Bezdomovectví Jako Alternativní Existence Mladých Lidí. (Record no. 67863)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 09522nam a22004813i 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field EBC1996726
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MiAaPQ
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191126083241.0
006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS
fixed length control field m o d |
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr cnu||||||||
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 191125s2013 xx o ||||0 cze d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9788024624181
Qualifying information (electronic bk.)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
Canceled/invalid ISBN 9788024622095
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (MiAaPQ)EBC1996726
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (Au-PeEL)EBL1996726
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (CaPaEBR)ebr10852872
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (OCoLC)908306021
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency MiAaPQ
Language of cataloging eng
Description conventions rda
-- pn
Transcribing agency MiAaPQ
Modifying agency MiAaPQ
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number HV1441.G3 -- .V346 2013eb
082 0# - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 362.7086942
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Vágnerová, Marie.
9 (RLIN) 17317
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Bezdomovectví Jako Alternativní Existence Mladých Lidí.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 1st ed.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Prague :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Karolinum Press,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2013.
264 #4 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice ©2013.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1 online resource (339 pages)
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Media type code c
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Carrier type code cr
Source rdacarrier
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note Intro -- Obsah -- I. ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY MLADÝCH BEZDOMOVCŮ -- 1. Úvod do problematiky - co je bezdomovectví, s čím souvisí a co přináší -- 2. Cíl studie, použitá metoda a charakteristika zkoumané skupiny -- 3. Životní příběhy mladých bezdomovců -- 4. Dětství a dospívání mladých bezdomovců -- 4.1 Rodina - názory mladých bezdomovců na domov a průběh jejich dětství -- 4.1.1 Neuspokojiví byli rodiče závislí na alkoholu, se sklonem k násilí nebo duševně nemocní -- 4.1.2 Vztah mladých bezdomovců k rodičům -- 4.1.3 Problémy vzniklé v důsledku rozpadu původní rodiny -- 4.1.4 Domov, kde nebyli chtění -- 4.1.5 Prarodiče jako náhradní zdroj jistoty a bezpečí -- 4.1.6 Náhradní rodina nebo ústav -- 4.2 Škola - názory mladých bezdomovců na vlastní školní úspěšnost -- 4.2.1 Problémy mladých bezdomovců v chování ve školním věku a v adolescenci -- 4.3 Vrstevníci - hodnocení vztahů s vrstevníky v době dětství a dospívání -- 4.4 Shrnutí příběhu dětství a dospívání mladých bezdomovců -- 5. Počátky bezdomovectví -- 5.1 Odchod na ulici a jeho příčina -- 5.1.1 Závislost na drogách a alkoholu -- 5.1.2 Neschopnost a neochota systematicky pracovat -- 5.1.3 Neschopnost hospodařit s penězi a zadlužení -- 5.1.4 Nezkušenost a neschopnost uspořádat si svůj vlastní život -- 5.1.5 Trestná činnost -- 5.1.6 Vliv problematického partnera -- 6. Život na ulici -- 6.1 Získávání prostředků k obživě -- 6.1.1 Charitativní organizace -- 6.1.2 Popelnice a kontejnery -- 6.1.3 Žebrání -- 6.1.4 Sběračství -- 6.1.5 Krádeže -- 6.1.6 Prostituce -- Kam zmizela naděje? -- 6.1.7 Parazitování -- 6.2 Bydlení a přespávání na ulici -- 6.2.1 Přespávání venku -- 6.2.2 Loď -- 6.2.3 Noclehárny a ubytovny -- 6.2.4 Squaty -- 6.3 Život na ulici má své negativní stránky -- 6.3.1 Okradení, fyzické či sexuální násilí -- 6.3.2 Špatné vztahy s lidmi -- 6.3.3 Zima a špína -- 6.3.4 Pocit dezorientace a vyloučenosti.
