Tělovýchova a Sport Ve Službách české Národní Emancipace.

Waic, Marek.

Tělovýchova a Sport Ve Službách české Národní Emancipace. - 1 online resource (211 pages)

Intro -- Obsah -- Úvodem -- Sokol -- Zrození Sokola -- Jindřich Fügner -- Vzestupy i pády sokolství 1865-1882 -- Miroslav Tyrš -- Tělocvičný spolek paní a dívek pražských -- Sjednocení sokolské organizace -- Ženy a sokolský dorost -- Největší český spolek a jeho vztah k české politice od konce 19. století do světové války -- Josef Scheiner a Jindřich Vaníček -- Epilog -- Veslování -- Cyklistika -- Česká atletická amatérská unie a fotbalové organizace v českých zemích -- Český olympijský výbor -- Seznam zkratek -- Výběrová bibliografie -- Periodika -- Literatura do roku 1918 -- Literatura z let 1919-1945 -- Literatura z let 1946-1989 -- Literatura od roku 1990 -- Použité prameny a literatura -- Archivní prameny -- Periodika -- Literatura -- Summary -- Jmenný rejstřík.

9788024624938


Physical education and training -- Czechoslovakia.


Electronic books.

GV288.C9 -- .W353 2013eb

613.71