Amazon cover image
Image from Amazon.com

Perinatální Neuropsychická Morbidita Dítěte.

By: Contributor(s): Publisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Edition: 1st edDescription: 1 online resource (659 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9788024627243
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Perinatální Neuropsychická Morbidita DítěteDDC classification:
  • 614.5
LOC classification:
  • RG632
Online resources:
Contents:
Intro -- Obsah -- Autoři -- Poděkování -- Úvod -- 1. Znalosti o perinatální morbiditě do doby publikace Littleovy hypotézy -- 1.1 Little - „otec" perinatální morbidity -- 1.2 Znalosti o asfyxii -- 1.2.1 Kardiovaskulární systém -- 1.2.2 Respirační systém -- 1.3 Buněčná teorie -- 1.3.1 Buněčný metabolismus -- 1.3.2 Kvašení -- 1.4 Placenta -- 1.5 Krev -- 1.6 Centrální nervový systém -- 1.7 Přínos porodníka ke znalostem o asfyxii -- 1.7.1 Vývoj v Evropě -- 1.7.2 Vývoj v českých zemích -- 1.8 Znalosti o začátku vývoje dítěte -- 1.8.1 Vznik a vývoj pediatrie ve světě -- 1.8.2 Začátky pediatrie v českých zemích -- Souhrn -- Literatura -- 2. Období od publikace Littleovy hypotézy k 1. světové válce -- 2.1 Poznatky o asfyxii -- 2.1.1 Kardiovaskulární systém -- 2.1.2 Respirační systém -- 2.1.3 Buněčný metabolismus -- 2.1.4 Centrální nervový systém -- 2.2 Poznatky o raném psychickém vývoji dítěte -- 2.2.1 Začátky studií -- 2.2.2 Vliv Littleovy hypotézy o vzniku neuropsychických poruch vývoje dítěte v souvislosti s těhotenskými a porodnickými komplikacemi matky -- 2.2.3 Přínos pediatrie -- Souhrn -- Literatura -- 3. Meziválečné období -- 3.1 Poznatky o perinatalních komplikacích potenciálně ohrožujících plod a novorozence, převážně vznikem asfyxie, v jeho dalším vývoji -- 3.1.1 Respirační systém -- 3.1.2 Kardiovaskulární systém -- 3.1.3 Metabolismus -- 3.1.4 Placenta -- 3.1.5 Přežívání plodu v anoxii -- 3.1.6 Centrální nervový systém -- 3.1.7 Vývoj v Československu z pohledu porodníka, pediatra a patologa -- 3.2 Poznatky o dlouhodobé perinatální neuropsychické morbiditě -- 3.2.1 Vývoj ve světě -- 3.2.2 Vývoj v Československu -- Souhrn -- Literatura -- 4. Prvních dvacet let po 2. světové válce -- 4.1 Nové poznatky o poslední fázi intrauterinního a začátcích extrauterinního života plodu a novorozence zdravého a asfyktického -- 4.1.1 Systém kardiovaskulární.
Souhrn -- Literatura -- 4.1.2 Respirační systém -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.3 Metabolismus -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.4 Centrální nervový systém -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.5 Placenta -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.6 Aplikace poznatků o hypoxii plodu a asfyxii novorozence v klinické praxi v souvislosti s časnou a pozdní morbiditou dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.7 Vzájemná vazba cirkulace, respirace a metabolismu -- Souhrn -- Literatura -- 4.2 Vztah mezi perinatální morbiditou plodu a novorozence a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 4.2.1 Jednotlivé psychologické studie -- 4.2.2 Vztah hypoxie plodu, asfyxie novorozence a prematurity k výskytu dětské mozkové obrny -- 4.2.3 Prospektivní epidemiologické projekty o perinatální morbiditě dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 4.3 Podíl ČR na studiích o hypoxii plodu, asfyxii novorozence a jeho časné morbiditě -- 4.3.1 Výchozí poválečný stav -- 4.3.2 Období let 1946-1947 -- 4.3.3 Období let 1948-1956 -- 4.3.4 Období let 1957-1968 -- Souhrn -- Literatura -- 4.4 Studie o vlivu porodnických a neonatálních komplikací na neuropsychický vývoj dítěte v ČR -- 4.4.1 Výchozí stav -- 4.4.2 Vývoj nedonošených dětí -- 4.4.3 Vliv některých dalších porodnických a neonatologických komplikací na neuropsychický vývoj dítěte -- Souhrn -- Literatura -- Závěrečné shrnutí nejdůležitějších poznatků o vývoji zdravého, asfyktického a předčasně narozeného dítěte a o jeho časné morbiditě z výsledků studií v prvních 20 poválečných letech -- 5. Následujících dvacet let - období 1969-1989 -- 5.1 Vliv hypoxie plodu a asfyxie novorozence na vznik poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.1.1 Výchozí stav na konci 60. let -- 5.1.2 Klasifikace a definice WHO -- 5.1.3 Vybrané konference a monografie jako zdroj nejdůležitějších studií daného problému -- 5.1.4 Rizikové faktory - stavy ohrožující neuropsychický vývoj dítěte.
