Pragmatika V čestině.

By: Hirschová, MiladaPublisher: Prague : Karolinum Press, 2013Copyright date: ©2013Edition: 1st edDescription: 1 online resource (335 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024623900Subject(s): Czech language -- Variation.;Czech language -- Social aspects.;Czech language -- Discourse analysis.;PragmaticsGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Pragmatika V čestiněDDC classification: 491.86 LOC classification: PG4074.7 -- .H577 2013ebOnline resources: Click to View
Contents:
Intro -- 0. Lingvistická pragmatika, její rozsah a hranice -- 0.1 -- 0.2 -- 0.3 -- 0.4 Fungování jazyka -- 0.5 Umírněná vs. radikální pragmatika -- 0.6 Kontext -- 1. Pragmatika a sémantika -- 1.1 Znakovost a pragmatika -- 1.2 -- 1.3 -- 1.4 -- 1.5 Pragmatika a další sémantické teorie -- 1.6 Pragmatické posuny v lexikální sémantice -- 2. Pragmatika a gramatika -- 2.1 Pragmatická dimenze gramatických kategorií -- 2.2 -- 2.3 -- 2.4 Pragmatická dimenze v syntaxi -- 3. Reference a deixe -- 3.1 Reference -- 3.1.1 Reference anaforická -- 3.1.2 Referenční vs. atributivní užití výrazu -- 3.2 Reference jako řečové jednání -- 3.3 Deixe -- 3.3.1 Tzv. přímá reference -- 3.3.2 Deixe prostorová -- 3.3.2.3 Rozsah prostorové deixe -- 3.3.2.4 Tři základní referenční rámce -- 3.3.3 Časová deixe -- 3.3.3.1 Základní časová situační deixe -- 3.3.3.2 Časová deixe a vlastnosti slovesa -- 3.3.3.3 Časové adverbiální výrazy -- 3.3.4 Personální deixe -- 3.3.5 Deixe sociální -- 3.3.5.1 Roviny sociální deixe -- 3.3.5.2 Rovina identifikační -- 3.3.5.3 Rovina postojově-hodnotící -- 3.3.6 Deixe textová -- 3.4 Informační struktura (a aktuální členění) -- 3.4.1 zdroje „novosti" v aktuálním členění -- 3.4.2 Signalizace jádra -- 4. Presupozice -- 4.1 Presupozice logicko-sémantická a presupozice pragmatická -- 4.1.1 Logicko-sémantické chápání presupozice -- 4.1.1.1 Presupozice v dynamické sémantice -- 4.1.1.2 Faktová a implikativní slovesa -- 4.1.1.3 Presupozice a ohnisko -- 4.1.1.4 Metajazyková negace -- 4.1.2 Presupozice pragmatická -- 4.2 Spouštěče presupozic -- 5. Řečové akty -- 5.1 Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi -- 5.2 Ilokuční síla výpovědi -- 5.3 Perlokuce -- 5.4 Výpovědi performativní a konstativní -- 5.5 Akt, jednání a funkce -- 5.6 Od Austina k Searlovi a dalším -- 5.6.3 Tzv. parazitické řečové akty -- 5.7 Klasifikace řečových aktů.
