Vodička, Josef.

Speciální Chirurgie. - 2nd ed. - 1 online resource (317 pages)

Obsah -- Předmluva -- 1 Chirurgie štítné žlázy -- 1.1 Eufunkční struma -- 1.2 Hypothyreóza -- 1.3 Hyperthyreóza -- 1.4 Thyreoiditidy -- 1.5 Maligní nádory štítné žlázy -- 2 Chirurgie příštítných tělísek -- 2.1 Hypoparathyreóza -- 2.2 Hyperparathyreóza -- 3 Chirurgie hrudní stěny -- 3.1 Vrozené vady skeletu hrudníku -- 3.1.1 Vrozený rozštěp sterna (fissura sterni congenita) -- 3.1.2 Vpáčený hrudník (pectus excavatum) -- 3.1.3 Ptačí hrudník (pectus carinatum) -- 3.2 Plicní kýla -- 3.3 Záněty hrudní stěny -- 3.4 Nádory hrudní stěny -- 4 Chirurgie pleury -- 4.1 Pneumothorax -- 4.2 Pleurální výpotek -- 4.3 Empyém hrudníku -- 4.4 Hemothorax -- 4.5 Chylothorax -- 4.6 Fibrothorax -- 4.7 Tuberkulóza pleury -- 4.8 Nádory pleury -- 5 Chirurgie plic -- 5.1 Vrozené vady -- 5.1.1 Kongenitální cystické léze -- 5.1.2 Sekvestrace plic -- 5.1.3 Cévní anomálie -- 5.1.4 Další vrozené vady -- 5.2 Zánětlivá onemocnění -- 5.2.1 Plicní absces -- 5.2.2 Bronchiektázie -- 5.2.3 Plísňové a parazitární infekce -- 5.2.4 Granulomatózní záněty a intersticiální plicní procesy -- 5.2.5 Tuberkulóza plic a mykobakteriózy -- 5.3 Primární nezhoubné nádory plic -- 5.4 Primární zhoubné nádory plic -- 5.4.1 Karcinom plic -- 5.4.2 Karcinoid -- 5.5 Sekundární nádory plic -- 6 Traumatologie hrudníku -- 6.1 Poranění hrudní stěny -- 6.1.1 Poranění měkkých tkání hrudní stěny -- 6.1.2 Poranění skeletu hrudníku -- 6.2 Traumatický pneumothorax -- 6.3 Traumatický hemothorax a chylothorax -- 6.4 Poranění plic -- 6.4.1 Kontuze plíce -- 6.4.2 Lacerace plíce -- 6.5 Poranění trachey a bronchů -- 6.6 Poranění srdce -- 6.6.1 Tupá poranění srdce -- 6.6.2 Penetrující poranění srdce -- 6.7 Poranění velkých cév hrudníku -- 6.7.1 Tupé poranění hrudní aorty -- 6.7.2 Tupé poranění velkých cév hrudníku -- 6.7.3 Penetrující poranění hrudní aorty a velkých cév hrudníku -- 7 Chirurgie mediastina. 7.1 Nádory a cysty mediastina -- 7.1.1 Mediastinální strumy -- 7.1.2 Nádory a cysty příštítných tělísek -- 7.1.3 Nádory thymu -- 7.1.4 Neurogenní nádory -- 7.1.5 Nádory lymfatických uzlin -- 7.1.6 Primární mediastinální cysty (homoplastické dysembryomy) -- 7.1.7 Teratodermoidy -- 7.1.8 Nádory pojiva -- 7.1.9 Karcinom a sarkom mediastina -- 7.1.10 Nepravé nádory mediastina -- 7.2 Syndrom horní duté žíly -- 7.3 Záněty mediastina -- 7.3.1 Akutní zánět mediastina -- 7.3.2 Chronický zánět mediastina -- 8 Chirurgie prsu -- 8.1 Vrozené a vývojové vady prsu -- 8.2 Záněty prsu -- 8.2.1 Nespecifické mastitidy -- 8.2.2 Specifické mastitidy -- 