Hygiena, Preventivní lékařství a Veřejné Zdravotnictví.

By: Müllerová, DanaPublisher: Prague : Karolinum Press, 2014Copyright date: ©2014Edition: 1st edDescription: 1 online resource (254 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9788024625423Subject(s): Health behavior.;Health promotion.;Medicine, Preventive.;Preventive health servicesGenre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Hygiena, Preventivní lékařství a Veřejné ZdravotnictvíDDC classification: 613 LOC classification: RA421Online resources: Click to View
Contents:
Intro -- Obsah -- 1 Hygiena a preventivní medicína -- 1.1 Zdraví -- 1.1.1 Definice zdraví -- 1.1.2 Adaptace -- 1.1.3 Dimenze zdraví -- 1.1.4 Determinanty zdraví, jejich kategorizace a ovlivnitelnost -- 1.2 Hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a rizikové faktory ovlivňující zdraví -- 1.2.1 Zdroje dat pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva -- 1.3 Zdravotní priority a základní cíle rozvoje zdraví ve světě, ozdravné programy -- 1.4 Komunitní preventivní programy -- 2 Výživa a populace -- 2.1 Nutriční monitoring a sledování výživových zvyklostí -- 2.1.1 Potravinová bilanční metoda národního zásobování potravinami -- 2.1.2 Metoda potravinového frekvenčního dotazníku -- 2.1.3 Metoda inventorní analýzy stravovacího záznamu -- 2.1.4 Metody vyhodnocování potravinových rozpočtů v domácnostech -- 2.1.5 Metoda chemické analýzy dvojité porce -- 2.2 Vývoj spotřeby potravin v ČR -- 2.3 Faktory ovlivňující spotřebu potravin -- 2.4 Možnosti prevence v oblasti výživy - výživová doporučení -- 2.4.1 Obecná výživová doporučení -- 2.4.2 Výživová doporučení ve formě potravin -- 2.4.3 Nutriční standardy -- 2.4.4 Problematika alternativní výživy -- 3 Nutriční složení stravy -- 3.1 Energie -- 3.1.1 Energetický výdej - typy termogeneze ve vztahu k příjmu potravy -- 3.1.2 Nedostatečný příjem energie: Proteino-energetická malnu -- 3.1.3 Nadbytečný příjem energie: Obezita -- 3.2 Proteiny -- 3.2.1 Nedostatek příjmu bílkovin -- 3.2.2 Nadbytek příjmu bílkovin -- 3.3 Lipidy -- 3.4 Sacharidy -- 3.5 Vláknina potravy -- 3.5.1 Složky vlákniny a jejich fyziologické vlastnosti -- 3.5.2 Účinky vlákniny na trávicí ústrojí -- 3.5.3 Doporučené dávky vlákniny -- 3.5.4 Choroby připisované deficitu vlákniny -- 3.6 Probiotika v potravě -- 3.7 Doplňky stravy -- 4 Vyšetřování a hodnocení zdravotně nutričního stavu -- 4.1 Zjišťování anamnestických dat -- 4.2 Somatometrická měření.
