Příběhy (ne)obyčejných Profesí :

Vaněk, Miroslav.

Příběhy (ne)obyčejných Profesí : Česká Společnost V Období Tzv. Normalizace a Transformace. - 1st ed. - 1 online resource (543 pages) - Orální historie a soudobé dejiny . - Orální historie a soudobé dejiny .

Intro -- OBSAH -- Miroslav Vaněk, Lenka Krátká ÚVOD, aneb proč nás stále zajímají životní příběhy -- Hana Bortlová-Vondráková „CO JSTE, HASIČI, CO JSTE DĚLALI…" Proměny a konstanty jedné profese -- Jiří Hlaváček ,,COPAK JE TO ZA VOJÁKA…" aneb Malá sonda do života příslušníků Československé (lidové) armády po roce 1968 -- Pavel Mücke JMÉNEM ZÁKONA! Malé zamyšlení nad životními příběhy příslušníků policejních sborů -- Miroslav Vaněk „JAK JSME BUDOVALI SOCIALISMUS A POTOM KAPITALISMUS,…" TAK JSTE TO MYSLEL? Profesní osudy hospodářských elit v době tzv. normalizace a na počátku transformace -- Lenka Krátká Z PRAHY AŽ NA KONEC SVĚTA Životní pouť pracovníků zahraničního obchodu -- Radek Diestler PRO PÁR ŠPINAVEJCH ZLAŤÁKŮ, PRO FALEŠNOU SLÁVU Proměny managementu české populární hudby ve druhé polovině 20. století -- Lenka Krátká CHRÁNIT SI SVÉ TUŽKY A ŠTĚTCE Proměny podmínek života a práce lidí, kteří se věnují výtvarnému umění -- Přemysl Houda SOCIALISTICKÉ POHOSTINSTVÍ: IDEÁL VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ ZDEVASTOVÁN PRAXÍ... -- Martin Franc O ŽENÁCH ZA PULTEM -- Petra Schindler-Wisten POZOR VIZITA! Sonda do života zdravotních sester v období tzv. normalizace a transformace -- Lukáš Valeš ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ÉŘE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A EKONOMICKÉ A SPOLEČENSKÉ TRANSFORMACE -- BIBLIOGRAFIE A POUŽITÉ PRAMENY -- RÉSUMÉ: WHY WE ARE STILL INTERESTED IN LIFE STORIES -- SEZNAM POUŽITÝCH FOTOGRAFIÍ.

Dejiny tzv. normalizace a transformace se v poslední dobe stávají velmi populárním a diskutovaným tématem nejen uvnitr odborné komunity, ale i v radách široké verejnosti. Tomuto zájmu jde vstríc predkládaná kolektivní monografie, která volne navazuje na predešlou knihu z dílny Centra orální historie Ústavu pro soudobé dejiny AV CR v. v. i. (Obycejní lidé...? Praha, Academia 2009). Príbehy (ne)obycejných profesí predstavují osudy a vzpomínky mužu a žen vykonávajících nekolik zdánlive „obycejných" profesí. V podobe interpretacních studií kniha zachycuje zkušenosti príslušníku tzv. silových složek (armáda, bezpecnost/policie, hasici), zamestnancu (predevším žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na príkladu výtvarných umelcu a umelkyn). Stranou nezustali ani príslušníci hospodárského a dílem také kulturního managementu a v neposlední rade ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a svetem venkova.

9788024628288


Czech Republic -- Biography.;Czech Republic -- History.;Czech Republic -- Politics and government.


Electronic books.

DB2244.7

943.7105