Amazon cover image
Image from Amazon.com

Krize a Význam Pomáhajících Prvního Kontaktu.

By: Publisher: Prague : Karolinum Press, 2013Copyright date: ©2013Edition: 1st edDescription: 1 online resource (198 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024624037
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Krize a Význam Pomáhajících Prvního KontaktuDDC classification:
  • 158
LOC classification:
  • BF637 .H4
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Úvod -- 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu -- 1.1 Filozofické základy vnímání krize -- 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie -- 1.1.1.1 Naděje ve filozofii -- 1.2 Krize v psychologii -- 1.2.1 Zvládání obtížných životních situací a krizí -- 1.2.1.1 Sociální opora -- 1.2.1.2 Resilience a její utváření v dětství -- 1.2.1.3 Frustrační tolerance -- 1.2.1.4 Posttraumatický stresový rozvoj -- 1.2.1.5 Naděje v psychologii -- 1.2.1.6 Zvládání v kontextu seberozvoje (kazuistika a rozhovor) -- 1.3 Krize a religiozita -- 1.3.1 Zvládání s vírou -- 1.3.2 Tajemství bolesti a utrpení v křesťanství -- 1.3.3 Naděje v křesťanství -- 1.4 Smysl lidského života a krize -- 1.4.1 Smysl života jako otázka -- 1.4.2 Kvalita života - kritérium pomoci v praxi -- 1.4.3 Hledání smyslu v krizových situacích -- 1.4.3.1 Smysl a životní praxe -- 1.4.3.2 Životní zkušenost pamětníka války (kazuistika a rozhovor) -- 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího -- 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí -- 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi -- 2.2.1 Etické minimum kontaktu s klientem v krizi -- 2.2.2 Patero intervence prvního kontaktu v krizi -- 2.2.2.1 Zásady komunikace v akutní psychické krizi -- 2.2.3 Úskalí první pomoci v krizi -- 2.2.4 Fáze krize: vhodné a nevhodné formulace -- 3. Naděje jako spirituální potřeba - role duchovních v krizi -- 3.1 Pastorace a příbuzné pojmy -- 3.2 Oblasti působení duchovních a jejich setkávání s krizí -- 3.2.1 Rozhovor s duchovním -- 3.2.2 Nemocniční kaplanství a práce s nadějí -- 3.2.2.1 Pastorace pacienta bez vztahu k církvi (kazuistika) -- 3.2.2.2 Pastorace věřící rodiny (kazuistika) -- 3.3 Komunikační úskalí duchovních nejen v krizi -- 3.4 Krize a vzdělávání duchovních -- 4. Rodinné násilí a krize domova -- 4.1 Rodinné násilí, domácí násilí a související pojmy -- 4.2 Historie odmítání rodinného násilí.
4.2.1 Ochrana práv dítěte -- 4.2.2 Ochrana práv seniorů -- 4.2.3 Ochrana práv žen -- 4.2.4 Ochrana práv mužů -- 4.3 Transgenerační aspekty rodinného násilí -- 4.4 Domácí násilí jako specifický druh rodinného násilí -- 4.4.1 Syndrom připoutání -- 4.4.2 Kazuistika paní O. -- 4.4.3 Kazuistika paní N. -- 4.4.4 Prevence rodinného násilí - aktivity státu -- 4.4.5 Práce neziskových organizací -- 4.4.5.1 Rozhovor o přímé práci s ohroženými osobami -- 4.5 Rodinné násilí a lidé s mentálním postižením -- 4.5.1 Rozhovor s ředitelkou specializované organizace -- 5. Pomáhající prvního kontaktu a domácí násilí -- 5.1 Rozcestník pomoci -- 5.1.1 Oznamovací povinnost -- 5.2 Minimum komunikace s ohroženou osobou -- 5.2.1 Cíle komunikace s ohroženou osobou -- 5.3 Interdisciplinární spolupráce a domácí násilí -- 5.4 Role lékaře v kontextu domácího násilí -- 5.4.1 Zdraví a celistvost -- 5.4.2 Domácí násilí v zákonných a etických normách pro lékaře -- 5.4.3 Riziko psychogenní iatropatogeneze -- 5.4.4 Podpůrné jednání v kontextu principů lékařské etiky -- 5.4.5 Informovaný souhlas a domácí násilí -- 5.4.6 Sedmero zásad pomoci lékaře -- 5.4.7 Modelová situace a efektivní přístup -- 5.4.7.1 Modelový rozhovor lékařky s paní O. -- 5.4.8 Možnosti praktických lékařů (výsledky empirického šetření) -- 5.4.8.1 Vybrané výsledky šetření -- 5.4.8.2 Shrnutí šetření -- 5.4.8.3 Náměty -- 5.5 Policie a domácí násilí: intervence a zkušenosti -- 5.5.1 Komunikace policisty s ohroženou a násilnou osobou -- 5.5.2 Vykázání a specifické situace praxe -- 5.5.3 Rozhovor s policistkou ze Služby kriminální policie a vyšetřování -- 5.5.4 Komunikace policisty s dítětem -- 6. Krize dítěte v kontextu rodinného násilí -- 6.1 Komunikace s dítětem dle vývojových období -- 6.2 Fáze a zásady rozhovoru s dítětem v krizi -- 6.3 Rodinné násilí jako krize vazeb -- 6.3.1 Ambivalentní postoje dítěte k rodičům.