4.3 Vyšetřování klinických příznaků -- 4.4 Biochemická vyšetření -- 4.5 Světově nejrozšířenější mikronutrientní malnutrice -- 4.5.1 Deficit vitaminu A -- 4.5.2 Deficitní železo -- 4.5.3 Deficitní jód -- 5 Výživa ve vybraných obdobích života -- 5.1 Výživa novorozence a kojence -- 5.1.1 Výživa v prvních 6 měsících života, kojení -- 5.1.2 Výživové vlastnosti MM -- 5.1.3 Základní principy výživy od počátku 7. do konce 12. měsíce života -- 5.2 Výživa batolat -- 5.3 Výživa ve školním věku a adolescenci -- 5.3.1 Charakteristika výživy mladšího školního věku -- 5.3.2 Charakteristika výživy staršího školního věku a adolescence -- 5.4 Výživa seniorů -- 5.4.1 Hodnocení nutričního stavu seniorů -- 5.4.2 Doporučení ve výživě zdravých a soběstačných seniorů -- 6 Výživová politika státu a zajištění zdravotní bezpečnosti potravin -- 6.1 Alimentární nákazy -- 6.1.1 Obecné symptomy alimentárních nákaz -- 6.1.2 Patogenetické mechanismy alimentárních nákaz -- 6.1.3 Zdroj -- 6.1.4 Přenos -- 6.1.5 Inkubační doba -- 6.1.6 Diagnóza alimentárních onemocnění -- 6.1.7 Přehled alimentárních onemocnění bakteriální etiologie -- 6.1.8 Přehled alimentárních onemocnění virové etiologie -- 6.1.9 Přehled alimentárních nákaz parazitární etiologie -- 6.1.10 Speciální alimentární nákazy a nákazy trávicího traktu -- 6.1.11 Výskyt alimentárních onemocnění a hygienická rizika alimentárních nákaz -- 6.1.12 Původ a způsob přenosu alimentárních onemocnění a epidemiologická opatření -- 6.1.13 Protiepidemiologická opatření proti vzniku a šíření alimentárních nákaz -- 6.2 Chemická bezpečnost a problematika cizorodých látek v potravinách -- 6.2.1 Aditivní látky v potravinách -- 6.2.2 Kontaminující látky v potravinách -- 7 Voda jako potravina -- 7.1 Základní kategorie vod. Principy hygienické nezávadnosti pitné vody -- 7.2 Chemické požadavky na zdravotně nezávadnou pitnou vodu.
7.3 Mikrobiologické a biologické požadavky na nezávadnou pitnou vodu -- 7.3.1 Epidemická rizika ze zdravotně závadné pitné vody -- 7.4 Péče o hygienicky nezávadný individuální zdroj pitné vody -- 7.5 Hygienická problematika přenosných filtračních zařízení pro pitnou vodu -- 7.6 Hygienická problematika balených vod -- 8 Problematika kouření -- 8.1 Úvod, epidemiologie nemocí způsobených kouřením -- 8.2 Formy a prevalence užívání tabáku v ČR -- 8.3 Obsah látek v tabákových směsích a další látky vznikající při hoření tabákové směsi -- 8.4 Fyziologický mechanismus vzniku závislosti na tabáku -- 8.5 Klasifikace a objektivizace kuřáctví -- 8.6 Zdravotní důsledky užívání hořícího tabáku -- 8.7 Pasivní kouření -- 8.8 Odvykání kouření -- 8.9 Legislativní možnosti boje s epidemií závislosti na tabáku -- 9 Problematika nadměrné konzumace alkoholu -- 10 Fyzická aktivita jako základní faktor životního stylu -- 10.1 Podpora pohybové aktivity - globální, evropské a národní strategie -- 10.2 Význam optimální pohybové aktivity pro primární prevenci civilizačních onemocnění a poruch podpůrně pohybového systému -- 10.3 Možnosti analýzy vybraných komponent zdravotně orientované tělesné zdatnosti a pohybové aktivity -- 10.3.1 Hodnocení úrovně pohybové aktivity a obecná doporučení pohybové aktivity -- 10.3.2 Posuzování kardiorespirační zdatnosti -- 10.3.3 Neuromuskulární zdatnost: hodnocení vybraných posturálních a pohybových stereotypů -- 11 Prevence onemocnění hromadného výskytu -- 11.1 Obezita -- 11.1.1 Epidemiologie obezity -- 11.1.2 Prevence obezity - populační přístup -- 11.1.3 Prevence obezity - individuální přístup -- 11.1.4 Léčba a prevence obezity dietoterapií v dospělosti -- 11.2 Kardiovaskulární onemocnění -- 11.2.1 Rizikové faktory KVO -- 11.2.2 Prevence -- 11.2.3 Mechanismy kardioprotektivních účinků fytochemických látek.