8.3 Benigní léze prsu -- 8.3.1 Fibrózně-cystická mastopatie (benigní dysplazie, dysplastická nemoc, mastopathia fibrocystica -- 8.3.2 Benigní nádory -- 8.4 Karcinom prsu u ženy -- 8.5 Onemocnění prsu u mužů -- 8.5.1 Gynekomastie -- 8.5.2 Karcinom prsu -- 9 Chirurgie bránice -- 9.1 Brániční kýly -- 9.1.1 Posterolaterální -- 9.1.2 Parasternální (retrosternální) -- 9.1.3 Kýly v jícnovém hiátu -- 9.2 Poranění bránice -- 10 Chirurgie břišní stěny -- 10.1 Vrozené vady -- 10.1.1 Omfalokéla -- 10.1.2 Gastroschíza -- 10.2 Záněty břišní stěny -- 10.2.1 Obecná část -- 10.2.2 Speciální část -- 10.3 Nádory břišní stěny -- 10.3.1 Benigní -- 10.3.2 Maligní -- 10.4 Poranění břišní stěny -- 10.4.1 Izolované poranění břišní stěny -- 10.4.2 Poranění sdružená -- 11 Chirurgie kýl -- 11.1 Obecná část -- 11.2 Speciální část -- 11.2.1 Kýly přední břišní stěny -- 11.2.2 Bederní kýly -- 11.2.3 Kýly v oblasti pánve -- 11.2.4 Vnitřní kýly -- 11.2.5 Brániční kýly -- 12 Chirurgie jícnu -- 12.1 Vrozené a získané vady -- 12.1.1 Atrézie -- 12.1.2 Vrozené cysty a duplikatury -- 12.1.3 Prstence a membrány -- 12.1.4 Divertikly -- 12.2 Funkční poruchy jícnu -- 12.2.1 Achalázie -- 12.2.2 Difúzní spasmus jícnu -- 12.3 Refluxní choroba jícnu. 12.4 Poranění jícnu -- 12.4.1 Poleptání -- 12.4.2 Cizí tělesa v jícnu -- 12.4.3 Iatrogenní a traumatická ruptura jícnu -- 12.4.4 Spontánní ruptura jícnu (Boerhaaveův syndrom) -- 12.5 Nezhoubné nádory jícnu -- 12.6 Zhoubné nádory jícnu -- 13 Chirurgie žaludku -- 13.1 Vrozené a vývojové vady -- 13.1.1 Volvulus -- 13.1.2 Divertikly -- 13.2 Poranění žaludku -- 13.2.1 Mechanická -- 13.2.2 Poleptání -- 13.2.3 Cizí tělesa v žaludku -- 13.2.4 Malloryho-Weissův syndrom -- 13.3 Záněty žaludku -- 13.3.1 Akutní gastritida -- 13.3.2 Erozívní gastritida -- 13.3.3 Flegmonózní gastritida -- 13.3.4 Chronická atrofická gastritida -- 13.3.5 Chronická antrumgastritida -- 13.3.6 Refluxní gastritida -- 13.3.7 Ménetrierova choroba (foveolární hyperplazie sliznice žaludku) -- 13.4 Vředová choroba gastroduodenální -- 13.4.1 Žaludeční vřed -- 13.4.2 Duodenální vřed -- 13.4.3 Komplikace vředové choroby -- 13.5 Nezhoubné nádory žaludku -- 13.6 Zhoubné nádory žaludku -- 13.6.1 Karcinom žaludku -- 13.7 Chirurgické výkony na žaludku a duodenu -- 13.7.1 Lokální výkony -- 13.7.2 Resekční výkony -- 13.7.3 Nejčastější komplikace po operacích na žaludku -- 14 Chirurgie duodena -- 14.1 Vrozené a vývojové vady -- 14.1.1 Megaduodenum -- 14.1.2 Pohyblivý dvanáctník -- 14.1.3 Cévní komprese duodena -- 14.2 Poranění duodena -- 14.3 Divertikly duodena -- 14.4 Nádory duodena -- 