Souhrn -- Literatura -- 5.2 Vliv nízké porodní hmotnosti na vznik poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.2.1 Nízká porodní hmotnost představující jak nežádoucí výstup, tak rizikový faktor -- 5.2.2 Národní projekty hodnotící souvislost neuropsychického vývoje dítěte s jeho nízkou porodní hmotností -- 5.2.3 Vliv socioekonomických faktorů na prematuritu s jejími důsledky na neuropsychický vývoj dítě -- Souhrn -- Literatura -- 5.3 Vztah mezi časnou perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 5.3.1 Charakteristika studií -- 5.3.2 Hlavní otázky, které se analyzovaly -- Souhrn -- Literatura -- 5.4 Perinatální prevence vzniku poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.4.1 Porodnická primární prevence -- 5.4.2 Porodnická sekundární prevence -- 5.4.3 Neonatální primární prevence -- 5.4.4 Neonatální sekundární prevence -- Souhrn -- Literatura -- 5.5 Podíl ČR na studiích o vlivu asfyxie a prematurity na neuropsychický vývoj dítěte a prevenci jeho poruch -- 5.5.1 Výchozí stav na konci 60. let -- 5.5.2 Studie experimentální -- 5.5.3 Rizikový princip v perinatální péči -- 5.5.4 Studie o vlivu perinatálních komplikací jako rizikového faktoru na neuropsychický vývoj dítěte -- 5.5.5 Podíl českých studií přednesených na 4. kongresu EAPM konaném v Praze v roce 1974 -- 5.5.6 Prospektivní studie o vlivu perinatálních komplikací jako rizikového faktoru na neuropsychický vývoj dítěte -- 5.5.7 Hodnocení rizika a jeho skórování -- 5.5.8 Evidence handicapovaných dětí, jejich diferenciace a výskyt v české populaci -- 5.5.9 Perinatální prevence vzniku poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.5.10 Perinatální informační systém -- Souhrn -- Literatura -- 5.6 Vliv klesající perinatální úmrtnosti na výskyt handicapovaných dětí z perinatálních příčin -- 5.6.1 Problémy související s hledáním odpovědi na danou otázku.
5.6.2 Časové hledisko probíhajícího poklesu perinatální úmrtnosti -- 5.6.3 Časové hledisko probíhající incidence dětí s DMO a dětí handicapovaných -- 5.6.4 Vzájemné srovnání poklesu perinatální úmrtnosti s výskytem dětí s DMO a dětí handicapovaných -- 5.6.5 Vliv porodní hmotnosti novorozence na vzájemný vztah jeho  úmrtnosti a výskytu handicapovaného dítěte -- 5.6.6 Další vlivy působící na prevalenci handicapovaných dětí v populaci -- Souhrn -- Literatura -- 5.7 Fetal behaviour -- 5.7.1 Behaviorální stav novorozence -- 5.7.2 Behaviorální stav vyvíjejícího se plodu -- 5.7.3 Behaviorální stav plodu při různých perinatálních komplikacích a léčebných postupech -- Souhrn -- Literatura -- Shrnutí nejzávažnějších poznatků ze studií 5. kapitoly -- 6. Konec 20. a začátek 21. století -- 6.1 Souvislost asfyxie a prematurity s neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.1.1 Souvislost asfyxie s neonatálními komplikacemi a neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.1.2 Souvislost prematurity s neonatálními komplikacemi a neuropsychickým vývojem dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 6.2 Porodnické rizikové faktory související se vznikem časné a pozdní morbidity dítěte -- 6.2.1 Vícečetné těhotenství jako rizikový faktor poruch neuropsychického vývoje dítěte -- 6.2.2 Perinatální infekce jako rizikový faktor výskytu poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 6.2.3 Další vybrané rizikové faktory -- Souhrn -- Literatura -- 6.3 Prevence, léčba a organizační opatření v oblasti porodnické péče ke snížení výskytu poruch neuropsychického vývoje dítěte -- 6.3.1 Etiopatogeneze mozkového poškození vedoucího k poruchám neuropsychického vývoje dítěte -- 6.3.2 Tokolytika -- 6.3.3 Progesteron -- 6.3.4 Kortikosteroidy -- 6.3.5 Antibiotika -- 6.3.6 Císařský řez -- 6.3.7 Prevence a léčba méně častých porodnických komplikací -- 6.3.8 Opatření organizační -- Souhrn -- Literatura.