6.3.2 Nepřímá viktimizace a komunikace s dítětem -- 6.3.3 Přímá viktimizace a komunikace s dítětem -- 6.3.3.1 Zanedbávání -- 6.3.3.2 Fyzické týrání -- 6.3.3.3 Psychické týrání -- 6.3.3.4 Sexuální zneužívání -- 6.3.3.5 Münchhausenův syndrom by proxy -- 6.4 Rozhovor s pracovníkem krizové linky pro děti -- 6.5 Pedagog a rodinné násilí: rozpoznání, řešení, dilemata -- 6.5.1 Poradenství a krizová pomoc ve školní praxi -- 6.5.2 Škola a mezioborová komunikace -- 6.5.3 Pedagog a rozpoznání syndromu CAN -- 6.5.3.1 Zákonný zástupce jako násilná osoba a jiná úskalí praxe -- 6.6 Shrnutí zásad komunikace s dítětem ohroženým násilím -- 7. Krize jako výzva - teorie nebo realita? -- 7.1 Nebezpečí otrockých aplikací -- 7.1.1 Krize a „dopad na dno" -- 7.2 Autonomní volba v krizi? -- 7.3 Krize a čas -- 7.4 Krize a postoje pomáhajících -- Závěr -- Seznam užitých a doporučených zdrojů -- Zákonné normy, deontologické kodexy a metodické pokyny -- Autorský kolektiv.
Summary: Publikace je urcena profesionálním pomáhajícím, kterí neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by melo vypadat minimum pomoci v uspechané atmosfére lékarské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na nemž lze nezbytnou pomoc dobre ukázat. Zvláštní kapitoly jsou venovány filozofickým a teologickým základum chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském živote. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0004517
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0004517
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Úvod -- 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu -- 1.1 Filozofické základy vnímání krize -- 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie -- 1.1.1.1 Naděje ve filozofii -- 1.2 Krize v psychologii -- 1.2.1 Zvládání obtížných životních situací a krizí -- 1.2.1.1 Sociální opora -- 1.2.1.2 Resilience a její utváření v dětství -- 1.2.1.3 Frustrační tolerance -- 1.2.1.4 Posttraumatický stresový rozvoj -- 1.2.1.5 Naděje v psychologii -- 1.2.1.6 Zvládání v kontextu seberozvoje (kazuistika a rozhovor) -- 1.3 Krize a religiozita -- 1.3.1 Zvládání s vírou -- 1.3.2 Tajemství bolesti a utrpení v křesťanství -- 1.3.3 Naděje v křesťanství -- 1.4 Smysl lidského života a krize -- 1.4.1 Smysl života jako otázka -- 1.4.2 Kvalita života - kritérium pomoci v praxi -- 1.4.3 Hledání smyslu v krizových situacích -- 1.4.3.1 Smysl a životní praxe -- 1.4.3.2 Životní zkušenost pamětníka války (kazuistika a rozhovor) -- 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího -- 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí -- 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi -- 2.2.1 Etické minimum kontaktu s klientem v krizi -- 2.2.2 Patero intervence prvního kontaktu v krizi -- 2.2.2.1 Zásady komunikace v akutní psychické krizi -- 2.2.3 Úskalí první pomoci v krizi -- 2.2.4 Fáze krize: vhodné a nevhodné formulace -- 3. Naděje jako spirituální potřeba - role duchovních v krizi -- 3.1 Pastorace a příbuzné pojmy -- 3.2 Oblasti působení duchovních a jejich setkávání s krizí -- 3.2.1 Rozhovor s duchovním -- 3.2.2 Nemocniční kaplanství a práce s nadějí -- 3.2.2.1 Pastorace pacienta bez vztahu k církvi (kazuistika) -- 3.2.2.2 Pastorace věřící rodiny (kazuistika) -- 3.3 Komunikační úskalí duchovních nejen v krizi -- 3.4 Krize a vzdělávání duchovních -- 4. Rodinné násilí a krize domova -- 4.1 Rodinné násilí, domácí násilí a související pojmy -- 4.2 Historie odmítání rodinného násilí.