5.8 Interpretace řečového jednání -- 5.8.1 Dynamická teorie řečových aktů -- 5.8.2 Přímé a nepřímé řečové akty -- 5.9 Performativní paradox a performativní hypotéza -- 5.9.4 Další možnosti modifikování ilokučních funkcí -- 6. Konverzační maximy a implikatury -- 6.1 Kooperační princip a konverzační maximy -- 6.1.1 Funkčnost griceovské koncepce -- 6.2 Implikace vs. implikatura -- 6.2.1 Uplatňování implikatury -- 6.2.2 Partikulární vs. zobecněná implikatura -- 6.3 Konvenční implikatura -- 6.4 Zobecněná konverzační implikatura -- 6.4.1 Uplatnění opozičního čtverce -- 6.4.2 Další implikatury -- 6.4.3 Konverzační implicitura -- 6.5 Zdvořilostní princip -- 6.6 Nekooperativnost -- 6.7 Invited inference (sugerovaný závěr) -- 6.8 Relevance -- 7. Zdvořilost -- 7.1 Zdvořilost ve smyslu pragmalingvistickém -- 7.2 Zdvořilost u Brownové a Levinsona -- 7.3 Další vývoj teorie zdvořilosti -- 7.4 Nezdvořilost -- 7.5 Řečová etiketa -- 7.6 Remediální výpovědi -- 7.6.1 Omluvy -- 7.6.2 Žádosti o dovolení -- 7.7 Modelové zdvořilostní strategie -- 7.8 Ironie -- 8. Aplikace komunikačních strategií - reklamní komunikáty -- 9. Konverzační analýza -- 9.1 -- 9.2 -- 9.3 Diskurs -- 9.4 Formy a metody konverzační analýzy -- 9.5 Monolog a dialog -- 9.6 Vlastnosti a struktura dialogu -- 9.6.4 Dialog osobní, předmětný a fatický -- 9.7 Interview -- 9.8 Fatická komunikace -- 9.9 některé rysy dialogu v publicistickém diskursu -- 9.9.4 Politický diskurs a rétorika -- 9.9.4.4.1 Řečnická otázka -- 9.9.4.4.2 Řečnická výzva -- 9.9.4.4.3 Řečnické konstatování -- 10. Metapragmatika -- 10.1 Metapragmatika a teorie ne/zdvořilosti -- 10.2 Reflexe řečové činnosti -- 11. Závěr -- Summary -- Literatura -- Věcný rejstřík.
Summary: Monografie Pragmatika v ceštine se z hlediska ceského jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné oznacení „pragmatika". Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již nekolik let rozebráno) obsahuje nove vymezené teoretické stanovisko (tzv. umírnená pragmatika) a nove koncipované tematické okruhy. Poprvé pro ceštinu je zde zpracována problematika casové a prostorové deixe, v rámci kapitoly o recových / mluvních aktech se nove probírá podstata tzv. performativnosti, teorie implikatur rovnež bere v úvahu témata prezentovaná v ceské lingvistice poprvé. Pozornost je venována také novému vývoji v teorii ne/zdvorilosti a metapragmatice. Okruhy jsou usporádány tak, aby na sebe pohledy na pragmatické jevy pokud možno smysluplne navazovaly a postupne se na sebe vrstvily. Jde o první a dosud jedinou soustavnou pragmatiku ceštiny v ceské lingvistice.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N0005160
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N0005160
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Intro -- 0. Lingvistická pragmatika, její rozsah a hranice -- 0.1 -- 0.2 -- 0.3 -- 0.4 Fungování jazyka -- 0.5 Umírněná vs. radikální pragmatika -- 0.6 Kontext -- 1. Pragmatika a sémantika -- 1.1 Znakovost a pragmatika -- 1.2 -- 1.3 -- 1.4 -- 1.5 Pragmatika a další sémantické teorie -- 1.6 Pragmatické posuny v lexikální sémantice -- 2. Pragmatika a gramatika -- 2.1 Pragmatická dimenze gramatických kategorií -- 2.2 -- 2.3 -- 2.4 Pragmatická dimenze v syntaxi -- 3. Reference a deixe -- 3.1 Reference -- 3.1.1 Reference anaforická -- 3.1.2 Referenční vs. atributivní užití výrazu -- 3.2 Reference jako řečové jednání -- 3.3 Deixe -- 3.3.1 Tzv. přímá reference -- 3.3.2 Deixe prostorová -- 3.3.2.3 Rozsah prostorové deixe -- 3.3.2.4 Tři základní referenční rámce -- 3.3.3 Časová deixe -- 3.3.3.1 Základní časová situační deixe -- 3.3.3.2 Časová deixe a vlastnosti slovesa -- 3.3.3.3 Časové adverbiální výrazy -- 3.3.4 Personální deixe -- 3.3.5 Deixe sociální -- 3.3.5.1 Roviny sociální deixe -- 3.3.5.2 Rovina identifikační -- 3.3.5.3 Rovina postojově-hodnotící -- 3.3.6 Deixe textová -- 3.4 Informační struktura (a aktuální členění) -- 3.4.1 zdroje „novosti" v aktuálním členění -- 3.4.2 Signalizace jádra -- 4. Presupozice -- 4.1 Presupozice logicko-sémantická a presupozice pragmatická -- 4.1.1 Logicko-sémantické chápání presupozice -- 4.1.1.1 Presupozice v dynamické sémantice -- 4.1.1.2 Faktová a implikativní slovesa -- 4.1.1.3 Presupozice a ohnisko -- 4.1.1.4 Metajazyková negace -- 4.1.2 Presupozice pragmatická -- 4.2 Spouštěče presupozic -- 5. Řečové akty -- 5.1 Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi -- 5.2 Ilokuční síla výpovědi -- 5.3 Perlokuce -- 5.4 Výpovědi performativní a konstativní -- 5.5 Akt, jednání a funkce -- 5.6 Od Austina k Searlovi a dalším -- 5.6.3 Tzv. parazitické řečové akty -- 5.7 Klasifikace řečových aktů.