6.4 Podíl ČR na řešení témat uvedených v kapitolách 6.1-6.3 -- 6.4.1 Změna podmínek pro studie k danému tématu -- 6.4.2 Vlastní studie o souvislosti porodnických komplikací s rizikem poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 6.5 Vztah mezi perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.5.1 Charakteristika studií -- 6.5.2 Některé ze studovaných otázek -- Souhrn -- Literatura -- 6.6 České studie vztahu mezi perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.6.1 Charakteristika studií -- 6.6.2 Hlavní otázky, které se studovaly -- 6.6.3 Některé další otázky -- Souhrn -- Literatura -- 6.7 Neurologické následky perinatálních komplikací -- 6.7.1 Klinická charakteristika a definice DMO -- 6.7.2 Klasifikace DMO -- 6.7.3 Etiologie a patofyziologie DMO -- 6.7.4 Epidemiologie DMO -- 6.7.5 Neurologické vyšetření a jeho hodnocení -- 6.7.6 Klinické příznaky DMO -- 6.7.7 Stanovení diagnózy DMO -- 6.7.8 Terapie DMO -- 6.7.9 Prevence DMO -- 6.7.10 Predikce DMO -- 6.7.11 Studie o DMO v české literatuře -- Souhrn -- Literatura -- 6.8 Poruchy intelektu v souvislosti s perinatálními komplikacemi -- 6.8.1 Historie -- 6.8.2 Definice a klasifikace -- 6.8.3 Prevalence a incidence jedinců se sníženým IQ -- 6.8.4 Etiologie sníženého IQ -- 6.8.5 Zdravotní indikátory ID -- 6.8.6 Zdroje pro získání údajů o ID a MR -- 6.8.7 Dotace na péči o jedince s ID -- Souhrn -- Literatura -- 6.9 Výskyt dlouhodobé morbidity u rizikových skupin dětské populace -- 6.9.1 Zahraniční studie -- 6.9.2 České studie -- Souhrn -- Literatura -- 6.10 Podíl genetiky na neuropsychickém vývoji dítěte -- 6.10.1 Historie lékařské genetiky ve světě a v českých zemích -- Literatura -- 6.10.2 Chromosomální aberace -- Literatura -- 6.10.3 Neurovývojová onemocnění z pohledu genetiky -- Literatura.
6.10.4 Prenatální screening, diagnostika a prevalence vrozených vad.
Summary: Prestože hypotéza o vlivu porodnických komplikací na neuropsychický vývoj detí byla poprvé vyslovena již pred 170 lety, teprve v prubehu 20. století došlo k významnému nárustu studií venovaných této problematice. Zájem odborníku byl nejprve zameren na snižování vysoké materské, kojenecké a perinatální úmrtnosti, od druhé poloviny 20. století se soustreduje též na další vývoj detí s perinatální záteží, zejména na predcasne narozené deti a asfyktické novorozence. Predkládaná publikace prináší prehled soucasného stavu výzkumu a klinické praxe i výhledu do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbidite na pozadí historického vývoje jak v zahranicí, tak v naší republice. Autori dávají ctenári ojedinelou možnost získat systematicky serazená fakta ohledne vývoje plodu a dítete i zdravotní péce v porodnictví, perinatologii a detské psychologii. Kniha je zdrojem duležitých informací, vcetne množství literárních odkazu, pro klinické odborníky, výzkumné pracovníky i studenty oboru perinatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, detské neurologie a psychologie. Obsahuje též významné informace pro státní orgány, které rozhodují o financování projektu zamerených na zlepšení zdraví nových generací v CR. I v mezinárodním merítku lze težko nalézt knihu podobného rozsahu a významu.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan Available EBKAF-N0004511
Ebrary Ebrary Algeria Available
Ebrary Ebrary Cyprus Available
Ebrary Ebrary Egypt Available
Ebrary Ebrary Libya Available
Ebrary Ebrary Morocco Available
Ebrary Ebrary Nepal Available EBKNP-N0004511
Ebrary Ebrary Sudan Available
