12 trendů v české softwarové ekonomice :

Černý, Michal.

12 trendů v české softwarové ekonomice : Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. - 1 online resource (142 pages)

Intro -- Obsah -- Úvod -- Pro koho je publikace určena -- Informační společnost -- Zásadní technologické koncepty -- I. Big data -- Současná technická praxe -- Návaznost na další technologie -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Současné aplikace -- II. Virtualizace -- Soudobá technická praxe -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- Člověk a počítač -- III. Sémantické technologie: web a desktop -- Soudobá technická praxe -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- IV. Zpracování přirozeného jazyka -- Soudobá technická praxe -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- V. Počítačové zpracování emocí -- Současná technická praxe -- Návaznost na další technologie -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- Síťové trendy a projekty -- VI. IPv6 -- Soudobá technická praxe -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- VII. Internet věcí -- Současná technická praxe -- Návaznost na další technologie -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- VIII. Rozšířená realita -- Současná technická praxe -- Návaznost na další technologie -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- IX. Complex event processing -- Současná technická praxe -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- X. Bring your own device (BYOD) -- Soudobá technická praxe -- Návaznost na další technologie -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- Programování a přístup k němu -- XI. HTML5 -- Soudobá technická praxe -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty. XII. Open source -- Soudobá technická praxe -- Silné stránky a možnosti -- Slabé stránky a možné problémy -- Aktuální projekty -- Vybraná literaturak jednotlivým trendům -- Poznámky pod čarou - použitá literatura -- Obrázky -- Summary.

The book deals with social and technical aspects of contemporary information technologies. It looks not only into technical solutions and the context of their current practical use, technology possibilities, and user habits, but it also tries to present the technologies from the point of view of their future use. Special attention is given to the change of behaviour and work habits brought by these technologies. In other words, the book deals with the issues of information society, including the concepts of Big Data and Virtualisation which allow an unparalleled expansion of latest technologies. Among other topics are Affective computing and HCI and net technologies. The final part describes various approaches to programming including HTML5 and open source.

9788021075511


Information technology.


Electronic books.

T58.5.C476 2014

4