Storytelling in Chefchaouen Northern Morocco : An Annotated Study of Oral Performance with Transliterations and Translations.

By: Rahmouni, AichaSeries: Studies on Performing Arts and Literature of the Islamicate World SerPublisher: Leiden : BRILL, 2014Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (454 pages)Content type: text Media type: computer Carrier type: online resourceISBN: 9789004279131Subject(s): Folklore -- Morocco -- Chechaouene (Tétouan);Oral tradition -- Morocco -- Chechaouene (Tétouan);Folk literature, Arabic -- Morocco -- Chechaouene (Tétouan) -- History and criticism.;Folk literature, Arabic -- Morocco -- Chechaouene (Tétouan) -- Translations into English.;Arabic language -- Dialects -- Morocco -- Chechaouene (Tétouan)Genre/Form: Electronic books. Additional physical formats: Print version:: Storytelling in Chefchaouen Northern Morocco : An Annotated Study of Oral Performance with Transliterations and TranslationsDDC classification: 398.20964 LOC classification: GR353.3 -- .R34 2015ebOnline resources: Click to View
Contents:
Intro -- Contents -- Preface -- Abbreviations -- Conventional Symbols -- Introduction and Study -- The Cultural Setting of the Stories -- Mūlāy Ḥməd ʕAfāq's Corpus - Transliteration -- Text 1. r-rǔmmāna [hǐyya sbăb kǔll ši] -- Text 2. ƫ-ƫāžăr măḥmūd -- Text 3. s-sayyid bən l-āsăd l-qǔndi -- Text 4. lăqrăʕ bən l-fqi īflāṭu -- Text 5. hārūn r-rāšīd [u ƫlā‭θ‬a d-əl-wūzāra dyālu] -- Text 6. [ǧăʕfăr l-bărnāki] u l-măḥsāda li žăwžīha -- Text 7. qămr z-zāmān u ḥāyāƫ n-nūfūs -- Text 8. hārūn r-rāšīd [u l-ġăššāša] -- Text 9. hārūn r-rāšīd [u ƫlā‭θ‬a d-əš-šəffāra] -- Text 10. əƫ-ƫəlmīđ -- Text 11. sīđi l-bǔzṭāmi -- Text 12. l-ʕăqli f-ən-nămsi -- Text 13. d-dāyǐm ᴉᴉāh -- Text 14. sīđi ḥməđ l-wāfi -- Text 15. qṣīđa d-mūḥămmăd š-šrīf l-ʕālāmi -- Mūlāy Ḥməd ʕAfāq's Corpus - English Translation -- Text 1. [It All Started with a] Pomegranate -- Text 2. Măḥmūd the Rich Man -- Text 3. S-sayyid Bən l-Āsăd l-Qǔndi -- Text 4. The Bald Son of l-fqi Īflāṭu -- Text 5. Hārūn ar-Rāšīd [and His Three Viziers] -- Text 6. [Ğăʕfăr l-Bărnāki and] the Woman who Envies Her Husband -- Text 7. Qămr z-Zāmān and Ḥāyāt n-Nūfūs -- Text 8. Hārūn ar-Rāšīd [and the Swindlers] -- Text 9. Hārūn ar-Rāšīd [and the Three Thieves] -- Text 10. The Student -- Text 11. Sīdi l-Bǔzṭāmi -- Text 12. l-ʕǍqli f-ən-Nămsi [and the Conversion of Austria] -- Text 13. God Alone is Everlasting -- Text 14. [A Poem to] Sīdi Ḥməd l-Wāfi -- Text 15. Mūḥămmăd š-Šrīf l-ʕĀlāmi's Poem -- Lālla Ḥusniyya l-ʕAlami's Corpus - Transliteration -- Text 16. kǔnna b-səbʕ bnā‭θ‬ [f-mʁǐyyəǧ nləʕbu] -- Text 17. ʕāyša ʁmāđa -- Text 18. zbīßa -- Text 19. l-mʁa u ʁbīßa -- Text 20. bǐnƫ s-sǔlṭān -- Text 21. ṭ-ṭăyʁ l-mḥăddə‭θ‬ -- Text 22. lālla ʕāyša l-măġmūʁa s-sākna f-əl-măṭmūʁa -- Text 23. əl-ʕʁūsa d-dăʁʁāza -- Text 24. bʁīġə‭θ‬ zǐyyān -- Text 25. sīđi -- Text 26. ābyāṭi ya na ya na -- Text 27. lālla bənƫi u bəƫƫ būha.
Text 28. hčən hčən čənčna -- Text 29. mūlāy ʕăbd əs-slām -- Lālla Ḥusniyya l-ʕAlami's Corpus - English Translation -- Text 16. The Seven Sisters [Playing in a Swamp] -- Text 17. ʕĀyša Cinderella -- Text 18. Zbīßa -- Text 19. The Woman and Her Stepdaughter -- Text 20. The Sultan's Daughter -- Text 21. The Talking Bird -- Text 22. [The Undefeatable] Lady ʕĀyša -- Text 23. The Weaver Bride -- Text 24. Bʁīġə‭θ‬ Zǐyyān -- Text 25. Sīdi -- Text 26. O Me! Such a Happiness for Me! -- Text 27. My Lady, My Daughter and the Daughter of Her Father -- Text 28. Hčən, Hčən, Hčən -- Text 29. Mūlāy ʕǍbd əs-Slām -- Bibliography -- Index of Chaouen Arabic and Moroccan Arabic Words -- Index of Classical Arabic Words -- General Index.
Summary: In Storytelling in Chefchaouen Northern Morocco Aicha Rahmouni offers two sets of tales told by two different storytellers, and an annotated study of the oral performance.
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Ebrary Ebrary Afghanistan
Available EBKAF-N000700
Ebrary Ebrary Algeria
Available
Ebrary Ebrary Cyprus
Available
Ebrary Ebrary Egypt
Available
Ebrary Ebrary Libya
Available
Ebrary Ebrary Morocco
Available
Ebrary Ebrary Nepal
Available EBKNP-N000700
Ebrary Ebrary Sudan

Access a wide range of magazines and books using Pressreader and Ebook central.