Ebrary Ebrary Tunisia Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- Autoři -- Poděkování -- Úvod -- 1. Znalosti o perinatální morbiditě do doby publikace Littleovy hypotézy -- 1.1 Little - „otec" perinatální morbidity -- 1.2 Znalosti o asfyxii -- 1.2.1 Kardiovaskulární systém -- 1.2.2 Respirační systém -- 1.3 Buněčná teorie -- 1.3.1 Buněčný metabolismus -- 1.3.2 Kvašení -- 1.4 Placenta -- 1.5 Krev -- 1.6 Centrální nervový systém -- 1.7 Přínos porodníka ke znalostem o asfyxii -- 1.7.1 Vývoj v Evropě -- 1.7.2 Vývoj v českých zemích -- 1.8 Znalosti o začátku vývoje dítěte -- 1.8.1 Vznik a vývoj pediatrie ve světě -- 1.8.2 Začátky pediatrie v českých zemích -- Souhrn -- Literatura -- 2. Období od publikace Littleovy hypotézy k 1. světové válce -- 2.1 Poznatky o asfyxii -- 2.1.1 Kardiovaskulární systém -- 2.1.2 Respirační systém -- 2.1.3 Buněčný metabolismus -- 2.1.4 Centrální nervový systém -- 2.2 Poznatky o raném psychickém vývoji dítěte -- 2.2.1 Začátky studií -- 2.2.2 Vliv Littleovy hypotézy o vzniku neuropsychických poruch vývoje dítěte v souvislosti s těhotenskými a porodnickými komplikacemi matky -- 2.2.3 Přínos pediatrie -- Souhrn -- Literatura -- 3. Meziválečné období -- 3.1 Poznatky o perinatalních komplikacích potenciálně ohrožujících plod a novorozence, převážně vznikem asfyxie, v jeho dalším vývoji -- 3.1.1 Respirační systém -- 3.1.2 Kardiovaskulární systém -- 3.1.3 Metabolismus -- 3.1.4 Placenta -- 3.1.5 Přežívání plodu v anoxii -- 3.1.6 Centrální nervový systém -- 3.1.7 Vývoj v Československu z pohledu porodníka, pediatra a patologa -- 3.2 Poznatky o dlouhodobé perinatální neuropsychické morbiditě -- 3.2.1 Vývoj ve světě -- 3.2.2 Vývoj v Československu -- Souhrn -- Literatura -- 4. Prvních dvacet let po 2. světové válce -- 4.1 Nové poznatky o poslední fázi intrauterinního a začátcích extrauterinního života plodu a novorozence zdravého a asfyktického -- 4.1.1 Systém kardiovaskulární.

Souhrn -- Literatura -- 4.1.2 Respirační systém -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.3 Metabolismus -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.4 Centrální nervový systém -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.5 Placenta -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.6 Aplikace poznatků o hypoxii plodu a asfyxii novorozence v klinické praxi v souvislosti s časnou a pozdní morbiditou dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 4.1.7 Vzájemná vazba cirkulace, respirace a metabolismu -- Souhrn -- Literatura -- 4.2 Vztah mezi perinatální morbiditou plodu a novorozence a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 4.2.1 Jednotlivé psychologické studie -- 4.2.2 Vztah hypoxie plodu, asfyxie novorozence a prematurity k výskytu dětské mozkové obrny -- 4.2.3 Prospektivní epidemiologické projekty o perinatální morbiditě dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 4.3 Podíl ČR na studiích o hypoxii plodu, asfyxii novorozence a jeho časné morbiditě -- 4.3.1 Výchozí poválečný stav -- 4.3.2 Období let 1946-1947 -- 4.3.3 Období let 1948-1956 -- 4.3.4 Období let 1957-1968 -- Souhrn -- Literatura -- 4.4 Studie o vlivu porodnických a neonatálních komplikací na neuropsychický vývoj dítěte v ČR -- 4.4.1 Výchozí stav -- 4.4.2 Vývoj nedonošených dětí -- 4.4.3 Vliv některých dalších porodnických a neonatologických komplikací na neuropsychický vývoj dítěte -- Souhrn -- Literatura -- Závěrečné shrnutí nejdůležitějších poznatků o vývoji zdravého, asfyktického a předčasně narozeného dítěte a o jeho časné morbiditě z výsledků studií v prvních 20 poválečných letech -- 5. Následujících dvacet let - období 1969-1989 -- 5.1 Vliv hypoxie plodu a asfyxie novorozence na vznik poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.1.1 Výchozí stav na konci 60. let -- 5.1.2 Klasifikace a definice WHO -- 5.1.3 Vybrané konference a monografie jako zdroj nejdůležitějších studií daného problému -- 5.1.4 Rizikové faktory - stavy ohrožující neuropsychický vývoj dítěte.

