Amazon cover image
Image from Amazon.com

Úloha Osobností a Institucí V Rozvoji Vzdělanosti V Evropském Kontextu : (Prezentace Skolství a Vzdělanosti).

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Edition: 1st edDescription: 1 online resource (475 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024623085
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Úloha Osobností a Institucí V Rozvoji Vzdělanosti V Evropském Kontextu : (Prezentace Skolství a Vzdělanosti)DDC classification:
  • 378.1
LOC classification:
  • LA628
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Úvodní slovo děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. -- Zdravice doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci -- Zdravice PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského -- Zdravice Ing. Evy Bartoňové, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy -- Odkaz Komenského dnešku -- Naděžda Pelcová -- Zur theoretischen und gesellschaftlichen Konstitution der Eigenlogik moderner Erziehung. Überlegungen im Anschluss an Jan Amos Comenius und Jean-Jacques Rousseau -- Dietrich Benner / Dariusz Stępkowski -- České učitelstvo mezi sjezdy českoslovanského učitelstva 1870-1880 v diskusi Posla z Budče -- Tomáš Kasper -- Aspekte der Professionalisierung der österreichischen Volksschullehrerschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts -- Gerald Grimm -- I. Teorie výchovy a filozofie výchovy v evropském kontextu -- 1. Filozofie, kultura a vzdělanost -- Kazimierz Sośnicki jako przedstawiciel polskiej pedagogiki filozoficznej -- Slawomir Sztobryn -- Myślenie w kategorijach kosmopolityzmu. Implikacje dla edukacji -- Andrzej Murzyn -- História a smerovanie výchovy súčasného človeka -- Gabriela Jonášková -- Rola uniwersytetu we wspolczesnym systemie szkolnictwa wyzsego -- Dorota Pauluk -- Výchovná úloha kultúry. Reflexia filozofie Ladislava Hanusa -- Andrej Rajský -- Pedagogika pomyślnej egzystencji jako współczesny mikrosystem wychowania -- Alicja Źywczok -- Kosíkova kritika společnosti ve spojitosti s jeho kritikou stávajícího myšlení a jeho vlivu na společenské jednání -- Stanislav Stark -- Teorie sociální funkce bezúčelnosti. První nástin (Wilhelm von Humboldt) -- Michael Hauser -- Pedagogika autentyczności. Miedzy autentycznością a narcizmem.
Agnieszka Gałkowska i Stanisław Gałkowski -- Celowość wychowania jako kwintesencja istoty wychowania w pedagogice filozoficznej K. Sośnickiego -- Krzystof Kamiński -- Kategoria sprawstwa w wychowaniu K. Sośnickiego a podmiotowość według T. Gordona -- Malgorzata Rosin -- Autorytet w wychowaniu w ujęciu Kazimierza Sośnickiego -- Magdalena Błędowska -- 2. Prameny výchovy a výchovné etiky -- Etyki ekologiczne u podstaw filozofii wychowania ekologicznego -- Beata Gola -- Teoria wychowania moralnego a filozoficzna koncepcja sumienia. Tomasz z Akwinu - Max Scheler - Jürgen Habermas -- Jaroslaw Horowski -- Z filozofického odkazu Svätopluka Štúra -- Viera Jakubovská -- Polska paideia neotomistyczna w perspektywie odmian tomizmu -- Mikolaj Krasnodebski -- Odpowiedzialność jako kategoria edukacyjna w buddyjskich naukach Dzogczen -- Wojciech Mikolajewicz -- Etyczny wymiar „bezdomności" działania pedagogicznego - ku etyce sytuacyjnej -- Anna Walczak -- Semantyka czasownika paideuo w Grecji okresu wczesnoklasycznego -- Marcin Wasilewski -- Idea liberal education oraz jej obecność w wybranych zamysłach edukacyjnych w Polsce na przestrzeni wieków poczynając od doby oświecenia -- Katarzyna Wrońska -- Role celku ve filozofii J. A. Komenského a J. Patočky -- Anna Hogenová -- K české filozofii výchovy ve světě: po stopách vlivu J. A. Komenského a J. Patočky na evropskou či světovou teorii výchovy a vzdělávání -- Zuzana Svobodová -- Problém korupce a smysl vzdělání -- David Rybák -- Teoria wychowania personalistycznego Karola Górskiego jako myśl społeczna -- Janina Kostkiewicz -- Kształcenie a wychowanie. Uwagi dotyczące pojęcia kształcenia na marginesie myśli filozoficznej Karola Wojtyły -- Anna Szudra-Barcz -- Działanie wychowawcze jako element struktury procesu wychowania w koncepcji K. Sośnickiego -- Alina Wrobel -- Homo educandus na cestách horskej vychovy.