11.3 Nádorové choroby a jejich primární prevence -- 12 Hygiena dětí a mladistvých -- 12.1 Úvod -- 12.2 Růst a vývoj dětí: ovlivňující faktory a možnosti sledování -- 12.2.1 Hodnocení vybraných antropometrických znaků -- 12.2.2 Vývojové charakteristiky dětského a dorostového věku -- 12.3 Rizika poškození zdraví dítěte, míra zátěže prostředím -- 12.3.1 Uspokojování základních potřeb dítěte -- 12.3.2 Projevy nerespektování uspokojování základních potřeb dítěte v rodině a ve škole -- 12.4 Strategické postupy v prevenci dětských úrazů a v prevenci násilí na dětech -- 12.4.1 Prevence dětských úrazů -- 12.4.2 Prevence násilí na dětech -- 13 Hygienická kontrola dalších faktorů životního prostředí -- 13.1 Voda -- 13.1.1 Hygienická problematika vody pro rekreační využívání -- 13.1.2 Přírodní vody jako zdroj pitné vody -- 13.1.3 Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí -- 13.1.4 Vodní zdroje pro pitnou vodu -- 13.1.5 Ochrana vodárenských zdrojů -- 13.1.6 Přehledové rozdělení vod dle užití -- 13.1.7 Vodárenská úprava přírodní vody na vodu pitnou -- 13.1.8 Alternativní individuální zdroje pitné vody -- 13.1.9 Odpadní vody -- 13.2 Zásady měření a hodnocení osvětlení -- 13.2.1 Základní pojmy a požadavky -- 13.2.2 Měření a hodnocení denního (přirozeného) osvětlení v místnosti -- 13.2.3 Měření a hodnocení umělého osvětlení -- 13.2.4 Základní zdroje umělého osvětlení -- 13.3 Tepelně vlhkostní podmínky v místnosti -- 13.3.1 Základní pojmy a jejich význam pro teplotně-vlhkostní komfort -- 13.3.2 Teplota vzduchu -- 13.3.3 Sálavé teplo -- 13.3.4 Vlhkost vzduchu -- 13.3.5 Rychlost proudění vzduchu -- 13.4 Hygienické měření a hodnocení hluku -- 13.4.1 Základní pojmy a problém hlukové zátěže populace -- 13.4.2 Metody měření hluku -- 13.5 Hygienická problematika vibrací -- 13.6 Monitoring a biomonitoring životního prostředí v ČR -- 13.7 Základy problematiky odpadů.
13.8 Likvidace odpadů ze zdravotnických zařízení -- 13.9 Hygiena ionizujícího a neionizujícího záření -- 13.9.1 Hygiena ionizujícího záření -- 13.9.2 Hygiena neionizujícího záření -- 14 Oxidační stres -- 14.1 Volné radikály (VR) -- 14.1.1 Reaktivní formy kyslíku (ROS) -- 14.1.2 Reaktivní forma chlóru (RClO) -- 14.1.3 Reaktivní formy dusíku (RNS) -- 14.1.4 Atomy přechodných kovů (Fe, Cu, Ni, Zn, Mn, Ti…) -- 14.2 Vznik volných radikálů -- 14.2.1 Endogenní příčiny -- 14.2.2 Exogenní příčiny -- 14.3 Antioxidační ochranný systém -- 14.3.1 Antioxidační enzymy -- 14.3.2 Antioxidační neenzymatické bílkoviny -- 14.3.3 Antioxidační nízkomolekulární substráty -- 14.4 Celková antioxidační kapacita -- 14.5 Rovnováha mezi volnými radikály a antioxidanty -- 14.6 Příznivé účinky volných radikálů -- 14.7 Nepříznivé důsledky působení VR na biomolekuly -- 14.8 Kvantifikace oxidačního stresu -- 14.9 Onemocnění spojená s oxidačním stresem -- 15 Hygienická služba - úkoly a činnost od jejího vzniku po současnost -- Zákony, vyhlášky, předpisy, normy -- Použitá literatura.