15 Chirurgie tenkého střeva -- 15.1 Vrozené vady -- 15.1.1 Meckelův divertikl -- 15.1.2 Duplikatury tenkého střeva -- 15.2 Poranění tenkého střeva -- 15.3 Crohnova choroba -- 15.4 Nádory tenkého střeva -- 16 Chirurgie tlustého střeva -- 16.1 Vrozené vady -- 16.1.1 Hirschsprungova choroba -- 16.1.2 Idiopatické megakolon -- 16.1.3 Ostatní vrozené odchylky -- 16.2 Funkční poruchy -- 16.2.1 Pseudoobstrukce kolon -- 16.2.2 Zácpa -- 16.3 Poranění tlustého střeva -- 16.4 Divertikulární choroba -- 16.5 Kolitidy. 16.5.1 Ulcerózní kolitida (proktokolitida) -- 16.5.2 Ischemická kolitida -- 16.5.3 Antibiotická kolitida -- 16.5.4 Tuberkulóza tlustého střeva -- 16.5.5 Parazitární kolitida -- 16.6 Crohnova choroba -- 16.7 Nezhoubné nádory -- 16.8 Zhoubné nádory -- 16.8.1 Kolorektální karcinom -- 16.8.2 Karcinoid -- 17 Chirurgie anorekta -- 17.1 Vrozené vady -- 17.2 Hemoroidy -- 17.3 Záněty -- 17.3.1 Anitis -- 17.3.2 Cryptitis a papillitis -- 17.4 Anální fisura -- 17.5 Prolaps anu a rekta -- 17.6 Sinus pilonidalis -- 17.7 Perianální a periproktální abscesy -- 17.8 Anální, perianální a periproktální píštěle -- 17.9 Inkontinence stolice -- 17.10 Striktura a stenóza anu -- 17.11 Kondylomata -- 17.12 Nezhoubné nádory -- 17.13 Zhoubné nádory -- 17.13.1 Karcinom rekta a rektosigmoideálního přechodu -- 17.13.2 Karcinom anu a análního kanálu -- 17.14 Poranění anorekta -- 18 Chirurgie jater -- 18.1 Benigní léze jater -- 18.1.1 Absces -- 18.1.2 Hemangiom -- 18.1.3 Cysta -- 18.1.4 Fokální nodulární hyperplazie -- 18.1.5 Adenom z parenchymatózních buněk -- 18.2 Primární maligní nádory jater -- 18.3 Sekundární nádory jater -- 18.4 Poranění jater -- 19 Chirurgie portální hypertenze -- 20 Chirurgie žlučníku a žlučových cest -- 20.1 Vrozené vady žlučníku a žlučových cest -- 20.2 Cholecystolitiáza -- 20.3 Choledocholitiáza -- 20.4 Zánět žlučníku -- 20.4.1 Akutní -- 20.4.2 Chronický -- 20.5 Zánět žlučových cest -- 20.5.1 Akutní -- 20.5.2 Chronický -- 20.6 Nádory žlučníku -- 20.6.1 Benigní -- 20.6.2 Maligní -- 20.7 Nádory extrahepatálních žlučových cest -- 20.8 Benigní stenózy a striktury žlučových cest -- 20.9 Hemobílie -- 20.10 Poranění žlučníku a žlučových cest -- 21 Chirurgie pankreatu -- 21.1 Vrozené vady -- 21.1.1 Anulární pankreas -- 21.1.2 Ektopický pankreas -- 21.1.3 Pancreas divisum -- 21.1.4 Vrozené cysty pankreatu -- 21.2 Poranění pankreatu -- 21.3 Akutní pankreatitida. 