505 8# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 6.4 V čem je život na ulici pozitivní -- 6.5 Změna hodnot a norem -- 6.6 Vztahy s lidmi na ulici -- 6.6.1 Mezilidské vztahy v rámci bezdomovecké komunity -- 6.6.2 Názory mladých bezdomovců na přátelství a partnerství -- 6.7 Vztahy s lidmi mimo bezdomoveckou komunitu -- 6.8 Rodičovství mladých bezdomovců -- 6.9 Shrnutí příběhu o odchodu na ulici a o bezdomoveckém životě -- 7. Názor mladých bezdomovců na sebe samé a na svou proměnu -- 7.1 Osobnost mladých bezdomovců -- 7.1.1 Charakteristika vlastní osobnosti mladých bezdomovců -- 7.1.2 Sklon k agresivnímu reagování -- 7.1.3 Potřeby, obavy a přání mladých bezdomovců -- 7.2 Proměna, k níž dochází pod vlivem života na ulici -- 7.2.1 Názor mladých bezdomovců na vlastní proměnu -- 7.3 Shrnutí příběhu o vnímání sebe sama a hodnocení vlastní proměny -- 8. Jak si mladí bezdomovci představují svou budoucnost -- 8.1 Názory mladých bezdomovců na předpoklady a překážky návratu do společnosti -- 8.2 Změna sociálního postavení mladých bezdomovců po dvou letech -- 8.3 Shrnutí představ mladých bezdomovců o vlastní budoucnosti a možném návratu do společnosti -- 9. Závěr -- II. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLADÝCH BEZDOMOVCŮ -- 1. Poruchy duševního zdraví mladých bezdomovců -- 1.1 Depresivní a úzkostné poruchy -- 1.2 Suicidální chování -- 1.3 Posttraumatická stresová porucha (PTSD) -- 1.4 Schizofrenie a jiné psychotické poruchy -- 2. Poruchy duševního zdraví mladých bezdomovců v Praze -- 2.1 Profil skupiny bezdomovců na škálách KIPS -- 2.1.1 Užívání návykových látek -- 2.2 Psychiatrické symptomy u typů bezdomovců založené na vývojové trajektorii -- 2.3 Alkohol a ilegální drogy v souboru pražských mladých bezdomovců -- 2.3.1 Profil psychiatrických poruch u uživatelů pervitinu -- 2.4 Shrnutí -- III. Proces reintegrace mladých bezdomovců do společnosti -- 1. Roviny reintegrace -- 2. Teoretická východiska -- 3. Výzkumný design.
505 8# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note 4. Charakteristika zkoumané skupiny -- 5. Vyrovnání s minulostí -- 5.1 Vyrovnání s životem v rodině -- 5.1.1 Vztahy s rodiči -- 5.1.2 Vliv výchovy a výchovná traumata -- 5.1.3 Vyrovnání s traumaty prožitými v dětském věku -- 5.2 Vyrovnání se životem na ulici -- 5.3 Vyrovnání se sebou samým -- 5.3.1 Jsem oběť - někdo mi ublížil -- 5.3.2 Já jsem udělal chybu -- 5.4 Hledání smyslu života -- 5.4.1 Ulice jako demotivující prostředí -- 5.4.2 Rezignace -- 5.4.3 Známí z ulice a jejich vliv -- 5.4.4 Změna potřeb jako nutný předpoklad reintegrace -- 5.4.5 Hodnota svobody a její význam -- 5.4.6 Význam hrdosti -- 5.4.7 Dosažitelnost práce -- 6. Impulz ke změně života -- 6.1 Negativní impulz ke změně životního stylu -- 6.1.1 Poznání nutnosti -- 6.1.2 Ohrožení -- 6.1.3 Smrt -- 6.2 Pozitivní impulz ke změně životního stylu -- 6.2.1 Vzor -- 6.2.2 Partnerství, láska, dítě -- 6.2.3 Kontakt s lidmi nežijícími na ulici -- 6.2.4 Bůh -- 7. Pohled do budoucnosti -- 7.1 Nabídka pomoci - charitativní organizace -- 7.2 Překonávání překážek v procesu integrace -- 7.2.1 Dluhy -- 7.2.2 Zvládnutí pracovního procesu -- 7.2.3 Získání bydlení -- 7.2.4 Začlenění do společnosti -- 7.2.5 Nové sebevymezení -- 8. Význam sociálních služeb -- 8.1 Současná praxe sociálních služeb -- 8.2 Sociální služby určené pro bezdomovce -- 8.2.1 Terénní služby -- 8.2.2 Nízkoprahové služby -- 8.2.3 Ubytovací služby -- 8.3 Základní principy sociální práce s bezdomovci -- 9. Závěr -- 9.1 Vyrovnání s minulostí -- 9.2 Hledání smyslu života -- 9.3 Získání nových schopností a možností -- 9.4 Závěrečná doporučení -- Přílohy -- Příloha č. 1 - Slovník mladých bezdomovců -- Příloha č. 2 - Mapy -- Lokalizace přespávání