Summary: Ucebnice Hygiena, preventivní lékarství a verejné zdravotnictví má primárne sloužit studentum všeobecného lékarství jako zdroj základních informací o problematice spojené s hygienou a prevencí. Autori ve ctrnácti kapitolách venují pozornost napr. organizacní strukture a soucasnému stavu orgánu verejného zdraví, definují, co je zdraví a popisují, jaké faktory zdraví cloveka ovlivnují, venují se výžive populace, nutricnímu složení stravy, výživové politice státu a bezpecnosti potravin, problematice kourení a nadmerné konzumace alkoholu, fyzické aktivite jako základnímu faktoru životního stylu. V ucebnici ctenár najde také kapitolu pojednávající o prevenci onemocnení hromadného výskytu, o hygiene mladistvých ci o problematice oxidacního stresu. V textu naleznou užitecné informace nejen studenti lékarství, ale i pracovníci v odvetví hygieny.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N0004491
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N0004491
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Intro -- Obsah -- 1 Hygiena a preventivní medicína -- 1.1 Zdraví -- 1.1.1 Definice zdraví -- 1.1.2 Adaptace -- 1.1.3 Dimenze zdraví -- 1.1.4 Determinanty zdraví, jejich kategorizace a ovlivnitelnost -- 1.2 Hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a rizikové faktory ovlivňující zdraví -- 1.2.1 Zdroje dat pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva -- 1.3 Zdravotní priority a základní cíle rozvoje zdraví ve světě, ozdravné programy -- 1.4 Komunitní preventivní programy -- 2 Výživa a populace -- 2.1 Nutriční monitoring a sledování výživových zvyklostí -- 2.1.1 Potravinová bilanční metoda národního zásobování potravinami -- 2.1.2 Metoda potravinového frekvenčního dotazníku -- 2.1.3 Metoda inventorní analýzy stravovacího záznamu -- 2.1.4 Metody vyhodnocování potravinových rozpočtů v domácnostech -- 2.1.5 Metoda chemické analýzy dvojité porce -- 2.2 Vývoj spotřeby potravin v ČR -- 2.3 Faktory ovlivňující spotřebu potravin -- 2.4 Možnosti prevence v oblasti výživy - výživová doporučení -- 2.4.1 Obecná výživová doporučení -- 2.4.2 Výživová doporučení ve formě potravin -- 2.4.3 Nutriční standardy -- 2.4.4 Problematika alternativní výživy -- 3 Nutriční složení stravy -- 3.1 Energie -- 3.1.1 Energetický výdej - typy termogeneze ve vztahu k příjmu potravy -- 3.1.2 Nedostatečný příjem energie: Proteino-energetická malnu -- 3.1.3 Nadbytečný příjem energie: Obezita -- 3.2 Proteiny -- 3.2.1 Nedostatek příjmu bílkovin -- 3.2.2 Nadbytek příjmu bílkovin -- 3.3 Lipidy -- 3.4 Sacharidy -- 3.5 Vláknina potravy -- 3.5.1 Složky vlákniny a jejich fyziologické vlastnosti -- 3.5.2 Účinky vlákniny na trávicí ústrojí -- 3.5.3 Doporučené dávky vlákniny -- 3.5.4 Choroby připisované deficitu vlákniny -- 3.6 Probiotika v potravě -- 3.7 Doplňky stravy -- 4 Vyšetřování a hodnocení zdravotně nutričního stavu -- 4.1 Zjišťování anamnestických dat -- 4.2 Somatometrická měření.

4.3 Vyšetřování klinických příznaků -- 4.4 Biochemická vyšetření -- 4.5 Světově nejrozšířenější mikronutrientní malnutrice -- 4.5.1 Deficit vitaminu A -- 4.5.2 Deficitní železo -- 4.5.3 Deficitní jód -- 5 Výživa ve vybraných obdobích života -- 5.1 Výživa novorozence a kojence -- 5.1.1 Výživa v prvních 6 měsících života, kojení -- 5.1.2 Výživové vlastnosti MM -- 5.1.3 Základní principy výživy od počátku 7. do konce 12. měsíce života -- 5.2 Výživa batolat -- 5.3 Výživa ve školním věku a adolescenci -- 5.3.1 Charakteristika výživy mladšího školního věku -- 5.3.2 Charakteristika výživy staršího školního věku a adolescence -- 5.4 Výživa seniorů -- 5.4.1 Hodnocení nutričního stavu seniorů -- 5.4.2 Doporučení ve výživě zdravých a soběstačných seniorů -- 6 Výživová politika státu a zajištění zdravotní bezpečnosti potravin -- 6.1 Alimentární nákazy -- 6.1.1 Obecné symptomy alimentárních nákaz -- 6.1.2 Patogenetické mechanismy alimentárních nákaz -- 6.1.3 Zdroj -- 6.1.4 Přenos -- 6.1.5 Inkubační doba -- 6.1.6 Diagnóza alimentárních onemocnění -- 6.1.7 Přehled alimentárních onemocnění bakteriální etiologie -- 6.1.8 Přehled alimentárních onemocnění virové etiologie -- 6.1.9 Přehled alimentárních nákaz parazitární etiologie -- 6.1.10 Speciální alimentární nákazy a nákazy trávicího traktu -- 6.1.11 Výskyt alimentárních onemocnění a hygienická rizika alimentárních nákaz -- 6.1.12 Původ a způsob přenosu alimentárních onemocnění a epidemiologická opatření -- 6.1.13 Protiepidemiologická opatření proti vzniku a šíření alimentárních nákaz -- 6.2 Chemická bezpečnost a problematika cizorodých látek v potravinách -- 6.2.1 Aditivní látky v potravinách -- 6.2.2 Kontaminující látky v potravinách -- 7 Voda jako potravina -- 7.1 Základní kategorie vod. Principy hygienické nezávadnosti pitné vody -- 7.2 Chemické požadavky na zdravotně nezávadnou pitnou vodu.