5.8 Interpretace řečového jednání -- 5.8.1 Dynamická teorie řečových aktů -- 5.8.2 Přímé a nepřímé řečové akty -- 5.9 Performativní paradox a performativní hypotéza -- 5.9.4 Další možnosti modifikování ilokučních funkcí -- 6. Konverzační maximy a implikatury -- 6.1 Kooperační princip a konverzační maximy -- 6.1.1 Funkčnost griceovské koncepce -- 6.2 Implikace vs. implikatura -- 6.2.1 Uplatňování implikatury -- 6.2.2 Partikulární vs. zobecněná implikatura -- 6.3 Konvenční implikatura -- 6.4 Zobecněná konverzační implikatura -- 6.4.1 Uplatnění opozičního čtverce -- 6.4.2 Další implikatury -- 6.4.3 Konverzační implicitura -- 6.5 Zdvořilostní princip -- 6.6 Nekooperativnost -- 6.7 Invited inference (sugerovaný závěr) -- 6.8 Relevance -- 7. Zdvořilost -- 7.1 Zdvořilost ve smyslu pragmalingvistickém -- 7.2 Zdvořilost u Brownové a Levinsona -- 7.3 Další vývoj teorie zdvořilosti -- 7.4 Nezdvořilost -- 7.5 Řečová etiketa -- 7.6 Remediální výpovědi -- 7.6.1 Omluvy -- 7.6.2 Žádosti o dovolení -- 7.7 Modelové zdvořilostní strategie -- 7.8 Ironie -- 8. Aplikace komunikačních strategií - reklamní komunikáty -- 9. Konverzační analýza -- 9.1 -- 9.2 -- 9.3 Diskurs -- 9.4 Formy a metody konverzační analýzy -- 9.5 Monolog a dialog -- 9.6 Vlastnosti a struktura dialogu -- 9.6.4 Dialog osobní, předmětný a fatický -- 9.7 Interview -- 9.8 Fatická komunikace -- 9.9 některé rysy dialogu v publicistickém diskursu -- 9.9.4 Politický diskurs a rétorika -- 9.9.4.4.1 Řečnická otázka -- 9.9.4.4.2 Řečnická výzva -- 9.9.4.4.3 Řečnické konstatování -- 10. Metapragmatika -- 10.1 Metapragmatika a teorie ne/zdvořilosti -- 10.2 Reflexe řečové činnosti -- 11. Závěr -- Summary -- Literatura -- Věcný rejstřík.

Monografie Pragmatika v ceštine se z hlediska ceského jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné oznacení „pragmatika". Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již nekolik let rozebráno) obsahuje nove vymezené teoretické stanovisko (tzv. umírnená pragmatika) a nove koncipované tematické okruhy. Poprvé pro ceštinu je zde zpracována problematika casové a prostorové deixe, v rámci kapitoly o recových / mluvních aktech se nove probírá podstata tzv. performativnosti, teorie implikatur rovnež bere v úvahu témata prezentovaná v ceské lingvistice poprvé. Pozornost je venována také novému vývoji v teorii ne/zdvorilosti a metapragmatice. Okruhy jsou usporádány tak, aby na sebe pohledy na pragmatické jevy pokud možno smysluplne navazovaly a postupne se na sebe vrstvily. Jde o první a dosud jedinou soustavnou pragmatiku ceštiny v ceské lingvistice.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.