Enjoy your reading, British Council Sudan.

Available
Ebrary Ebrary Tunisia
Available
Total holds: 0

Intro -- Contents -- Preface -- Abbreviations -- Conventional Symbols -- Introduction and Study -- The Cultural Setting of the Stories -- Mūlāy Ḥməd ʕAfāq's Corpus - Transliteration -- Text 1. r-rǔmmāna [hǐyya sbăb kǔll ši] -- Text 2. ƫ-ƫāžăr măḥmūd -- Text 3. s-sayyid bən l-āsăd l-qǔndi -- Text 4. lăqrăʕ bən l-fqi īflāṭu -- Text 5. hārūn r-rāšīd [u ƫlā‭θ‬a d-əl-wūzāra dyālu] -- Text 6. [ǧăʕfăr l-bărnāki] u l-măḥsāda li žăwžīha -- Text 7. qămr z-zāmān u ḥāyāƫ n-nūfūs -- Text 8. hārūn r-rāšīd [u l-ġăššāša] -- Text 9. hārūn r-rāšīd [u ƫlā‭θ‬a d-əš-šəffāra] -- Text 10. əƫ-ƫəlmīđ -- Text 11. sīđi l-bǔzṭāmi -- Text 12. l-ʕăqli f-ən-nămsi -- Text 13. d-dāyǐm ᴉᴉāh -- Text 14. sīđi ḥməđ l-wāfi -- Text 15. qṣīđa d-mūḥămmăd š-šrīf l-ʕālāmi -- Mūlāy Ḥməd ʕAfāq's Corpus - English Translation -- Text 1. [It All Started with a] Pomegranate -- Text 2. Măḥmūd the Rich Man -- Text 3. S-sayyid Bən l-Āsăd l-Qǔndi -- Text 4. The Bald Son of l-fqi Īflāṭu -- Text 5. Hārūn ar-Rāšīd [and His Three Viziers] -- Text 6. [Ğăʕfăr l-Bărnāki and] the Woman who Envies Her Husband -- Text 7. Qămr z-Zāmān and Ḥāyāt n-Nūfūs -- Text 8. Hārūn ar-Rāšīd [and the Swindlers] -- Text 9. Hārūn ar-Rāšīd [and the Three Thieves] -- Text 10. The Student -- Text 11. Sīdi l-Bǔzṭāmi -- Text 12. l-ʕǍqli f-ən-Nămsi [and the Conversion of Austria] -- Text 13. God Alone is Everlasting -- Text 14. [A Poem to] Sīdi Ḥməd l-Wāfi -- Text 15. Mūḥămmăd š-Šrīf l-ʕĀlāmi's Poem -- Lālla Ḥusniyya l-ʕAlami's Corpus - Transliteration -- Text 16. kǔnna b-səbʕ bnā‭θ‬ [f-mʁǐyyəǧ nləʕbu] -- Text 17. ʕāyša ʁmāđa -- Text 18. zbīßa -- Text 19. l-mʁa u ʁbīßa -- Text 20. bǐnƫ s-sǔlṭān -- Text 21. ṭ-ṭăyʁ l-mḥăddə‭θ‬ -- Text 22. lālla ʕāyša l-măġmūʁa s-sākna f-əl-măṭmūʁa -- Text 23. əl-ʕʁūsa d-dăʁʁāza -- Text 24. bʁīġə‭θ‬ zǐyyān -- Text 25. sīđi -- Text 26. ābyāṭi ya na ya na -- Text 27. lālla bənƫi u bəƫƫ būha.

Text 28. hčən hčən čənčna -- Text 29. mūlāy ʕăbd əs-slām -- Lālla Ḥusniyya l-ʕAlami's Corpus - English Translation -- Text 16. The Seven Sisters [Playing in a Swamp] -- Text 17. ʕĀyša Cinderella -- Text 18. Zbīßa -- Text 19. The Woman and Her Stepdaughter -- Text 20. The Sultan's Daughter -- Text 21. The Talking Bird -- Text 22. [The Undefeatable] Lady ʕĀyša -- Text 23. The Weaver Bride -- Text 24. Bʁīġə‭θ‬ Zǐyyān -- Text 25. Sīdi -- Text 26. O Me! Such a Happiness for Me! -- Text 27. My Lady, My Daughter and the Daughter of Her Father -- Text 28. Hčən, Hčən, Hčən -- Text 29. Mūlāy ʕǍbd əs-Slām -- Bibliography -- Index of Chaouen Arabic and Moroccan Arabic Words -- Index of Classical Arabic Words -- General Index.

In Storytelling in Chefchaouen Northern Morocco Aicha Rahmouni offers two sets of tales told by two different storytellers, and an annotated study of the oral performance.

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.

There are no comments on this title.

to post a comment.