4.2.1 Ochrana práv dítěte -- 4.2.2 Ochrana práv seniorů -- 4.2.3 Ochrana práv žen -- 4.2.4 Ochrana práv mužů -- 4.3 Transgenerační aspekty rodinného násilí -- 4.4 Domácí násilí jako specifický druh rodinného násilí -- 4.4.1 Syndrom připoutání -- 4.4.2 Kazuistika paní O. -- 4.4.3 Kazuistika paní N. -- 4.4.4 Prevence rodinného násilí - aktivity státu -- 4.4.5 Práce neziskových organizací -- 4.4.5.1 Rozhovor o přímé práci s ohroženými osobami -- 4.5 Rodinné násilí a lidé s mentálním postižením -- 4.5.1 Rozhovor s ředitelkou specializované organizace -- 5. Pomáhající prvního kontaktu a domácí násilí -- 5.1 Rozcestník pomoci -- 5.1.1 Oznamovací povinnost -- 5.2 Minimum komunikace s ohroženou osobou -- 5.2.1 Cíle komunikace s ohroženou osobou -- 5.3 Interdisciplinární spolupráce a domácí násilí -- 5.4 Role lékaře v kontextu domácího násilí -- 5.4.1 Zdraví a celistvost -- 5.4.2 Domácí násilí v zákonných a etických normách pro lékaře -- 5.4.3 Riziko psychogenní iatropatogeneze -- 5.4.4 Podpůrné jednání v kontextu principů lékařské etiky -- 5.4.5 Informovaný souhlas a domácí násilí -- 5.4.6 Sedmero zásad pomoci lékaře -- 5.4.7 Modelová situace a efektivní přístup -- 5.4.7.1 Modelový rozhovor lékařky s paní O. -- 5.4.8 Možnosti praktických lékařů (výsledky empirického šetření) -- 5.4.8.1 Vybrané výsledky šetření -- 5.4.8.2 Shrnutí šetření -- 5.4.8.3 Náměty -- 5.5 Policie a domácí násilí: intervence a zkušenosti -- 5.5.1 Komunikace policisty s ohroženou a násilnou osobou -- 5.5.2 Vykázání a specifické situace praxe -- 5.5.3 Rozhovor s policistkou ze Služby kriminální policie a vyšetřování -- 5.5.4 Komunikace policisty s dítětem -- 6. Krize dítěte v kontextu rodinného násilí -- 6.1 Komunikace s dítětem dle vývojových období -- 6.2 Fáze a zásady rozhovoru s dítětem v krizi -- 6.3 Rodinné násilí jako krize vazeb -- 6.3.1 Ambivalentní postoje dítěte k rodičům.

6.3.2 Nepřímá viktimizace a komunikace s dítětem -- 6.3.3 Přímá viktimizace a komunikace s dítětem -- 6.3.3.1 Zanedbávání -- 6.3.3.2 Fyzické týrání -- 6.3.3.3 Psychické týrání -- 6.3.3.4 Sexuální zneužívání -- 6.3.3.5 Münchhausenův syndrom by proxy -- 6.4 Rozhovor s pracovníkem krizové linky pro děti -- 6.5 Pedagog a rodinné násilí: rozpoznání, řešení, dilemata -- 6.5.1 Poradenství a krizová pomoc ve školní praxi -- 6.5.2 Škola a mezioborová komunikace -- 6.5.3 Pedagog a rozpoznání syndromu CAN -- 6.5.3.1 Zákonný zástupce jako násilná osoba a jiná úskalí praxe -- 6.6 Shrnutí zásad komunikace s dítětem ohroženým násilím -- 7. Krize jako výzva - teorie nebo realita? -- 7.1 Nebezpečí otrockých aplikací -- 7.1.1 Krize a „dopad na dno" -- 7.2 Autonomní volba v krizi? -- 7.3 Krize a čas -- 7.4 Krize a postoje pomáhajících -- Závěr -- Seznam užitých a doporučených zdrojů -- Zákonné normy, deontologické kodexy a metodické pokyny -- Autorský kolektiv.

Publikace je urcena profesionálním pomáhajícím, kterí neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by melo vypadat minimum pomoci v uspechané atmosfére lékarské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na nemž lze nezbytnou pomoc dobre ukázat. Zvláštní kapitoly jsou venovány filozofickým a teologickým základum chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském živote. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.