativní revers -- Zdravotnická dokumentace v souvislosti se zrušením registrace a zánikem zdravotnického zařízení -- Skartace zdravotnické dokumentace -- Povinná mlčenlivost -- Práva pacienta -- Přístup do zdravotnické dokumentace -- Právní prameny zdravotnické dokumentace -- Literatura -- Úvod do farmakologie (Dominika Čápová) -- Úvodní poznámky.
Obecná farmakologie -- Lékové interakce -- Ovlivnění kardiovaskulárního systému -- Ovlivnění dýchacího systému -- Léčiva ovlivňující trávicí trakt -- Léčba žaludečních vředů a zánětu jícnu -- Spasmolytika -- Antiemetika -- Laxativa -- Ovlivnění průjmu -- Analgetika -- Nesteroidní antiflogistika (NSA) -- Opioidní analgetika -- Psychofarmaka -- Anxiolytika -- Hypnotika -- Antidepresiva -- Léčba bipolární afektivní poruchy -- Antipsychotika (neuroleptika) -- Kognitiva -- Literatura -- Podpora a ochrana veřejného zdraví (Vladimír Kebza) -- Úvod: Základní principy zdravotní politiky ČR v kontextu zdravotní politiky EU -- Podpora zdraví - podstata a východiska -- Podpora zdraví jako součást strategie WHO -- Souvislosti podpory zdraví -- Podpora zdraví - další významné mezinárodní události -- Finanční zdroje pro podporu zdraví -- Možnosti hodnocení podpory zdraví: postupy založené na důkazech -- EBM - východiska -- Vymezení EBM -- Možnosti aplikace evidence-based postupů v psychologii -- Sporná místa a náměty k diskusi -- Chování a možnosti jeho změn -- Literatura -- Etika ve zdravotnictví (Jaroslav Šturma) -- Počátky a rozvoj etického uvažování v psychologii -- Etické kodexy -- Etický kodex ČMPS -- Etický kodex Asociace klinických psychologů ČR -- Etické principy - Metakodex -- Preambule -- Princip respektu -- Princip kompetence -- Princip zodpovědnosti -- Princip integrity -- Literatura -- Zdravotnická praxe -- Zdravotnická praxe (Katarína Loneková) -- Literatura -- Informace o autorech.
Summary: Ucební text Psycholog ve zdravotnictví je urcen posluchacum stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví CR. Úspešné zakoncení tohoto kurzu umožnuje posluchacum jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné zpusobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie. Publikace je výsledkem spolupráce deseticlenného autorského týmu lékaru a psychologu a prináší souhrn informací o možnostech vymezení a pojetí zdraví a jeho determinant, o organizaci a rízení zdravotní péce, o úloze a významu zdravotní politiky a predstavuje hlavní vývojové trendy zdravotního stavu ceské populace vcetne srovnání techto trendu na úrovni mezinárodní. Další cást publikace shrnuje zásady, postupy a praktická doporucení pri poskytování první pomoci a zajištování zdravotní péce v mimorádných a krizových situacích. Pozornost je také venována požadavkum kladeným na obsah a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V publikaci lze též nalézt prehled hlavních právních norem relevantních pro zdravotnictví. Další významnou cástí publikace je predstavení základu farmakologie, jež seznámí psychology s úcinky lécivých látek a lécivých prípravku na lidský organismus vcetne otázek lékových interakcí, klasifikace léciv a možných nežádoucích úcinku. Další pasáž publikace je venována možnostem psychologického ovlivnení zdravotního stavu, predstavuje východiska a hlavní koncepce zmen chování souvisejícího se zdravím, podává výklad principu podpory a ochrany zdraví a uvádí též problematiku postupu založených na dukazech (evidence-based). Duraz je kladen i na etické otázky psychologické práce ve zdravotnictví, které predstavují pocátky a rozvoj etických úvah v psychologii. Publikace prináší prehled etických kodexu, uvádí Etický kodex CeskomoravskéSummary: psychologické spolecnosti (CMPS) a Metakodex psychologické etiky Evropské federace psychologických asociací (EFPA). V záveru se pozornost autoru obrací k vymezení podmínek, prubehu a výsledku zdravotnické praxe, jejíž absolvování je soucástí kurzu Psycholog ve zdravotnictví.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0005162
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0005162
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- OBSAH -- Úvod -- Systém zdravotní péče, formy zdravotní péče a její úhrady (Antonín Malina) -- Historický vývoj -- Organizace zdravotnického systému -- Druhy a základní formy zdravotních služeb -- Základní principy zdravotního pojištění v ČR -- Základní principy financování a úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění -- Úhrady zdravotní péče -- Literatura -- První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích (Věra Kernová, Milosla -- První pomoc -- Bezvědomí -- Šok -- Krvácení -- Popáleniny -- Podchlazení -- Tonutí -- Poleptání -- Zasažení elektrickým výbojem nebo proudem -- Intoxikace -- Poranění kostí - zlomeniny -- Poranění břicha -- Důležitá telefonní čísla -- Příruční lékárna -- Literatura -- Zdravotnická legislativa (Lucie Kotyzová, Petr Veselý) -- Hierarchie právních norem -- Přehled předpisů týkajících se zdravotnictví -- Závaznost ostatních předpisů -- Obsah jednotlivých právních předpisů -- Specifická témata ve zdravotnické legislativě -- Ochrana osobních údajů -- Povinnost zachování mlčenlivosti -- Odpovědnost psychologů ve zdravotnictví -- Občanskoprávní odpovědnost -- Trestní odpovědnost -- Přístup ke zdravotnické dokumentaci -- Informovaný souhlas -- Literatura -- Zdravotnická dokumentace (Nikol Koksteinová) -- Co obsahuje zdravotnická dokumentace -- Osobní a citlivé údaje -- Zápis do zdravotnické dokumentace -- Elektronická forma zdravotnické dokumentace -- Vlastník zdravotnické dokumentace -- Autorská práva -- Souhlas s hospitalizací -- Negativní revers -- Zdravotnická dokumentace v souvislosti se zrušením registrace a zánikem zdravotnického zařízení -- Skartace zdravotnické dokumentace -- Povinná mlčenlivost -- Práva pacienta -- Přístup do zdravotnické dokumentace -- Právní prameny zdravotnické dokumentace -- Literatura -- Úvod do farmakologie (Dominika Čápová) -- Úvodní poznámky.

