Atlas Ortopedické Tuberkulózy.

Netval, Miroslav.

Atlas Ortopedické Tuberkulózy. - 1st ed. - 1 online resource (92 pages)

Obsah -- Předmluva -- 1 Historie tuberkulózy -- 2 Odborný léčebný ústav Jevíčko -- 3 Incidence tuberkulózy -- 4 Nejčastější lokalizace ortopedické tuberkulózy -- 4.1 Tuberkulóza páteře - spondylitis tuberculosa -- 4.2 Tuberkulóza kyčelního kloubu - coxitis tuberculosa -- 4.3 Tuberkulóza kolenního kloubu - gonitis tuberculosa (fungus genus) -- 5 Méně časté lokalizace ortopedické tuberkulózy -- 5.1 Tuberkulóza krátkých, plochých a malých kostí -- 5.2 Tuberkulóza ramenního kloubu - omarthritis tuberculosa, arthritis omi tuberculosa -- 5.3 Tuberkulóza loketního kloubu - arthritis cubiti tuberculosa -- 5.4 Tuberkulóza karpu - arthritis carpi tuberculosa -- 5.5 Spina ventosa -- 5.6 Tuberkulóza sakroiliakálního kloubu - sacroileitis tuberculosa -- 5.7 Tuberkulóza nohy a hlezna - osteomyelitis pedis et articuli talocruralis tuberculosa -- 5.8 Diafyzární tuberkulóza -- 5.9 Juxtaartikulární tuberkulózní ostitidy -- 5.10 Tendovaginitis, bursitis, synovialitis tuberculosa -- 6 Vícečetné lokalizace s dlouhodobým sledováním - kazuistiky -- 7 BCG osteomyelitis -- 8 Netuberkulózní mykobakteriózy -- Barevná obrazová příloha -- Závěr -- Literatura -- Použité zkratky -- Jmenný rejstřík -- Summary.

V monografii Atlas ortopedické tuberkulózy se její autori, M. Netval a D. Chocholác, snaží podat komplexní obraz ortopedické tuberkulózy, a to od dávné historie až po soucasnost. Na více než 200 vyobrazení shromáždili demonstrující obraz ortopedické tuberkulózy i vývoj terapie tohoto onemocnení od dávné historie k dnešku. Publikace je urcena predevším široké lékarské verejnosti, zejména ortopedum, chirurgum, revmatologum, neurologum a pneumologum. Nejedná se však o sdelení pouze medicínské. Publikace je obohacena o historický pohled, který je doložený bohatou historickou i soucasnou obrazovou dokumentací.V predchozích autorských publikacích byl výklad pojednávané problematiky podán pomerne vycerpávajícím zpusobem, proto je v predkládané publikaci úmyslne co nejméne textu a duraz je kladen na jednotlivá mnohocetná zobrazení a jejich popis. Podobná publikace nebyla k dispozici nejen u nás, ale ani v Evrope pres 50 let.

9788024627182


Orthopedics -- Atlases.


Electronic books.

RD733.2 -- .N488 2014eb

617.3