Souhrn -- Literatura -- 5.2 Vliv nízké porodní hmotnosti na vznik poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.2.1 Nízká porodní hmotnost představující jak nežádoucí výstup, tak rizikový faktor -- 5.2.2 Národní projekty hodnotící souvislost neuropsychického vývoje dítěte s jeho nízkou porodní hmotností -- 5.2.3 Vliv socioekonomických faktorů na prematuritu s jejími důsledky na neuropsychický vývoj dítě -- Souhrn -- Literatura -- 5.3 Vztah mezi časnou perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 5.3.1 Charakteristika studií -- 5.3.2 Hlavní otázky, které se analyzovaly -- Souhrn -- Literatura -- 5.4 Perinatální prevence vzniku poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.4.1 Porodnická primární prevence -- 5.4.2 Porodnická sekundární prevence -- 5.4.3 Neonatální primární prevence -- 5.4.4 Neonatální sekundární prevence -- Souhrn -- Literatura -- 5.5 Podíl ČR na studiích o vlivu asfyxie a prematurity na neuropsychický vývoj dítěte a prevenci jeho poruch -- 5.5.1 Výchozí stav na konci 60. let -- 5.5.2 Studie experimentální -- 5.5.3 Rizikový princip v perinatální péči -- 5.5.4 Studie o vlivu perinatálních komplikací jako rizikového faktoru na neuropsychický vývoj dítěte -- 5.5.5 Podíl českých studií přednesených na 4. kongresu EAPM konaném v Praze v roce 1974 -- 5.5.6 Prospektivní studie o vlivu perinatálních komplikací jako rizikového faktoru na neuropsychický vývoj dítěte -- 5.5.7 Hodnocení rizika a jeho skórování -- 5.5.8 Evidence handicapovaných dětí, jejich diferenciace a výskyt v české populaci -- 5.5.9 Perinatální prevence vzniku poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 5.5.10 Perinatální informační systém -- Souhrn -- Literatura -- 5.6 Vliv klesající perinatální úmrtnosti na výskyt handicapovaných dětí z perinatálních příčin -- 5.6.1 Problémy související s hledáním odpovědi na danou otázku.

5.6.2 Časové hledisko probíhajícího poklesu perinatální úmrtnosti -- 5.6.3 Časové hledisko probíhající incidence dětí s DMO a dětí handicapovaných -- 5.6.4 Vzájemné srovnání poklesu perinatální úmrtnosti s výskytem dětí s DMO a dětí handicapovaných -- 5.6.5 Vliv porodní hmotnosti novorozence na vzájemný vztah jeho  úmrtnosti a výskytu handicapovaného dítěte -- 5.6.6 Další vlivy působící na prevalenci handicapovaných dětí v populaci -- Souhrn -- Literatura -- 5.7 Fetal behaviour -- 5.7.1 Behaviorální stav novorozence -- 5.7.2 Behaviorální stav vyvíjejícího se plodu -- 5.7.3 Behaviorální stav plodu při různých perinatálních komplikacích a léčebných postupech -- Souhrn -- Literatura -- Shrnutí nejzávažnějších poznatků ze studií 5. kapitoly -- 6. Konec 20. a začátek 21. století -- 6.1 Souvislost asfyxie a prematurity s neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.1.1 Souvislost asfyxie s neonatálními komplikacemi a neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.1.2 Souvislost prematurity s neonatálními komplikacemi a neuropsychickým vývojem dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 6.2 Porodnické rizikové faktory související se vznikem časné a pozdní morbidity dítěte -- 6.2.1 Vícečetné těhotenství jako rizikový faktor poruch neuropsychického vývoje dítěte -- 6.2.2 Perinatální infekce jako rizikový faktor výskytu poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- 6.2.3 Další vybrané rizikové faktory -- Souhrn -- Literatura -- 6.3 Prevence, léčba a organizační opatření v oblasti porodnické péče ke snížení výskytu poruch neuropsychického vývoje dítěte -- 6.3.1 Etiopatogeneze mozkového poškození vedoucího k poruchám neuropsychického vývoje dítěte -- 6.3.2 Tokolytika -- 6.3.3 Progesteron -- 6.3.4 Kortikosteroidy -- 6.3.5 Antibiotika -- 6.3.6 Císařský řez -- 6.3.7 Prevence a léčba méně častých porodnických komplikací -- 6.3.8 Opatření organizační -- Souhrn -- Literatura.