Obecná farmakologie -- Lékové interakce -- Ovlivnění kardiovaskulárního systému -- Ovlivnění dýchacího systému -- Léčiva ovlivňující trávicí trakt -- Léčba žaludečních vředů a zánětu jícnu -- Spasmolytika -- Antiemetika -- Laxativa -- Ovlivnění průjmu -- Analgetika -- Nesteroidní antiflogistika (NSA) -- Opioidní analgetika -- Psychofarmaka -- Anxiolytika -- Hypnotika -- Antidepresiva -- Léčba bipolární afektivní poruchy -- Antipsychotika (neuroleptika) -- Kognitiva -- Literatura -- Podpora a ochrana veřejného zdraví (Vladimír Kebza) -- Úvod: Základní principy zdravotní politiky ČR v kontextu zdravotní politiky EU -- Podpora zdraví - podstata a východiska -- Podpora zdraví jako součást strategie WHO -- Souvislosti podpory zdraví -- Podpora zdraví - další významné mezinárodní události -- Finanční zdroje pro podporu zdraví -- Možnosti hodnocení podpory zdraví: postupy založené na důkazech -- EBM - východiska -- Vymezení EBM -- Možnosti aplikace evidence-based postupů v psychologii -- Sporná místa a náměty k diskusi -- Chování a možnosti jeho změn -- Literatura -- Etika ve zdravotnictví (Jaroslav Šturma) -- Počátky a rozvoj etického uvažování v psychologii -- Etické kodexy -- Etický kodex ČMPS -- Etický kodex Asociace klinických psychologů ČR -- Etické principy - Metakodex -- Preambule -- Princip respektu -- Princip kompetence -- Princip zodpovědnosti -- Princip integrity -- Literatura -- Zdravotnická praxe -- Zdravotnická praxe (Katarína Loneková) -- Literatura -- Informace o autorech.

Ucební text Psycholog ve zdravotnictví je urcen posluchacum stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví CR. Úspešné zakoncení tohoto kurzu umožnuje posluchacum jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné zpusobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie. Publikace je výsledkem spolupráce deseticlenného autorského týmu lékaru a psychologu a prináší souhrn informací o možnostech vymezení a pojetí zdraví a jeho determinant, o organizaci a rízení zdravotní péce, o úloze a významu zdravotní politiky a predstavuje hlavní vývojové trendy zdravotního stavu ceské populace vcetne srovnání techto trendu na úrovni mezinárodní. Další cást publikace shrnuje zásady, postupy a praktická doporucení pri poskytování první pomoci a zajištování zdravotní péce v mimorádných a krizových situacích. Pozornost je také venována požadavkum kladeným na obsah a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V publikaci lze též nalézt prehled hlavních právních norem relevantních pro zdravotnictví. Další významnou cástí publikace je predstavení základu farmakologie, jež seznámí psychology s úcinky lécivých látek a lécivých prípravku na lidský organismus vcetne otázek lékových interakcí, klasifikace léciv a možných nežádoucích úcinku. Další pasáž publikace je venována možnostem psychologického ovlivnení zdravotního stavu, predstavuje východiska a hlavní koncepce zmen chování souvisejícího se zdravím, podává výklad principu podpory a ochrany zdraví a uvádí též problematiku postupu založených na dukazech (evidence-based). Duraz je kladen i na etické otázky psychologické práce ve zdravotnictví, které predstavují pocátky a rozvoj etických úvah v psychologii. Publikace prináší prehled etických kodexu, uvádí Etický kodex Ceskomoravské

psychologické spolecnosti (CMPS) a Metakodex psychologické etiky Evropské federace psychologických asociací (EFPA). V záveru se pozornost autoru obrací k vymezení podmínek, prubehu a výsledku zdravotnické praxe, jejíž absolvování je soucástí kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.