Peter Rusnák -- II. Role osobností a institucí při utváření vzdělávacích struktur (historicko-pedagogická analýza) -- Vliv osobnosti na reformu vzdělávání. Příklad Anny Süssové -- Eva Šmelová*, Karel Rýdl** -- Paní de Genlis - postava evropské vzdělanosti? -- Milena Lenderová -- Moravské kořeny uctívání Jana Amose Komenského -- František Hýbl -- Vzdělávací činnost Amerického klubu dam (1865-1895) -- Milena Secká -- Učitelé a počátky Pedagogického muzea v Praze -- Markéta Králíčková -- Československé školy ve Velké Británii v období protektorátu -- Magdaléna Šustová -- Vzdělávání židovského žactva po Mnichovu 1939 a v Protektorátu Čechy a Morava -- Dana Kasperová -- Anna Hlavatá - její pedagogická a sociálněpedagogická činnost (Legie malých) -- Jana Bartošová -- Antropozofické vzdělávací snahy v Praze v druhém a třetím desetiletí 20. století - filozofická východiska, organizační struktury, praktické vzdělávací aktivity a pokusy -- Tomáš Zdražil -- Ľudovít Štúr - nová paradigma vo výchove a vzdelávaní -- Ľubica Predanocyová -- Juraj Čečetka - prvý slovenský profesor pedagogiky -- Blanka Kudláčová -- Význam a miesto Jána Kváčalu v budovaní slovenského školstva po vzniku ČSR -- Lucia Bokorová -- První zpráva o příhodovské škole v Kyšperku nad Orlicí (dnes Letohradu) aneb Co bylo odhaleno v kyšperské školní kronice -- Růžena Váňová -- Pedagog a vědec Jan Uher - osobnost evropského rozměru -- Jana Uhlířová -- Dionys Grün - učitel korunního prince -- Jan Županič -- Obrazová příloha.
Summary: Sborník príspevku z mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdelanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdelanosti), která probehla na pude Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v ríjnu roku 2012 na pocest 120. výrocí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, zahrnuje texty autoru takrka z celé strední Evropy - z Ceské republiky, Polska, Slovenska a Rakouska. Konference se zúcastnili filozofové, historici, pedagogové, pracovníci muzeí, knihoven a dalších vzdelávacích institucí. Cílem setkání bylo promyslet filozofická a pedagogická východiska evropské podoby vzdelanosti zejména v souvislosti s národní kulturou, jazykem, tradicí a potrebou porozumet lépe vlastní soucasnosti. V tomto kontextu vyvstala „Evropa" nikoli jako pojem geografický, nýbrž jako oznacení urcitého duchovního spolecenství. Intence celku, jež je vlastní evropskému pojetí filozofie a vzdelanosti, je protikladem všem podobám partikularismu (tedy i národních kultur). V souvislosti s tím vyvstala rada otázek: Muže pravé myšlení a pravá vzdelanost vyrust bez hloubky tradice a zakotvení ve vlastní, národní kulture, nebo se z ní rodí? Jaký je vztah jazyka a vzdelanosti, co lze a nelze v národním jazyce vyjádrit? Zda a jak ovlivnuje politika úroven vzdelanosti? Z techto hledisek (spolu s Komenským a jeho snahou o nápravu vecí lidských - filozofie, politiky, náboženství) promýšlíme podíl a prínos význacných osobností filozofického a pedagogického myšlení, které nesporne založily, formovaly a ovlivnily vzdelanost ve svých vlastních zemích a zároven prolomily úzce regionální hranice vlastního národního myšlení smerem k celku (k Evrope). Pozornost, predevším ta dejinne pedagogická, smeruje k analýze institucí, jejichž cinnost formuje a ovlivnuje tehdejší i budoucí pedagogický diskurz.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0004514
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0004514