6.4 Podíl ČR na řešení témat uvedených v kapitolách 6.1-6.3 -- 6.4.1 Změna podmínek pro studie k danému tématu -- 6.4.2 Vlastní studie o souvislosti porodnických komplikací s rizikem poruchy neuropsychického vývoje dítěte -- Souhrn -- Literatura -- 6.5 Vztah mezi perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.5.1 Charakteristika studií -- 6.5.2 Některé ze studovaných otázek -- Souhrn -- Literatura -- 6.6 České studie vztahu mezi perinatální morbiditou a dalším neuropsychickým vývojem dítěte -- 6.6.1 Charakteristika studií -- 6.6.2 Hlavní otázky, které se studovaly -- 6.6.3 Některé další otázky -- Souhrn -- Literatura -- 6.7 Neurologické následky perinatálních komplikací -- 6.7.1 Klinická charakteristika a definice DMO -- 6.7.2 Klasifikace DMO -- 6.7.3 Etiologie a patofyziologie DMO -- 6.7.4 Epidemiologie DMO -- 6.7.5 Neurologické vyšetření a jeho hodnocení -- 6.7.6 Klinické příznaky DMO -- 6.7.7 Stanovení diagnózy DMO -- 6.7.8 Terapie DMO -- 6.7.9 Prevence DMO -- 6.7.10 Predikce DMO -- 6.7.11 Studie o DMO v české literatuře -- Souhrn -- Literatura -- 6.8 Poruchy intelektu v souvislosti s perinatálními komplikacemi -- 6.8.1 Historie -- 6.8.2 Definice a klasifikace -- 6.8.3 Prevalence a incidence jedinců se sníženým IQ -- 6.8.4 Etiologie sníženého IQ -- 6.8.5 Zdravotní indikátory ID -- 6.8.6 Zdroje pro získání údajů o ID a MR -- 6.8.7 Dotace na péči o jedince s ID -- Souhrn -- Literatura -- 6.9 Výskyt dlouhodobé morbidity u rizikových skupin dětské populace -- 6.9.1 Zahraniční studie -- 6.9.2 České studie -- Souhrn -- Literatura -- 6.10 Podíl genetiky na neuropsychickém vývoji dítěte -- 6.10.1 Historie lékařské genetiky ve světě a v českých zemích -- Literatura -- 6.10.2 Chromosomální aberace -- Literatura -- 6.10.3 Neurovývojová onemocnění z pohledu genetiky -- Literatura.

6.10.4 Prenatální screening, diagnostika a prevalence vrozených vad.

Prestože hypotéza o vlivu porodnických komplikací na neuropsychický vývoj detí byla poprvé vyslovena již pred 170 lety, teprve v prubehu 20. století došlo k významnému nárustu studií venovaných této problematice. Zájem odborníku byl nejprve zameren na snižování vysoké materské, kojenecké a perinatální úmrtnosti, od druhé poloviny 20. století se soustreduje též na další vývoj detí s perinatální záteží, zejména na predcasne narozené deti a asfyktické novorozence. Predkládaná publikace prináší prehled soucasného stavu výzkumu a klinické praxe i výhledu do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbidite na pozadí historického vývoje jak v zahranicí, tak v naší republice. Autori dávají ctenári ojedinelou možnost získat systematicky serazená fakta ohledne vývoje plodu a dítete i zdravotní péce v porodnictví, perinatologii a detské psychologii. Kniha je zdrojem duležitých informací, vcetne množství literárních odkazu, pro klinické odborníky, výzkumné pracovníky i studenty oboru perinatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, detské neurologie a psychologie. Obsahuje též významné informace pro státní orgány, které rozhodují o financování projektu zamerených na zlepšení zdraví nových generací v CR. I v mezinárodním merítku lze težko nalézt knihu podobného rozsahu a významu.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.