21.4 Chronická pankreatitida -- 21.5 Cystické procesy pankreatu -- 21.6 Píštěle pankreatu -- 21.7 Nádory exokrinního pankreatu -- 21.7.1 Nezhoubné nádory pankreatu -- 21.7.2 Karcinom pankreatu -- 21.8 Nádory endokrinního pankreatu -- 21.8.1 Inzulinom -- 21.8.2 Gastrinom -- 21.8.3 Glukagonom -- 21.8.4 Vipom -- 21.8.5 Somatostatinom -- 21.8.6 Nádory secernující pankreatický polypeptid -- 21.8.7 Vzácné nádory z ostrůvkových buněk -- 22 Chirurgie sleziny -- 22.1 Vrozené vady a anomálie polohy -- 22.2 Cysty sleziny -- 22.3 Infarkt sleziny -- 22.4 Absces sleziny -- 22.5 Nádory sleziny -- 22.6 Onemocnění slezinných cév -- 22.6.1 Aneurysma lienální artérie -- 22.6.2 Arteriovenózní píštěle -- 22.6.3 Stenóza v. lienalis -- 22.7 Poranění sleziny -- 22.8 Hematologická onemocnění -- 22.8.1 Hypersplenický syndrom -- 22.8.2 Hemolytické anémie -- 22.8.3 Trombocytopénie -- 22.8.4 Nemoci leukocytového systému -- 23 Chirurgie nadledvin -- 23.1 Hyperfunkční nadledvinové syndromy -- 24 Krvácení do gastrointestinálního traktu -- 24.1 Obecné poznámky -- 24.2 Příčiny krvácení a jejich léčba -- 24.2.1 Varixy jícnu a kardie -- 24.2.2 Malorryho-Weissův syndrom -- 24.2.3 Krvácení při jiných chorobách jícnu -- 24.2.4 Peptický vřed gastroduodena -- 24.2.5 Hemoragická gastropatie -- 24.2.6 Jiná onemocnění žaludku a duodena -- 24.2.7 Krvácení z tenkého střeva -- 24.2.8 Krvácení z tračníku a konečníku -- 25 Náhlé příhody břišní -- 25.1 Zánětlivé náhlé příhody břišní -- 25.1.1 Appendicitis acuta -- 25.1.2 Cholecystitis acuta -- 25.1.3 Perforace gastroduodenálního vředu -- 25.1.4 Pancreatitis acuta -- 25.1.5 Difúzní peritonitida -- 25.1.6 Cirkumskriptní peritonitida -- 25.2 Ileózní náhlé příhody břišní -- 25.2.1 Mechanický ileus -- 25.2.2 Neurogenní ileus -- 25.2.3 Cévní ileus -- 25.3 Krvácení do gastrointestinálního traktu -- 25.4 Úrazové náhlé příhody břišní -- 25.4.1 Penetrující. 25.4.2 Nepenetrující.

AnotaceDruhé vydání ucebnice Speciální chirurgie si klade za cíl poskytnout studentum lékarských fakult základní informace o hlavních cástech oboru speciální chirurgie. Nové vydání vychází z vydání prvního, avšak autori text doplnili o nejnovejší poznatky predevším v oblasti diagnostiky a lécby chirurgických onemocnení. Z obsahu: chirurgie štítné žlázy, príštitných telísek, hrudní steny, pleury, plic, hrudníku, mediastina, prsu, bránice, brišní steny, kýl, jícnu, žaludku, duodena, tenkého streva, tlustého streva, anorekta, jater, portální hypertenze, žlucníku a žlucových cest, pankreatu, sleziny, nadledvin, periferních cév, krvácení do gastrointestinálního traktu, náhlé príhody brišní, transplantologie, chirurgie detského veku.

9788024625416


Hospital care.;Operations, Surgical -- Popular works.;Surgery -- Popular works.


Electronic books.

RD31.3

617