90 Let Pražské Polonistiky - dějiny a Současnost.

Rusin Dybalska, Renata.

90 Let Pražské Polonistiky - dějiny a Současnost. - 1st ed. - 1 online resource (185 pages)

Obsah / Spis treści -- 90 LET PRAŽSKÉ POLONISTIKY - DĚJINY A SOUČASNOST -- 1. Úvod: 90 let pražské polonistiky očima pražských polonistů -- 2. Krátká historie pražské polonistiky -- I. První samostatné kroky (1923-1945) -- II. Ve stínu totality (1945-1989) -- III. Nové cesty (1989-2013) -- 3. Významné osobnosti pražské polonistiky -- I. Marian Szyjkowski -- II. Karel Krejčí -- III. Iza Šaunová -- IV. Otakar Bartoš -- V. Jan Petr -- VI. Theodor (Theodosius) Bešta -- VII. Luboš Řeháček -- 4. Pražská polonistika očima jejích absolventů -- I. Vlasta Dvořáčková -- II. Helena Stachová -- III. Josef Vlášek -- 5. Závěr -- 90 LAT PRASKIEJ POLONISTYKI - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ -- 1. Wstęp: 90 lat praskiej polonistyki oczami praskich polonistów -- 2. Krótka historia praskiej polonistyki -- I. Pierwsze samodzielne kroki (1923-1939) -- II. W cieniu totalitaryzmu (1945-1989) -- III. Nowe szlaki (1989-2013) -- 3. Sylwetki wybitnych praskich polonistów -- I. Marian Szyjkowski -- II. Karel Krejčí -- III. Iza Šaunová -- IV. Otakar Bartoš -- V. Jan Petr -- VI. Theodor (Theodosius) Bešta -- VII. Luboš Řeháček -- 4. Praska polonistyka oczami jej absolwentów -- I. Vlasta Dvořáčková -- II. Helena Stachová -- III. Josef Vlášek -- 5. Zakończenie -- DODATKY / ANEKS -- Seznam přednášejících na pražské polonistice v letech 1923-2013 -- Lista wykładowców praskiej polonistyki w latach 1923-2013 -- Seznam lektorů na pražské polonistice v letech 1923-2013 -- Lista lektorów praskiej polonistyki w latach 1923-2013 -- Seznam polonistických kandidátských prací, doktorských dizertací, diplomových a bakalářských prací obhájených na Univerzitě Karlově v letech 1923-2013 -- Wykaz prac kandydackich, licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce polonistycznej ... -- Seznam didaktických materiálů publikovaných pražskými polonisty v letech 1923-2013. Wykaz materiałów dydaktycznych opublikowanych przez praskich polonistów w latach 1923-2013 -- Výběrová bibliografie k dějinám pražské polonistiky v letech 1923-2013 -- Wybrana bibliografia dotycząca historii praskiej polonistyki.

Publikace 90 let pražské polonistiky - dejiny a soucasnost vychází u príležitosti 90. výrocí vzniku polonistiky v Praze, jež pripadá na rok 2013. Nastinuje vývoj polonistiky od roku 1923, tedy od jejích institucionálních pocátku, až do soucasnosti. V první, historické cásti, rozdelené na tri kapitoly, približují autorky strucné dejiny pražské polonistiky, a to na základe dostupných pramenu, zejména archivních, dríve vzniklých publikací, ale i informací získaných od dosud žijících absolventu pražské polonistiky. První kapitola, zachycující pocátky "stolice polské reci a literatury" v letech 1923-39, se venuje predevším okolnostem, které vznik polonistiky umožnily, a pusobení hlavní predválecné osobnosti pražské polonistiky, Mariana Szyjkowského. Druhá kapitola zpracovává široké období let 1945-89, tedy doby, kdy se polonistika musela vyporádat s výzvami i nepríjemnými dusledky vlády totalitní moci, komunistické ideologie a marxistické metodologie. Tretí kapitola pak nastinuje nejaktuálnejší vývoj po roce 1989, kdy ale polonistiku cekaly další zásadní zmeny spojené s novými pohledy na slavistiku a s odklonem od filologicky zamerených studií k areálovým. Zejména toto období posledních dvaceti let existence pražské polonistiky nebylo dosud prakticky zdokumentováno. Druhou cást publikace tvorí jednak medailonky nejduležitejších osobností ovlivnujících podobu oboru (Marian Szyjkowski, Iza Šaunová, Karel Krejcí, Theodor Bešta, Otakar Bartoš, Luboš Rehácek, Jan Petr), jednak rozhovory se zástupci první poválecné generace absolventu polonistiky. Celek doplnují další materiály a výberová bibliografie vztahující se k tématu.

9788024624280


Polonist -- Biography.;Polish philology -- Study and teaching (Higher) -- Czech Republic -- Prague -- History.


Electronic books.

PG7011.A2 -- .B464 2013eb

891.8509