7.3 Mikrobiologické a biologické požadavky na nezávadnou pitnou vodu -- 7.3.1 Epidemická rizika ze zdravotně závadné pitné vody -- 7.4 Péče o hygienicky nezávadný individuální zdroj pitné vody -- 7.5 Hygienická problematika přenosných filtračních zařízení pro pitnou vodu -- 7.6 Hygienická problematika balených vod -- 8 Problematika kouření -- 8.1 Úvod, epidemiologie nemocí způsobených kouřením -- 8.2 Formy a prevalence užívání tabáku v ČR -- 8.3 Obsah látek v tabákových směsích a další látky vznikající při hoření tabákové směsi -- 8.4 Fyziologický mechanismus vzniku závislosti na tabáku -- 8.5 Klasifikace a objektivizace kuřáctví -- 8.6 Zdravotní důsledky užívání hořícího tabáku -- 8.7 Pasivní kouření -- 8.8 Odvykání kouření -- 8.9 Legislativní možnosti boje s epidemií závislosti na tabáku -- 9 Problematika nadměrné konzumace alkoholu -- 10 Fyzická aktivita jako základní faktor životního stylu -- 10.1 Podpora pohybové aktivity - globální, evropské a národní strategie -- 10.2 Význam optimální pohybové aktivity pro primární prevenci civilizačních onemocnění a poruch podpůrně pohybového systému -- 10.3 Možnosti analýzy vybraných komponent zdravotně orientované tělesné zdatnosti a pohybové aktivity -- 10.3.1 Hodnocení úrovně pohybové aktivity a obecná doporučení pohybové aktivity -- 10.3.2 Posuzování kardiorespirační zdatnosti -- 10.3.3 Neuromuskulární zdatnost: hodnocení vybraných posturálních a pohybových stereotypů -- 11 Prevence onemocnění hromadného výskytu -- 11.1 Obezita -- 11.1.1 Epidemiologie obezity -- 11.1.2 Prevence obezity - populační přístup -- 11.1.3 Prevence obezity - individuální přístup -- 11.1.4 Léčba a prevence obezity dietoterapií v dospělosti -- 11.2 Kardiovaskulární onemocnění -- 11.2.1 Rizikové faktory KVO -- 11.2.2 Prevence -- 11.2.3 Mechanismy kardioprotektivních účinků fytochemických látek.