bezdomovců v Praze, 2012 -- Lokalizace sociálních služeb poskytovaných bezdomovcům v Praze, 2012 -- Seznam použité literatury -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem soucasné doby. Predstavuje jednoznacný spolecenský propad, který lze oznacit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denne vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vypadají zanedbane, konzumují alkohol a prespávají na nejruznejších místech. Skutecnost je ale v mnoha smerech jiná, predevším u mladých lidí, pro než muže být život na ulici jen prechodnou životní fází. Kniha Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí prináší informaci o tech, kterí ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich živote na ulici i pred ním, o jejich prístupu k ruzným problémum, s nimiž se museli vyporádat - a leckdy se jim to ani nepodarilo. Mladí bezdomovci jsou ruzní a ruzné jsou i jejich príbehy a príciny sociálního propadu. Popis života na ulici, kde clovek ztrácí soukromí, možnost uspokojit základní potreby a leckdy i sebeúctu, ukazuje, co je treba vydržet, aby zde bylo možné prežít. Druhá cást publikace je venována opacnému procesu, návratu z ulice zpet do spolecnosti, a obtížím, které je nutné prekonat, aby to vubec bylo možné. Casto nejde jen o zvládání stigmatu vlastní minulosti, ale i dalších dusledku nestandardního života, jako je drogová závislost, zápis v trestním rejstríku ci nakumulované dluhy. Text vychází z rozhovoru s temito lidmi a je autentickým obrazem uvedené sociální skupiny.
588 ## - SOURCE OF DESCRIPTION NOTE
Source of description note Description based on publisher supplied metadata and other sources.
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN)
Local note Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2019. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries.
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Homeless youth -- Czech Republic -- Social conditions.;Homelessness -- Czech Republic.
9 (RLIN) 17318
655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM
Genre/form data or focus term Electronic books.
9 (RLIN) 17319
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Csémy, Ladislav.
9 (RLIN) 17320
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Marek, Jakub.
9 (RLIN) 17321
776 08 - ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY
Relationship information Print version:
Main entry heading Vágnerová, Marie
Title Bezdomovectví Jako Alternativní Existence Mladých Lidí
Place, publisher, and date of publication Prague : Karolinum Press,c2013
International Standard Book Number 9788024622095
797 2# - LOCAL ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (RLIN)
Corporate name or jurisdiction name as entry element ProQuest (Firm)
856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://ebookcentral.proquest.com/lib/thebc/detail.action?docID=1996726">https://ebookcentral.proquest.com/lib/thebc/detail.action?docID=1996726</a>
Public note Click to View
887 ## - NON-MARC INFORMATION FIELD
Content of non-MARC field EBK
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Ebrary
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Home library Current library Date acquired Total Checkouts Barcode Date last seen Price effective from Koha item type
        Afghanistan Afghanistan 26/11/2019   EBKAF-N0004477 26/11/2019 26/11/2019 Ebrary
        Algeria Algeria           Ebrary
        Cyprus Cyprus           Ebrary
        Egypt Egypt           Ebrary
        Libya Libya           Ebrary
        Morocco Morocco           Ebrary
        Nepal Nepal 26/11/2019   EBKNP-N0004477 26/11/2019 26/11/2019 Ebrary
        Sudan Sudan           Ebrary
        Tunisia Tunisia           Ebrary