Bílá Hora.

Chaline, Olivier.

Bílá Hora. - 1st ed. - 1 online resource (573 pages)

Intro -- Obsah -- Předmluva -- Úvod -- Bitva a boj -- Bílá hora: mýtus připravený o dějiny -- Dominik od Ježíše a Marie -- Prožitek prudkosti boje -- I. Nemožná bitva -- Neustálé vyrovnávání sil -- Blokování vojenských akcí -- Válečný prostor -- Chabé síly -- 1620: Nepravděpodobná bitva -- Převaha, jež uvízla na mělčině -- Zkoušky, nesváry a beznaděj -- II. Otec Dominik přiměje velitele svést bitvu -- Usilovný pochod -- Český Bábel (aneb zmatení jazyka) -- Vpád otce Dominika -- III. Náraz -- Zranitelnost -- Na pěchotu dopadají koule -- Jezdectvo odmítá potyčky -- Mohutnost střelby, anebo nesnesitelný strach? -- Velký strach -- Útěk, dým a zmatek -- Pád Breunerova domu -- Přesycenost vjemy -- Zranění -- Prudkost bitvy vrcholí -- Naděje se přiklání na opačnou stranu -- Paroxysmus -- Co bylo po řeži -- Náboženský smysl bitvy -- IV. Otec Dominik ve válečné radě -- Podmínky oprávnění k užití válečného násilí -- Podmínky spravedlivé války -- Bitva podle kazuistů? -- Zásah, jenž byl jak rozhodující, tak neslýchaný -- Velká postava katolické reformy -- Polemiky historiků -- Událost jasně doložená dokumenty -- Otec Dominik mění pravidla hry -- Vpád náboženské motivace do války -- Převrácený jezuitský model -- Prorok -- V. Zraněný obraz -- Králův ikonoklasmus -- Obrana obrazů, obrana říše -- Urážka Panny Marie -- VI. Exsurge Domine et judica causam tuam -- Otec Dominik a křížová výprava -- Militia christiana (Křesťanské vojsko) -- Společnost na obranu víry -- Apokalypsa, nebo křížová výprava? -- Anhaltova osamocenost -- Očekávání všeobecné nápravy -- Lev a kometa -- Prorocký defétismus -- V přítomnosti Boží -- Extáze boje -- Extáze otce Dominika -- Jednomyslnost a teofanie -- Jak bitva prochází filtrem vzpomínek -- VII. Rázová vlna -- Pád Prahy -- Zpráva -- Vyprávění účastníků -- Od pověstí k jistotě -- Proměněná bitva -- Prozřetelnost a hrdina. Jezuitská bitva: monarcha -- Bůh zachránil svůj lid: kapucín a premonstrát -- Pražský Purim -- Bitva v obrazech -- VIII. Výpovědi o bitvě -- Nepopsatelná porážka -- Dvojznačnost tragédie -- Příčina českého neštěstí -- Hledání útěchy -- Boží znamení -- Jak se vynořuje zázrak -- Předzvěsti -- Teofanie -- Svatí patroni české země -- Sláva katedrály -- Zázraky před bitvou -- Obnovená kontinuita -- Caramuel: zjištění pravých zázraků -- Praktik rekatolizace -- Obezřelý zápis historie -- Vyprávění a kazuistika -- Pokusy o kanonizaci Dominika od Ježíše a Marie -- Zahájení a podpora beatifikačního procesu -- Nedokončené řízení -- IX. Santa Maria della Vittoria -- Římský triumf obrazu -- Pavlovská kaple (Capella paolina) -- Triumf obrazu -- Votivní dary (ex voto) a donátoři -- Patrona Bavariae -- Votivní dary -- Mariánská poezie -- Obrazy mnichovských karmelitánů -- Obrození památky Bílé hory -- Diskontinuita vzpomínky -- Bílá hora: posvátné místo a duchovní geografie -- Bílá hora mezi Čechami a Bavorskem -- Triumf církve -- Závěr -- Národní katastrofa? -- 1618, anebo 1620: kde hledat katastrofu? -- Bitva, to znamená apokalypsa -- Bibliografie -- Jmenný rejstřík.

Málokterá historická událost sehrála v procesu utvárení ceského národního vedomí takovou roli jako bitva na Bílé hore. Z vojenského hlediska na první pohled nepríliš významná šarvátka mela dalekosáhlé dusledky a stala se skutecným symbolem osudové porážky a pocátku národní poroby. Monografie francouzského historika Oliviera Chalina neponechává tuto stránku bez povšimnutí, snaží se však predevším o to, aby zpoza dlouho pestovaného mýtu plasticky vystoupila reálná a zcela konkrétní historická událost - událost bitvy. Cerpá pritom nejen z badatelsky málo využitých písemných pramenu, ale i ze zdroju méne obvyklých, jako jsou topografie bitevního pole nebo prameny ikonografické.Preklad knihy, která již v zahranicí vzbudila zasloužený ohlas, umožnuje ceskému ctenári, aby se na tuto klícovou událost našich dejin podíval z jiného úhlu, než byl dosud zvyklý.

9788024628066


HISTORY / Europe / Western.;White Mountain, Battle of, Czech Republic, 1620.


Electronic books.

DB2162

943.041