11.3 Nádorové choroby a jejich primární prevence -- 12 Hygiena dětí a mladistvých -- 12.1 Úvod -- 12.2 Růst a vývoj dětí: ovlivňující faktory a možnosti sledování -- 12.2.1 Hodnocení vybraných antropometrických znaků -- 12.2.2 Vývojové charakteristiky dětského a dorostového věku -- 12.3 Rizika poškození zdraví dítěte, míra zátěže prostředím -- 12.3.1 Uspokojování základních potřeb dítěte -- 12.3.2 Projevy nerespektování uspokojování základních potřeb dítěte v rodině a ve škole -- 12.4 Strategické postupy v prevenci dětských úrazů a v prevenci násilí na dětech -- 12.4.1 Prevence dětských úrazů -- 12.4.2 Prevence násilí na dětech -- 13 Hygienická kontrola dalších faktorů životního prostředí -- 13.1 Voda -- 13.1.1 Hygienická problematika vody pro rekreační využívání -- 13.1.2 Přírodní vody jako zdroj pitné vody -- 13.1.3 Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí -- 13.1.4 Vodní zdroje pro pitnou vodu -- 13.1.5 Ochrana vodárenských zdrojů -- 13.1.6 Přehledové rozdělení vod dle užití -- 13.1.7 Vodárenská úprava přírodní vody na vodu pitnou -- 13.1.8 Alternativní individuální zdroje pitné vody -- 13.1.9 Odpadní vody -- 13.2 Zásady měření a hodnocení osvětlení -- 13.2.1 Základní pojmy a požadavky -- 13.2.2 Měření a hodnocení denního (přirozeného) osvětlení v místnosti -- 13.2.3 Měření a hodnocení umělého osvětlení -- 13.2.4 Základní zdroje umělého osvětlení -- 13.3 Tepelně vlhkostní podmínky v místnosti -- 13.3.1 Základní pojmy a jejich význam pro teplotně-vlhkostní komfort -- 13.3.2 Teplota vzduchu -- 13.3.3 Sálavé teplo -- 13.3.4 Vlhkost vzduchu -- 13.3.5 Rychlost proudění vzduchu -- 13.4 Hygienické měření a hodnocení hluku -- 13.4.1 Základní pojmy a problém hlukové zátěže populace -- 13.4.2 Metody měření hluku -- 13.5 Hygienická problematika vibrací -- 13.6 Monitoring a biomonitoring životního prostředí v ČR -- 13.7 Základy problematiky odpadů.

13.8 Likvidace odpadů ze zdravotnických zařízení -- 13.9 Hygiena ionizujícího a neionizujícího záření -- 13.9.1 Hygiena ionizujícího záření -- 13.9.2 Hygiena neionizujícího záření -- 14 Oxidační stres -- 14.1 Volné radikály (VR) -- 14.1.1 Reaktivní formy kyslíku (ROS) -- 14.1.2 Reaktivní forma chlóru (RClO) -- 14.1.3 Reaktivní formy dusíku (RNS) -- 14.1.4 Atomy přechodných kovů (Fe, Cu, Ni, Zn, Mn, Ti…) -- 14.2 Vznik volných radikálů -- 14.2.1 Endogenní příčiny -- 14.2.2 Exogenní příčiny -- 14.3 Antioxidační ochranný systém -- 14.3.1 Antioxidační enzymy -- 14.3.2 Antioxidační neenzymatické bílkoviny -- 14.3.3 Antioxidační nízkomolekulární substráty -- 14.4 Celková antioxidační kapacita -- 14.5 Rovnováha mezi volnými radikály a antioxidanty -- 14.6 Příznivé účinky volných radikálů -- 14.7 Nepříznivé důsledky působení VR na biomolekuly -- 14.8 Kvantifikace oxidačního stresu -- 14.9 Onemocnění spojená s oxidačním stresem -- 15 Hygienická služba - úkoly a činnost od jejího vzniku po současnost -- Zákony, vyhlášky, předpisy, normy -- Použitá literatura.

Ucebnice Hygiena, preventivní lékarství a verejné zdravotnictví má primárne sloužit studentum všeobecného lékarství jako zdroj základních informací o problematice spojené s hygienou a prevencí. Autori ve ctrnácti kapitolách venují pozornost napr. organizacní strukture a soucasnému stavu orgánu verejného zdraví, definují, co je zdraví a popisují, jaké faktory zdraví cloveka ovlivnují, venují se výžive populace, nutricnímu složení stravy, výživové politice státu a bezpecnosti potravin, problematice kourení a nadmerné konzumace alkoholu, fyzické aktivite jako základnímu faktoru životního stylu. V ucebnici ctenár najde také kapitolu pojednávající o prevenci onemocnení hromadného výskytu, o hygiene mladistvých ci o problematice oxidacního stresu. V textu naleznou užitecné informace nejen studenti lékarství, ale i pracovníci v odvetví hygieny.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.