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Úvodní slovo děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. -- Zdravice doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci -- Zdravice PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského -- Zdravice Ing. Evy Bartoňové, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy -- Odkaz Komenského dnešku -- Naděžda Pelcová -- Zur theoretischen und gesellschaftlichen Konstitution der Eigenlogik moderner Erziehung. Überlegungen im Anschluss an Jan Amos Comenius und Jean-Jacques Rousseau -- Dietrich Benner / Dariusz Stępkowski -- České učitelstvo mezi sjezdy českoslovanského učitelstva 1870-1880 v diskusi Posla z Budče -- Tomáš Kasper -- Aspekte der Professionalisierung der österreichischen Volksschullehrerschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts -- Gerald Grimm -- I. Teorie výchovy a filozofie výchovy v evropském kontextu -- 1. Filozofie, kultura a vzdělanost -- Kazimierz Sośnicki jako przedstawiciel polskiej pedagogiki filozoficznej -- Slawomir Sztobryn -- Myślenie w kategorijach kosmopolityzmu. Implikacje dla edukacji -- Andrzej Murzyn -- História a smerovanie výchovy súčasného človeka -- Gabriela Jonášková -- Rola uniwersytetu we wspolczesnym systemie szkolnictwa wyzsego -- Dorota Pauluk -- Výchovná úloha kultúry. Reflexia filozofie Ladislava Hanusa -- Andrej Rajský -- Pedagogika pomyślnej egzystencji jako współczesny mikrosystem wychowania -- Alicja Źywczok -- Kosíkova kritika společnosti ve spojitosti s jeho kritikou stávajícího myšlení a jeho vlivu na společenské jednání -- Stanislav Stark -- Teorie sociální funkce bezúčelnosti. První nástin (Wilhelm von Humboldt) -- Michael Hauser -- Pedagogika autentyczności. Miedzy autentycznością a narcizmem.

Agnieszka Gałkowska i Stanisław Gałkowski -- Celowość wychowania jako kwintesencja istoty wychowania w pedagogice filozoficznej K. Sośnickiego -- Krzystof Kamiński -- Kategoria sprawstwa w wychowaniu K. Sośnickiego a podmiotowość według T. Gordona -- Malgorzata Rosin -- Autorytet w wychowaniu w ujęciu Kazimierza Sośnickiego -- Magdalena Błędowska -- 2. Prameny výchovy a výchovné etiky -- Etyki ekologiczne u podstaw filozofii wychowania ekologicznego -- Beata Gola -- Teoria wychowania moralnego a filozoficzna koncepcja sumienia. Tomasz z Akwinu - Max Scheler - Jürgen Habermas -- Jaroslaw Horowski -- Z filozofického odkazu Svätopluka Štúra -- Viera Jakubovská -- Polska paideia neotomistyczna w perspektywie odmian tomizmu -- Mikolaj Krasnodebski -- Odpowiedzialność jako kategoria edukacyjna w buddyjskich naukach Dzogczen -- Wojciech Mikolajewicz -- Etyczny wymiar „bezdomności" działania pedagogicznego - ku etyce sytuacyjnej -- Anna Walczak -- Semantyka czasownika paideuo w Grecji okresu wczesnoklasycznego -- Marcin Wasilewski -- Idea liberal education oraz jej obecność w wybranych zamysłach edukacyjnych w Polsce na przestrzeni wieków poczynając od doby oświecenia -- Katarzyna Wrońska -- Role celku ve filozofii J. A. Komenského a J. Patočky -- Anna Hogenová -- K české filozofii výchovy ve světě: po stopách vlivu J. A. Komenského a J. Patočky na evropskou či světovou teorii výchovy a vzdělávání -- Zuzana Svobodová -- Problém korupce a smysl vzdělání -- David Rybák -- Teoria wychowania personalistycznego Karola Górskiego jako myśl społeczna -- Janina Kostkiewicz -- Kształcenie a wychowanie. Uwagi dotyczące pojęcia kształcenia na marginesie myśli filozoficznej Karola Wojtyły -- Anna Szudra-Barcz -- Działanie wychowawcze jako element struktury procesu wychowania w koncepcji K. Sośnickiego -- Alina Wrobel -- Homo educandus na cestách horskej vychovy.

Peter Rusnák -- II. Role osobností a institucí při utváření vzdělávacích struktur (historicko-pedagogická analýza) -- Vliv osobnosti na reformu vzdělávání. Příklad Anny Süssové -- Eva Šmelová*, Karel Rýdl** -- Paní de Genlis - postava evropské vzdělanosti? -- Milena Lenderová -- Moravské kořeny uctívání Jana Amose Komenského -- František Hýbl -- Vzdělávací činnost Amerického klubu dam (1865-1895) -- Milena Secká -- Učitelé a počátky Pedagogického muzea v Praze -- Markéta Králíčková -- Československé školy ve Velké Británii v období protektorátu -- Magdaléna Šustová -- Vzdělávání židovského žactva po Mnichovu 1939 a v Protektorátu Čechy a Morava -- Dana Kasperová -- Anna Hlavatá - její pedagogická a sociálněpedagogická činnost (Legie malých) -- Jana Bartošová -- Antropozofické vzdělávací snahy v Praze v druhém a třetím desetiletí 20. století - filozofická východiska, organizační struktury, praktické vzdělávací aktivity a pokusy -- Tomáš Zdražil -- Ľudovít Štúr - nová paradigma vo výchove a vzdelávaní -- Ľubica Predanocyová -- Juraj Čečetka - prvý slovenský profesor pedagogiky -- Blanka Kudláčová -- Význam a miesto Jána Kváčalu v budovaní slovenského školstva po vzniku ČSR -- Lucia Bokorová -- První zpráva o příhodovské škole v Kyšperku nad Orlicí (dnes Letohradu) aneb Co bylo odhaleno v kyšperské školní kronice -- Růžena Váňová -- Pedagog a vědec Jan Uher - osobnost evropského rozměru -- Jana Uhlířová -- Dionys Grün - učitel korunního prince -- Jan Županič -- Obrazová příloha.

Sborník príspevku z mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdelanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdelanosti), která probehla na pude Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v ríjnu roku 2012 na pocest 120. výrocí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, zahrnuje texty autoru takrka z celé strední Evropy - z Ceské republiky, Polska, Slovenska a Rakouska. Konference se zúcastnili filozofové, historici, pedagogové, pracovníci muzeí, knihoven a dalších vzdelávacích institucí. Cílem setkání bylo promyslet filozofická a pedagogická východiska evropské podoby vzdelanosti zejména v souvislosti s národní kulturou, jazykem, tradicí a potrebou porozumet lépe vlastní soucasnosti. V tomto kontextu vyvstala „Evropa" nikoli jako pojem geografický, nýbrž jako oznacení urcitého duchovního spolecenství. Intence celku, jež je vlastní evropskému pojetí filozofie a vzdelanosti, je protikladem všem podobám partikularismu (tedy i národních kultur). V souvislosti s tím vyvstala rada otázek: Muže pravé myšlení a pravá vzdelanost vyrust bez hloubky tradice a zakotvení ve vlastní, národní kulture, nebo se z ní rodí? Jaký je vztah jazyka a vzdelanosti, co lze a nelze v národním jazyce vyjádrit? Zda a jak ovlivnuje politika úroven vzdelanosti? Z techto hledisek (spolu s Komenským a jeho snahou o nápravu vecí lidských - filozofie, politiky, náboženství) promýšlíme podíl a prínos význacných osobností filozofického a pedagogického myšlení, které nesporne založily, formovaly a ovlivnily vzdelanost ve svých vlastních zemích a zároven prolomily úzce regionální hranice vlastního národního myšlení smerem k celku (k Evrope). Pozornost, predevším ta dejinne pedagogická, smeruje k analýze institucí, jejichž cinnost formuje a ovlivnuje tehdejší i budoucí pedagogický diskurz.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.